Anasayfa » MİLLİ GÖRÜŞ KUTLAMASI VE KIBRIS

MİLLİ GÖRÜŞ KUTLAMASI VE KIBRIS

Yazar: yonetici
0 Yorum 30 Görüntüleyen 

SELAMÜN ALEYKÜM

 

Bizler elhamdülillah müslümanız.öncelikle bu şerefin kıymetini bilmek mecburiyetindeyiz. Eba eyyüb-el ensari hazretlerini 90 küsür yaşında beyez atının üstünde şaha kalkmış görürsen,bizansın oklarına ve ateşlerine karşı,iki tarafında üçer tane oğluyla beraber,bu manzarayı aklına getirirsen.iman nedir,şuur nedir azim nedir bnu görmüş olur,milli görüş nedir bunu görmüş olur.

 

Muhterem kardeşlerim şimdi yıllar geçti,artık milli görüşü sadece türkiyemiz değil,bütün dünya tanıyor ve artık milli görüş sadece türkiyenin kurtuluş harekatı değil bütün insanlığın kurtuluşunun yeni bir dünya kurmanın adı olmuştur. Bu gerçekleri size bikaç cümleyle açıklamak istiyorum.bildiğiniz gibi şu geçirdiğimiz 38 yıl esnasında bir yandan solcu işbirlikçilerini,iktidara getirip millet olarak denedik,diğer yandan sağcı işbirlikçilerini iktidara getirip denedik ne gördük? Bizim büyü tarihiz şerefli inancımızla uyuşmayan sadece başkalarına bağı,sadece taklitçi sadece onarın arkasından yürüyen ve her şeyi berbat eden,Allahın verdiği nimetler içinde bu millete ızdırap çektiren yönetimlerden başka ne gördük?38 yıl kurutluşun yalnız ve yalnız milli görüşte olduğun apaçık bir şekle ortaya koymuştur bugün bunu herkes görüyor.

 

 Her zaman söylediğimiz gibi bir kısmı itiraf ediyor bir kısmı ise buna inanıyor itiraf için sırasını bekliyor. Yoksa gerçek ortadadır,40 yıldır çalışan insanlar yani sizler çalıştılar da ne olu? Hiçbiri boşa gitmedi büyük bir devrim yaptınız bugün insanlığın ek kurtuluş ümidisiniz. Neymiş bu milli görüş ki bütün inanlığın kurtuluşunun tek çaresi oluyor? Her zaman ifade ettiğimiz gibi milli görüşün bir kimyası var birde fiziği var. Kimyası nedir milli görüş bir inanıştır bir görüştür bir zihniyettir ve işbirlikçi görüşe karşıdır.

 

Milli görüş yapısı itibariyle üç temel esastan meydana gelir.


  1-maneviyatçı olmaktır. Materyalist değil maneviyatçı,inanan,ahrete inanan insan olmaktır milli görüşçü olmanın birinci temeli.


  2-nefis terbiyesini esas almaktır. Nefsine esir olması değil.

 

  3-bunların sonucu oalark hakkı üstün tutmaktır,kaba kuvveti değil

Bir insan zihniyet olarak bu temel esaslardan yoğrulmuş ise o insana çalışırken cenab-ı Allah yardım eder ve bu yardımla da o insana üç şeyi fiziki olarak nasip eder. Bunla hepimizin bildiği gibi; 

HİDAYET,FERASET ve DİRAYET tir.


HİDAYET NE DEMEK: hatırla şerri ayırmak,insanların saadetine ne vesile olur,insanları saadetini ne engeller bunu ayırma kabiliyeti Allahın verdiği bir nurdur.bunada ancak hidayetle ulaşılır.


  Bunun arkasından(sizin hidayetiniz var ise)cenabı Allah size ayrıca bir feraset verir.


FERASET NE DEMEK: insanların hayrına olan işlerin deteylerını,o hayırlı olan işe nasıl ulaşacağını idrak etmek demektir.


DİRAYET İSE: o ulaşma vasıtasını gerçekleştirme azmi,aşkı,kabiliyeti demektir.


 Bunu size bir misalle açıklamak istiyorum: bir ülkeni en büyük gücü tankı değildir mali gücüde değildir ya nedir: inançlı evlatlarıdır.


Bunun ispatı bizim milletimizin şanlı tarihidir.şimdi bir insan bu gerçeği görürse,o insana Allah bunu hidayeti sayesinde göstermiştir. Evlatlarımızı inançlı yetiştirmek için manevi eğitime büyük önem vermeliyiz.imam hatip okullarımız,kuran kurslarımız ilahiyat fakültelerimiz dini öğreten her türlü çalışmalar bütün bunların hepsi miletin maneviyatını güçlendireceği için son derece faydalı adımlardır.eğer bunu hssedebiliyorsanız feraset sahibisiniz.manen güçlü olmanın en büyük öneme sahip olduğunu idrak etmek hidayettir,buna ulaşman vasıtası olarak bu söylediğimiz kuruluşları yapmak gerektiğini anlamak ferasettir,bu kuruluşları bizzat kurmanın adı da dirayettir. 

İşte cenabı ak milli görüşçülere Allaha inancındaki teslimiyetten dolayı inancındaki manevi yapıdan dolayı yardım edr ve onlar hidayet sahibi olurlar,feraset sahibi olurlar ve dirayet sahibi olurlar.şu söylediğimiz gerçeklerin en acı tecrübesini en acı şekilde yaşıyoruz. Milli görüş gömleğini çıkarttık diyen bugünkü yöneticiler,görüyorsunuz nereden nereye yuvarlandılar geldiler.vaktiyle Allah’ın verdiği hidayetle gerçekleri nasıl da görüyorlardı Allahın verdiği fersetle ne yapmaları gerektiğini nekadar güzel alıyorlardı ve bunları yapma hususunda nekadar başarılı ve becerikliydiler.dirayet sahibiydiler şimdiyse hidayetleri karardığı için(hadis koy)gördüğünüz gibi hayır ve şerri ayıramıyor hayır diye şerre hizmet ediyor ve böylece adım adım helake doğru gidiyor.yaşadığımız dört yı bir laboratuar denemesidir,milli görüşten uzaklaşıldığ zaman demin söylemiş olduğumuz manevi yapıdan uzaklaşıldığı zaman insanın hidayetini ferasetini dirayetini nasıl kaybettiğini gösteren bir deneme olmuştur.

 

Şimdi bu fiziki ve kimyevi tahlilin ardından milli görüşün ne olduğunu daha iyi açıklamak için şu gerçekleri ortaya koyalım.


Bu gerçekler sürekli açıkladığımız  sloganlarımızdır.bu gerçekleri kim dinler kulak verirse milli görüşün ne olduğunu daha iyi anlar ve neden kurtuluşun milli görüşte olduğunu daha iyi anlar.. bu sloganlarımız:milli görüşün ilk slogan hep önce ahlak ve maneviyat sloganı olmuştur.


Gerçektende her şeyin temeli ahlaka dayanır ahlakın temeli de maneviyata, ahiret inancına dayanır. Bu ortadan kalktığı zaman hiçbişey kalmaz sadece vahşet çıkar sadece insanların birbirini parçalamasına varır işin sonu.

 

Bu sebepten dolayı milli görüş en önde ÖNCE AHLAK VE MANEVİYAT bayrağını yürütmekle en isabetli hareketi yapmaktadır.milli görüş işte ahlaka sahip olduğu için ülkemizi daima izzet ve şerefle temsil etmiştir.şu geçirdiğimiz 4 senelik yönetime bakın:gideceksiniz batılılara sizin medeniyetiniz bizimkinden üstün biz yenilmiş bir medeniyete sahibiz diyeceksiniz,ne olursunuz ne pahasına olursa olsun bizi aranıza alın diyeceksiniz,bu zaat benim dünürümdür deyip ensesini kulağını öpeceksiniz bu bizim tarihimizde hiçbir zaman görülmemiş bir davranıştır ve bizim şerefli tarihimizle inancımızla asla bağdaşmaz.ondan dolayıdır ki diğer bir sloganımız ZİLLETTEN İZZETE SEFALETTEN SAADETE dir.

 

Bugün görüldüğü gibi milletimiz şanlı tarihiyle uyuşa şeref içerisinde görünmüyor,itilip kakılıyor,hiçe sayılıyor,uşak yerine koyuluyor,yutulacak bir lokma gözüyle bakılıyor ve yakında yutulmak için hazırlanıyor.bu zihniyetten kurtulmak ancak mili görüşle mükündür.ve bugün hakikaten üzerimizde uygulanan haym nahom doktirini dolayısıyla ‘Türkiye yi aç bırakacaksınız,işsiz bırakacaksınız,borca esir edeceksiniz inancından uzaklaştıracaksınız yumuşak lokma yaparak büyük israilin içine katacaksınız ve veisrailin emniyetini temin edeceksiniz’planıyla yapılan uygulamaların en acı tatbikatını şimdi bu dönemde yaşıyoruz.görüyorsunuz milli görüşten uzaklaşldığı için Türkiye de hayvancılık diye bir şey kalmadı.

 

Bir miyon köylümüz köyünü terk etmek zorunda kaldı çünkü tarım diye bir şey kalmadı.köylünün içinde olanlar biliyor ekerse daha çok zarar ediyor,Allah ın vermiş olduğu meyveleri toplayıp paketleyip satmaya kalksa daha çok zarar ediyor,işte bahçem buyurun istediğiniz gibi alın götürün demeyi tercih ediyor. Çünkü ekonomik şartlar imf ye teslim edilmiş Türkiye iş yapmasın aç kalsın işsiz kalsın buna göre ayarlanmış bulunuyor.işte bu sebepten dolayı sefaletin içindeyiz 50 milyar dolar yılda borç ödüyoruz.şu ödediğimiz borç bütün dünyadaki aç insanları doyurmaya yeterde artar bile.ne yazıkki bu borçlar ödeniyor,gidiyor İsrail in bu günkü lübnanda ve filistindeki kardeşlerimzi imha eden füzelerinin parası olarak katliama vesile oluyor. İçine düştüğümüz düzen yönetimimiz ve yaptığımız iş ne yazık ki budur. Ondan dolayıdır ki  sefaletten saadte geçmek ancak saadet partisiyle,milli görüşle mümkündür.


 Bundan başka: milli görüş açlığa,işsizliğe,borca,inanç tahribatına ayır diyen görüştür.


Yani YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE kurulacak ve bütün insanlık kurtarılacak.

 

Diğer yandan: UYDU DEĞİL LİDER ÜLKE..


Türkiye zaten her zaten lider ülke olmuştur, ondan dolayıdır ki bugün bütün insanlık kurtuluşu Türkiye den beklemektedir.


Lübnan da, Filistin de katliamlar oluyor,neden Müslüman ülkelerden hiçbirisi bunu egellemiyor demeye bizim hakkımız yok. Neden?  Tarih boyunca bu vazifeyi biz yaptık bugün gene yapması gereken biri varsa bu biziz. Biz yapmadıktan sonra başkasından bunun istemeye hakkımız var mı? Yapacaksak biz yapacağız kim yapacak bunu Türkiye yapacak,nasıl yapacak;işte bu milli görüşle yapacak.bu toplantılar boşuna yapılmıyor bunları yapmak için yapılıyor.


YAŞANABiLİR BİR TÜRKİYE

YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE

YENİ BİR DÜNYA

 

  Bunlar insanlığın kurtuluşu için şarttır. Şu birleşmiş milletlerin haline bakın toplanamıyor,İsrail daha fazla katliam yapsın diye..şu hale bakın en ufak bir kınama kararı alamıyor.bu nasıl BİRLEŞMİŞ MİLLETLER?


Bugün emn olunuz ki eğer milli görüş iktidarda olsa birgün bu birleşmiş Miletlerin içinde durmaz bütün Müslüman ülkelerle ayrılır yepyeni insanlığa saadet getirecek başka bir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER kurar..

 

Diğer bir sloganımız:  AFKANİSTAN IRAK SONUNDA SIRA SANA GELECEK..


Şimdi görüyoruz ateş nasıl bacaya doğru yaklaşıyor.afkanistan ırak tı Filistin alevlendi Lübnan alevlendi alevler geldi kapımıza dayandı. Bunu biz 40 senedir söylüyoruz ve bugün bu gerçekleri bir kez daha ortaya koyuyoruz.bütün bu faaliyetlerin.saaşların hedefi Türkiye dir Türkiye yutulmak suretiyle bu ırkçı emperalizm büyük İsrail i kurarak bütün dünyayı esir etmek için çalışıyor.bunlara yardım edenler işbirlikçi zihniyetlerdir.bunlara karşı bütün insanlığın hakkını vermek üzere adil düzen için çalışanlarda milli görüşçülerdir.


Şimdi bu güne kadar kırk yıldan beri biraz önce söylediğimiz gibi solcu işbirlikçiler sağcı işbirlikçiler denendi,en sonunda da milli görüşün bir kısmını aldılar,erittiler uyuşturdular alladılar pulladılar ortaya koydular bu günkü yönetim halinde ortaya çıkartılar ama görüldüğü gibi bu dahi tutmuyor neden çünkü bir ülkeye bir kere hak geldikten sonra batıl bir daha tutunamaz hiçbir şey icat edemez.ondan dolayıdr kii işte refah partisinden sonra gelen 10 yılda alt alta koyuyorlar bu batılları olmuyor.üst üste koyuyorlar olmuyor,yan yana koyuyorlar olmuyor.üçünü birleştiriyor olmuyor beşini birleştiriyor olmuyor,bizim bir parçamızı kesip menevişliyor gene olmuyor ve illa ancak ve ancak milli görüşten başka kurtuluş yolu yoktur.bakın bunları denedik ne gördük? Bunların tek elle tutulur özellikleri ebu gureybin çığlıklarıdır.kendi tabirleriyle yakında ırkçı emperyalizm bunları delikten aşağı süpürecek olurlarsa sicillerinde ne kalacak? Sicillerinde ebu gureyb in  çığlıkları kalacak.

 

Zamanda okadar dünya dengesini tanzim eden bir adanın kıbrısın götürülüp hatalı davranışlarla yabancılara verilmesi ile dünyanın en ağır vebali günahı omuzlarında kalacak maalesef ve aynı zamanda da Türkiye yi aç işsiz,borca esir edip aslında maneviyattan uzaklaştırmak üzere yaptıkları bütün bu icraatlar kalacak.ne büyük bir bedbahtlıktır. Bunları söylememizin sebebi erşeye rağmen ayıksınlar ve mutlaka bu yanlış yoldan dönsünler döndükten sonra doğru işler yapaklarına inandığımız için değil haa Günahlar artmasn bir kenara çekilip bu sefer tersine menevişlensinler diye söylüyoruz bunları bir şey yapacaklarını beklediğimiz için değil.

 

 

Saadet partisinin bir diğer sloganı çok haklı olarak ne bekliyoruz bu gidişatın sonu yok bakın 4,5 sene oldu milletin maneviyatının gelişmesi hususunda bir tek adım atılmadı,milletin arzularından hiç biri yerine getirilmedi.her şey imf ye teslim edildi her şey dış güçlerin isteğine göre tanzim edildi.böyle bir gidişatın  sonu yok bunlar sadece ırkçı emperyalizmin hoşuna gidecek şeyleri yapmayı şiar edinmişler,delikten aşağıya süpürülmemeleri için.ondan dolayı milletin hayrına bir iş yapmaları mümkün olmuyor.


MİLLİ GÜÇLÜ SÜRATLİ KALKINMA dendiği zaman milli görüş akıla gelir. hiç düşündünüz mü? Şayet milli görüşün 1974-1978 yılları arasında 4 yıl uygulamış olduğu aslında 7 yıllık ağır sanayi programı sonuna kadar uygulansaydı ve o zihniyet 38 yıl esnasında Türkiye yi yönetmiş olsaydı yani en aşağı 5 kere 7 yıllık plan uygulansaydı bugün Türkiye ne olacaktı hiç düşündünüz mü?74-78 deki ağır sanayi programında 200 tane tesis bu tesislerin kendilerine bir defacık 15 milyar dolarcık yatırılacak,her sene 5 milyar dolar illi gelire katkıda bulunulacak.o zaman dolar bugünküne nazaran iştirak kabiliyeti çok daha yüksekti,bunun manası ne demek? Bugüne kadar 38 yılın içerisinde 5 tane 7 yıllık plan girmiş olacaktı. 200 fabrikadan 5le çarpacak olursan bin tane büyük ağır sanayi tesisi,her ilçeye bir teis yapılmış olacak ve sadece bunlar dolayısıyla milli gelire 100 milyar katkı yapılmış olacak idi. Böylece Türkiye milli geliri 10 doların üstünde şu geçtiğimiz 30 senede lider bir ülke bütün dünyada huzur ve barışı temin eden bir ülke halinde olmuş olacaktı. Ne yazık çeşitli entrikalarla güne motellerle gonk sistemini değiştirerek seçimleri erkene alarak bir çok yasaklar engeller konarak milletin ülkenin kalkınması engellenmiş ve milletimiz bugünkü acıklı duruma getirilmiştir.

 

Siz sakın şahsi menfaatleri dolayısıyla gerçekleri ört bas eden bir kısım basının gösterdiği tablolara aldanmayın. bunlar kozcu basın,kendi menfaati için her şeyi tersine gösteriyor.gerçekler acıdır,bir ziyaret esnasına; işte size Türkiye den bir kesit;bir evin içerisinde 65 yaşında bir insan,bitkin bir vaziyette çalışacak hali yok buna rağmen,ailesini ve 3 tane çocuğunu geçindirmek mecburiyetinde,işi olmadığı halde ne bulursam yapayım diye sokaklarda dolaşıp duruyor.kardeşi vefat etmiş 8 yaşındaki küçük kız çocuğu bunların yanına sığınmış,bu kız çocuğu sabahleyin yarım zeytin yiyor,2 km uzaklıktaki okula yürüyerek gidip geliyor çünkü minibüs parası verecek hali yok okuldaki kantinden yemek yemesi mümkün değil ama onuruna yediremiyor akşam eve döndüğü zaman benim karnım tok diyor.3-5 gün böyle değil aylar yıllar böylece geçiyor.bu vatanın evladının bu acısını biz içimizde duymazsak bunun mesuliyetin taşıdığımızın farkında olmazsak bunların ancak milli görüşle kurtulunacağını idrak etmezsek,Allah muhafaza buyursun bu facialar gün geçtikçe daha da artar gözyaşı ızdırap ve sosyal patlamalardan başka bir yere varmaz.onun için bir an evvel aklımızı başımıza alıp milli görüşe dönme mecburiyetindeyiz.milli görüşü çözmek için şu suali sormak kafidir.

 

Kıbrıs ı kim aldı kim verdi?

İmf den ekonomiyi kurtarmak ve milli ekonomiyi tesis etmek ancak mili görüşle mümkündür      


bugünkü aldatmaca demokrasisinden güdümlü demokrasiden gerçek demokrasiye geçiş ancak milli görüşle mümkündür.


    Düşünce ve inanç hürriyetinin önündeki engeller ancak milli görüşe kalkabilir.


Bu batıl zihniyetler düşünce ve inanç hürriyetlerinin önündeki engelleri kaldıramazlar.


  Çünkü kaldırdıkları zaman kendi sakatlıkları apaçık bir şekilde ortaya çıkacak. Bunu ört bas edebilmek için hürriyet veremezler.


 Ab ile müzakerelerin derhal kesilmesi, d8 ler çerçevesinde yeni bir dünyanın kuruması ancak milli görüşle mümkündür saadet partisi ile mümkündür.


 8 yıllık kesintisiz eğitim 5-3 şeklinde düzenlenmesi,imam hatip okullarıyla manevi eğitimin düzenlenmesi ancak milli görüşle mümkündür.ve yine halkımızın insanlarımızın kız evlatlarımızın dini inançlarından dolayı başlarını örtmesi dolayısıyla kendilerine yapılan zulmün ortadan kalkması ancak milli görüşle mümkündür.yoksa ırkçı emperyalizmin siyonizimin hoşuna gitmez. Ben bunu yapamam bunun bedelini ödeyemem diyenlerin davranışlarıyla bunlar önlenemez.

 

Şimdi bu söylediğim sloganlardan sonra,milli görüşle işbirlikçi görüş arasında bu söylediğimiz temel farklar nereden ileri geliyor bunun temelinde ki sebepleri kısaca açıklamak istiyorum. bakın saadet partisi milli görüşü temsil ediyor,onun dışındaki partilerin hepsi işbirlikçi görüşleri temsil etmektedir.tekrar altını çiziyorum hepsi sadece işbirlikçilere hizmet etmektedirler,farkında olsun olmasın.bunun ispatı çok kolaydır,derece derece işbirlikçiliğe hizmet etmektedirler yani insanlığın ifsadına hizmet etmektedirler,yani zulme hizmet etmektedirler.


Aklı başında bir insanın milli görüşten başka bir yerde karar kılması mümkün değildir.


 Bir adam milli görüşten başka şeyle kendini oyalayabiliyorsa biliniz ki o adamın aklından bir tahtası eksiktir. Milli görüş bizim milletimizi tarihiyle ve ruh köküyle temsil eder.kökleri tarihimizin derinliklerine daldığı için bir ulu çınar ağacına benzer. Diğer uydurmasyon görüşlerin hepsi ise birer mantardır kökleri yoktur milletin tarihiyle ve inancıyla bir alakası yoktur ufak bir pelteyle vuracak olsan pıt der düşer. Bu pelteyi Siyonizm vuruyor istediğinde pıt deyip düşürüyor gözümüzün önünde de bu uygulamaları görüyoruz.


Bu millet için tabii ve kalıcı çözüm; bu millet bin yıl hakka hizmet etmiş, bu milleti yönetecek olan insanların da bu milletin tarihine ve inancına uygun insanlar olması lazım. Bu suni partilerin kalıcı olmaları mümkün değildir. Kalıcı çözüm ancak milli görüş ve saadet partisidir. Diğer partilerin hepsi suni ve geçici oyalamadan başka bir ifadeyi taşımazlar. Her şeyi bir tarafa bırakın sadece şu yeter soruyorum size şu Türkiye de kırk tane parti var, bunların içerisinde YENİ BİR DÜNYA diyen bir tanesi var mı? Diyebilen bir tanesi var mı? Diyebilecek vizyonda bir tanesi var mı? Halbuki bütün dertlerin çözümü için yeni bir dünyanın kurulmasından başka çare yok. Onun için bunların hiç birinden hayır gelmez uzun konuşmaya lüzum yok. Ondan dolayı milli görüşten başka kurtuluş yolu yoktur.


Milli görüş gerçek bağımsızlığın sembolüdür..  öbürlerinin hepsi dışa bağımlıdır ırkçı emperyalizme bağımlıdır.


  Milli görüş lider ülke Türkiye yi temsil eder, Türkiye nin izzetini şerefini temsil eder. Öbürleri uydudur ve derece derece zilleti temsil ederler.


  Milli görüş adil bir düzenle insanlığa barış ve saadet getirmeyi taahhüt eden görüştür.öbürlerinin hepsinin görüşü sömürü görüşüdür. Şunların haline bakın önce sömürüyü esas kabul ediyor. Sömürüleceğim diyor  ee 3 mü sömürüleyim 5 mi kavgaları bu.niye sömürüleceksiniz yaav neden adil bir düzen istemiyorsunuz be hey gafiller


Öbür taraftan seçimdi demokrasiydi diye konuşup duruyorlar. Bana bakın biz susuyoruz söylediğiniz şeyleri doğru mu sanıyorsunuz? Ne demokrasisi sizin yaptığınız şey aldatmacadan başka bir şey değil. Şu medyanın haline bakın nasıl demokrasi, 40 tane senin gazeten olacak benim 1 tane gazetem olacak senin 40 tane televizyonun olacak benim bir tane olacak her şey senin elinde olacak her şeyini ona göre ayarlayacaksın hadi gel oynayalım diyeceksin.  Böyle oyun mu olur? Neden şartlar değil? Çünkü şartları eşit yapamazsınız eşit şartlarla bir gün dayanamazsız bunu herkesten iyi siz biliyorsunuz.bu gerçeklerin apaçık ortaya koyulması lazım.


 

 

 Güdümsüz bilgilendirilmiş demokrasi aldatmaca ve medya demokrasisi değil hakkı üstün tutan maneviyatçı ve nefis terbiyesini esas alan önce ahlak ve maneviyat diyen bir zihniyet ancak Türkiye yi kurtarabilir, kaba kuvveti üstün tutan ve nefse esir olan bir zihniyet değil. Diğer uydurma partilerin hiç birinden hayır gelmez.

 

Gerçek insan hakları yaşanabilir bir Türkiye ancak milli görüş kurabilir. Baskıyla ilelebet devam etmek mümkün değildir batılları yürütmek mümkün değildir. Bu değişmez gerçekleri haykırmak mecburiyetineyiz.

 

Her şey apaçık ortadadır,biliyorsunuz ki her zaman halkımıza şöyle hitap etmişizdir: ne konuşuyoruz biz Allah aşkına neden konuşuyoruz? Çünkü kurtuluşun tek yolu bizim size söylediğimiz gösterdiğimiz yoldur, bizim yürüdüğümüz yoldur.milli görüşten başka kurtuluş yolu yoktur.sen benim milletimin evladısın bu sözleri dinlemediğin taktirde gideceksin başını kayalara çarpacaksın kan bere içerisinde dönüp gene buraya geleceksin. Kan bere içerisinde geleceğine sağlam gel. Ezilmeden ağlamadan gözyaşı dökmeden gel.seni seviyoruz onun için konuşuyoruz  demişizdir. Hep şu sözün hasretini çekmişizdir; sizden bir tane isteğimiz var ne olusunuz yaav bir defacık ta siz bizim söylediklerimizi Siyonizm den daha önce anlayın kavrayın.siz anlayıncaya kadar onlar çoktan kavrıyor, yıkmak için ortaya çıkıyor sen onan sonra gözyaşıyla çıkıyorsun. Ne zaman onun önüne geçeceksin?


Muhterem kardeşlerim Kıbrıs hakkında sadece bir noktaya işaret etmek istiyorum.


Kıbrıs neden bugün tekrar alınmak istiyor? Çünkü büyük İsrail kurulmak isteniyor. Oraya büyük İsrail i koruyacak bir büyük amerikan üssü kurulmak isteniyor. İslam aleminin neresinden olursa olsun İsrail e gelecek herhangi bir tecavüze en geç iki saat içerisinde ulaşmak suretiyle orayı korumak için en büyük üs kurulmak isteniyor.bunun için bu kadar  önem vermektedirler. Çünkü Kıbrıs adeta bir terazinin mihver noktası, ne tarafa giderse o taraf ağır basar.bunun için ecdadımız taa 400-500 sene önce bu önemi kavramış bu kadar şehit pahasına Kıbrıs ı almı ve adada huzur ve barış içinde yaşamayı temin etmiştir. Bilindiği gibi bu haksız müdahaleler sonucunda bir kez daha kardeşlerimizi kurtarmak için, o adayı alan yeryüzünde hakkı ve adaleti sağlayan ecdadımızın afadı olan milli görüşçüler işe dahil olmuşlar ve adadaki soykırımı önleyerek bu strateji bakımından Türkiye nin savunması bakımından hayati öneme sahip olan bu adanın soykırımının önlenmesi,sadece bu adanın soykırımının önlenmesi değil, bütün insanlığın soykırımın önlenmesi manasını taşımaktadır. Neden? Çünkü eğer bu ada İsrail i koruyacak bir üs olursa ve İsrail de yeryüzünün her tarafını kan gölüne çevirecek olursa o taktirde bu ada sadece adadaki sykırımı yapmış olmaz  yeryüzündeki her türlü soykırımın savunucusu olur.

 

Bu kadar önemli bir adayı, hazır milletimiz gidip adalet içerisinde barış içerisinde yaşatacak çözümleri ortaya koymuşken illa bunu kaşıyarak  başkalarını memnun etmek için alıp tepsiye koyup götürüp başkalarına vermekten büyük bedbahtlık olur mu? Nu ne acı bir durumdur. Ne büyük bir talihsizliktir. Bunun müzakeresi mi olur? Bunun konuşulması mı olur? Yok Annan planıymış yok şuymuş yok buymuş evirip çevirip tekrar tekrar kıyısından kenarından geri vermenin oyunları oynanmak isteniyor. Çekilin şuradan oturun yerinize bakayım. Herkes kendi yerine sahip olsun. Bırakın bu oyunları. Başka yapacak işiniz gücünüz yok mu? Türkiye’nin hangi meselesini çözdünüz de Kıbrıs ı götürüp vermek için kırk türlü maske takınıp duruyorsunuz. Bugün bu gerçeklerin haykırılacağı gündür.bunun için bu tarihi gerçekleri ortaya koymak üzere konuşuyoruz. Muhterem kardeşlerim saadet partisi şimdi görüldüğü gibi sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanı beklediği özlediği, barış dünyasının tek vesilesi tek çaresi saadet partisidir.

 

Şurada seçime aylar kalmıştır seçimler için bu çok kısa bir zamandır. Bu süre içerisinde inançlı insanlar olarak büyük bir gayrete çalışmak suretiyle Türkiye yide ve bütün insanlığı da inşallah milli görüşlü kardeşlerim olarak kurtaracaksınız. Bundan dolayıdır ki saadet partisi milli görüş kırk senenin içerisinde bütün insanlığın kurtuluş reçetesinin adı olmuştur. Yeryüzüne adil bir düzenin kurulması ancak saadet partisinin Türkiye ‘de iktidara gelmesi ve Türkiye ‘nin öncülüğünde yeni bir dünyanın kurulmasıyla mümkündür. Yeni bir dünya için D8 adımı atılmıştır. Bunu 60 tane Müslüman ülkeyle 160 tane ezilen ülkeyle takviye etmek 5 milyar sömürülen ezilen insanın öncülüğünü yapmak Türkiye ‘nin vazifesidir ve bugünkü kan ve gözyaşından dünyayı kurtarmanın tek çaresi de budur ondan dolayı milli görüş bugün insanlığın kurtuluş reçetesidir.konuşmalara dikkat edin efendim katliam var. evet var. Bunun önlenmesi lazım evet lazım ama nasıl dediğiniz zaman apışıp kalıyor oturduğu yerde oturuyor.

 

Niye? O çizgiden ileriye geçemez ki ordan ilerisi milli görüşe ait de onun için. Orada sen konuşamazsın en çözümden bahsedemezsin. Sen sadece at arışı spikerliği yaparsın. Şöyle oluyor böyle oluyor.milli görüş çözüm yolu demektir. Milli görüş insanlığın kurtuluşu demektir. Milli grüş bugün yaşanan bütün zulümlerden kurtulmanın tek çaresi ve tek ilacıdır. Hatırlarsınız 1969 da milli görüş davası başladığı zaman Konya lı kardeşlerimiz bir çiçekle yaz mı olur diye söze başlamışlardı.kendilerine ne dediğimizi biliyorsunuz evet bir çiçekle yaz olmaz ama her yaz bir çiçekle başlar.işte şimdi 38 yılda cenabı hakka şükrederek açık bir şekilde görüyoruz ve inanarak söylüyoruz ki 38 yılda o bir tek çiçek o milli görüş zihniyeti kıvılcımı bugün 6 milyar insanın kurtuluşunun tek çaresi haline gelmiştir.başka çözüm ortaya koyacak varsa çıksın koysun görelim bakalım onlar kan ve gözyaşından başka şey koyamazlar. Milli görüşten başka tedavi olmaz.

 

 

Cenabı Allahtan saadet partimize Türkiye’mizin ve bütün insanlığın saadetine vesile olmasını en geç önümüzdeki birkaç ay sonra ki seçimlerde nasip etmesini için dua ederek hepinizi muhabbetle kucaklıyorum Allah a emanet olun

 

                                                                            Esselamün aleyküm

 

BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi