Anasayfa » GEREKLER ( 42 GEREK )

GEREKLER ( 42 GEREK )

Yazar: yonetici
0 Yorum 242 Görüntüleyen
GEREKLER ( 42 GEREK )
“SAADET PARTS GERÇE” VE “AKP DEDKLER”
 
 
1- TEMEL GERÇEKLER
 
TEMEL GERÇEKLER ANA HATLARIYLA UNLARDIR
1- Dünyada ve Türkiye’de siyasi yap deimitir. Yepyeni bir döneme girilmitir. Artk sa sol gibi eski kavramlar anlamn yitirmitir. Sovyetlerin dalmas ve Komünizmin iflasn takiben 1990’dan itibaren tek kutuplu bir dünya meydana gelmi. bunu frsat bilen ve günümüzde ABD yönetimi etkileri altna alan ve her zaman hakk deil kaba kuvveti üstün tutan DI MHRAKLAR “Yeni Dünya Düzeni” ad altnda, dünyay güç kullanarak kendi hakimiyeti altna almaya çalmaktadrlar. Bundan dolay yeni mücadele ekseni, ezenlerle-ezilenler, müstekbirlerle—müstazaflar, sömürenlerle—sömürülenler arasnda olumaktadr.

2- Türkiye’mizdeki siyasi mücadele de dünyadaki bu deimeye paralel olarak artk günümüzde sa-sol ayrmna göre deil MLL DÜÜNENLER, MLL GÜÇLER yani “MLL GÖRÜ” ile “BRLKÇLER” yani “DI MHRAKLARIN TAERONLARI” arasnda geçmektedir.
 
3- Bu çerçevede d Mihraklar, bölgede ilerini daha kolay yürütebilmek için AKP’yi kurdurmulardr. AKP zat-ül hareke deil, d mihraklarn bir ürünüdür. AKP Refah Partisi’ni bölmek için DI MHRAKLAR’n planlad bir senaryodur. Bu senaryonun yazarlar ve rejisörleri DI MHRAKLARDIR. AKP yöneticileri onlarn etkileme ve büyüleme yoluyla kullandklar oyunculardan. piyonlardan ibarettir. DI MHRAKLAR bu senaryolar baka ülkelerde de sahneye koyduklar gibi Türkiye’de de bundan önce de yine sahneye koymulardr. Bu hususta yeterli etki gücüne ve imkana sahiptirler.

4- AKP yöneticilerinin “vizyonu yoktur”, “tefekkürler yoktur”, “derinlikleri yoktur”, sathidirler, “mayalar”, “çevherleri” yoktur ve ULKEMZ ÇNDE BULUNDUU SIKINTILARDAN ÇIKARACAK KAYNAI BULABLECEK KABLYETE SAHP DELDiRLER. “Hidayet”, “Feraset” ve “Dirayetleri” yoktur. Zaten bu özelliklerinden dolay d mihraklar tarafndan seçilmilerdir.
 
5- Dolaysyla AKP yöneticileri yaptklar faaliyetleriyle “BÜYÜLENM” bir ekilde sadece d mihraklara hizmet etmektedirler.

6- D mihraklarn hedefi “Dünya hakimeyetidir”, “Büyük srail’dir” bunun içinse ana gayeleri bu hedef bakmndan tehdit olarak kabul ettikleri, “Türkiye’yi
güçsüzletirme, tahrip etmektir. Bundan dolay DI MHRAKLARIN gayeleriyle milli menfaatlerimiz taban tabana zttr. Bu dorultuda AKP srail’in emniyeti ve Arz-tMev’ud için yaplan operasyonlara alet oluyor ve Türkiye’yi hzla 2. Sevr’e sürüklüyor. 7- Bütün bu gerçekler karsnda insanmzn “biraz daha bekleyelim bakalm ne olacak” tavr, ülkenin parçalanmasna vesile olur. Milli hassasiyetlere sahip olan insanlarn bir an önce gerekli tepkiyi koyarak halk uyandrmas elzemdir.

8- Tüm bu olumsuz gelimelerin geri dönülmesi imkans muhtemel felaketlerin engellenmesi için, BRLKÇ- LAKÇ AKP HÜKÜMET gitmeli ve yerine hakk üstün tutan MLL GÖRÜ gelmelidir. Bundan baka bir çare yoktur.
KENDSN “AKP HASTALII”NA KAPTIRANLARIN BR AN EVVEL UYANMALARI ZORUNLUDUR:ÇÜNKÜ :9- “AKP bana i verecek, kredi verecek veya iimi yapacak” diye düünen bilsin ki. sadece kendisini aldat- maktadr. Çünkü, farzet ki sana bir i yerse veya bir iini görse dahi, görmüyor musun senin binlerce akraban isiz brakyor, binlerce yaknn aç brakyor ve ekonomik yangnla ykp kavuruyor.

10- Yukarda açklanan tüm bu gerçeklere göz yumarsak sadece kendimizi aldatm oluruz.

11- DI MHRAKLAR’n oyun ve propagandas ile içine düürüldüümüz bu batl yoldan -deimez gerçeklerin nda- bir an önce hakka dönmek için gayret sarfetmeliyiz.

NEREYE GDYORUZ GÖRMÜYOR MUSUN?
          D borç 500 milyar dolara çktktan sonra m uyanacaksn!
          Türkiye Arjantin ‘e dönünce, maazallah bu, gidile ekonomik kriz sosyal patlamaya dönüüp vitrinler camlar krldktan sonra m uayanacaksn!
           Kbrs Yunan’a gittikten sonra m uyanacaksn!
          Maazallah yurdumuz, Anadolu’muz parçalandktan sonra m uyanacaksn!
NE BEKLYORSUN? –
II- ALDATMACALAR

DI MHRAKLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALDATMACALARA KMSE KANMASIN VE KMSE KENDSN BU ALDATMACALARLA UYUTMASN.

12- “AKP Yöneticileri de Milli Görüçüdür Aldatmacas” Bunun gerçekle bir ilgisi yoktur. Kendilerinin de defaatle açkladklar gibi “Biz artk Milli Görüçü deiliz”, sözleri ne yazk ki ac gerçei ortaya koyuyor. Çünkü: “Milli Görü gömleini çkarttlar ABD çuvaln balarna geçirdiler” Bunlar samimi itiraflardr. Bu açk ifadelerden ve yöneticilerin yürüttükleri politikalardan açkça görüldüü gibi: “AKP Milli Görüçü deil, D Mihraklarn birlikçisidir”

13. “Saadet Partililer, bu güne kadar bunlarla beraberdiler imdi AKP’liler ayrlnca onlarn aleyhinde bulunuyorlar. Saadet Partililerin bu davranlar doru deildir” aldatmacas. Bu aldatmacaya kimse kanmasn. Çünkü; Evet AKP yöneticileri düne kadar Milli Görüçüydüler. Ama imdi Milli Görüten ayrldlar ve balarna ABD çuval geçirdiler. Dolaysyla eskiden üzümdüler imdi arap oldular. Ne olacak yani eskiden üzümdü diye arap m içmek gerekecek?
Düne kadar Milli Görüçü olmalar onlar imdi yaptklarn tasvip etmeyi gerektirmez. Çünkü önemli olan bu yöneticilerin hangi gayeye hizmet ettikleridir. Milli Menfaatler için mi çalyorlar? Yoksa ‘D Mihraklara m hizmet ediyorlar” mühim olan budur. Eskiden Milli Görüçüydüler ama imdi Milli Görüten ayrldlar ve D Mihraklara hizmet ediyorlar.

Bu yüzden
 
1- Hidayetleri karard,
2- Hayri, erri ayramaz oldular,
3- Hayra deil erre hizmet ediyorlar,
4- Dolaysyla netice itibariyle “Helak olmaya gidiyorlar.”
Bu gerçekleri görmemezlikten gelen her kimse sadece kendisini aldatr.
14- “Milli Görüçülerin AKP’yi sert bir ekilde eletirmeleri” Onlar kskandklarndan dolay deil; Hidayet, Feraset ve Dirayetleriyle gerçekten bilmeleri ve Türkiye’yi, islam Alemini ve Bütün insanl sevmelerinden dolaydr.

15- “Tepki koymak için erken” Fikri d mihraklarn bir taktiidir. Bekleyecek zamanmz kalmamtr. Mevcut AKP hükümetinde her ey, her geçen gün ülkemiz milli menfaatleri aleyhline iliyor. Zararn neresinden dönülürse kardr.
 
16- “AKP’den biz ayrlrsak burasn bakalar kapar” Fikri çok zavall bir yaklam ifade eder. D mihraklar o çat altnda Milli Görü ideallerine hizmet ettirmezler. Bu artk hiçbir üpheye mahal brakmayacak ekilde ve açkça belli olmutur. Kald ki, bugüne kadarki beyanlar ve davranlar hep bu gerçei ispat etmitir.

17- “Yapacaklar ama adamlar brakmyorlar ki” Sözü hükümsüzdür. Yapacak olan 9 ayda kendini belli ederdi. AKP ise tam tersini kesinlikle yapamayacan belli etti.
Borç, vergi, zam ve faizden baka ey bilmiyor. Evi. halsn, buzdolabn satp faize yani DI MHRAKLARA ve onlarn ibirlikçisi Rantiyeye vermekten baka bir ey yapabildii yok!

18- “AKP’yi bölmeyelim” Sözü traji komik bir sözdür. AKP yöneticileri Refah Partisi’ni bölerken aklnz neredeydi’?! Milli menfaatlerimize aykr. ibirlikçi ve batl bir hareketin bölünmesini ve yok olmasn istememek mümkün deildir.

19- “Takiye yapyorlar” Demek fiili olarak tersinden dorudur. AKP. d mihraklara kar deil halka kar takiye yapyor. D mihraklarn baars için ise dua ediyor. Irak halkna kar savaan Amerikan askerine kar dua ediyor. Misyonerlerin. Rotaryenlerin önünü açarken man hatiplerin. Baörtüsünün. Kur’an Kurslarnn önünü kapatyor.
 
20- “Bunlar düzeltecekler ama frsat verilmiyor, bakn ekonomik göstergeler iyiye gitmeye balad” ddialar mesnetsizdir. Halkn parlamentoda 366 sandalye vermesi AKP’ye verilmi en büyük frsattr. Ancak onlar D Mihraklara ve rantiye  hizmet etmeyi tercih etmilerdir. Göstergeler D Mihraklar ve rantiyecilerin ilerinin iyiye gittiini ifade ediyorlar. Halkn, üretimin, istihdamn lehine herhangi bir iyileme yoktur.

21- “ktidar Milli Görüçülere vermezler” fadesi bir siyasi propaganda taktiinden baka bir ey deildir. Geçmite Demokrat Parti için de kullanlm. ANAP için de kullanlm bir propagandadr. Hatta yurt dnda da yaygn olarak kullanlan bir taktiktir. Maksat halka “oylarn boa gidecei” korkusunu alayarak onlarn oy verme eklini etkilemektir,

22- “Milli Görüçülere bir ey yaptrmazlar” Sözü de ho bir sözdür. 54. Erbakan Hükümetinde 12 ay gibi ksa bir sürede yaplanlar. o hükümeti Cumhuriyet tarihinin en baarl hükümeti haline getirmitir. (ha— knz; Ankara Ticaret Odas’nn “Hükümetlerin Performans” adl çalmas)

23- “Milli (;örü (Saadet Partisi) % 2.5’dan iktidara nasl yükselecek? Yükselemez!” Aldatmacas da günümüz toplumunun siyasi davranlar karsnda hükümsüzdür. Çünkü artk toplum takm tutar gibi parti tutmuyor. DSP’yi % 22’den 0/ 1 ‘e indirdii gibi. AKP’yi de Milli Görü icraatlar yapacak diye sfrdan % 35 ‘e çkarabilmitir. Bunu yapan millet Saadet Partisi’ni en ksa zamannda iktidar yapacaktr.

111- AKP DEDKLER:

Neticede mevcut gerçekler nda u hükümler mevcut AKP yöneticilerine yönelik en isabetli deerlendirmeleri ifade eder

24- AKP’de ideal birlii ve bütünlüü yoktur. (tam bir çorba!) Her türlü insan ayn çat altnda toplamaya çalmlard r.
Neticede ortaya menfaat birlii çkmtr. Milli menfaatlere hizmet söz konusu deildir.

25- Böyle bir oluumdan vatana, millete hayr gelmez. Herkesin ahsi hesap yapt yerde milli menfaatlere ve hayra hizmet olmaz.

26- AKP kaynak bulamyor, borç zam vergi ve faiz ödemekten baka bir ey bilmiyor. Türkiye’yi 2. Sevr’e götürüyor. nsan haklaryla ilgili hiç bir adm atamyor. Mevcut ekilde hiçbir ey yapmayarak, “BO TENEKE” misali iktidarda uzun süre kalamaz.

27- AKP’yi iktidar eden d mihraklar, bu oyunu ancak bir defa oynayabileceklerini bildikleri için, ksa amanda büyük tahribata yol açacak ileri bunlara yaptrmaktadrlar.

28- AKP’nin bir dünya vizyonu yoktur. Büyük düünemiyorlar. Dünya çapnda kabul edilebilecek fikir- eri üretemiyorlar. Mayalar yoktur.
29- AKP yönetiminin ideolojik derinlii de yoktur.

Halka ve olaylara ancak tek boyutlu olarak baka>iliyorlar. (Halbuki Saadet Partisi üç boyutludur:

Türkiye boyutu = Yaanabilir Bir TürkiyeBölge boyutu = Yeniden Büyük Türkiye, Dünya boyutu = Yeni Bir Dünya) 30- AKP yönetimi, söz verdikleri ve onlarn destei ile ayakta durmaya çaltklar için d güçlerin emrinden çkamyorlar.

31- AKP düzen-sistemin hali hazr bozuk ve tersine uygulamasnn bir partisidir. Hali hazr uygulamadaki rantiyeci sistemi bozuk olarak ayakta tutmak için ‘ar güçleri ile çalyorlar.

32- AP, DYP, Demokratik Parti, ANAP tecrübeleri göstermitir ki bu tip d mihraklarn destekledikleri ve milli olmayan zihniyetler ksa sürede yok olup gitmektedirler. Bu zihniyetler denendi ve yok oldular. Onlarn bir benzeri olan AKP’nin sonu da onlarnkinden farkl deildir.

33- “Dönmek” çok ar bir sfatt ve hatta kara bir lekedir. Devlet idaresinde çok ar bir tahribat ile son bulur.

34- Hukukta temel bir kural vardr; “Zehirli aacn meyvas da zehirli olur”

AKP;
1- Doru yoldan döndüü için,
2- Sadece “nefsaniyet” yüzünden hareket etmek suretiyle “tefrika” yapt için,
3- Bir “taatsizlik” ve “TEFRT: Dünyevileme ve sadece menfaat peinde koma” olay olduu için temeli yanltr.

35- Yaptklar temel yanllar sebebiyle hidayetleri kararmtr. Hayr ile erri ayrt edememektedirler. Hayr diye erre hizmet etmektedirler. Netice : Bundan önceki bütün benzerlerinde olduu gibi helak olmak, yok olup gitmektir.

36- AKP yöneticileri daha iin banda iki stratejik hata yapmlardr. Bunlardan biri: “Milli Görü saflarnda iken Hoca bizi d mihraklar masallar ile uyuttu” demden ve bunun sonucu olarak esas imdi d mihraklarn tuzana dümü olmalardr.

37- AKP yöneticilerinin iin banda yaptklar ikinci stratejik hata ise: “Milli Görü saflarnda iken Hoca bize siyasetin hak hizmet için yapldn anlatyordu. Halbuki siyaset menfaat (fayda) için yaplr. Biz bu anlay izleyeceiz ve menfaat için siyaset yapacaz, ‘reel politika’ yapacaz” demeleridir.

38- AKP yöneticileri faydal siyaset yapmann “OLMAZSA OLMAZ” artlarna srt çevirmitir. Bu artlar; maneviyatçlk, nefis terbiyesi ve hakk üstün tutmak artlardr.

IV- SAADET PARTS LE LGL

GERÇEKLER SE UNLARDIR:

39- Saadetin bir tek yolu vardr. O’nu da Saadet Partisi temsil etmektedir.

40- Saadet Partisi düzen-sistemin bozuk uygulamasnn bir partisi deildir. Mevcut rantiye uygulamas ve sömürü uygulamasna alternatif tek partidir. Tek kurtulu yoludur.

41- Saadet Partisi;

– “Yaanabilir Bir Türkiye”,
– “Yeniden Büyük Türkiye” ve
– “Yeni Bir Dünya”

hedeflerine koan, kaba kuvveti deil hakk üstün tutan, Milli Görüün tek Partisidir.

42- “Sadklarla beraber olunuz!” “Zafer nananlarndr ! “ ve Zafer Yakndr!

GEREKLER ( 42 GEREK )
“SAADET PARTS GERÇE” VE “AKP DEDKLER”
 
 
1- TEMEL GERÇEKLER
 
TEMEL GERÇEKLER ANA HATLARIYLA UNLARDIR
1- Dünyada ve Türkiye’de siyasi yap deimitir. Yepyeni bir döneme girilmitir. Artk sa sol gibi eski kavramlar anlamn yitirmitir. Sovyetlerin dalmas ve Komünizmin iflasn takiben 1990’dan itibaren tek kutuplu bir dünya meydana gelmi. bunu frsat bilen ve günümüzde ABD yönetimi etkileri altna alan ve her zaman hakk deil kaba kuvveti üstün tutan DI MHRAKLAR “Yeni Dünya Düzeni” ad altnda, dünyay güç kullanarak kendi hakimiyeti altna almaya çalmaktadrlar. Bundan dolay yeni mücadele ekseni, ezenlerle-ezilenler, müstekbirlerle—müstazaflar, sömürenlerle—sömürülenler arasnda olumaktadr.

2- Türkiye’mizdeki siyasi mücadele de dünyadaki bu deimeye paralel olarak artk günümüzde sa-sol ayrmna göre deil MLL DÜÜNENLER, MLL GÜÇLER yani “MLL GÖRÜ” ile “BRLKÇLER” yani “DI MHRAKLARIN TAERONLARI” arasnda geçmektedir.
 
3- Bu çerçevede d Mihraklar, bölgede ilerini daha kolay yürütebilmek için AKP’yi kurdurmulardr. AKP zat-ül hareke deil, d mihraklarn bir ürünüdür. AKP Refah Partisi’ni bölmek için DI MHRAKLAR’n planlad bir senaryodur. Bu senaryonun yazarlar ve rejisörleri DI MHRAKLARDIR. AKP yöneticileri onlarn etkileme ve büyüleme yoluyla kullandklar oyunculardan. piyonlardan ibarettir. DI MHRAKLAR bu senaryolar baka ülkelerde de sahneye koyduklar gibi Türkiye’de de bundan önce de yine sahneye koymulardr. Bu hususta yeterli etki gücüne ve imkana sahiptirler.

4- AKP yöneticilerinin “vizyonu yoktur”, “tefekkürler yoktur”, “derinlikleri yoktur”, sathidirler, “mayalar”, “çevherleri” yoktur ve ULKEMZ ÇNDE BULUNDUU SIKINTILARDAN ÇIKARACAK KAYNAI BULABLECEK KABLYETE SAHP DELDiRLER. “Hidayet”, “Feraset” ve “Dirayetleri” yoktur. Zaten bu özelliklerinden dolay d mihraklar tarafndan seçilmilerdir.
 
5- Dolaysyla AKP yöneticileri yaptklar faaliyetleriyle “BÜYÜLENM” bir ekilde sadece d mihraklara hizmet etmektedirler.

6- D mihraklarn hedefi “Dünya hakimeyetidir”, “Büyük srail’dir” bunun içinse ana gayeleri bu hedef bakmndan tehdit olarak kabul ettikleri, “Türkiye’yi
güçsüzletirme, tahrip etmektir. Bundan dolay DI MHRAKLARIN gayeleriyle milli menfaatlerimiz taban tabana zttr. Bu dorultuda AKP srail’in emniyeti ve Arz-tMev’ud için yaplan operasyonlara alet oluyor ve Türkiye’yi hzla 2. Sevr’e sürüklüyor. 7- Bütün bu gerçekler karsnda insanmzn “biraz daha bekleyelim bakalm ne olacak” tavr, ülkenin parçalanmasna vesile olur. Milli hassasiyetlere sahip olan insanlarn bir an önce gerekli tepkiyi koyarak halk uyandrmas elzemdir.

8- Tüm bu olumsuz gelimelerin geri dönülmesi imkans muhtemel felaketlerin engellenmesi için, BRLKÇ- LAKÇ AKP HÜKÜMET gitmeli ve yerine hakk üstün tutan MLL GÖRÜ gelmelidir. Bundan baka bir çare yoktur.
KENDSN “AKP HASTALII”NA KAPTIRANLARIN BR AN EVVEL UYANMALARI ZORUNLUDUR:ÇÜNKÜ :9- “AKP bana i verecek, kredi verecek veya iimi yapacak” diye düünen bilsin ki. sadece kendisini aldat- maktadr. Çünkü, farzet ki sana bir i yerse veya bir iini görse dahi, görmüyor musun senin binlerce akraban isiz brakyor, binlerce yaknn aç brakyor ve ekonomik yangnla ykp kavuruyor.

10- Yukarda açklanan tüm bu gerçeklere göz yumarsak sadece kendimizi aldatm oluruz.

11- DI MHRAKLAR’n oyun ve propagandas ile içine düürüldüümüz bu batl yoldan -deimez gerçeklerin nda- bir an önce hakka dönmek için gayret sarfetmeliyiz.

NEREYE GDYORUZ GÖRMÜYOR MUSUN?
          D borç 500 milyar dolara çktktan sonra m uyanacaksn!
          Türkiye Arjantin ‘e dönünce, maazallah bu, gidile ekonomik kriz sosyal patlamaya dönüüp vitrinler camlar krldktan sonra m uayanacaksn!
           Kbrs Yunan’a gittikten sonra m uyanacaksn!
          Maazallah yurdumuz, Anadolu’muz parçalandktan sonra m uyanacaksn!
NE BEKLYORSUN? –
II- ALDATMACALAR

DI MHRAKLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALDATMACALARA KMSE KANMASIN VE KMSE KENDSN BU ALDATMACALARLA UYUTMASN.

12- “AKP Yöneticileri de Milli Görüçüdür Aldatmacas” Bunun gerçekle bir ilgisi yoktur. Kendilerinin de defaatle açkladklar gibi “Biz artk Milli Görüçü deiliz”, sözleri ne yazk ki ac gerçei ortaya koyuyor. Çünkü: “Milli Görü gömleini çkarttlar ABD çuvaln balarna geçirdiler” Bunlar samimi itiraflardr. Bu açk ifadelerden ve yöneticilerin yürüttükleri politikalardan açkça görüldüü gibi: “AKP Milli Görüçü deil, D Mihraklarn birlikçisidir”

13. “Saadet Partililer, bu güne kadar bunlarla beraberdiler imdi AKP’liler ayrlnca onlarn aleyhinde bulunuyorlar. Saadet Partililerin bu davranlar doru deildir” aldatmacas. Bu aldatmacaya kimse kanmasn. Çünkü; Evet AKP yöneticileri düne kadar Milli Görüçüydüler. Ama imdi Milli Görüten ayrldlar ve balarna ABD çuval geçirdiler. Dolaysyla eskiden üzümdüler imdi arap oldular. Ne olacak yani eskiden üzümdü diye arap m içmek gerekecek?
Düne kadar Milli Görüçü olmalar onlar imdi yaptklarn tasvip etmeyi gerektirmez. Çünkü önemli olan bu yöneticilerin hangi gayeye hizmet ettikleridir. Milli Menfaatler için mi çalyorlar? Yoksa ‘D Mihraklara m hizmet ediyorlar” mühim olan budur. Eskiden Milli Görüçüydüler ama imdi Milli Görüten ayrldlar ve D Mihraklara hizmet ediyorlar.

Bu yüzden
 
1- Hidayetleri karard,
2- Hayri, erri ayramaz oldular,
3- Hayra deil erre hizmet ediyorlar,
4- Dolaysyla netice itibariyle “Helak olmaya gidiyorlar.”
Bu gerçekleri görmemezlikten gelen her kimse sadece kendisini aldatr.
14- “Milli Görüçülerin AKP’yi sert bir ekilde eletirmeleri” Onlar kskandklarndan dolay deil; Hidayet, Feraset ve Dirayetleriyle gerçekten bilmeleri ve Türkiye’yi, islam Alemini ve Bütün insanl sevmelerinden dolaydr.

15- “Tepki koymak için erken” Fikri d mihraklarn bir taktiidir. Bekleyecek zamanmz kalmamtr. Mevcut AKP hükümetinde her ey, her geçen gün ülkemiz milli menfaatleri aleyhline iliyor. Zararn neresinden dönülürse kardr.
 
16- “AKP’den biz ayrlrsak burasn bakalar kapar” Fikri çok zavall bir yaklam ifade eder. D mihraklar o çat altnda Milli Görü ideallerine hizmet ettirmezler. Bu artk hiçbir üpheye mahal brakmayacak ekilde ve açkça belli olmutur. Kald ki, bugüne kadarki beyanlar ve davranlar hep bu gerçei ispat etmitir.

17- “Yapacaklar ama adamlar brakmyorlar ki” Sözü hükümsüzdür. Yapacak olan 9 ayda kendini belli ederdi. AKP ise tam tersini kesinlikle yapamayacan belli etti.
Borç, vergi, zam ve faizden baka ey bilmiyor. Evi. halsn, buzdolabn satp faize yani DI MHRAKLARA ve onlarn ibirlikçisi Rantiyeye vermekten baka bir ey yapabildii yok!

18- “AKP’yi bölmeyelim” Sözü traji komik bir sözdür. AKP yöneticileri Refah Partisi’ni bölerken aklnz neredeydi’?! Milli menfaatlerimize aykr. ibirlikçi ve batl bir hareketin bölünmesini ve yok olmasn istememek mümkün deildir.

19- “Takiye yapyorlar” Demek fiili olarak tersinden dorudur. AKP. d mihraklara kar deil halka kar takiye yapyor. D mihraklarn baars için ise dua ediyor. Irak halkna kar savaan Amerikan askerine kar dua ediyor. Misyonerlerin. Rotaryenlerin önünü açarken man hatiplerin. Baörtüsünün. Kur’an Kurslarnn önünü kapatyor.
 
20- “Bunlar düzeltecekler ama frsat verilmiyor, bakn ekonomik göstergeler iyiye gitmeye balad” ddialar mesnetsizdir. Halkn parlamentoda 366 sandalye vermesi AKP’ye verilmi en büyük frsattr. Ancak onlar D Mihraklara ve rantiye  hizmet etmeyi tercih etmilerdir. Göstergeler D Mihraklar ve rantiyecilerin ilerinin iyiye gittiini ifade ediyorlar. Halkn, üretimin, istihdamn lehine herhangi bir iyileme yoktur.

21- “ktidar Milli Görüçülere vermezler” fadesi bir siyasi propaganda taktiinden baka bir ey deildir. Geçmite Demokrat Parti için de kullanlm. ANAP için de kullanlm bir propagandadr. Hatta yurt dnda da yaygn olarak kullanlan bir taktiktir. Maksat halka “oylarn boa gidecei” korkusunu alayarak onlarn oy verme eklini etkilemektir,

22- “Milli Görüçülere bir ey yaptrmazlar” Sözü de ho bir sözdür. 54. Erbakan Hükümetinde 12 ay gibi ksa bir sürede yaplanlar. o hükümeti Cumhuriyet tarihinin en baarl hükümeti haline getirmitir. (ha— knz; Ankara Ticaret Odas’nn “Hükümetlerin Performans” adl çalmas)

23- “Milli (;örü (Saadet Partisi) % 2.5’dan iktidara nasl yükselecek? Yükselemez!” Aldatmacas da günümüz toplumunun siyasi davranlar karsnda hükümsüzdür. Çünkü artk toplum takm tutar gibi parti tutmuyor. DSP’yi % 22’den 0/ 1 ‘e indirdii gibi. AKP’yi de Milli Görü icraatlar yapacak diye sfrdan % 35 ‘e çkarabilmitir. Bunu yapan millet Saadet Partisi’ni en ksa zamannda iktidar yapacaktr.

111- AKP DEDKLER:

Neticede mevcut gerçekler nda u hükümler mevcut AKP yöneticilerine yönelik en isabetli deerlendirmeleri ifade eder

24- AKP’de ideal birlii ve bütünlüü yoktur. (tam bir çorba!) Her türlü insan ayn çat altnda toplamaya çalmlard r.
Neticede ortaya menfaat birlii çkmtr. Milli menfaatlere hizmet söz konusu deildir.

25- Böyle bir oluumdan vatana, millete hayr gelmez. Herkesin ahsi hesap yapt yerde milli menfaatlere ve hayra hizmet olmaz.

26- AKP kaynak bulamyor, borç zam vergi ve faiz ödemekten baka bir ey bilmiyor. Türkiye’yi 2. Sevr’e götürüyor. nsan haklaryla ilgili hiç bir adm atamyor. Mevcut ekilde hiçbir ey yapmayarak, “BO TENEKE” misali iktidarda uzun süre kalamaz.

27- AKP’yi iktidar eden d mihraklar, bu oyunu ancak bir defa oynayabileceklerini bildikleri için, ksa amanda büyük tahribata yol açacak ileri bunlara yaptrmaktadrlar.

28- AKP’nin bir dünya vizyonu yoktur. Büyük düünemiyorlar. Dünya çapnda kabul edilebilecek fikir- eri üretemiyorlar. Mayalar yoktur.
29- AKP yönetiminin ideolojik derinlii de yoktur.

Halka ve olaylara ancak tek boyutlu olarak baka>iliyorlar. (Halbuki Saadet Partisi üç boyutludur:

Türkiye boyutu = Yaanabilir Bir TürkiyeBölge boyutu = Yeniden Büyük Türkiye, Dünya boyutu = Yeni Bir Dünya) 30- AKP yönetimi, söz verdikleri ve onlarn destei ile ayakta durmaya çaltklar için d güçlerin emrinden çkamyorlar.

31- AKP düzen-sistemin hali hazr bozuk ve tersine uygulamasnn bir partisidir. Hali hazr uygulamadaki rantiyeci sistemi bozuk olarak ayakta tutmak için ‘ar güçleri ile çalyorlar.

32- AP, DYP, Demokratik Parti, ANAP tecrübeleri göstermitir ki bu tip d mihraklarn destekledikleri ve milli olmayan zihniyetler ksa sürede yok olup gitmektedirler. Bu zihniyetler denendi ve yok oldular. Onlarn bir benzeri olan AKP’nin sonu da onlarnkinden farkl deildir.

33- “Dönmek” çok ar bir sfatt ve hatta kara bir lekedir. Devlet idaresinde çok ar bir tahribat ile son bulur.

34- Hukukta temel bir kural vardr; “Zehirli aacn meyvas da zehirli olur”

AKP;
1- Doru yoldan döndüü için,
2- Sadece “nefsaniyet” yüzünden hareket etmek suretiyle “tefrika” yapt için,
3- Bir “taatsizlik” ve “TEFRT: Dünyevileme ve sadece menfaat peinde koma” olay olduu için temeli yanltr.

35- Yaptklar temel yanllar sebebiyle hidayetleri kararmtr. Hayr ile erri ayrt edememektedirler. Hayr diye erre hizmet etmektedirler. Netice : Bundan önceki bütün benzerlerinde olduu gibi helak olmak, yok olup gitmektir.

36- AKP yöneticileri daha iin banda iki stratejik hata yapmlardr. Bunlardan biri: “Milli Görü saflarnda iken Hoca bizi d mihraklar masallar ile uyuttu” demden ve bunun sonucu olarak esas imdi d mihraklarn tuzana dümü olmalardr.

37- AKP yöneticilerinin iin banda yaptklar ikinci stratejik hata ise: “Milli Görü saflarnda iken Hoca bize siyasetin hak hizmet için yapldn anlatyordu. Halbuki siyaset menfaat (fayda) için yaplr. Biz bu anlay izleyeceiz ve menfaat için siyaset yapacaz, ‘reel politika’ yapacaz” demeleridir.

38- AKP yöneticileri faydal siyaset yapmann “OLMAZSA OLMAZ” artlarna srt çevirmitir. Bu artlar; maneviyatçlk, nefis terbiyesi ve hakk üstün tutmak artlardr.

IV- SAADET PARTS LE LGL

GERÇEKLER SE UNLARDIR:

39- Saadetin bir tek yolu vardr. O’nu da Saadet Partisi temsil etmektedir.

40- Saadet Partisi düzen-sistemin bozuk uygulamasnn bir partisi deildir. Mevcut rantiye uygulamas ve sömürü uygulamasna alternatif tek partidir. Tek kurtulu yoludur.

41- Saadet Partisi;

– “Yaanabilir Bir Türkiye”,
– “Yeniden Büyük Türkiye” ve
– “Yeni Bir Dünya”

hedeflerine koan, kaba kuvveti deil hakk üstün tutan, Milli Görüün tek Partisidir.

42- “Sadklarla beraber olunuz!” “Zafer nananlarndr ! “ ve Zafer Yakndr!

GEREKLER ( 42 GEREK )
“SAADET PARTS GERÇE” VE “AKP DEDKLER”
 
 
1- TEMEL GERÇEKLER
 
TEMEL GERÇEKLER ANA HATLARIYLA UNLARDIR
1- Dünyada ve Türkiye’de siyasi yap deimitir. Yepyeni bir döneme girilmitir. Artk sa sol gibi eski kavramlar anlamn yitirmitir. Sovyetlerin dalmas ve Komünizmin iflasn takiben 1990’dan itibaren tek kutuplu bir dünya meydana gelmi. bunu frsat bilen ve günümüzde ABD yönetimi etkileri altna alan ve her zaman hakk deil kaba kuvveti üstün tutan DI MHRAKLAR “Yeni Dünya Düzeni” ad altnda, dünyay güç kullanarak kendi hakimiyeti altna almaya çalmaktadrlar. Bundan dolay yeni mücadele ekseni, ezenlerle-ezilenler, müstekbirlerle—müstazaflar, sömürenlerle—sömürülenler arasnda olumaktadr.

2- Türkiye’mizdeki siyasi mücadele de dünyadaki bu deimeye paralel olarak artk günümüzde sa-sol ayrmna göre deil MLL DÜÜNENLER, MLL GÜÇLER yani “MLL GÖRÜ” ile “BRLKÇLER” yani “DI MHRAKLARIN TAERONLARI” arasnda geçmektedir.
 
3- Bu çerçevede d Mihraklar, bölgede ilerini daha kolay yürütebilmek için AKP’yi kurdurmulardr. AKP zat-ül hareke deil, d mihraklarn bir ürünüdür. AKP Refah Partisi’ni bölmek için DI MHRAKLAR’n planlad bir senaryodur. Bu senaryonun yazarlar ve rejisörleri DI MHRAKLARDIR. AKP yöneticileri onlarn etkileme ve büyüleme yoluyla kullandklar oyunculardan. piyonlardan ibarettir. DI MHRAKLAR bu senaryolar baka ülkelerde de sahneye koyduklar gibi Türkiye’de de bundan önce de yine sahneye koymulardr. Bu hususta yeterli etki gücüne ve imkana sahiptirler.

4- AKP yöneticilerinin “vizyonu yoktur”, “tefekkürler yoktur”, “derinlikleri yoktur”, sathidirler, “mayalar”, “çevherleri” yoktur ve ULKEMZ ÇNDE BULUNDUU SIKINTILARDAN ÇIKARACAK KAYNAI BULABLECEK KABLYETE SAHP DELDiRLER. “Hidayet”, “Feraset” ve “Dirayetleri” yoktur. Zaten bu özelliklerinden dolay d mihraklar tarafndan seçilmilerdir.
 
5- Dolaysyla AKP yöneticileri yaptklar faaliyetleriyle “BÜYÜLENM” bir ekilde sadece d mihraklara hizmet etmektedirler.

6- D mihraklarn hedefi “Dünya hakimeyetidir”, “Büyük srail’dir” bunun içinse ana gayeleri bu hedef bakmndan tehdit olarak kabul ettikleri, “Türkiye’yi
güçsüzletirme, tahrip etmektir. Bundan dolay DI MHRAKLARIN gayeleriyle milli menfaatlerimiz taban tabana zttr. Bu dorultuda AKP srail’in emniyeti ve Arz-tMev’ud için yaplan operasyonlara alet oluyor ve Türkiye’yi hzla 2. Sevr’e sürüklüyor. 7- Bütün bu gerçekler karsnda insanmzn “biraz daha bekleyelim bakalm ne olacak” tavr, ülkenin parçalanmasna vesile olur. Milli hassasiyetlere sahip olan insanlarn bir an önce gerekli tepkiyi koyarak halk uyandrmas elzemdir.

8- Tüm bu olumsuz gelimelerin geri dönülmesi imkans muhtemel felaketlerin engellenmesi için, BRLKÇ- LAKÇ AKP HÜKÜMET gitmeli ve yerine hakk üstün tutan MLL GÖRÜ gelmelidir. Bundan baka bir çare yoktur.
KENDSN “AKP HASTALII”NA KAPTIRANLARIN BR AN EVVEL UYANMALARI ZORUNLUDUR:ÇÜNKÜ :9- “AKP bana i verecek, kredi verecek veya iimi yapacak” diye düünen bilsin ki. sadece kendisini aldat- maktadr. Çünkü, farzet ki sana bir i yerse veya bir iini görse dahi, görmüyor musun senin binlerce akraban isiz brakyor, binlerce yaknn aç brakyor ve ekonomik yangnla ykp kavuruyor.

10- Yukarda açklanan tüm bu gerçeklere göz yumarsak sadece kendimizi aldatm oluruz.

11- DI MHRAKLAR’n oyun ve propagandas ile içine düürüldüümüz bu batl yoldan -deimez gerçeklerin nda- bir an önce hakka dönmek için gayret sarfetmeliyiz.

NEREYE GDYORUZ GÖRMÜYOR MUSUN?
          D borç 500 milyar dolara çktktan sonra m uyanacaksn!
          Türkiye Arjantin ‘e dönünce, maazallah bu, gidile ekonomik kriz sosyal patlamaya dönüüp vitrinler camlar krldktan sonra m uayanacaksn!
           Kbrs Yunan’a gittikten sonra m uyanacaksn!
          Maazallah yurdumuz, Anadolu’muz parçalandktan sonra m uyanacaksn!
NE BEKLYORSUN? –
II- ALDATMACALAR

DI MHRAKLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALDATMACALARA KMSE KANMASIN VE KMSE KENDSN BU ALDATMACALARLA UYUTMASN.

12- “AKP Yöneticileri de Milli Görüçüdür Aldatmacas” Bunun gerçekle bir ilgisi yoktur. Kendilerinin de defaatle açkladklar gibi “Biz artk Milli Görüçü deiliz”, sözleri ne yazk ki ac gerçei ortaya koyuyor. Çünkü: “Milli Görü gömleini çkarttlar ABD çuvaln balarna geçirdiler” Bunlar samimi itiraflardr. Bu açk ifadelerden ve yöneticilerin yürüttükleri politikalardan açkça görüldüü gibi: “AKP Milli Görüçü deil, D Mihraklarn birlikçisidir”

13. “Saadet Partililer, bu güne kadar bunlarla beraberdiler imdi AKP’liler ayrlnca onlarn aleyhinde bulunuyorlar. Saadet Partililerin bu davranlar doru deildir” aldatmacas. Bu aldatmacaya kimse kanmasn. Çünkü; Evet AKP yöneticileri düne kadar Milli Görüçüydüler. Ama imdi Milli Görüten ayrldlar ve balarna ABD çuval geçirdiler. Dolaysyla eskiden üzümdüler imdi arap oldular. Ne olacak yani eskiden üzümdü diye arap m içmek gerekecek?
Düne kadar Milli Görüçü olmalar onlar imdi yaptklarn tasvip etmeyi gerektirmez. Çünkü önemli olan bu yöneticilerin hangi gayeye hizmet ettikleridir. Milli Menfaatler için mi çalyorlar? Yoksa ‘D Mihraklara m hizmet ediyorlar” mühim olan budur. Eskiden Milli Görüçüydüler ama imdi Milli Görüten ayrldlar ve D Mihraklara hizmet ediyorlar.

Bu yüzden
 
1- Hidayetleri karard,
2- Hayri, erri ayramaz oldular,
3- Hayra deil erre hizmet ediyorlar,
4- Dolaysyla netice itibariyle “Helak olmaya gidiyorlar.”
Bu gerçekleri görmemezlikten gelen her kimse sadece kendisini aldatr.
14- “Milli Görüçülerin AKP’yi sert bir ekilde eletirmeleri” Onlar kskandklarndan dolay deil; Hidayet, Feraset ve Dirayetleriyle gerçekten bilmeleri ve Türkiye’yi, islam Alemini ve Bütün insanl sevmelerinden dolaydr.

15- “Tepki koymak için erken” Fikri d mihraklarn bir taktiidir. Bekleyecek zamanmz kalmamtr. Mevcut AKP hükümetinde her ey, her geçen gün ülkemiz milli menfaatleri aleyhline iliyor. Zararn neresinden dönülürse kardr.
 
16- “AKP’den biz ayrlrsak burasn bakalar kapar” Fikri çok zavall bir yaklam ifade eder. D mihraklar o çat altnda Milli Görü ideallerine hizmet ettirmezler. Bu artk hiçbir üpheye mahal brakmayacak ekilde ve açkça belli olmutur. Kald ki, bugüne kadarki beyanlar ve davranlar hep bu gerçei ispat etmitir.

17- “Yapacaklar ama adamlar brakmyorlar ki” Sözü hükümsüzdür. Yapacak olan 9 ayda kendini belli ederdi. AKP ise tam tersini kesinlikle yapamayacan belli etti.
Borç, vergi, zam ve faizden baka ey bilmiyor. Evi. halsn, buzdolabn satp faize yani DI MHRAKLARA ve onlarn ibirlikçisi Rantiyeye vermekten baka bir ey yapabildii yok!

18- “AKP’yi bölmeyelim” Sözü traji komik bir sözdür. AKP yöneticileri Refah Partisi’ni bölerken aklnz neredeydi’?! Milli menfaatlerimize aykr. ibirlikçi ve batl bir hareketin bölünmesini ve yok olmasn istememek mümkün deildir.

19- “Takiye yapyorlar” Demek fiili olarak tersinden dorudur. AKP. d mihraklara kar deil halka kar takiye yapyor. D mihraklarn baars için ise dua ediyor. Irak halkna kar savaan Amerikan askerine kar dua ediyor. Misyonerlerin. Rotaryenlerin önünü açarken man hatiplerin. Baörtüsünün. Kur’an Kurslarnn önünü kapatyor.
 
20- “Bunlar düzeltecekler ama frsat verilmiyor, bakn ekonomik göstergeler iyiye gitmeye balad” ddialar mesnetsizdir. Halkn parlamentoda 366 sandalye vermesi AKP’ye verilmi en büyük frsattr. Ancak onlar D Mihraklara ve rantiye  hizmet etmeyi tercih etmilerdir. Göstergeler D Mihraklar ve rantiyecilerin ilerinin iyiye gittiini ifade ediyorlar. Halkn, üretimin, istihdamn lehine herhangi bir iyileme yoktur.

21- “ktidar Milli Görüçülere vermezler” fadesi bir siyasi propaganda taktiinden baka bir ey deildir. Geçmite Demokrat Parti için de kullanlm. ANAP için de kullanlm bir propagandadr. Hatta yurt dnda da yaygn olarak kullanlan bir taktiktir. Maksat halka “oylarn boa gidecei” korkusunu alayarak onlarn oy verme eklini etkilemektir,

22- “Milli Görüçülere bir ey yaptrmazlar” Sözü de ho bir sözdür. 54. Erbakan Hükümetinde 12 ay gibi ksa bir sürede yaplanlar. o hükümeti Cumhuriyet tarihinin en baarl hükümeti haline getirmitir. (ha— knz; Ankara Ticaret Odas’nn “Hükümetlerin Performans” adl çalmas)

23- “Milli (;örü (Saadet Partisi) % 2.5’dan iktidara nasl yükselecek? Yükselemez!” Aldatmacas da günümüz toplumunun siyasi davranlar karsnda hükümsüzdür. Çünkü artk toplum takm tutar gibi parti tutmuyor. DSP’yi % 22’den 0/ 1 ‘e indirdii gibi. AKP’yi de Milli Görü icraatlar yapacak diye sfrdan % 35 ‘e çkarabilmitir. Bunu yapan millet Saadet Partisi’ni en ksa zamannda iktidar yapacaktr.

111- AKP DEDKLER:

Neticede mevcut gerçekler nda u hükümler mevcut AKP yöneticilerine yönelik en isabetli deerlendirmeleri ifade eder

24- AKP’de ideal birlii ve bütünlüü yoktur. (tam bir çorba!) Her türlü insan ayn çat altnda toplamaya çalmlard r.
Neticede ortaya menfaat birlii çkmtr. Milli menfaatlere hizmet söz konusu deildir.

25- Böyle bir oluumdan vatana, millete hayr gelmez. Herkesin ahsi hesap yapt yerde milli menfaatlere ve hayra hizmet olmaz.

26- AKP kaynak bulamyor, borç zam vergi ve faiz ödemekten baka bir ey bilmiyor. Türkiye’yi 2. Sevr’e götürüyor. nsan haklaryla ilgili hiç bir adm atamyor. Mevcut ekilde hiçbir ey yapmayarak, “BO TENEKE” misali iktidarda uzun süre kalamaz.

27- AKP’yi iktidar eden d mihraklar, bu oyunu ancak bir defa oynayabileceklerini bildikleri için, ksa amanda büyük tahribata yol açacak ileri bunlara yaptrmaktadrlar.

28- AKP’nin bir dünya vizyonu yoktur. Büyük düünemiyorlar. Dünya çapnda kabul edilebilecek fikir- eri üretemiyorlar. Mayalar yoktur.
29- AKP yönetiminin ideolojik derinlii de yoktur.

Halka ve olaylara ancak tek boyutlu olarak baka>iliyorlar. (Halbuki Saadet Partisi üç boyutludur:

Türkiye boyutu = Yaanabilir Bir TürkiyeBölge boyutu = Yeniden Büyük Türkiye, Dünya boyutu = Yeni Bir Dünya) 30- AKP yönetimi, söz verdikleri ve onlarn destei ile ayakta durmaya çaltklar için d güçlerin emrinden çkamyorlar.

31- AKP düzen-sistemin hali hazr bozuk ve tersine uygulamasnn bir partisidir. Hali hazr uygulamadaki rantiyeci sistemi bozuk olarak ayakta tutmak için ‘ar güçleri ile çalyorlar.

32- AP, DYP, Demokratik Parti, ANAP tecrübeleri göstermitir ki bu tip d mihraklarn destekledikleri ve milli olmayan zihniyetler ksa sürede yok olup gitmektedirler. Bu zihniyetler denendi ve yok oldular. Onlarn bir benzeri olan AKP’nin sonu da onlarnkinden farkl deildir.

33- “Dönmek” çok ar bir sfatt ve hatta kara bir lekedir. Devlet idaresinde çok ar bir tahribat ile son bulur.

34- Hukukta temel bir kural vardr; “Zehirli aacn meyvas da zehirli olur”

AKP;
1- Doru yoldan döndüü için,
2- Sadece “nefsaniyet” yüzünden hareket etmek suretiyle “tefrika” yapt için,
3- Bir “taatsizlik” ve “TEFRT: Dünyevileme ve sadece menfaat peinde koma” olay olduu için temeli yanltr.

35- Yaptklar temel yanllar sebebiyle hidayetleri kararmtr. Hayr ile erri ayrt edememektedirler. Hayr diye erre hizmet etmektedirler. Netice : Bundan önceki bütün benzerlerinde olduu gibi helak olmak, yok olup gitmektir.

36- AKP yöneticileri daha iin banda iki stratejik hata yapmlardr. Bunlardan biri: “Milli Görü saflarnda iken Hoca bizi d mihraklar masallar ile uyuttu” demden ve bunun sonucu olarak esas imdi d mihraklarn tuzana dümü olmalardr.

37- AKP yöneticilerinin iin banda yaptklar ikinci stratejik hata ise: “Milli Görü saflarnda iken Hoca bize siyasetin hak hizmet için yapldn anlatyordu. Halbuki siyaset menfaat (fayda) için yaplr. Biz bu anlay izleyeceiz ve menfaat için siyaset yapacaz, ‘reel politika’ yapacaz” demeleridir.

38- AKP yöneticileri faydal siyaset yapmann “OLMAZSA OLMAZ” artlarna srt çevirmitir. Bu artlar; maneviyatçlk, nefis terbiyesi ve hakk üstün tutmak artlardr.

IV- SAADET PARTS LE LGL

GERÇEKLER SE UNLARDIR:

39- Saadetin bir tek yolu vardr. O’nu da Saadet Partisi temsil etmektedir.

40- Saadet Partisi düzen-sistemin bozuk uygulamasnn bir partisi deildir. Mevcut rantiye uygulamas ve sömürü uygulamasna alternatif tek partidir. Tek kurtulu yoludur.

41- Saadet Partisi;

– “Yaanabilir Bir Türkiye”,
– “Yeniden Büyük Türkiye” ve
– “Yeni Bir Dünya”

hedeflerine koan, kaba kuvveti deil hakk üstün tutan, Milli Görüün tek Partisidir.

42- “Sadklarla beraber olunuz!” “Zafer nananlarndr ! “ ve Zafer Yakndr!

GEREKLER ( 42 GEREK )
“SAADET PARTS GERÇE” VE “AKP DEDKLER”
 
 
1- TEMEL GERÇEKLER
 
TEMEL GERÇEKLER ANA HATLARIYLA UNLARDIR
1- Dünyada ve Türkiye’de siyasi yap deimitir. Yepyeni bir döneme girilmitir. Artk sa sol gibi eski kavramlar anlamn yitirmitir. Sovyetlerin dalmas ve Komünizmin iflasn takiben 1990’dan itibaren tek kutuplu bir dünya meydana gelmi. bunu frsat bilen ve günümüzde ABD yönetimi etkileri altna alan ve her zaman hakk deil kaba kuvveti üstün tutan DI MHRAKLAR “Yeni Dünya Düzeni” ad altnda, dünyay güç kullanarak kendi hakimiyeti altna almaya çalmaktadrlar. Bundan dolay yeni mücadele ekseni, ezenlerle-ezilenler, müstekbirlerle—müstazaflar, sömürenlerle—sömürülenler arasnda olumaktadr.

2- Türkiye’mizdeki siyasi mücadele de dünyadaki bu deimeye paralel olarak artk günümüzde sa-sol ayrmna göre deil MLL DÜÜNENLER, MLL GÜÇLER yani “MLL GÖRÜ” ile “BRLKÇLER” yani “DI MHRAKLARIN TAERONLARI” arasnda geçmektedir.
 
3- Bu çerçevede d Mihraklar, bölgede ilerini daha kolay yürütebilmek için AKP’yi kurdurmulardr. AKP zat-ül hareke deil, d mihraklarn bir ürünüdür. AKP Refah Partisi’ni bölmek için DI MHRAKLAR’n planlad bir senaryodur. Bu senaryonun yazarlar ve rejisörleri DI MHRAKLARDIR. AKP yöneticileri onlarn etkileme ve büyüleme yoluyla kullandklar oyunculardan. piyonlardan ibarettir. DI MHRAKLAR bu senaryolar baka ülkelerde de sahneye koyduklar gibi Türkiye’de de bundan önce de yine sahneye koymulardr. Bu hususta yeterli etki gücüne ve imkana sahiptirler.

4- AKP yöneticilerinin “vizyonu yoktur”, “tefekkürler yoktur”, “derinlikleri yoktur”, sathidirler, “mayalar”, “çevherleri” yoktur ve ULKEMZ ÇNDE BULUNDUU SIKINTILARDAN ÇIKARACAK KAYNAI BULABLECEK KABLYETE SAHP DELDiRLER. “Hidayet”, “Feraset” ve “Dirayetleri” yoktur. Zaten bu özelliklerinden dolay d mihraklar tarafndan seçilmilerdir.
 
5- Dolaysyla AKP yöneticileri yaptklar faaliyetleriyle “BÜYÜLENM” bir ekilde sadece d mihraklara hizmet etmektedirler.

6- D mihraklarn hedefi “Dünya hakimeyetidir”, “Büyük srail’dir” bunun içinse ana gayeleri bu hedef bakmndan tehdit olarak kabul ettikleri, “Türkiye’yi
güçsüzletirme, tahrip etmektir. Bundan dolay DI MHRAKLARIN gayeleriyle milli menfaatlerimiz taban tabana zttr. Bu dorultuda AKP srail’in emniyeti ve Arz-tMev’ud için yaplan operasyonlara alet oluyor ve Türkiye’yi hzla 2. Sevr’e sürüklüyor. 7- Bütün bu gerçekler karsnda insanmzn “biraz daha bekleyelim bakalm ne olacak” tavr, ülkenin parçalanmasna vesile olur. Milli hassasiyetlere sahip olan insanlarn bir an önce gerekli tepkiyi koyarak halk uyandrmas elzemdir.

8- Tüm bu olumsuz gelimelerin geri dönülmesi imkans muhtemel felaketlerin engellenmesi için, BRLKÇ- LAKÇ AKP HÜKÜMET gitmeli ve yerine hakk üstün tutan MLL GÖRÜ gelmelidir. Bundan baka bir çare yoktur.
KENDSN “AKP HASTALII”NA KAPTIRANLARIN BR AN EVVEL UYANMALARI ZORUNLUDUR:ÇÜNKÜ :9- “AKP bana i verecek, kredi verecek veya iimi yapacak” diye düünen bilsin ki. sadece kendisini aldat- maktadr. Çünkü, farzet ki sana bir i yerse veya bir iini görse dahi, görmüyor musun senin binlerce akraban isiz brakyor, binlerce yaknn aç brakyor ve ekonomik yangnla ykp kavuruyor.

10- Yukarda açklanan tüm bu gerçeklere göz yumarsak sadece kendimizi aldatm oluruz.

11- DI MHRAKLAR’n oyun ve propagandas ile içine düürüldüümüz bu batl yoldan -deimez gerçeklerin nda- bir an önce hakka dönmek için gayret sarfetmeliyiz.

NEREYE GDYORUZ GÖRMÜYOR MUSUN?
          D borç 500 milyar dolara çktktan sonra m uyanacaksn!
          Türkiye Arjantin ‘e dönünce, maazallah bu, gidile ekonomik kriz sosyal patlamaya dönüüp vitrinler camlar krldktan sonra m uayanacaksn!
           Kbrs Yunan’a gittikten sonra m uyanacaksn!
          Maazallah yurdumuz, Anadolu’muz parçalandktan sonra m uyanacaksn!
NE BEKLYORSUN? –
II- ALDATMACALAR

DI MHRAKLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALDATMACALARA KMSE KANMASIN VE KMSE KENDSN BU ALDATMACALARLA UYUTMASN.

12- “AKP Yöneticileri de Milli Görüçüdür Aldatmacas” Bunun gerçekle bir ilgisi yoktur. Kendilerinin de defaatle açkladklar gibi “Biz artk Milli Görüçü deiliz”, sözleri ne yazk ki ac gerçei ortaya koyuyor. Çünkü: “Milli Görü gömleini çkarttlar ABD çuvaln balarna geçirdiler” Bunlar samimi itiraflardr. Bu açk ifadelerden ve yöneticilerin yürüttükleri politikalardan açkça görüldüü gibi: “AKP Milli Görüçü deil, D Mihraklarn birlikçisidir”

13. “Saadet Partililer, bu güne kadar bunlarla beraberdiler imdi AKP’liler ayrlnca onlarn aleyhinde bulunuyorlar. Saadet Partililerin bu davranlar doru deildir” aldatmacas. Bu aldatmacaya kimse kanmasn. Çünkü; Evet AKP yöneticileri düne kadar Milli Görüçüydüler. Ama imdi Milli Görüten ayrldlar ve balarna ABD çuval geçirdiler. Dolaysyla eskiden üzümdüler imdi arap oldular. Ne olacak yani eskiden üzümdü diye arap m içmek gerekecek?
Düne kadar Milli Görüçü olmalar onlar imdi yaptklarn tasvip etmeyi gerektirmez. Çünkü önemli olan bu yöneticilerin hangi gayeye hizmet ettikleridir. Milli Menfaatler için mi çalyorlar? Yoksa ‘D Mihraklara m hizmet ediyorlar” mühim olan budur. Eskiden Milli Görüçüydüler ama imdi Milli Görüten ayrldlar ve D Mihraklara hizmet ediyorlar.

Bu yüzden
 
1- Hidayetleri karard,
2- Hayri, erri ayramaz oldular,
3- Hayra deil erre hizmet ediyorlar,
4- Dolaysyla netice itibariyle “Helak olmaya gidiyorlar.”
Bu gerçekleri görmemezlikten gelen her kimse sadece kendisini aldatr.
14- “Milli Görüçülerin AKP’yi sert bir ekilde eletirmeleri” Onlar kskandklarndan dolay deil; Hidayet, Feraset ve Dirayetleriyle gerçekten bilmeleri ve Türkiye’yi, islam Alemini ve Bütün insanl sevmelerinden dolaydr.

15- “Tepki koymak için erken” Fikri d mihraklarn bir taktiidir. Bekleyecek zamanmz kalmamtr. Mevcut AKP hükümetinde her ey, her geçen gün ülkemiz milli menfaatleri aleyhline iliyor. Zararn neresinden dönülürse kardr.
 
16- “AKP’den biz ayrlrsak burasn bakalar kapar” Fikri çok zavall bir yaklam ifade eder. D mihraklar o çat altnda Milli Görü ideallerine hizmet ettirmezler. Bu artk hiçbir üpheye mahal brakmayacak ekilde ve açkça belli olmutur. Kald ki, bugüne kadarki beyanlar ve davranlar hep bu gerçei ispat etmitir.

17- “Yapacaklar ama adamlar brakmyorlar ki” Sözü hükümsüzdür. Yapacak olan 9 ayda kendini belli ederdi. AKP ise tam tersini kesinlikle yapamayacan belli etti.
Borç, vergi, zam ve faizden baka ey bilmiyor. Evi. halsn, buzdolabn satp faize yani DI MHRAKLARA ve onlarn ibirlikçisi Rantiyeye vermekten baka bir ey yapabildii yok!

18- “AKP’yi bölmeyelim” Sözü traji komik bir sözdür. AKP yöneticileri Refah Partisi’ni bölerken aklnz neredeydi’?! Milli menfaatlerimize aykr. ibirlikçi ve batl bir hareketin bölünmesini ve yok olmasn istememek mümkün deildir.

19- “Takiye yapyorlar” Demek fiili olarak tersinden dorudur. AKP. d mihraklara kar deil halka kar takiye yapyor. D mihraklarn baars için ise dua ediyor. Irak halkna kar savaan Amerikan askerine kar dua ediyor. Misyonerlerin. Rotaryenlerin önünü açarken man hatiplerin. Baörtüsünün. Kur’an Kurslarnn önünü kapatyor.
 
20- “Bunlar düzeltecekler ama frsat verilmiyor, bakn ekonomik göstergeler iyiye gitmeye balad” ddialar mesnetsizdir. Halkn parlamentoda 366 sandalye vermesi AKP’ye verilmi en büyük frsattr. Ancak onlar D Mihraklara ve rantiye  hizmet etmeyi tercih etmilerdir. Göstergeler D Mihraklar ve rantiyecilerin ilerinin iyiye gittiini ifade ediyorlar. Halkn, üretimin, istihdamn lehine herhangi bir iyileme yoktur.

21- “ktidar Milli Görüçülere vermezler” fadesi bir siyasi propaganda taktiinden baka bir ey deildir. Geçmite Demokrat Parti için de kullanlm. ANAP için de kullanlm bir propagandadr. Hatta yurt dnda da yaygn olarak kullanlan bir taktiktir. Maksat halka “oylarn boa gidecei” korkusunu alayarak onlarn oy verme eklini etkilemektir,

22- “Milli Görüçülere bir ey yaptrmazlar” Sözü de ho bir sözdür. 54. Erbakan Hükümetinde 12 ay gibi ksa bir sürede yaplanlar. o hükümeti Cumhuriyet tarihinin en baarl hükümeti haline getirmitir. (ha— knz; Ankara Ticaret Odas’nn “Hükümetlerin Performans” adl çalmas)

23- “Milli (;örü (Saadet Partisi) % 2.5’dan iktidara nasl yükselecek? Yükselemez!” Aldatmacas da günümüz toplumunun siyasi davranlar karsnda hükümsüzdür. Çünkü artk toplum takm tutar gibi parti tutmuyor. DSP’yi % 22’den 0/ 1 ‘e indirdii gibi. AKP’yi de Milli Görü icraatlar yapacak diye sfrdan % 35 ‘e çkarabilmitir. Bunu yapan millet Saadet Partisi’ni en ksa zamannda iktidar yapacaktr.

111- AKP DEDKLER:

Neticede mevcut gerçekler nda u hükümler mevcut AKP yöneticilerine yönelik en isabetli deerlendirmeleri ifade eder

24- AKP’de ideal birlii ve bütünlüü yoktur. (tam bir çorba!) Her türlü insan ayn çat altnda toplamaya çalmlard r.
Neticede ortaya menfaat birlii çkmtr. Milli menfaatlere hizmet söz konusu deildir.

25- Böyle bir oluumdan vatana, millete hayr gelmez. Herkesin ahsi hesap yapt yerde milli menfaatlere ve hayra hizmet olmaz.

26- AKP kaynak bulamyor, borç zam vergi ve faiz ödemekten baka bir ey bilmiyor. Türkiye’yi 2. Sevr’e götürüyor. nsan haklaryla ilgili hiç bir adm atamyor. Mevcut ekilde hiçbir ey yapmayarak, “BO TENEKE” misali iktidarda uzun süre kalamaz.

27- AKP’yi iktidar eden d mihraklar, bu oyunu ancak bir defa oynayabileceklerini bildikleri için, ksa amanda büyük tahribata yol açacak ileri bunlara yaptrmaktadrlar.

28- AKP’nin bir dünya vizyonu yoktur. Büyük düünemiyorlar. Dünya çapnda kabul edilebilecek fikir- eri üretemiyorlar. Mayalar yoktur.
29- AKP yönetiminin ideolojik derinlii de yoktur.

Halka ve olaylara ancak tek boyutlu olarak baka>iliyorlar. (Halbuki Saadet Partisi üç boyutludur:

Türkiye boyutu = Yaanabilir Bir TürkiyeBölge boyutu = Yeniden Büyük Türkiye, Dünya boyutu = Yeni Bir Dünya) 30- AKP yönetimi, söz verdikleri ve onlarn destei ile ayakta durmaya çaltklar için d güçlerin emrinden çkamyorlar.

31- AKP düzen-sistemin hali hazr bozuk ve tersine uygulamasnn bir partisidir. Hali hazr uygulamadaki rantiyeci sistemi bozuk olarak ayakta tutmak için ‘ar güçleri ile çalyorlar.

32- AP, DYP, Demokratik Parti, ANAP tecrübeleri göstermitir ki bu tip d mihraklarn destekledikleri ve milli olmayan zihniyetler ksa sürede yok olup gitmektedirler. Bu zihniyetler denendi ve yok oldular. Onlarn bir benzeri olan AKP’nin sonu da onlarnkinden farkl deildir.

33- “Dönmek” çok ar bir sfatt ve hatta kara bir lekedir. Devlet idaresinde çok ar bir tahribat ile son bulur.

34- Hukukta temel bir kural vardr; “Zehirli aacn meyvas da zehirli olur”

AKP;
1- Doru yoldan döndüü için,
2- Sadece “nefsaniyet” yüzünden hareket etmek suretiyle “tefrika” yapt için,
3- Bir “taatsizlik” ve “TEFRT: Dünyevileme ve sadece menfaat peinde koma” olay olduu için temeli yanltr.

35- Yaptklar temel yanllar sebebiyle hidayetleri kararmtr. Hayr ile erri ayrt edememektedirler. Hayr diye erre hizmet etmektedirler. Netice : Bundan önceki bütün benzerlerinde olduu gibi helak olmak, yok olup gitmektir.

36- AKP yöneticileri daha iin banda iki stratejik hata yapmlardr. Bunlardan biri: “Milli Görü saflarnda iken Hoca bizi d mihraklar masallar ile uyuttu” demden ve bunun sonucu olarak esas imdi d mihraklarn tuzana dümü olmalardr.

37- AKP yöneticilerinin iin banda yaptklar ikinci stratejik hata ise: “Milli Görü saflarnda iken Hoca bize siyasetin hak hizmet için yapldn anlatyordu. Halbuki siyaset menfaat (fayda) için yaplr. Biz bu anlay izleyeceiz ve menfaat için siyaset yapacaz, ‘reel politika’ yapacaz” demeleridir.

38- AKP yöneticileri faydal siyaset yapmann “OLMAZSA OLMAZ” artlarna srt çevirmitir. Bu artlar; maneviyatçlk, nefis terbiyesi ve hakk üstün tutmak artlardr.

IV- SAADET PARTS LE LGL

GERÇEKLER SE UNLARDIR:

39- Saadetin bir tek yolu vardr. O’nu da Saadet Partisi temsil etmektedir.

40- Saadet Partisi düzen-sistemin bozuk uygulamasnn bir partisi deildir. Mevcut rantiye uygulamas ve sömürü uygulamasna alternatif tek partidir. Tek kurtulu yoludur.

41- Saadet Partisi;

– “Yaanabilir Bir Türkiye”,
– “Yeniden Büyük Türkiye” ve
– “Yeni Bir Dünya”

hedeflerine koan, kaba kuvveti deil hakk üstün tutan, Milli Görüün tek Partisidir.

42- “Sadklarla beraber olunuz!” “Zafer nananlarndr ! “ ve Zafer Yakndr!

 

GEREKLER ( 42 GEREK )
“SAADET PARTS GERÇE” VE “AKP DEDKLER”
 
 
1- TEMEL GERÇEKLER
 
TEMEL GERÇEKLER ANA HATLARIYLA UNLARDIR
1- Dünyada ve Türkiye’de siyasi yap deimitir. Yepyeni bir döneme girilmitir. Artk sa sol gibi eski kavramlar anlamn yitirmitir. Sovyetlerin dalmas ve Komünizmin iflasn takiben 1990’dan itibaren tek kutuplu bir dünya meydana gelmi. bunu frsat bilen ve günümüzde ABD yönetimi etkileri altna alan ve her zaman hakk deil kaba kuvveti üstün tutan DI MHRAKLAR “Yeni Dünya Düzeni” ad altnda, dünyay güç kullanarak kendi hakimiyeti altna almaya çalmaktadrlar. Bundan dolay yeni mücadele ekseni, ezenlerle-ezilenler, müstekbirlerle—müstazaflar, sömürenlerle—sömürülenler arasnda olumaktadr.

2- Türkiye’mizdeki siyasi mücadele de dünyadaki bu deimeye paralel olarak artk günümüzde sa-sol ayrmna göre deil MLL DÜÜNENLER, MLL GÜÇLER yani “MLL GÖRÜ” ile “BRLKÇLER” yani “DI MHRAKLARIN TAERONLARI” arasnda geçmektedir.
 
3- Bu çerçevede d Mihraklar, bölgede ilerini daha kolay yürütebilmek için AKP’yi kurdurmulardr. AKP zat-ül hareke deil, d mihraklarn bir ürünüdür. AKP Refah Partisi’ni bölmek için DI MHRAKLAR’n planlad bir senaryodur. Bu senaryonun yazarlar ve rejisörleri DI MHRAKLARDIR. AKP yöneticileri onlarn etkileme ve büyüleme yoluyla kullandklar oyunculardan. piyonlardan ibarettir. DI MHRAKLAR bu senaryolar baka ülkelerde de sahneye koyduklar gibi Türkiye’de de bundan önce de yine sahneye koymulardr. Bu hususta yeterli etki gücüne ve imkana sahiptirler.

4- AKP yöneticilerinin “vizyonu yoktur”, “tefekkürler yoktur”, “derinlikleri yoktur”, sathidirler, “mayalar”, “çevherleri” yoktur ve ULKEMZ ÇNDE BULUNDUU SIKINTILARDAN ÇIKARACAK KAYNAI BULABLECEK KABLYETE SAHP DELDiRLER. “Hidayet”, “Feraset” ve “Dirayetleri” yoktur. Zaten bu özelliklerinden dolay d mihraklar tarafndan seçilmilerdir.
 
5- Dolaysyla AKP yöneticileri yaptklar faaliyetleriyle “BÜYÜLENM” bir ekilde sadece d mihraklara hizmet etmektedirler.

6- D mihraklarn hedefi “Dünya hakimeyetidir”, “Büyük srail’dir” bunun içinse ana gayeleri bu hedef bakmndan tehdit olarak kabul ettikleri, “Türkiye’yi
güçsüzletirme, tahrip etmektir. Bundan dolay DI MHRAKLARIN gayeleriyle milli menfaatlerimiz taban tabana zttr. Bu dorultuda AKP srail’in emniyeti ve Arz-tMev’ud için yaplan operasyonlara alet oluyor ve Türkiye’yi hzla 2. Sevr’e sürüklüyor. 7- Bütün bu gerçekler karsnda insanmzn “biraz daha bekleyelim bakalm ne olacak” tavr, ülkenin parçalanmasna vesile olur. Milli hassasiyetlere sahip olan insanlarn bir an önce gerekli tepkiyi koyarak halk uyandrmas elzemdir.

8- Tüm bu olumsuz gelimelerin geri dönülmesi imkans muhtemel felaketlerin engellenmesi için, BRLKÇ- LAKÇ AKP HÜKÜMET gitmeli ve yerine hakk üstün tutan MLL GÖRÜ gelmelidir. Bundan baka bir çare yoktur.
KENDSN “AKP HASTALII”NA KAPTIRANLARIN BR AN EVVEL UYANMALARI ZORUNLUDUR:ÇÜNKÜ :9- “AKP bana i verecek, kredi verecek veya iimi yapacak” diye düünen bilsin ki. sadece kendisini aldat- maktadr. Çünkü, farzet ki sana bir i yerse veya bir iini görse dahi, görmüyor musun senin binlerce akraban isiz brakyor, binlerce yaknn aç brakyor ve ekonomik yangnla ykp kavuruyor.

10- Yukarda açklanan tüm bu gerçeklere göz yumarsak sadece kendimizi aldatm oluruz.

11- DI MHRAKLAR’n oyun ve propagandas ile içine düürüldüümüz bu batl yoldan -deimez gerçeklerin nda- bir an önce hakka dönmek için gayret sarfetmeliyiz.

NEREYE GDYORUZ GÖRMÜYOR MUSUN?
          D borç 500 milyar dolara çktktan sonra m uyanacaksn!
          Türkiye Arjantin ‘e dönünce, maazallah bu, gidile ekonomik kriz sosyal patlamaya dönüüp vitrinler camlar krldktan sonra m uayanacaksn!
           Kbrs Yunan’a gittikten sonra m uyanacaksn!
          Maazallah yurdumuz, Anadolu’muz parçalandktan sonra m uyanacaksn!
NE BEKLYORSUN? –
II- ALDATMACALAR

DI MHRAKLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALDATMACALARA KMSE KANMASIN VE KMSE KENDSN BU ALDATMACALARLA UYUTMASN.

12- “AKP Yöneticileri de Milli Görüçüdür Aldatmacas” Bunun gerçekle bir ilgisi yoktur. Kendilerinin de defaatle açkladklar gibi “Biz artk Milli Görüçü deiliz”, sözleri ne yazk ki ac gerçei ortaya koyuyor. Çünkü: “Milli Görü gömleini çkarttlar ABD çuvaln balarna geçirdiler” Bunlar samimi itiraflardr. Bu açk ifadelerden ve yöneticilerin yürüttükleri politikalardan açkça görüldüü gibi: “AKP Milli Görüçü deil, D Mihraklarn birlikçisidir”

13. “Saadet Partililer, bu güne kadar bunlarla beraberdiler imdi AKP’liler ayrlnca onlarn aleyhinde bulunuyorlar. Saadet Partililerin bu davranlar doru deildir” aldatmacas. Bu aldatmacaya kimse kanmasn. Çünkü; Evet AKP yöneticileri düne kadar Milli Görüçüydüler. Ama imdi Milli Görüten ayrldlar ve balarna ABD çuval geçirdiler. Dolaysyla eskiden üzümdüler imdi arap oldular. Ne olacak yani eskiden üzümdü diye arap m içmek gerekecek?
Düne kadar Milli Görüçü olmalar onlar imdi yaptklarn tasvip etmeyi gerektirmez. Çünkü önemli olan bu yöneticilerin hangi gayeye hizmet ettikleridir. Milli Menfaatler için mi çalyorlar? Yoksa ‘D Mihraklara m hizmet ediyorlar” mühim olan budur. Eskiden Milli Görüçüydüler ama imdi Milli Görüten ayrldlar ve D Mihraklara hizmet ediyorlar.

Bu yüzden
 
1- Hidayetleri karard,
2- Hayri, erri ayramaz oldular,
3- Hayra deil erre hizmet ediyorlar,
4- Dolaysyla netice itibariyle “Helak olmaya gidiyorlar.”
Bu gerçekleri görmemezlikten gelen her kimse sadece kendisini aldatr.
14- “Milli Görüçülerin AKP’yi sert bir ekilde eletirmeleri” Onlar kskandklarndan dolay deil; Hidayet, Feraset ve Dirayetleriyle gerçekten bilmeleri ve Türkiye’yi, islam Alemini ve Bütün insanl sevmelerinden dolaydr.

15- “Tepki koymak için erken” Fikri d mihraklarn bir taktiidir. Bekleyecek zamanmz kalmamtr. Mevcut AKP hükümetinde her ey, her geçen gün ülkemiz milli menfaatleri aleyhline iliyor. Zararn neresinden dönülürse kardr.
 
16- “AKP’den biz ayrlrsak burasn bakalar kapar” Fikri çok zavall bir yaklam ifade eder. D mihraklar o çat altnda Milli Görü ideallerine hizmet ettirmezler. Bu artk hiçbir üpheye mahal brakmayacak ekilde ve açkça belli olmutur. Kald ki, bugüne kadarki beyanlar ve davranlar hep bu gerçei ispat etmitir.

17- “Yapacaklar ama adamlar brakmyorlar ki” Sözü hükümsüzdür. Yapacak olan 9 ayda kendini belli ederdi. AKP ise tam tersini kesinlikle yapamayacan belli etti.
Borç, vergi, zam ve faizden baka ey bilmiyor. Evi. halsn, buzdolabn satp faize yani DI MHRAKLARA ve onlarn ibirlikçisi Rantiyeye vermekten baka bir ey yapabildii yok!

18- “AKP’yi bölmeyelim” Sözü traji komik bir sözdür. AKP yöneticileri Refah Partisi’ni bölerken aklnz neredeydi’?! Milli menfaatlerimize aykr. ibirlikçi ve batl bir hareketin bölünmesini ve yok olmasn istememek mümkün deildir.

19- “Takiye yapyorlar” Demek fiili olarak tersinden dorudur. AKP. d mihraklara kar deil halka kar takiye yapyor. D mihraklarn baars için ise dua ediyor. Irak halkna kar savaan Amerikan askerine kar dua ediyor. Misyonerlerin. Rotaryenlerin önünü açarken man hatiplerin. Baörtüsünün. Kur’an Kurslarnn önünü kapatyor.
 
20- “Bunlar düzeltecekler ama frsat verilmiyor, bakn ekonomik göstergeler iyiye gitmeye balad” ddialar mesnetsizdir. Halkn parlamentoda 366 sandalye vermesi AKP’ye verilmi en büyük frsattr. Ancak onlar D Mihraklara ve rantiye  hizmet etmeyi tercih etmilerdir. Göstergeler D Mihraklar ve rantiyecilerin ilerinin iyiye gittiini ifade ediyorlar. Halkn, üretimin, istihdamn lehine herhangi bir iyileme yoktur.

21- “ktidar Milli Görüçülere vermezler” fadesi bir siyasi propaganda taktiinden baka bir ey deildir. Geçmite Demokrat Parti için de kullanlm. ANAP için de kullanlm bir propagandadr. Hatta yurt dnda da yaygn olarak kullanlan bir taktiktir. Maksat halka “oylarn boa gidecei” korkusunu alayarak onlarn oy verme eklini etkilemektir,

22- “Milli Görüçülere bir ey yaptrmazlar” Sözü de ho bir sözdür. 54. Erbakan Hükümetinde 12 ay gibi ksa bir sürede yaplanlar. o hükümeti Cumhuriyet tarihinin en baarl hükümeti haline getirmitir. (ha— knz; Ankara Ticaret Odas’nn “Hükümetlerin Performans” adl çalmas)

23- “Milli (;örü (Saadet Partisi) % 2.5’dan iktidara nasl yükselecek? Yükselemez!” Aldatmacas da günümüz toplumunun siyasi davranlar karsnda hükümsüzdür. Çünkü artk toplum takm tutar gibi parti tutmuyor. DSP’yi % 22’den 0/ 1 ‘e indirdii gibi. AKP’yi de Milli Görü icraatlar yapacak diye sfrdan % 35 ‘e çkarabilmitir. Bunu yapan millet Saadet Partisi’ni en ksa zamannda iktidar yapacaktr.

111- AKP DEDKLER:

Neticede mevcut gerçekler nda u hükümler mevcut AKP yöneticilerine yönelik en isabetli deerlendirmeleri ifade eder

24- AKP’de ideal birlii ve bütünlüü yoktur. (tam bir çorba!) Her türlü insan ayn çat altnda toplamaya çalmlard r.
Neticede ortaya menfaat birlii çkmtr. Milli menfaatlere hizmet söz konusu deildir.

25- Böyle bir oluumdan vatana, millete hayr gelmez. Herkesin ahsi hesap yapt yerde milli menfaatlere ve hayra hizmet olmaz.

26- AKP kaynak bulamyor, borç zam vergi ve faiz ödemekten baka bir ey bilmiyor. Türkiye’yi 2. Sevr’e götürüyor. nsan haklaryla ilgili hiç bir adm atamyor. Mevcut ekilde hiçbir ey yapmayarak, “BO TENEKE” misali iktidarda uzun süre kalamaz.

27- AKP’yi iktidar eden d mihraklar, bu oyunu ancak bir defa oynayabileceklerini bildikleri için, ksa amanda büyük tahribata yol açacak ileri bunlara yaptrmaktadrlar.

28- AKP’nin bir dünya vizyonu yoktur. Büyük düünemiyorlar. Dünya çapnda kabul edilebilecek fikir- eri üretemiyorlar. Mayalar yoktur.
29- AKP yönetiminin ideolojik derinlii de yoktur.

Halka ve olaylara ancak tek boyutlu olarak baka>iliyorlar. (Halbuki Saadet Partisi üç boyutludur:

Türkiye boyutu = Yaanabilir Bir TürkiyeBölge boyutu = Yeniden Büyük Türkiye, Dünya boyutu = Yeni Bir Dünya) 30- AKP yönetimi, söz verdikleri ve onlarn destei ile ayakta durmaya çaltklar için d güçlerin emrinden çkamyorlar.

31- AKP düzen-sistemin hali hazr bozuk ve tersine uygulamasnn bir partisidir. Hali hazr uygulamadaki rantiyeci sistemi bozuk olarak ayakta tutmak için ‘ar güçleri ile çalyorlar.

32- AP, DYP, Demokratik Parti, ANAP tecrübeleri göstermitir ki bu tip d mihraklarn destekledikleri ve milli olmayan zihniyetler ksa sürede yok olup gitmektedirler. Bu zihniyetler denendi ve yok oldular. Onlarn bir benzeri olan AKP’nin sonu da onlarnkinden farkl deildir.

33- “Dönmek” çok ar bir sfatt ve hatta kara bir lekedir. Devlet idaresinde çok ar bir tahribat ile son bulur.

34- Hukukta temel bir kural vardr; “Zehirli aacn meyvas da zehirli olur”

AKP;
1- Doru yoldan döndüü için,
2- Sadece “nefsaniyet” yüzünden hareket etmek suretiyle “tefrika” yapt için,
3- Bir “taatsizlik” ve “TEFRT: Dünyevileme ve sadece menfaat peinde koma” olay olduu için temeli yanltr.

35- Yaptklar temel yanllar sebebiyle hidayetleri kararmtr. Hayr ile erri ayrt edememektedirler. Hayr diye erre hizmet etmektedirler. Netice : Bundan önceki bütün benzerlerinde olduu gibi helak olmak, yok olup gitmektir.

36- AKP yöneticileri daha iin banda iki stratejik hata yapmlardr. Bunlardan biri: “Milli Görü saflarnda iken Hoca bizi d mihraklar masallar ile uyuttu” demden ve bunun sonucu olarak esas imdi d mihraklarn tuzana dümü olmalardr.

37- AKP yöneticilerinin iin banda yaptklar ikinci stratejik hata ise: “Milli Görü saflarnda iken Hoca bize siyasetin hak hizmet için yapldn anlatyordu. Halbuki siyaset menfaat (fayda) için yaplr. Biz bu anlay izleyeceiz ve menfaat için siyaset yapacaz, ‘reel politika’ yapacaz” demeleridir.

38- AKP yöneticileri faydal siyaset yapmann “OLMAZSA OLMAZ” artlarna srt çevirmitir. Bu artlar; maneviyatçlk, nefis terbiyesi ve hakk üstün tutmak artlardr.

IV- SAADET PARTS LE LGL

GERÇEKLER SE UNLARDIR:

39- Saadetin bir tek yolu vardr. O’nu da Saadet Partisi temsil etmektedir.

40- Saadet Partisi düzen-sistemin bozuk uygulamasnn bir partisi deildir. Mevcut rantiye uygulamas ve sömürü uygulamasna alternatif tek partidir. Tek kurtulu yoludur.

41- Saadet Partisi;

– “Yaanabilir Bir Türkiye”,
– “Yeniden Büyük Türkiye” ve
– “Yeni Bir Dünya”

hedeflerine koan, kaba kuvveti deil hakk üstün tutan, Milli Görüün tek Partisidir.

42- “Sadklarla beraber olunuz!” “Zafer nananlarndr ! “ ve Zafer Yakndr!

GEREKLER ( 42 GEREK )

 

“SAADET PARTİSİ GERÇEĞİ” VE “AKP DEDİKLERİ”

 

 

 

 

 

1- TEMEL GERÇEKLER

 

 

 

TEMEL GERÇEKLER ANA HATLARIYLA UNLARDIR

 

1- Dünyada ve Türkiye’de siyasi yap deimitir. Yepyeni bir döneme girilmitir. Artk sa sol gibi eski kavramlar anlamn yitirmitir. Sovyetlerin dalmas ve Komünizmin iflasn takiben 1990’dan itibaren tek kutuplu bir dünya meydana gelmi. bunu frsat bilen ve günümüzde ABD yönetimi etkileri altna alan ve her zaman hakk deil kaba kuvveti üstün tutan DI MHRAKLAR “Yeni Dünya Düzeni” ad altnda, dünyay güç kullanarak kendi hakimiyeti altna almaya çalmaktadrlar. Bundan dolay yeni mücadele ekseni, ezenlerle-ezilenler, müstekbirlerle—müstazaflar, sömürenlerle—sömürülenler arasnda olumaktadr.

2- Türkiye’mizdeki siyasi mücadele de dünyadaki bu deimeye paralel olarak artk günümüzde sa-sol ayrmna göre deil MLL DÜÜNENLER, MLL GÜÇLER yani “MLL GÖRÜ” ile “BRLKÇLER” yani “DI MHRAKLARIN TAERONLARI” arasnda geçmektedir.
 
3- Bu çerçevede d Mihraklar, bölgede ilerini daha kolay yürütebilmek için AKP’yi kurdurmulardr. AKP zat-ül hareke deil, d mihraklarn bir ürünüdür. AKP Refah Partisi’ni bölmek için DI MHRAKLAR’n planlad bir senaryodur. Bu senaryonun yazarlar ve rejisörleri DI MHRAKLARDIR. AKP yöneticileri onlarn etkileme ve büyüleme yoluyla kullandklar oyunculardan. piyonlardan ibarettir. DI MHRAKLAR bu senaryolar baka ülkelerde de sahneye koyduklar gibi Türkiye’de de bundan önce de yine sahneye koymulardr. Bu hususta yeterli etki gücüne ve imkana sahiptirler.

 

4- AKP yöneticilerinin “vizyonu yoktur”, “tefekkürler yoktur”, “derinlikleri yoktur”, sathidirler, “mayalar”, “çevherleri” yoktur ve ULKEMZ ÇNDE BULUNDUU SIKINTILARDAN ÇIKARACAK KAYNAI BULABLECEK KABLYETE SAHP DELDiRLER. “Hidayet”, “Feraset” ve “Dirayetleri” yoktur. Zaten bu özelliklerinden dolay d mihraklar tarafndan seçilmilerdir.
 
5- Dolaysyla AKP yöneticileri yaptklar faaliyetleriyle “BÜYÜLENM” bir ekilde sadece d mihraklara hizmet etmektedirler.

6- D mihraklarn hedefi “Dünya hakimeyetidir”, “Büyük srail’dir” bunun içinse ana gayeleri bu hedef bakmndan tehdit olarak kabul ettikleri, “Türkiye’yi
güçsüzletirme, tahrip etmektir. Bundan dolay DI MHRAKLARIN gayeleriyle milli menfaatlerimiz taban tabana zttr. Bu dorultuda AKP srail’in emniyeti ve Arz-tMev’ud için yaplan operasyonlara alet oluyor ve Türkiye’yi hzla 2. Sevr’e sürüklüyor. 7- Bütün bu gerçekler karsnda insanmzn “biraz daha bekleyelim bakalm ne olacak” tavr, ülkenin parçalanmasna vesile olur. Milli hassasiyetlere sahip olan insanlarn bir an önce gerekli tepkiyi koyarak halk uyandrmas elzemdir.

 

8- Tüm bu olumsuz gelimelerin geri dönülmesi imkans muhtemel felaketlerin engellenmesi için, BRLKÇ- LAKÇ AKP HÜKÜMET gitmeli ve yerine hakk üstün tutan MLL GÖRÜ gelmelidir. Bundan baka bir çare yoktur.

 

KENDSN “AKP HASTALII”NA KAPTIRANLARIN BR AN EVVEL UYANMALARI ZORUNLUDUR:ÇÜNKÜ :9- “AKP bana i verecek, kredi verecek veya iimi yapacak” diye düünen bilsin ki. sadece kendisini aldat- maktadr. Çünkü, farzet ki sana bir i yerse veya bir iini görse dahi, görmüyor musun senin binlerce akraban isiz brakyor, binlerce yaknn aç brakyor ve ekonomik yangnla ykp kavuruyor.

10- Yukarda açklanan tüm bu gerçeklere göz yumarsak sadece kendimizi aldatm oluruz.

11- DI MHRAKLAR’n oyun ve propagandas ile içine düürüldüümüz bu batl yoldan -deimez gerçeklerin nda- bir an önce hakka dönmek için gayret sarfetmeliyiz.

 

NEREYE GDYORUZ GÖRMÜYOR MUSUN?

 

–          D borç 500 milyar dolara çktktan sonra m uyanacaksn!

 

–          Türkiye Arjantin ‘e dönünce, maazallah bu, gidile ekonomik kriz sosyal patlamaya dönüüp vitrinler camlar krldktan sonra m uayanacaksn!

 

–           Kbrs Yunan’a gittikten sonra m uyanacaksn!

 

–          Maazallah yurdumuz, Anadolu’muz parçalandktan sonra m uyanacaksn!

 

NE BEKLYORSUN? –

 

II- ALDATMACALAR

DI MHRAKLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALDATMACALARA KMSE KANMASIN VE KMSE KENDSN BU ALDATMACALARLA UYUTMASN.

12- “AKP Yöneticileri de Milli Görüçüdür Aldatmacas” Bunun gerçekle bir ilgisi yoktur. Kendilerinin de defaatle açkladklar gibi “Biz artk Milli Görüçü deiliz”, sözleri ne yazk ki ac gerçei ortaya koyuyor. Çünkü: “Milli Görü gömleini çkarttlar ABD çuvaln balarna geçirdiler” Bunlar samimi itiraflardr. Bu açk ifadelerden ve yöneticilerin yürüttükleri politikalardan açkça görüldüü gibi: “AKP Milli Görüçü deil, D Mihraklarn birlikçisidir”

13. “Saadet Partililer, bu güne kadar bunlarla beraberdiler imdi AKP’liler ayrlnca onlarn aleyhinde bulunuyorlar. Saadet Partililerin bu davranlar doru deildir” aldatmacas. Bu aldatmacaya kimse kanmasn. Çünkü; Evet AKP yöneticileri düne kadar Milli Görüçüydüler. Ama imdi Milli Görüten ayrldlar ve balarna ABD çuval geçirdiler. Dolaysyla eskiden üzümdüler imdi arap oldular. Ne olacak yani eskiden üzümdü diye arap m içmek gerekecek?
Düne kadar Milli Görüçü olmalar onlar imdi yaptklarn tasvip etmeyi gerektirmez. Çünkü önemli olan bu yöneticilerin hangi gayeye hizmet ettikleridir. Milli Menfaatler için mi çalyorlar? Yoksa ‘D Mihraklara m hizmet ediyorlar” mühim olan budur. Eskiden Milli Görüçüydüler ama imdi Milli Görüten ayrldlar ve D Mihraklara hizmet ediyorlar.

 

Bu yüzden
 1- Hidayetleri karard,
2- Hayri, erri ayramaz oldular,
3- Hayra deil erre hizmet ediyorlar,
4- Dolaysyla netice itibariyle
“Helak olmaya gidiyorlar.”

 

Bu gerçekleri görmemezlikten gelen her kimse sadece kendisini aldatr.

 

14- “Milli Görüçülerin AKP’yi sert bir ekilde eletirmeleri” Onlar kskandklarndan dolay deil; Hidayet, Feraset ve Dirayetleriyle gerçekten bilmeleri ve Türkiye’yi, islam Alemini ve Bütün insanl sevmelerinden dolaydr.

15- “Tepki koymak için erken” Fikri d mihraklarn bir taktiidir. Bekleyecek zamanmz kalmamtr. Mevcut AKP hükümetinde her ey, her geçen gün ülkemiz milli menfaatleri aleyhline iliyor. Zararn neresinden dönülürse kardr.
 
16- “AKP’den biz ayrlrsak burasn bakalar kapar” Fikri çok zavall bir yaklam ifade eder. D mihraklar o çat altnda Milli Görü ideallerine hizmet ettirmezler. Bu artk hiçbir üpheye mahal brakmayacak ekilde ve açkça belli olmutur. Kald ki, bugüne kadarki beyanlar ve davranlar hep bu gerçei ispat etmitir.

17- “Yapacaklar ama adamlar brakmyorlar ki” Sözü hükümsüzdür. Yapacak olan 9 ayda kendini belli ederdi. AKP ise tam tersini kesinlikle yapamayacan belli etti.
Borç, vergi, zam ve faizden baka ey bilmiyor. Evi. halsn, buzdolabn satp faize yani DI MHRAKLARA ve onlarn ibirlikçisi Rantiyeye vermekten baka bir ey yapabildii yok!

18- “AKP’yi bölmeyelim” Sözü traji komik bir sözdür. AKP yöneticileri Refah Partisi’ni bölerken aklnz neredeydi’?! Milli menfaatlerimize aykr. ibirlikçi ve batl bir hareketin bölünmesini ve yok olmasn istememek mümkün deildir.

19- “Takiye yapyorlar” Demek fiili olarak tersinden dorudur. AKP. d mihraklara kar deil halka kar takiye yapyor. D mihraklarn baars için ise dua ediyor. Irak halkna kar savaan Amerikan askerine kar dua ediyor. Misyonerlerin. Rotaryenlerin önünü açarken man hatiplerin. Baörtüsünün. Kur’an Kurslarnn önünü kapatyor.
 
20- “Bunlar düzeltecekler ama frsat verilmiyor,
bakn ekonomik göstergeler iyiye gitmeye balad” ddialar mesnetsizdir. Halkn parlamentoda 366 sandalye vermesi AKP’ye verilmi en büyük frsattr. Ancak onlar D Mihraklara ve rantiye  hizmet etmeyi tercih etmilerdir. Göstergeler D Mihraklar ve rantiyecilerin ilerinin iyiye gittiini ifade ediyorlar. Halkn, üretimin, istihdamn lehine herhangi bir iyileme yoktur.

 

21- “ktidar Milli Görüçülere vermezler” fadesi bir siyasi propaganda taktiinden baka bir ey deildir. Geçmite Demokrat Parti için de kullanlm. ANAP için de kullanlm bir propagandadr. Hatta yurt dnda da yaygn olarak kullanlan bir taktiktir. Maksat halka “oylarn boa gidecei” korkusunu alayarak onlarn oy verme eklini etkilemektir,

22- “Milli Görüçülere bir ey yaptrmazlar” Sözü de ho bir sözdür. 54. Erbakan Hükümetinde 12 ay gibi ksa bir sürede yaplanlar. o hükümeti Cumhuriyet tarihinin en baarl hükümeti haline getirmitir. (ha— knz; Ankara Ticaret Odas’nn “Hükümetlerin Performans” adl çalmas)

23- “Milli (;örü (Saadet Partisi) % 2.5’dan iktidara nasl yükselecek? Yükselemez!” Aldatmacas da günümüz toplumunun siyasi davranlar karsnda hükümsüzdür. Çünkü artk toplum takm tutar gibi parti tutmuyor. DSP’yi % 22’den 0/ 1 ‘e indirdii gibi. AKP’yi de Milli Görü icraatlar yapacak diye sfrdan % 35 ‘e çkarabilmitir. Bunu yapan millet Saadet Partisi’ni en ksa zamannda iktidar yapacaktr.

 

111- AKP DEDKLER:

Neticede mevcut gerçekler nda u hükümler mevcut AKP yöneticilerine yönelik en isabetli deerlendirmeleri ifade eder

24- AKP’de ideal birlii ve bütünlüü yoktur. (tam bir çorba!) Her türlü insan ayn çat altnda toplamaya çalmlard r.
Neticede ortaya menfaat birlii çkmtr. Milli menfaatlere hizmet söz konusu deildir.

25- Böyle bir oluumdan vatana, millete hayr gelmez. Herkesin ahsi hesap yapt yerde milli menfaatlere ve hayra hizmet olmaz.

26- AKP kaynak bulamyor, borç zam vergi ve faiz ödemekten baka bir ey bilmiyor. Türkiye’yi 2. Sevr’e götürüyor. nsan haklaryla ilgili hiç bir adm atamyor. Mevcut ekilde hiçbir ey yapmayarak, “BO TENEKE” misali iktidarda uzun süre kalamaz.

 

27- AKP’yi iktidar eden d mihraklar, bu oyunu ancak bir defa oynayabileceklerini bildikleri için, ksa amanda büyük tahribata yol açacak ileri bunlara yaptrmaktadrlar.

28- AKP’nin bir dünya vizyonu yoktur. Büyük düünemiyorlar. Dünya çapnda kabul edilebilecek fikir- eri üretemiyorlar. Mayalar yoktur.
29- AKP yönetiminin ideolojik derinlii de yoktur.

Halka ve olaylara ancak tek boyutlu olarak baka>iliyorlar. (Halbuki Saadet Partisi üç boyutludur:

 

Türkiye boyutu = Yaanabilir Bir TürkiyeBölge boyutu = Yeniden Büyük Türkiye, Dünya boyutu = Yeni Bir Dünya) 30- AKP yönetimi, söz verdikleri ve onlarn destei ile ayakta durmaya çaltklar için d güçlerin emrinden çkamyorlar.

31- AKP düzen-sistemin hali hazr bozuk ve tersine uygulamasnn bir partisidir. Hali hazr uygulamadaki rantiyeci sistemi bozuk olarak ayakta tutmak için ‘ar güçleri ile çalyorlar.

 

32- AP, DYP, Demokratik Parti, ANAP tecrübeleri göstermitir ki bu tip d mihraklarn destekledikleri ve milli olmayan zihniyetler ksa sürede yok olup gitmektedirler. Bu zihniyetler denendi ve yok oldular. Onlarn bir benzeri olan AKP’nin sonu da onlarnkinden farkl deildir.

33- “Dönmek” çok ar bir sfatt ve hatta kara bir lekedir. Devlet idaresinde çok ar bir tahribat ile son bulur.

34- Hukukta temel bir kural vardr; “Zehirli aacn meyvas da zehirli olur”

AKP;
1- Doru yoldan döndüü için,
2- Sadece “nefsaniyet” yüzünden hareket etmek suretiyle “tefrika” yapt için,
3- Bir “taatsizlik” ve “TEFRT: Dünyevileme ve sadece menfaat peinde koma” olay olduu için temeli yanltr.

35- Yaptklar temel yanllar sebebiyle hidayetleri kararmtr. Hayr ile erri ayrt edememektedirler. Hayr diye erre hizmet etmektedirler. Netice : Bundan önceki bütün benzerlerinde olduu gibi helak olmak, yok olup gitmektir.

 

36- AKP yöneticileri daha iin banda iki stratejik hata yapmlardr. Bunlardan biri: “Milli Görü saflarnda iken Hoca bizi d mihraklar masallar ile uyuttu” demden ve bunun sonucu olarak esas imdi d mihraklarn tuzana dümü olmalardr.

37- AKP yöneticilerinin iin banda yaptklar ikinci stratejik hata ise: “Milli Görü saflarnda iken Hoca bize siyasetin hak hizmet için yapldn anlatyordu. Halbuki siyaset menfaat (fayda) için yaplr. Biz bu anlay izleyeceiz ve menfaat için siyaset yapacaz, ‘reel politika’ yapacaz” demeleridir.

38- AKP yöneticileri faydal siyaset yapmann “OLMAZSA OLMAZ” artlarna srt çevirmitir. Bu artlar; maneviyatçlk, nefis terbiyesi ve hakk üstün tutmak artlardr.

 

IV- SAADET PARTS LE LGL

GERÇEKLER SE UNLARDIR:

39- Saadetin bir tek yolu vardr. O’nu da Saadet Partisi temsil etmektedir.

40- Saadet Partisi düzen-sistemin bozuk uygulamasnn bir partisi deildir. Mevcut rantiye uygulamas ve sömürü uygulamasna alternatif tek partidir. Tek kurtulu yoludur.

41- Saadet Partisi;

– “Yaanabilir Bir Türkiye”,
– “Yeniden Büyük Türkiye” ve
– “Yeni Bir Dünya”

hedeflerine koan, kaba kuvveti deil hakk üstün tutan, Milli Görüün tek Partisidir.

42- “Sadklarla beraber olunuz!” “Zafer nananlarndr ! “ ve Zafer Yakndr!

 

GEREKLER ( 42 GEREK )
“SAADET PARTS GERÇE” VE “AKP DEDKLER”
 
 
1- TEMEL GERÇEKLER
 
TEMEL GERÇEKLER ANA HATLARIYLA UNLARDIR
1- Dünyada ve Türkiye’de siyasi yap deimitir. Yepyeni bir döneme girilmitir. Artk sa sol gibi eski kavramlar anlamn yitirmitir. Sovyetlerin dalmas ve Komünizmin iflasn takiben 1990’dan itibaren tek kutuplu bir dünya meydana gelmi. bunu frsat bilen ve günümüzde ABD yönetimi etkileri altna alan ve her zaman hakk deil kaba kuvveti üstün tutan DI MHRAKLAR “Yeni Dünya Düzeni” ad altnda, dünyay güç kullanarak kendi hakimiyeti altna almaya çalmaktadrlar. Bundan dolay yeni mücadele ekseni, ezenlerle-ezilenler, müstekbirlerle—müstazaflar, sömürenlerle—sömürülenler arasnda olumaktadr.

2- Türkiye’mizdeki siyasi mücadele de dünyadaki bu deimeye paralel olarak artk günümüzde sa-sol ayrmna göre deil MLL DÜÜNENLER, MLL GÜÇLER yani “MLL GÖRÜ” ile “BRLKÇLER” yani “DI MHRAKLARIN TAERONLARI” arasnda geçmektedir.
 
3- Bu çerçevede d Mihraklar, bölgede ilerini daha kolay yürütebilmek için AKP’yi kurdurmulardr. AKP zat-ül hareke deil, d mihraklarn bir ürünüdür. AKP Refah Partisi’ni bölmek için DI MHRAKLAR’n planlad bir senaryodur. Bu senaryonun yazarlar ve rejisörleri DI MHRAKLARDIR. AKP yöneticileri onlarn etkileme ve büyüleme yoluyla kullandklar oyunculardan. piyonlardan ibarettir. DI MHRAKLAR bu senaryolar baka ülkelerde de sahneye koyduklar gibi Türkiye’de de bundan önce de yine sahneye koymulardr. Bu hususta yeterli etki gücüne ve imkana sahiptirler.

4- AKP yöneticilerinin “vizyonu yoktur”, “tefekkürler yoktur”, “derinlikleri yoktur”, sathidirler, “mayalar”, “çevherleri” yoktur ve ULKEMZ ÇNDE BULUNDUU SIKINTILARDAN ÇIKARACAK KAYNAI BULABLECEK KABLYETE SAHP DELDiRLER. “Hidayet”, “Feraset” ve “Dirayetleri” yoktur. Zaten bu özelliklerinden dolay d mihraklar tarafndan seçilmilerdir.
 
5- Dolaysyla AKP yöneticileri yaptklar faaliyetleriyle “BÜYÜLENM” bir ekilde sadece d mihraklara hizmet etmektedirler.

6- D mihraklarn hedefi “Dünya hakimeyetidir”, “Büyük srail’dir” bunun içinse ana gayeleri bu hedef bakmndan tehdit olarak kabul ettikleri, “Türkiye’yi
güçsüzletirme, tahrip etmektir. Bundan dolay DI MHRAKLARIN gayeleriyle milli menfaatlerimiz taban tabana zttr. Bu dorultuda AKP srail’in emniyeti ve Arz-tMev’ud için yaplan operasyonlara alet oluyor ve Türkiye’yi hzla 2. Sevr’e sürüklüyor. 7- Bütün bu gerçekler karsnda insanmzn “biraz daha bekleyelim bakalm ne olacak” tavr, ülkenin parçalanmasna vesile olur. Milli hassasiyetlere sahip olan insanlarn bir an önce gerekli tepkiyi koyarak halk uyandrmas elzemdir.

8- Tüm bu olumsuz gelimelerin geri dönülmesi imkans muhtemel felaketlerin engellenmesi için, BRLKÇ- LAKÇ AKP HÜKÜMET gitmeli ve yerine hakk üstün tutan MLL GÖRÜ gelmelidir. Bundan baka bir çare yoktur.
KENDSN “AKP HASTALII”NA KAPTIRANLARIN BR AN EVVEL UYANMALARI ZORUNLUDUR:ÇÜNKÜ :9- “AKP bana i verecek, kredi verecek veya iimi yapacak” diye düünen bilsin ki. sadece kendisini aldat- maktadr. Çünkü, farzet ki sana bir i yerse veya bir iini görse dahi, görmüyor musun senin binlerce akraban isiz brakyor, binlerce yaknn aç brakyor ve ekonomik yangnla ykp kavuruyor.

10- Yukarda açklanan tüm bu gerçeklere göz yumarsak sadece kendimizi aldatm oluruz.

11- DI MHRAKLAR’n oyun ve propagandas ile içine düürüldüümüz bu batl yoldan -deimez gerçeklerin nda- bir an önce hakka dönmek için gayret sarfetmeliyiz.

NEREYE GDYORUZ GÖRMÜYOR MUSUN?
          D borç 500 milyar dolara çktktan sonra m uyanacaksn!
          Türkiye Arjantin ‘e dönünce, maazallah bu, gidile ekonomik kriz sosyal patlamaya dönüüp vitrinler camlar krldktan sonra m uayanacaksn!
           Kbrs Yunan’a gittikten sonra m uyanacaksn!
          Maazallah yurdumuz, Anadolu’muz parçalandktan sonra m uyanacaksn!
NE BEKLYORSUN? –
II- ALDATMACALAR

DI MHRAKLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALDATMACALARA KMSE KANMASIN VE KMSE KENDSN BU ALDATMACALARLA UYUTMASN.

12- “AKP Yöneticileri de Milli Görüçüdür Aldatmacas” Bunun gerçekle bir ilgisi yoktur. Kendilerinin de defaatle açkladklar gibi “Biz artk Milli Görüçü deiliz”, sözleri ne yazk ki ac gerçei ortaya koyuyor. Çünkü: “Milli Görü gömleini çkarttlar ABD çuvaln balarna geçirdiler” Bunlar samimi itiraflardr. Bu açk ifadelerden ve yöneticilerin yürüttükleri politikalardan açkça görüldüü gibi: “AKP Milli Görüçü deil, D Mihraklarn birlikçisidir”

13. “Saadet Partililer, bu güne kadar bunlarla beraberdiler imdi AKP’liler ayrlnca onlarn aleyhinde bulunuyorlar. Saadet Partililerin bu davranlar doru deildir” aldatmacas. Bu aldatmacaya kimse kanmasn. Çünkü; Evet AKP yöneticileri düne kadar Milli Görüçüydüler. Ama imdi Milli Görüten ayrldlar ve balarna ABD çuval geçirdiler. Dolaysyla eskiden üzümdüler imdi arap oldular. Ne olacak yani eskiden üzümdü diye arap m içmek gerekecek?
Düne kadar Milli Görüçü olmalar onlar imdi yaptklarn tasvip etmeyi gerektirmez. Çünkü önemli olan bu yöneticilerin hangi gayeye hizmet ettikleridir. Milli Menfaatler için mi çalyorlar? Yoksa ‘D Mihraklara m hizmet ediyorlar” mühim olan budur. Eskiden Milli Görüçüydüler ama imdi Milli Görüten ayrldlar ve D Mihraklara hizmet ediyorlar.

Bu yüzden
 
1- Hidayetleri karard,
2- Hayri, erri ayramaz oldular,
3- Hayra deil erre hizmet ediyorlar,
4- Dolaysyla netice itibariyle “Helak olmaya gidiyorlar.”
Bu gerçekleri görmemezlikten gelen her kimse sadece kendisini aldatr.
14- “Milli Görüçülerin AKP’yi sert bir ekilde eletirmeleri” Onlar kskandklarndan dolay deil; Hidayet, Feraset ve Dirayetleriyle gerçekten bilmeleri ve Türkiye’yi, islam Alemini ve Bütün insanl sevmelerinden dolaydr.

15- “Tepki koymak için erken” Fikri d mihraklarn bir taktiidir. Bekleyecek zamanmz kalmamtr. Mevcut AKP hükümetinde her ey, her geçen gün ülkemiz milli menfaatleri aleyhline iliyor. Zararn neresinden dönülürse kardr.
 
16- “AKP’den biz ayrlrsak burasn bakalar kapar” Fikri çok zavall bir yaklam ifade eder. D mihraklar o çat altnda Milli Görü ideallerine hizmet ettirmezler. Bu artk hiçbir üpheye mahal brakmayacak ekilde ve açkça belli olmutur. Kald ki, bugüne kadarki beyanlar ve davranlar hep bu gerçei ispat etmitir.

17- “Yapacaklar ama adamlar brakmyorlar ki” Sözü hükümsüzdür. Yapacak olan 9 ayda kendini belli ederdi. AKP ise tam tersini kesinlikle yapamayacan belli etti.
Borç, vergi, zam ve faizden baka ey bilmiyor. Evi. halsn, buzdolabn satp faize yani DI MHRAKLARA ve onlarn ibirlikçisi Rantiyeye vermekten baka bir ey yapabildii yok!

18- “AKP’yi bölmeyelim” Sözü traji komik bir sözdür. AKP yöneticileri Refah Partisi’ni bölerken aklnz neredeydi’?! Milli menfaatlerimize aykr. ibirlikçi ve batl bir hareketin bölünmesini ve yok olmasn istememek mümkün deildir.

19- “Takiye yapyorlar” Demek fiili olarak tersinden dorudur. AKP. d mihraklara kar deil halka kar takiye yapyor. D mihraklarn baars için ise dua ediyor. Irak halkna kar savaan Amerikan askerine kar dua ediyor. Misyonerlerin. Rotaryenlerin önünü açarken man hatiplerin. Baörtüsünün. Kur’an Kurslarnn önünü kapatyor.
 
20- “Bunlar düzeltecekler ama frsat verilmiyor, bakn ekonomik göstergeler iyiye gitmeye balad” ddialar mesnetsizdir. Halkn parlamentoda 366 sandalye vermesi AKP’ye verilmi en büyük frsattr. Ancak onlar D Mihraklara ve rantiye  hizmet etmeyi tercih etmilerdir. Göstergeler D Mihraklar ve rantiyecilerin ilerinin iyiye gittiini ifade ediyorlar. Halkn, üretimin, istihdamn lehine herhangi bir iyileme yoktur.

21- “ktidar Milli Görüçülere vermezler” fadesi bir siyasi propaganda taktiinden baka bir ey deildir. Geçmite Demokrat Parti için de kullanlm. ANAP için de kullanlm bir propagandadr. Hatta yurt dnda da yaygn olarak kullanlan bir taktiktir. Maksat halka “oylarn boa gidecei” korkusunu alayarak onlarn oy verme eklini etkilemektir,

22- “Milli Görüçülere bir ey yaptrmazlar” Sözü de ho bir sözdür. 54. Erbakan Hükümetinde 12 ay gibi ksa bir sürede yaplanlar. o hükümeti Cumhuriyet tarihinin en baarl hükümeti haline getirmitir. (ha— knz; Ankara Ticaret Odas’nn “Hükümetlerin Performans” adl çalmas)

23- “Milli (;örü (Saadet Partisi) % 2.5’dan iktidara nasl yükselecek? Yükselemez!” Aldatmacas da günümüz toplumunun siyasi davranlar karsnda hükümsüzdür. Çünkü artk toplum takm tutar gibi parti tutmuyor. DSP’yi % 22’den 0/ 1 ‘e indirdii gibi. AKP’yi de Milli Görü icraatlar yapacak diye sfrdan % 35 ‘e çkarabilmitir. Bunu yapan millet Saadet Partisi’ni en ksa zamannda iktidar yapacaktr.

111- AKP DEDKLER:

Neticede mevcut gerçekler nda u hükümler mevcut AKP yöneticilerine yönelik en isabetli deerlendirmeleri ifade eder

24- AKP’de ideal birlii ve bütünlüü yoktur. (tam bir çorba!) Her türlü insan ayn çat altnda toplamaya çalmlard r.
Neticede ortaya menfaat birlii çkmtr. Milli menfaatlere hizmet söz konusu deildir.

25- Böyle bir oluumdan vatana, millete hayr gelmez. Herkesin ahsi hesap yapt yerde milli menfaatlere ve hayra hizmet olmaz.

26- AKP kaynak bulamyor, borç zam vergi ve faiz ödemekten baka bir ey bilmiyor. Türkiye’yi 2. Sevr’e götürüyor. nsan haklaryla ilgili hiç bir adm atamyor. Mevcut ekilde hiçbir ey yapmayarak, “BO TENEKE” misali iktidarda uzun süre kalamaz.

27- AKP’yi iktidar eden d mihraklar, bu oyunu ancak bir defa oynayabileceklerini bildikleri için, ksa amanda büyük tahribata yol açacak ileri bunlara yaptrmaktadrlar.

28- AKP’nin bir dünya vizyonu yoktur. Büyük düünemiyorlar. Dünya çapnda kabul edilebilecek fikir- eri üretemiyorlar. Mayalar yoktur.
29- AKP yönetiminin ideolojik derinlii de yoktur.

Halka ve olaylara ancak tek boyutlu olarak baka>iliyorlar. (Halbuki Saadet Partisi üç boyutludur:

Türkiye boyutu = Yaanabilir Bir TürkiyeBölge boyutu = Yeniden Büyük Türkiye, Dünya boyutu = Yeni Bir Dünya) 30- AKP yönetimi, söz verdikleri ve onlarn destei ile ayakta durmaya çaltklar için d güçlerin emrinden çkamyorlar.

31- AKP düzen-sistemin hali hazr bozuk ve tersine uygulamasnn bir partisidir. Hali hazr uygulamadaki rantiyeci sistemi bozuk olarak ayakta tutmak için ‘ar güçleri ile çalyorlar.

32- AP, DYP, Demokratik Parti, ANAP tecrübeleri göstermitir ki bu tip d mihraklarn destekledikleri ve milli olmayan zihniyetler ksa sürede yok olup gitmektedirler. Bu zihniyetler denendi ve yok oldular. Onlarn bir benzeri olan AKP’nin sonu da onlarnkinden farkl deildir.

33- “Dönmek” çok ar bir sfatt ve hatta kara bir lekedir. Devlet idaresinde çok ar bir tahribat ile son bulur.

34- Hukukta temel bir kural vardr; “Zehirli aacn meyvas da zehirli olur”

AKP;
1- Doru yoldan döndüü için,
2- Sadece “nefsaniyet” yüzünden hareket etmek suretiyle “tefrika” yapt için,
3- Bir “taatsizlik” ve “TEFRT: Dünyevileme ve sadece menfaat peinde koma” olay olduu için temeli yanltr.

35- Yaptklar temel yanllar sebebiyle hidayetleri kararmtr. Hayr ile erri ayrt edememektedirler. Hayr diye erre hizmet etmektedirler. Netice : Bundan önceki bütün benzerlerinde olduu gibi helak olmak, yok olup gitmektir.

36- AKP yöneticileri daha iin banda iki stratejik hata yapmlardr. Bunlardan biri: “Milli Görü saflarnda iken Hoca bizi d mihraklar masallar ile uyuttu” demden ve bunun sonucu olarak esas imdi d mihraklarn tuzana dümü olmalardr.

37- AKP yöneticilerinin iin banda yaptklar ikinci stratejik hata ise: “Milli Görü saflarnda iken Hoca bize siyasetin hak hizmet için yapldn anlatyordu. Halbuki siyaset menfaat (fayda) için yaplr. Biz bu anlay izleyeceiz ve menfaat için siyaset yapacaz, ‘reel politika’ yapacaz” demeleridir.

38- AKP yöneticileri faydal siyaset yapmann “OLMAZSA OLMAZ” artlarna srt çevirmitir. Bu artlar; maneviyatçlk, nefis terbiyesi ve hakk üstün tutmak artlardr.

IV- SAADET PARTS LE LGL

GERÇEKLER SE UNLARDIR:

39- Saadetin bir tek yolu vardr. O’nu da Saadet Partisi temsil etmektedir.

40- Saadet Partisi düzen-sistemin bozuk uygulamasnn bir partisi deildir. Mevcut rantiye uygulamas ve sömürü uygulamasna alternatif tek partidir. Tek kurtulu yoludur.

41- Saadet Partisi;

– “Yaanabilir Bir Türkiye”,
– “Yeniden Büyük Türkiye” ve
– “Yeni Bir Dünya”

hedeflerine koan, kaba kuvveti deil hakk üstün tutan, Milli Görüün tek Partisidir.

42- “Sadklarla beraber olunuz!” “Zafer nananlarndr ! “ ve Zafer Yakndr!

BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi