Anasayfa » DERİN DEVLET KAVRAMI VE KURGULARI

DERİN DEVLET KAVRAMI VE KURGULARI

Yazar: yonetici
0 Yorum 46 Görüntüleyen

DERİN DEVLET KAVRAMI VE KURGULARI

      

Takdim

Şükür makamında ve “(Övünmek ve böbürlenmek için değil, ama sevinmek ve teşekkür etmek maksadıyla) Rabbinin nimetini (minnet ve memnuniyetle) hatırlat ve anlat!” (Duha: 11) ayetinin izni ve emri doğrultusunda; Cenab-ı Hakkın lütfettiği sünuhat (kalbe aniden doğan ve hatıra dolan Rahmani duygu ve düşünceler) cinsinden bazı hikmetleri kardeşlerime aktarmayı arzu ettim.

Bir yarı gece ve uyanık halimde, birden içimi Yüce Rabbimiz Hz.lerini tefekkür ve tezekkür hali ve zevki kaplayıverdi. Seher vakti ve sabah namazına yakın saatte, gönlümüze gelen bu huzur verici hissiyatımı bir şiir şeklinde kardeşlerimle paylaşmak istedim.

Doğrular ve uygun yorumlar Rabbimiz Teâlâ’nın bir in’am ve atası, Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamın bir şefaatidir, Aziz Hocamızın himmet buyurmalarıdır; yanılmalar ve yorumlardaki yamukluklar ise bizim hatamız kabul edilmelidir.

        

YA HU!.. KİM?

      

Her biri harika, san’at eseri

Milyar çeşit mahlûk, tasvir eden kim…

Pınarlar andırır, ab-ı Kevseri

Cennet misal dünya, takdir eden kim…

      

Muhteşem mükemmel, cümle kâinat

Ne güzel ne özel, hayat tabiat

Kelebek çiçekler, kuşlar çift kanat

Bin görev hikmetle, tayin eden kim…

        

Yüz bin farklı balık, derya derinde

Milyon türlü hayvan, çölde serinde

Her şeyin rızkını, yerli yerinde

Sonsuz hazineden, taksim eden kim…

      

Şeriat öğretmiş, Kutlu Kitapla

Peygamber göndermiş, mutlu hitapla

Gündüzleri güneş, gece mehtapla

Karanlık yolları, tahrim1 eden kim…

      

İslam kolaylıktır, netsin külfeti

İhlas istikamet, Kadri Halveti

Hazreti Hızır’la, Derin Devleti

Kurup strateji, ta’lim eden kim…

      

Rahmani cephede, Hızır görevli

Şeytani merkezde, Muzır2 görevli

Her üyeye ayrı, nazır görevli

Bu ruhani sistem, tanzim eden kim…

        

İmtihan sırrını, çözümsedinse

Kur’an mesajını, özümsedinse

Hizmete çağrıldın, gözükmedinse

Bela ile te’dip, ta’zir3 eden kim…

        

Bir şiir dikkatle, okumaz yazık

Sonsuzluk libasın, dokumaz yazık

Dostlar meclisine, sokulmaz yazık

Said mi Şaki mi, tasnif4 eden kim…

        

Milli Görüş nedir, Hak dava mıdır

Öyleyse rızası, bedava mıdır

Cihatsız takvasız, hiç reva mıdır

Söyle Adil Düzen, tahkim5 eden kim…

        

Milli Çözüm ile, hayra katıldın

Rabbin hatırına, riske atıldın

Ne haktan kaytardın, ne de satıldın

Sıdk-u cehd ehlini, taltif eden kim…

        

Takdire tayine, taksime razı

Ta’lime tasnife, tanzime razı

Ta’zire taltife, tahkime razı

Olur isen seni, tahsin6 eden kim…

        

O istemedikçe, iktidar olmaz

Saat dolmadan Sema, infitar7 olmaz

Garibin sözüne, itibar olmaz

“Min ba’di ismuhu…”8tarif eden kim…

      

 

1- Tahrim: Haram kılma, yasaklama.

2- Muzır: Zararlı Şeytan ve Siyonist şarlatan.

3- Ta’zir: Uyarı maksatlı cezalandırma.

4- Tasnif: Herkesi ve her şeyi kendi ayarında sınıflandırıp ayırma.

5- Tahkim: Hakem tayini yapma veya karar kılıp sağlamlaştırma.

6- Tahsin: Güzel bulup takdir buyurma, beğenip alkışlama.

7- İnfitar: Yarılma, çatlama, patlayıp dağılma (Bak: İnfitar Suresi: 1. Ayet – Sahife 586)

8- Saff Suresi 6. Ayetin bir kısmı.

          

“DERİN DEVLET”LE İLGİLİ KANAATİM

A) Her şey O’nun kararına bağlı olan ve kontrolü altında bulunan Cenab-ı Hakkın, Hayır ve Şer, Hak ve Bâtıl, Rahmani ve Şeytani Derin Yapılanmalara müsaade etmesi mümkün ve olağandır. Buralara seçilip katılanlar, o süreçte ve o ülkelerde yaşayan insanlardır. Ama yöneticileri-reisleri ise, hem insan suretine girebilen hem de ruhani-enerji haline dönebilen zatlar ve varlıklardır.

B) Rahmani Milli Derin Devletin başına, genellikle Hz. Hızır As. atanmaktadır.

C) Şeytani Derin Devletin (Siyonist şer şebekesinin) başında ise Muzır İblis vardır.

D) Her asırda, her iki oluşumdan sadece birer genel merkez bulunmaktadır.

E) Hz. Hızır veya İblis (Hınzır), belirlenen Rahmani üyelerden veya Siyonist-lider Yahudilerden her birisiyle ayrı suretlerde buluşmaktadır.

F) Yani bir üye, Hz. Hızır’ı veya Şeytanı, diğer suretinde görse tanımayacaktır.

G) Çoğunlukla bu “özel seçkinler” birbirlerini de tanımamaktadırlar. Öyle sanıldığı gibi birlikte toplantılar yaptıkları ve ortak kararlar aldıkları sadece birer zanndır. Aksi halde bu yapıların hep gizli kalması, hiç deşifre olmaması ve komplo teorilerine konu yapılması imkânsızdır. Ve tabi bunlardan bazılarının, kesin tespit olmasa da, tahmin edilmeleri doğaldır. Bu yapılar aslında “varlığı hissedilen ama teşkilatları görülmeyen ve ispat edilemeyen” ğaybi oluşumlar sayılmalıdır.

H) Bu Rahmani üyeler, elbette inançlı, insaflı, insancıl, vicdanlı, Milli duyarlı, fedakâr, cesur ve dayanıklı, sabırlı insanlardır, içlerine bazen muttaki insanlar ve veli kullar da katılır; ama genellikle, zahiren dindar, hele riyakâr ve şekletapar tipler olmamaktadır.

İ) Hz. Hızır Aleyhisselamın, bizzat Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamın, Hz. Mehdi ve Hoca-i Kâinatın, Fatih Sultan Mehmet (Rh.A) Han’ın ve inşaallah yakında zuhuruna hazırlık yapılan Hz. İsa Mesih Hazeratının emrinde oldukları rivayetleri yaygındır. Hatta Kur’an-ı Kerim’de Kasas Suresi 20’nci ayetinde bahsedilen ve Hz. Musa’ya:

“Firavunun yargıçları ve danışmanları, dün istemeden ölümüne sebep olduğun kişiye karşılık Seni idam etmeyi düşünüyorlar. Artık Mısır’da durma, buradan çık ve uzaklaş!..” diye uyaran Zatın, Firavun yönetimine sızan Hz. Hızır AS. olduğu hakkında kanaatler ve rivayetler vardır.

J) Yani sanıldığı ve yaygın olarak tanımlandığı gibi; öyle zahirde = görünür şekilde, özel ve gizli toplantı yerleri bulunan ve seçkin üyeleri olan ve birbirlerini tanıyan, özel irtibatlar kuran ve ortak talimatlar doğrultusunda toplanıp kararlar alan bir “Derin Devlet Yapılanması”, aslında Hz. Hızır gibi nurani zevatın herkese farklı kılık ve sıfatlarda görünerek İlahi-takdiri plan ve projeleri, devletin diğer siyasi ve askeri tüm resmi kurumlarınca uygulamaya koyulmasından ibaret bir algıdır; gizli ve ğaybi bir irtibatın, zahiri ve sistemli, biraz da gizemli bir kanaate aktarılmasıdır. Her şeyin en doğrusu Yüce Allah’ın katındadır.


BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi