Anasayfa » MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILAN MAKAM DUASI

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILAN MAKAM DUASI

Yazar: yonetici
0 Yorum 84 Görüntüleyen
 

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILAN MAKAM DUASI

        

Muhterem Abdullah Akgül Hocamızın, 2022 27 Şubat Miraç Gecesinde, Aziz Erbakan Hocamızın Makamı Başında Yapmış Oldukları Dua:

        

Esselamu – Aleyküm kardeşlerim,

Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak afv-u mağfiret buyursun. Duamızı yapalım. Siz de âmin deyin…

Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi rabbil âlemin vel akıbetü lil müttekin, vesselatü vessalamü ala resulünâ Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina ve Mehdina Muhammed. Bi adedi evrakil eşcar ve gateratil emtar ve emvacil bihar ve neğamatil atyar ve lemaatil envar, fi cemiil ezmani vel easar vel agtar.

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm, Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Âmin.

Ya Erhamer rahimin. Ya Ekremel Ekremin. Ve ya Hayrel hafizin. Ve Yarabbel Âlemin. Şu mübarek Miraç gecesi dolayısıyla ve Aziz Erbakan Hocamızın huzurunda, el açıp Sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul ve makbul eyle ya Rabbi. İsmi Azam hürmetine. Esmai Hüsnan hürmetine. Kur’an-ı Azimüşşan ve mübarek manası, Meali ve mesajları hürmetine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hürmetine. Aziz Erbakan Hocamız hürmetine. Milli Çözüm erbabı şu sadıkların hürmetine. Ne olur Allah’ım; bizleri ve ümmet-i Muhammedi ve tüm insanlık âlemini, asırlardır esiri olduğumuz şu Siyonist dünya düzenine ve esaretten ve deccalizme mahkûmiyetten ve tüm ahir zaman fitnelerinden azat ve beraat eyle Allah’ım. Âmin…

En yakın bir süreçte en hayırlı ve başarılı sonuçları nasip ve müyesser eyleyip, zalimlerin ve hainlerin planlarını tersine çevirip Adil Düzen imkân ve iktidarını bizlere lütfeyle Allah’ım. Âmin…

Ülkemizin her tarafından, Hak davanın aşıkları ve Erbakan’ın sadıkları olan şuurlu beyler, hanımefendiler, gençler ve masum çocuklar olarak makamında toplanıp Yüce Dergâhına açılan bu yüzlerce ellerin samimi sahiplerini, tüm sadık Milli Görüşçüleri ve müstakim mü’minleri mahrum, mağdur, mahzun ve mahcup eyleme Ya Rabbi!..

“İnsanların hayırlısı insanlara faydası dokunandır” hadisine muhatap ve muvaffak eyle Allah’ım. Ya Rabbi sürekli kulluk şuuru ve sorumluluğuyla; şeytani dürtülerden, nefsani heves ve rezaletlerden bizleri koruyup, tüm günahlarımızı afv-u mağfiret buyurup, ne olur bizleri dünyada dalâletten, ahirette cehennemden uzak eyle Allah’ım. Günahlarımızı hatırladıkça utanıyor ve Senden çok korkuyoruz, merhamet eyle Allah’ım! Ülkemizde bölgemizde ve yeryüzünde, her din ve görüşten, farklı köken ve kültürden, bütün insanların can, mal ve namus emniyetini, din ve düşünce hürriyetini sağlayıp koruyacağımız; temel insan hak ve hürriyetlerine sahip ve saygın yaşayacağımız; her yönden kalkınmış ve bağımsızlığını kazanmış bir Türkiye sevdamızı, Aziz Erbakan Hocamızdan devraldığımız Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya davamızı gerçekleştirip, bizleri sevindir ve yeryüzündeki bütün kullarına adaletli hizmetlerle şereflendir Allah’ım. Âmin…

Hadis-i Kutsi’de buyurduğun gibi, böylesi kutlu gecelerde sonsuz Rahmet ve İnayetinle dünya göğüne ve kâinatın merkezine tecelli edip ta fecir doğana kadar, “Yok mu günahlarından ve nefsani alışkanlıklarından tövbe eden ki onu affedeyim. Yok mu Benden maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi rızık, nimet ve fazilet isteyenler ki onlara istediklerini vereyim. Yok mu çeşitli musibet ve problemden kurtulmak isteyen ki, onları feraha eriştireyim, afiyetlendireyim” müjdesini vermiştin. Şimdi Ya Rabbi, yüce dergâhına el açtık yalvarıyoruz;

Ne olur Allah’ım. Gizli açık bütün günahlarımızdan, şeytani ve nefsani saplantılarımızdan, bin pişman olarak tövbeler ediyoruz. Afv-u mağfiret eyle ya Rabbi.

Her türlü nimet ve faziletine, ikram ve izzetine muhtacız, bizleri bu zillet ve esaretten kurtarıp izzete ve devlete ulaştır ya Rabbi. Âmin…

Bedeni ve ruhi, çeşitli hastalık ve sıkıntılarımızdan bizleri sıhhat ve afiyete kavuştur ya Rabbi. Âmin…

Şu mübarek geceler hürmetine, bu gece kabul buyurduğun dilekler hürmetine, Hz. Adem’den Peygamberimize, Efendimizden günümüze duası kabul edilen yüce şahsiyetler hürmetine bizleri de eli boş çevirme ya Rabbi… Âmin…

Ashabı kiramdan bugüne, yüce dinimizi bize ulaştıran bütün şehitler, âlimler ve mücahitler hürmetine, Çanakkale, şanlı kurtuluş mücadelesi, Aziz Erbakan Hocamızın büyük gayretleri ile gerçekleşen Kıbrıs Harekâtı şehitlerimiz, PKK mücadelesinde kaybettiğimiz şehitlerimiz, Afrin ve Suriye Operasyonlarında destanlar yazan tüm Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz yüzü suyu hürmetine bizlere huzur, şuur ve onur lütfeyle ya Rabbi. Âmin…

Kahraman Ordumuzu ve tüm güvenlik güçlerimizi, en yüksek komutanımızdan nöbet başındaki eratımıza kadar, bize Akdeniz’den, Suriye üzerinden ve şimdi Karadeniz’den saldırmaya hazırlanan Haçlı sürülerine karşı hep muvaffak ve muzaffer eyle ya Rabbi. Âmin…

Her türlü din istismarcılarından, devrim sahtekârlarından, mason localarından, münafık hocalardan bu millet çok çekti, artık bunların elinden ve şerrinden milletimizi kurtar ya Rabbi. Âmin…

Gerçek demokrasiye, örnek bir laikliğe ve yüksek bir medeniyete Türkiye’mizi ulaştır ya Rabbi. Âmin…

Allah’ım! Bizleri imanla yaşat, İslam’la vicdanla donat, Kur’an-ı Kerim’i meali manası ve mesajını okuyup anlayarak olgunlaştır ve şuurlandır. İbadet ve istikametle dini gayret ve cihad üzere yaşat. Bu iman ve şehadetle canımızı alıp yüzü ak, amel defteri pak olarak mahşere kaldır. Orada Efendimizin Liva-ül hamd Sancağı altında, bizleri topla ya Rabbi. Hesabını kolay verip, sıratı rahatlıkla geçip, ebedi cennet yurduna kavuştur ya Rabbi. Ne olursun Allah’ım, Rü’yetine ve Cemaline bizleri de ulaştır ya Rabbi. Âmin…

Ve Ey muhterem ve mübarek insan! Büyük dava ve devlet adamı… Yüksek ilim ve irfan erbabı… Kutlu ve mutlu insan. Aziz Erbakan Hocamız… Cenab-ı Hakkın izni inayetiyle, veraseti nübüvvet sırrıyla, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatiyle, himmet ve ruhaniyetinizle bizi hiç yalnız bırakmadınız. Ne olur Hocam, bundan sonra da yüce şefkat ve şefaatinle tüm hayırlı girişimlerimizde manen destekleyip, kutsal gayelerinin ve projelerinin bizlerin eliyle gerçekleştirilmesi dualarımıza âmin de Hocam! Âmin…

İsrail çıbanbaşının deşileceği, Mescid-i Aksa’nın huzur ve hürriyete erişeceği, Ankara’nın dünyanın başkenti ve adalet merkezi haline geleceği ve zaten vaat edilen kutlu günlere ulaşmamızda himmetini esirgeme Hocam. Âmin…

Hak davamıza ve halkımızın huzur ve kurtuluşuna açıkça hıyanet edip kaytaranların da ve hâlâ içimizde sinsi ve Siyonist icraatlarını ve tahribatlarını sürdüren münafıkların da rezil ve rüsva olacağı günleri bize göster Allah’ım. Âmin… Kendisi söz verdiği halde Gazze’ye gidemeyen ama bebek katili İsrail terörist başı Isaac Herzog’u Türkiye’ye davet eden gafillerin sinsi planlarını bozuver Allah’ım!..

Ya İlahi, makam ve çıkar uğruna, Milli Görüş saflarından kaçıp kaytaranlara inat!.. Her türlü Bâtıldan bağımsız ve bağlantısız olarak, Adil Düzeni, İslam Birliğini ve Siyonizm gerçeğini açıkça savunamayan ve sahip çıkamayanlara inat!.. Bu bozuk ve barbar Dünya sistemi içinde İslamcılık oynayan gaflet takımına inat!… Ya Rabb, va’adettiğin, Kur’an’ın ve Resulüllah’ın diliyle müjdelediğin kutlu değişim ve devrimi çabuklaştır ve kolaylaştır Allah’ım…

Aziz Erbakan Hocamızın “Adil Düzen” gibi; ilmi, insani ve İslami, yeni ve orijinal kutlu sistem programları yerine, şimdi “Adil Devlet ve İnsanca Yaşam” gibi yuvarlak, muğlak ve kof sloganlar, eğer koyu bir gaflet ve cehaletin ürünü değilse, mutlaka bir art niyetin yansımasıdır. Çünkü bâtıl ve barbar olan tüm Batılı sistemler içinde dahi, “Adil olmak ve insanca yaşam” va’adi sunulmaktadır. Oysa orijinal ADİL DÜZEN, bizim alâmeti farikamız, yani faziletli farkımızdır. Bu kavramlardan gocunanların ve içini boşaltmaya çalışanların asla iyi niyet taşımadıkları açıktır.

Aziz Erbakan Hocamızı ve Onun, Kur’an, Akıl ve Bilim kaynaklı kutlu programlarını unutturmaya ve sulandırıp saptırmaya çalışanların vebali ağırdır ve acı akıbetleri yakındır!..

Bazıları Aziz Erbakan Hocamıza “SAVUNAN ADAM!” diyorlardı. Ama Onun sadece haksız açılan mahkemeler huzurunda, Siyonist ve masonik mahfiller karşısında haklı davasını savunduğunu sanıyorlardı. Oysa Hocamız, Süper Şeytani güçlerin Atom başlıklı balistik füzelerine, uçak gemilerine, son sistem savaş teknolojilerine karşı Milli Harp Sanayimizin temellerini atan… İHA’ların, SİHA’ların ve TİHA’ların projelerini hazırlayıp ilgili sivil ve askeri makamlara bizzat aktaran kahramandı… Allah’ım, şimdi O zatın huzurundan Sana seslenip yalvarıyoruz!..

Evet, bir yandan hizmet ve samimiyet ehlinin seçilip yetiştirileceği ve de­ne­nip değerlendirileceği oluşum ve organizeleri kurarken, bir yandan da ülke içindeki güç dengelerinin, Millî hedeflere yönlendirilmesini ve toplumun gerçekleri görmesini sağla­yan, Aziz Erbakan Hocamızın mübarek makamından Ulu dergâhına el açıp dualar ediyoruz…

Karanlık güçler, dünyada İslam-Hristiyan savaşını başlatmaya uğ­raşırken, Avrupa, Asya ve Afrika’daki ezilen halkların ve düşünen kafaların dikkatlerinin Siyonist sömürüye çevrilmesinde çok önemli bir rol oynayan…

Bir yandan bölgemizdeki diriliş ve direniş hareketlerinin hem hedefine ulaşmasında, hem de Milli birlik ve barışın yeniden sağlanmasında… Öbür yandan Bosna-Hersek İslam Devletinin hem vücut bulmasında, hem savaş şartlarına katlanmasında… Bir tarafta İslam ülkelerin­deki yö­netici kadroların, ilim ve fikir erbabının uyanmasında, diğer tarafta da Orta Asya Türkî Cumhuriyetleri’nin şuurlandırılmasında, ilim ve irşat yönün­den inkâr edilemez bir hissesi bulunan bu Aziz kah­ramanı, Erbakan Hocamızı şefaatçi kılarak, gönül dileklerimizi Sana arz ediyoruz!..

Kendisinden cihadı ve ciddiyeti öğrendiğimiz… Takvayı ve tes­limi­yeti bel­lediğimiz… Nurlu yüzüne baktığımızda kusur ve kabahatlerimizi hatırla­yıp, mahcubiyet terleri döktüğümüz bu aziz insanın, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın yanından, sadık Milli Çözüm Ekibi dostlarımızla, kalbi duygularımızı ve arzularımızı Yüce dergâhına iletiyoruz!..

Ayak ayaküstüne attığına bile rastlanmamış, kahkaha ile güldüğü sabit olmamış, değil şahsî heves ve hesaplarını, en zaruri ihtiyaç ve arzula­rını bile, haklı davasının önüne geçirdiğine asla şahit olunmamış… İnsanlığı ezen ve inle­ten Siyonist şeytanların ve hain uşaklarının dışında, kendi şahsına olmaz hakaret ve hıyanetleri yapanlara bile kin tutmamış ve defalarca bağışlamış olan, bu ör­nek ve önder Müslümanın, mübarek ve muhterem Hocamızın yüzü suyu hürmetine dua ve dileklerimizin kabulünü umuyoruz!..

Bir yandan çok etkili ve yetkili çevrelerin, pek çok gazete ve dergile­rin, Mason­luk ve Lions gibi derneklerin, velhasıl tüm dış güçlerin ve Siyonist merkezlerin, bâtıl partilerin ve batı kulüpçülerin, topyekûn Ona karşı olmalarına ve şahsına savaş açmalarına… Bir yandan da Müslüman geçinen bazı haset, enaniyet, hıyanet ve gaflet eh­liyle uğraşmak zorunda kalmasına rağmen, yine de asla yılgınlık ve yorgunluk alâmeti göstermeyen, inancından ve idealinden taviz vermeyen, en zor ve zahmetli du­rumlarda bile cesaret ve metanetini yitirmeyen…

Herkesi kendi ayarında ve kendi diyarında idare etmesini bilen ve insanları özel kabiliyet ve marifetleri doğrultusunda değerlendiren, her yönden kalkınmış ve saygınlığını kazanmış bir Türkiye’nin… Yeni ve Adil Bir Dünya hedefinin mimarı… Farklı din ve düşünceden, ayrı kültür ve kökenden tüm insanların huzur ve refah şartlarını oluşturma sevdalısı Aziz Erbakan Hocamızı vesile yaparak Sana el açıyoruz… Ne olur bizleri mahrum, mahcup ve mahzun bırakma Allah’ım… Nefsi düşüncelerimize, şeytani dürtülerimize kapılıp, sonunda dalâlete kayıp, Senin kahrına uğratma Allah’ım… Burada ve Aziz Hocamızın yolunda ve makamında topladığın gibi, Ahiret âleminde de sevdiklerinden, seçtiklerinden ve cennetine layık gördüklerinden eyle Allah’ım…

Aziz Hocamızın hazırladığı Adil Düzen projelerinin uygulanacağı, Siyonist İsrail’in yıkılacağı, Emperyalist ABD ve AB’nin hizaya sokulacağı ve tüm insanlığın kurtulacağı, tarihi ve talihli devrim ve değişimi, bizlerin eliyle gerçekleştir… Bu aciz kullarını sevindir ve şereflendir Allah’ım!.. Amin…

 

KAYNAK:

https://www.millicozum.com/mc/mart-2022/mirac-kandilinde-yapilan

BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi