Anasayfa » TESPİT EDİLMİŞ KADER: SİYONİZM YIKILACAK ADİL DUZEN KURULACAK

TESPİT EDİLMİŞ KADER: SİYONİZM YIKILACAK ADİL DUZEN KURULACAK

Yazar: yonetici
0 Yorum 199 Görüntüleyen


TESPİT EDİLMİŞ KADER: SİYONİZM
YIKILACAK ADİL DUZEN KURULACAK


Siyonizm’in ve Yeni Seküler Düzen'in Sonu Yaklaşıyordu!


İsra Suresi'nin hemen başında yer alan ayetlerde, Yahudilerin yeryüzünde iki kez büyük bir bozgunculuk çıkaracaklarını, ancak her ikisinin sonunda da Allah'ın üzerlerine göndereceği güçlü bir topluluk tarafından cezalandırılacakları anlatılmaktadır. Bu iki büyük bozgunculuktan birincisinin: Yahudilerin Hz. İsa'yı öldürtmeye kalkmalarıyla doruğa vardığını ve Romalıların Kudüs'ü yerle bir edip yıkarak ve direnen Yahudilerin çoğunu “sokakların arasına girip arayarak” öldürdüklerini yazmıştık. İkinci büyük bozgunculuk ise Yahudilerin Mesih Planı'nı tasarlamaları ile başlamış, gelişip güç kazanmış ve içinde bulunduğumuz çağda zirveye ulaşmıştır. Ve bu ikinci bozgunculuk da, ayetin ifadesine göre, büyük bir cezalandırma ile sonuçlanacaktır. Bu ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

“Biz Kitapta (Levhi Mahfuzda -kader programında-, olacakları önceden bildiğimizden) İsrailoğullarına şu hükmü verdik: “Muhakkak siz yer(yüzün)de iki defa (çok yaygın ve azgın bir fesat) bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir kibirleniş-yükselişle böbürlenip şımaracaksınız. (Ekonomik, askeri ve siyasi gücü ele geçirecek ve bölgeye hükümran olacaksınız. Ne var ki bununla şımaracak haksızlığa ve ahlaksızlığa başlayacaksınız).” Nitekim (bunlardan) ilk vaid (birinci azgınlığınızı cezalandırma vakti) geldiği zaman güç ve şiddet sahibi kullarımızı (İslam kaynaklarında Buhdunnasr, batılılarca Nabukadnezar denen komutanı ve ordularını) üzerinize gönderdik de sizi evlerin aralarına kadar girip araştırıp (buldular, yurtlarınızı ve zulüm saltanatlarınızı yıktılar). Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdü (ve tarihte aynen gerçekleşmiş bulunmaktaydı.) Sonra onlara karşı size tekrar “güç ve kuvvet sağladık-sağlayacağız”, size mallar ve çocuklarla destek çıktık-çıkacağız, (karşılıksız Dolar ve masonik organizasyonlarla Siyonist sömürü saltanatını kuracaksınız) ve topluluk olarak sizi sayıca çok kıldık-kılacağız. (BM ve NATO’yu güdümünüze alıp söz sahibi olacaksınız). İşte (böyle bir durumda) şayet iyilik (ve adalet) yaparsanız kendi menfaatinize olacaktır. Yok, eğer kötülük (ve zulüm) yaparsanız, o da kendi aleyhinize sonuçlar doğuracaktır. (Ama siz maalesef yine zulüm ve kötülük yoluna sapacak, elinizdeki ve emrinizdeki imkân ve iktidarları Siyonist hayallerinizi ve şeytani niyetinizi gerçekleştirmek için korkunç bir haksızlık ve ahlaksızlık yolunda kullanacaksınız. Dünyayı savaş ve soygun alanına çevirecek ve insanları birbirine kırdıracaksınız.) Arkasından bu sonuncu (sapkınlık ve şımarıklığınızı cezalandırma) zamanı gelince, yine size öyle (Mü’min ve Mücahit kullarımızı göndereceğiz ki) yüzlerinizi kötüleştirsinler (servet ve saltanatınızı yıkıp sizi dize getirsinler, yüzlerinizi yere sürdürsünler) ve ilk kez girdikleri (Buhtunnasr ve Hz. Ömer döneminde Kudüs’ü fethettikleri) gibi tekrar yine Mescid’i (Aksa’ya) girsinler ve ele geçirdikleri (hain ve katilleri ve mel’anet merkezlerini) mahvu perişan etsinler. (Böylece Siyonist saltanatınıza son versinler ve İsrail denen beşeriyet bünyesindeki kanser urunu kesip temizlesinler. Ey Beni İsrail, bu Allah’ın va’di ve tehdididir ki, mutlaka yaşayacaksınız! Ey Siyonist Yahudiler) Umulur ki (Hakk ve adalete yönelir, küfür ve zulmü terk edersiniz diye) Rabbiniz size merhamet edip (uyarıyor), fakat siz (bozgunculuğa) dönerseniz biz de (sizi cezalandırmaya) döneriz. Biz cehennemi kâfirler için bir kuşatma yeri (zindan) kılmışızdır.”[7]

İşte görüldüğü gibi bu bozgunculuğun bir de karşılığı vardır ve bu karşılık Yahudiler açısından hiç de hayırlı olmayacaktır. Üstteki ayete göre, ikinci bozgunculuğun sonucunda,“Allah'ın zorlu kulları” (ve İnşallah kahraman Türk Orduları) İsrail’e saldıracak, Kudüs'e girecek, Tapınak'ı dağıtacak ve sokakların arasına kadar girip Yahudileri araştırıp bulacaktır. Bu işi ilk kez yapan “zorlu kullar” Romalılardı. (Allah'ın kulu olmak için Müslüman olmaya gerek yoktur; kâfirler de, bilincinde olmamalarına karşın, Allah'ın kuludurlar). İkinci kez yapanlar ise hem bugünün siyasi tablosundan, hem de birçok hadislerden anladığımıza göre, Müslümanlar olacaktır. Mehdi ve ordusunun Kudüs'e ulaşacağını ve düşman Yahudileri köşe-bucak arayacaklarını haber veren hadislerde anlatılan olay, İsra Suresi'nin 7. ve 8. ayetlerinde haber verilen fetihle aynı olaydır. En doğrusu Allah katındadır. Aynen, ahir zaman fitnesinin, yani Deccalizmin, Siyonist Yahudiler eliyle yeryüzünde çıkardığı büyük fesatlık ve fitnelerin, yani Yeni Seküler Düzen’in (Novus Ordo Seclorum)la aynı şey oluşu gibi algılanmalıdır. Dikkat edilirse, İsra Suresi'ndeki: Yahudilerle ilgili ayetlerin başında, “Kitapta İsrail oğullarına şu hükmü verdik…” şeklinde buyrulmaktadır. Yani tüm bu olaylar, Allah'ın izni ve takdiri ile ve imtihan hikmetiyle yaşanmaktadır. Ancak bu noktada göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir gerçek daha vardır. Bir ayette şöyle bildirilir: Bunlardan önceki (zalim)ler de (mü’minlere) tuzak kurmuşlar (şeytanca hile ve hesaplar yapmışlar)dı. Fakat bütün tuzaklar Allah’ındır. (Allah kâfirlerin oyunlarını boşa çıkaracaktır.) Allah herkesin ne yaptığını ve ne kazandığını çok iyi bilir. Ve pek yakında (zalimler) yurdun kimin olacağını (izzet ve iktidarın kime kalacağını) göreceklerdir.”[8]

Evet, düzen kuruculuğun tümü Allah'a ait bulunmaktadır. Yeni Seküler Düzen'e fırsat tanıyan da, yine batında (gizlide) Allah'tır. Ve bununla birlikte Allah tüm bu tuzakları yerle bir edecek tuzakları da kurandır. İbrahim Suresi'nin 46. ayetinde bildirildiği gibi; “Gerçek şu ki, (zalimler ve hainler, mü’minlere ve İslami girişimlere karşı) onlar hileli planlar kurdular (ve kuracaklardır). Oysa onların (şeytani) hile ve hazırlıkları, dağları yerinden oynatacak (derecede nükleer silahlara ve teknolojik imkânlara dayanmış) olsa da, Allah katında kesinlikle onları (boşa çıkaracak ve etkisiz kılacak) plan ve programlar vardır! (Allah zalim güçlerin mekir ve tuzaklarını kendi başlarına saracaktır).” Şeytani Düzen'e karşı, Rahmani bir karşı-düzen; ahir zaman Deccal fitnesine karşı, ahir zaman Mehdi İslam egemenliği olacaktır. Allah'ın izniyle Yeni Seküler Düzen'in yıkıldığını ve yerine Rahmani bir düzenin kurulduğunu birlikte göreceğimiz devrim ve değişimler yaşanacaktır. Gecenin sabaha yakın olduğu gibi zirvede olan Dinsiz Siyonist Düzen de yıkılmaya o kadar yakındır. Kuşkusuz her şeyin en doğrusunu bilen Allah’tır. Cenabı Hakkın bütün batıl ve barbar düzenleri; O rejimleri ve kurtuluş çarelerini en iyi bilen, seçkin bir liderin önderliğinde yıkması, yerine Adil ve Kâmil bir medeniyet kurması da, değişmez bir Sünnetullah'tır. İşte günümüzde, Siyonist sistemi en iyi tanıyan ve Deccalın adamlarınca hedef tahtasına koyulan, ama Allah’ın inayetiyle, bütün tuzakları boşa çıkarılan ve “Onu siyaseten yasaklayıp gömdük yetmez… Üzerine beton dökmemiz lazım” diye korkulan Kutlu Şahsiyet ve Onun sadık takipçileri de Şeytanın bu son saltanatını yıkacaktır.

Milli Görüş Partilerini parçalayıp bölerek; ANAP, AKP ve HAS Partiyi kurup güden, ve diğer sağ ve sol Partileri, Dinci ve Laik dernekleri yönlendiren, ABD ve AB’yi de çeşitli kurumlar eliyle idare eden: SİYONİST ODAKLAR VE ULUSLAR ARASI ORGANİZASYONLAR’ın en büyük kuşkuları bütün bu şeytani planlarını bilen ve karşı tedbirler geliştiren Erbakan Hoca olması da gayet doğaldır ve normaldir.

7-)İsra 4-8

8-)Rad 42

TAMAMI: http://www.millicozum.com/mc/ozel-yazilar/amerikanin-gizli-iktidari-rockefeller-ve-cfr-kralligi

BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi