Anasayfa » YAKLAŞAN TARİHİ HESAPLAŞMA VE MEHDİX PAŞA

YAKLAŞAN TARİHİ HESAPLAŞMA VE MEHDİX PAŞA

Yazar: yonetici
0 Yorum 106 Görüntüleyen


YAKLAŞAN TARİHİ HESAPLAŞMA VE MEHDİX PAŞA

Tarihin akışını değiştirecek, dünyanın düzenini ve dengelerini
dönüştürecek önemli ve gizemli
 devrimler için:  “Vukuundan
önce şüyu bulması” 
yani
böylesi büyük olayların meydana gelmesine yakın, onunla ilgili haber ve
yayınların yaygınlaşması ve gündem oluşturması, talihli ve tecrübeli bir
alamettir. Son zamanlarda 
Hz.
Mehdiyle 
ilgili kitapların,
yorumların ve kurgu romanların çoğalması da, oldukça önemli bir işaret ve
beşarettir. Bunlar içinde gerçeğe en yakın ve gelişmelere en yatkın olanlardan
birisi de; MEHDİX adlı olasılık teorisidir.

Biz Mehdiyet Müjdesi Kitabımızda ve sohbetlerimiz
esnasında: 

1.
Mehdiyetin Hak olduğunu ve mutlaka vuku bulacağını,

2.
Hz. Mehdi'nin Türkiye'den çıkacağını,

3.
Hazırlıkların tamamlandığını ve zuhurunun yaklaştığını,

4.
Kahraman Ordumuzun ve Genelkurmayın bu kutlu Mehdiyet devriminde çok önemli ve
şerefli görevler üstlenip başaracağını,

5.
Mehdiyet devriminde görev alacak sadıkların, manevi ameliyatlarla çok kısa
zamanda akli ve ruhi yönden olgunlaşacaklarını ve çok yüksek yetenekler
kazanacaklarını,

6.
Deccalizm’in İsrail Siyonizm’i olduğunu ve dünyadaki tüm fesatlıkların bunların
altından çıktığını,

7. Atatürk'ün; Filistin’de bir
çıbanbaşı olarak İsrail'in kurulma hesaplarını önceden sezdiğini ve buna asla
izin vermeyeceklerini ve gerekirse “Hz.
Muhammed'in bu kutsal emaneti uğrunda seve seve kan dökeceklerini”
 bütün dünyaya haykırdığını,

8.
Siyonistlerin içimizdeki karakolları olan mason localarını da bu yüzden
kapattığını,

9.
Ve işte bu şuurlu ve onurlu girişim ve gayretleri yüzünden, çok sinsi bir
şekilde zehirlenip öldürülerek devre dışı bırakıldığını,

10.
İstanbul Fethinin sembolü olan Ayasofya'nın, yeniden kilise yapılması yolundaki
baskıların arttığını,

11.
Verilen her türlü tavize ve milli haysiyetimizin çiğnenmesine rağmen bizi AB'ye
almayacaklarını,

12. Emperyalist ve Siyonist güçlerin
Afganistan, Irak, Suriye ve İran'dan sonra asıl Türkiye'ye saldırıya
hazırlandıklarını,

13.
Ama Türkiye'nin bir şekilde kurtulup, insan ve İslam endeksli, Laik ve
demokratik eksenli  Kuvay-i Milliyeci bir yönetime kavuşacağını,

14.
Gerçekten milli iradeyi temsil eden bu yönetimin haysiyetli kararlarının ve
cesaretli adımlarının, dış güçleri ve İsrail'i hırçınlaştırıp NATO, BM ve AB
gibi sözde müttefikimiz olan oluşumların; düşmanca niyetlerini ve asıl
mahiyetlerini ortaya koyacaklarını,

15.
Erbakan Hoca'mızın sohbetlerinde dile getirdiği: “Siyonistlerin günümüzdeki
uçak gemilerinin, savaş jetlerinin, nükleer füzelerin, kontrol ve kumanda
sistemlerini çok özel bilgisayar virüsleriyle çökertme, yeni ve yüksek bir
teknolojiyle elde edilen elektro manyetik dalgalarla; düşman saldırılarını
püskürtme ve yılların birikimi olan korkunç tahribata ve tertibatlı silahlarını
etkisiz hale getirme”
 projelerinin
uygulanacağını, 

16.
Yüzlerce yıldır, Siyonist Yahudi sermayesine ve şeytani heveslerine
hizmetkârlık yapmaktan ve tüm dünyanın nefretini kazanmaktan usanan ve uslanan
ABD ve AB’deki etkin ve yetkin insanların, İsrail ve Siyonist Yahudiler
aleyhinde kampanyalar başlatacaklarını…

17.
Amerika'dan kovulan ve kaçmaya mecbur kalan Siyonist Yahudilerin 3. Dünya
savaşını başlatmak üzere Mescidi Aksa’yı yıkacaklarını,

18.
Ve sonunda İran ve Türkiye'ye yönelik nükleer saldırı kararını tartışacaklarını
ama bunu uygulamaya yanaşamayacaklarını; çünkü İran ve Pakistan gibi İslam
ülkelerinin atom bombasına sahip olacaklarını… Hz. Mehdi'nin marifetiyle, bu
nükleer silahları kullanmak üzere değil, caydırıcı olmak üzere
hazırlayacaklarını… İşte İsrail’in, kendisine karşı yönelen ve Yahudilerin de
sonu anlamına gelen bu caydırıcı atom füzelerinin korkusuyla nükleer bir savaş
başlatamayacağını… Ve çünkü Kur'an'ın da bildirmesiyle “ölümden en çok Yahudilerin
korktuklarını ve dünya hayatına tapındıklarını,”

19.
Bu esnada Rusya ve Çin'in de, Siyonizm’den ve Komünizmden çıkıp, Türkiye'nin ve
İslam Birliğinin yanında yer alacağını,

20. Siyonistlerin kışkırttığı NATO
ve Haçlı ordularının Türkiye'ye yönelik saldırılarının boşa çıkarılacağını ve
hezimete uğrayacaklarını,

21. Bu 3. dünya savaşını, çok kısa bir
zamandan ve en az bir kayıpla kazanan ve kutlu zafere ulaşan Mehdiyet
Türkiye'si; Siyonist ve saldırgan Yahudileri, gemilerle Kanada gibi ülkelere
yollayacağını ve bölgeyi asıl sahipleri olan mağdur ve mücahit Filistinlilere
bırakacağını, ancak İsrail'in Siyonist yönetimine karşı ayaklanan ve zulme
karşı çıkan iyi niyetli Yahudilere dokunulmayacağını,

22.
Türkiye'de, İslam ülkelerinde ve tüm dünya devletlerinde siyasetten ekonomiye,
medyadan bürokrasiye her yere sızmış olan tüm mosonik hainlerin ve gizli
Siyonistlerin son bir çırpınışla ayaklanacağını; Protestan ve Evanjelik
Hıristiyanların Siyonistlerin safında yer almalarına karşılık, Katoliklerin ve
Katolik olan Güney Amerika ülkelerinin Hz. Mehdi'nin ve Türkiye'nin tarafını
tutacaklarını,

23. Böylece her din ve düşünceden bütün
insanlığın huzur ve hürriyet içinde yaşayacağı, yeni bir barış ve bereket
medeniyetinin kurulacağını, Milli Görüş'ün ve Adil Düzen'in uygulanacağını,
yazmıştık ve anlatmıştık.

Popüler
Yayınlarından Turgay Güler'in 
“olasılık
teorisi” 
tarzında yazdığı MEHDİX
kitabını okuduğumuzda, bizim bildiklerimiz ve beklediklerimizle -bazı roller
dışında-, hemen hemen aynı şeylerin hayal edildiğini görünce, hem hayrette
kaldık, hem de kalben mutmain olup rahatladık. Akıllarımıza ve hatırımıza doğan
duyguların ve kalp ekranlarımıza yansıtılan ilhamların, aynı manevi bilgi
merkezinden kaynakladığını anladık.

İşte MEHDİX kitabından alıntılar:

a-
Kitapta mehdiyetin merkezi Türkiye gösterilmekte ve Türk ordusu çok önemli bir
misyon üstlenmektedir.

b-
Genelkurmay Başkanı olan 
Mehdix
paşa: 
Deccalizm’in,
İsrail ve Siyonizm olduğunu fark etmektedir ve Deccalı öldürme görevi orduya
verilmektedir. (Bak sh: 44-47)

c-
Mehdinin alameti ve manevi kuvveti olan: Hz. Musa'nın mucize asası, Antakya'dan
çıkarılarak saklandığı İstanbul Çemberlitaş'taki yerinden alınıp Mehdix paşaya
teslim edilmektedir. (sh: 49)

ç-
Mehdix Paşa'nın Rüya aleminde manevi bir ameliyatla beyni ve kalbi
güçlendirilmektedir. (sh: 57)

d-
Irak, Amerika'nın yardımıyla İsrail'in kontrolüne geçmiş, Kuzey Irak'tan
Türkiye'ye yönelik terörist eylemler artış göstermiş ve Türk Genelkurmayına
yönelik ithamlara ve yıpratıcı saldırılara girişilmiştir. (sh:70) (Bu gün olduğu gibi)

e- Bu arada ülkede hükümet değişmiş ve
Milli bir yönetim gelmiş olacak ki, Başbakanla Mehdix Paşa bütün Siyonist ve
emperyalist dünyaya meydan okumanın, halkımıza ve tüm İslam dünyasına moral
kazandırmanın bir göstergesi olarak; Ayasofya'da milyonların katılımıyla Cuma namazı
kılmaya karar verip, ilan etmişlerdir. 
(sh:71)

f- Bilinmeyen manevi merkezden
gönderilen bir video CD'sinde Atatürk'ün kapattığı, hıyanet Tarikatı olan
Türkiye Masonlarının gizli bir toplantısı ve katılan hainlerin korkunç tahribat
planları, Mehdix paşaya ve Başbakana bildirilmiştir
. (sh:74-79)

g-
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılma kararı Amerika ve Avrupa tarafından
savaş sebebi sayılmış ve Türkiye'ye uyarı notası verilmiştir.(sh:86)

ğ-
Bunun üzerine bütün İslam ülkelerinde milyonlarca Müslüman, yöneticilerinin
Türkiye'ye destek vermeleri için büyük mitingler yapmaya yönelmişlerdir.
(sh:87)

h-
Bu gelişmeler üzerine, Batılılar önce ekonomik ambargolar başlatmış, yabancı
sermaye kaçmış, yabancı bankalar şubelerini kapatmış, bütün elçilikler geri
çağrılmış ve Fener Rum Patriği Yunanistan'a sığınmıştır. Böylece Türk halkını
yönetime ve orduya karşı kışkırtma eylemlerine girişilmiştir. (sh:91)

ı-
Bunlara karşılık, Pakistan Malezya, Mısır, Arabistan başta olmak üzere tüm
İslam ülkelerinden Türkiye'ye destek olmak üzere Milyarlarca dolar toplanıp
gönderilmiştir. (sh:92)

i- Amerika Türkiye'ye savaş açtığını
ilan etmiş. Yunanistan ve Ermenistan sınırına asker ve Füzeler yığıvermiştir.
6. Filo ve uçak gemileri namlularını Türkiye'ye çevirmiştir. Bunun üzerine İran;
nükleer füzelerinin yönünü İsrail'e döndürmüş ve tüm nükleer silahlarımız
Türkiye'nin emrindedir. Türkiye'ye bir saldırı halinde, “tüm füzelerimiz
İsrail'e fırlatacak” restini çekmiştir.
(sh: 92-93)

j-
Bu savaşı İsrail'in kışkırttığı bilinmektedir. Rusya ve Çin sessizce Amerika'yı
vurmak üzere pusuda beklemektedir… Hiroşima ve Nagazaki’nin intikamını almak
için Japon halkı Amerika'ya öfkelidir. Siyonizm’e karşı yeni bir cephe meydana
gelmektedir. (sh:103)

k-
Hz. Musa'nın kutsal asasını eline alan Mehdix paşa “İnsanlığa çağrı”
isimli bir programla Televizyona çıkıp tüm Dünya'ya: “Kendini Tanrı
zannedenler, şunu unutmasınlar ki; biz onlara ne kadar küçük olduklarını
göstereceğiz. Yüzlerce yıldır insanlık suçu işleyen Amerika ve Siyonist
odaklar, bu kez işledikleri cinayetlerin hesabını verecektir. Bu bir meydan
okuma değil, tabii ve şerefli bir hak aramadır. Bütün insanlık, kendi onuru ve
huzuru için bu savaşta bizim yanımızda yer almalıdır!”
mesajını
vermektedir. (sh:108)

l- Amerika Sultanahmet camiini vuracağını
bildirmiştir
. (sh:113)  Ardından
gölge füzeler taşıyan ve radarlara yakalanmayan 4 tonluk “cadı
süpürgesi” füzelerini, boğaz köprülerimize yönlendirmiştir. (sh:120)

m-
Irak'a yerleştirilen İsrail'in nükleer füzeleri ise aynı anda İran ve Türkiye'ye
çevrilmiştir. (sh:122)

n-
Tam bu sırada, esrarengiz görevli 
Ceyhun,
Mehdix paşaya
” Gölcükteki Donanma Karargâhının bahçesindeki bir
mazgaldan, Amerika'ya kadar özel bir manevi hat çektiğini, Asa ile buraya
dokunması halinde Amerika'da büyük bir deprem yaşanacağını”
 
söylemiştir. (sh:125) Ve Mehdix paşa, Hz. Musa'nın asasıyla
işaret edilen noktaya dokunduğu anda, Amerika'nın California eyaletinde 7,4
büyüklüğünde korkunç bir deprem meydana gelmiştir. Koca şehirler bir anda alt
üst olmuş, yüz binlerce ölüden bahsedilmektedir. (sh:127)

o- Amerika şoka
girmiştir. Ve hele uçak gemilerinde ve uzaktaki askeri birliklerde panik baş
göstermiştir.
 (sh:136) Beyaz saray, dünya
üzerindeki tüm deniz, hava ve kara birliklerini geri çekeceğini bildirmiştir.
Siyonist Yahudilerin şeytani amaçları yüzünden, yüzyıllardır Amerikalıların
başı, boş yere derde girmiştir. Ve ülkede yaygın bir Yahudi aleyhtarlığı,
Siyonist çevreleri iyice tedirgin etmektedir. Bunun
üzerine Yahudi lobileri acilen toplanıp karar vermiştir:

   1- Yahudiler Amerika'yı derhal terk edeceklerdi.

 2-
Amerikan Başkanını istifa ettirecek baskılara girişeceklerdi.

ö- Bu arada ABD Başkanının dini
danışmanı olan vaazcı bir suikasta kurban edilmiştir. Bunun suçu MOSSAD'a
yüklenmiş. Ve Amerikan kongresindeki ve bürokrasisindeki tüm Yahudilerin görevlerine
son verilmiştir. Bu arada Avrupa'daki Türkler ve diğer Müslüman kesimlerde,
bankalardaki paralarını çekip ülkelerine dönmektedir. Ve Türkiye ani bir
kararla: Siyonist Bankerlere ve IMF'ye olan borcunu ödemeyeceğini ve dış
borçlarını belirsiz bir tarihe ertelediğini ilan etmiştir. 
(sh:157)

p- Sapkın Yahudiler ve İsrail:
yerine Süleyman mabedinin inşa edilmesi ve Mesih'in gelişinin müjdelenmesi,
Siyonist ve emperyalist kesimlere ümit verilmesi, Müslümanların ise korku ve
paniğe düşürülmesi amacıyla; sonun da Mescid-i Aksa’yı yıkmaya karar vermiş ve
bunun görüntülerini bütün televizyonlara gönderilmiştir. 
(sh:164) Bununla da yetinmeyip Kâbe'yi
vuracaklarını bildirmiştir. 
(sh:169)

r- Bunun üzerine Mehdix Paşa, İsrail'in ilan ettiği
günde, Mekke'de ve Kâbe'de bulunacağını ilan etmiştir. Ardından sürpriz bir
gelişme ile Rusya Devlet Başkanı da Mekke'ye gideceğini bildirmiştir. 
(sh:170)

Mehdix
Paşa Kâbe'ye giderken; İsrail manyetik sistem bozucu kullanarak uçağını
düşürmeyi denemiş, ama becerememiştir. Çünkü Hz. Mehdi bunun teknolojik
tedbirlerini çoktan geliştirmiştir. 
(sh:185) Yanında taşıdığı Asayı Musa manevi
kalkan görevi görmektedir. Mehdix Paşayı Kâbe'de başta devlet liderleri ve
kanaat önderleri olmak üzere yüzbinlerce Müslüman büyük bir heyecanla beklemektedir. 
(sh:194) Bu arada insaflı ve itidalli
Yahudiler, Siyonist yönetime baş kaldırmış ve İsrail'de iç savaş baş
göstermiştir.

s-
Bu gelişmeler yaşanırken Siyonist hainler; NATO güçlerine ve 5 milyonluk haçlı
askerlerine, Türkiye'ye ve Trakya'ya hücum emri vermiştir. Kıbrıs'ta da
Türklere yönelik katliam planları geliştirilmiştir. Türkiye'nin kuşatılması
üzerine; İran 2000-7000 km. menzilli Molla füzelerinden 5 tanesini, Pakistan
ise 3 nükleer füzesini Türkiye’ye göndermiştir. (sh:220-221) Artık bütün Müslümanlar ve mazlum
insanlar, Mehdi'nin ve Türkiye'nin etrafında birleşmiştir.

ş-
Sonunda Mehdix Paşaya gizli internet şifresinden özel bir mesaj gelmiştir:

“Allah
dilerse, topal bir sinekle Nemrutları ve zulüm saltanatlarını yerin dibine
geçirir.”
(sh:225) “Bugün
de, bir internet virüsüyle zalim ve saldırgan düşmanların bütün silah
sistemlerini çökertmeye kadirdir.” 
(sh:
228) ve kozmik şifrenin, Kur'an'ı
Kerim’in ayet, sure ve cüz sayılarıyla aynı olması hayret vericiydi:
“6666-144”

Yoksa Hicri 1436 yılına (2014-2015) mı dikkat çekilmekteydi?

Hz.
Musa'nın asasını eline alan ve özel gönderilen küçücük kutudaki sinek benzeri
virüsü serbest bırakan Mehdix Paşa, düşman güçlerin ve silah sitemlerinin bütün
beyin merkezlerini çökertip işlemez hale getirmiştir. 
(sh:230) Düşman
uçakları aniden, yere çakılıvermiş, dev savaş gemileri denizlerin dibine
gönderilmiştir. Mehdix Paşanın Haçlı ordularına gönderdiği “Korku ve panik sinyalleri
yayan radyo dalgaları”
 üzerine,
Haçlı sürüleri hezimete uğrayıp geri çekilmiştir. Bu korku silahını, Irak
işgalinde Amerika Saddam'ın ordularında denemişti
. (sh:231)

Böylece, ΙΙΙ. Dünya savaşı, başlamadan bitirilmiş ve Türkiye
merkezli yeni bir barış ve bereket devrimi gerçekleştirilmiş ve Adil Düzen
dönemine geçilmiştir.
 İnsanlık;
asırlardır hasretle gözlediği ve hararetle özlediği yeni bir medeniyete
kavuşmanın sevinci içindedir.
 Erbakan
Hoca’nın İslami, insani ve ilmi projelerinin ve harika teknolojilerinin; Onun
sadık sağlam talebe ve takipçilerinin Milli Çözüm gayretlerinin değeri ve kutlu
devrim dinamiği artık herkes tarafından takdir ve tebrik edilmektedir. Ve asla
unutmayınız ki bütün bunlar zaten Cenabı Hakkın va’di, Kur’an’ın haberi,
Resulüllah’ın müjdesi, Müceddid âlimlerin ve Mürşid-i Kamillerin bildirmesi ve
tüm mü’minlerin beklentisidir.

Garry ALLEN’in “Gizli Dünya Devleti” kitabının ilk 80 sayfasını
kendisi yazan Erbakan Hoca’mız o bölümü şöyle bitirmiştir: 
“Kuvvet ve kudret sahibi
yalnız Cenab-ı Allah'tır.”

Şer maksadı için Şeytani düzen kuranlar derbeder edilecektir!

Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyurup bildirmektedir:“Gerçekten
onlar (zalim ve kafir odaklar) düzenlerini kurmuşlardı. Halbuki dağları
oynatacak olsa bile bu düzenleri hep Allah'ın elindeydi… (Ve tuzaklarını boşa
çıkaracaktı)”
 
(İbrahim
Suresi – 46)

Çepeçevre sarmıştır Allah onları da tuzaklarını da. Dağları bile
yerinden oynatacak güçte ve kuvvette oyunlar ve tuzaklar hazırlasalar da yine
Allah'ın elindedirler. Dağ hem ağırlığın simgesi, hem de katılığın işaretidir. “Hareket ettirip yerinden oynatmak”
ifadesi ise imkânsızlığı dile getirmektedir. Ama böyle de olsa onların hilesi
ve oyunu Allah'a meçhul değildir. Kudreti İlâhînin uzanamayacağı kadar uzak ve
gizli değildir. Elbette Allah her şeyin yanında hazır ve nazırdır ve dilediği
gibi hareket etmekte ve zalimlere sadece mühlet vermektedir.

“Sakın Allah'ın Peygamberlerine verdiği vaadinden cayacağını
sanma. Muhakkak Allah Aziz'dir, intikam sahibidir…”
(İbrahim
Suresi-47)

Şu halde bu tuzakların ve oyunların hepsi geçicidir. Allah'ın
peygamberlerine vaad ettiği zafer ve yardımını da engelleyecek değildir. Allah
zalimleri en etkili ve kuvvetli zannedildiği bir süreçte yok edecektir; Çünkü: “Muhakkak ki Allah Aziz'dir,
intikam sahibidir” 
 Rabbimiz
zalimleri başıboş bırakmayıp hesabını görecektir. Oyun kuran hainleri kendi
keyfine terk etmeyecektir. Buradaki intikam kelimesi zulüm ve oyun kelimesine
gereken anlamı vermektedir. Şu halde oyun yapan ve tuzak kuran zalim intikamı
hak etmiştir. Allah'a göre intikam; hile ve oyunlarının mukabili olarak
karşılık görmeleridir. Çünkü ancak muvafık ve münasip bir ceza ile Adaleti
İlâhî tahakkuk edecektir. 
(Fî
Zilâl’il-Kur'an, Cilt 9, sf.83-84)

 
















BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi