Anasayfa » GAYEMİZ BÜTÜN BEŞERİYETİN SAADETİDİR

GAYEMİZ BÜTÜN BEŞERİYETİN SAADETİDİR

Yazar: yonetici
0 Yorum 60k Görüntüleyen

 

 


Konferanslar Dizisi 1
16 Kasım 2005 – Ankara

 

 

 

 

GAYEMİZ
BÜTÜN
BEŞERİYETİN
SAADETİDİR

 

 

 

 

ESAM Genci Merkezi Konferans Salonu Ziya Bey Caddesi 13. Sokak No: 12
Balgat / ANKARA Web: http://www.esam.org.tr/   E-mail: esam@esam.gov.tr

 

 

 

 

 

Konferanslar Dizisi 1
16 Kasım 2005 -Ankara GAYEMİZ
BÜTÜN
BEŞERİYETİN
SAADETİDİR
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Milli Görüş Lideri
ESAM Genel Merkez Yeni Binasının Açılışında Verilen Konferans

 

 

 

 

 


Konferanslar Dizisi 1
ISBN 975-96827-1-O

 

 

 

 

 

© Copyright 2006, ESAM G Copyright 2006,
Prof. Dr. Necmettin Erbakan

 

 


1. Baskı, Ocak 2006 (Bu baskı 20.000 adet basılmıştır)
16 Kasım 2005-Ankara

 

 

 

 

 

GAYEMİZ BÜTÜN BEŞERİYETİN SAADETİDİR
Prof. Dr. Necmettin Erbakan

 

 


İSTEME ADRESİ
ESAM Genel Merkezi Konferans Salonu Ziya Bey Caddesi 13. Sokak No: 12
Balgat/ANKARA Web: http://www.esam.org.tr/   E-mail; esam@esam.gov.tr

 

 

İÇİNDEKİLER
Takdim………………………………………………………………………………………………………………………l
Gayemiz Bütün Beşeriyetin Saadetidir………………………………………………………………………….7
Esam Geçmişte Çok Büyük Hizmetler Başardı…………………………………………………………….10
Çalışmalarımızın Dayandığı Zihniyet Hakkın Hakimiyetini Esas Alır……………………………..13
Dört Ana Prensimiz Var……………………………………………………………………………………………16
Türkiye Nüfusunun Önemli Bir Bölümü Gençtir……………………………………………………..20
Müslüman Ülkeler Birleşmiş Milletleri Kurulmalı…………………………………………………23
Yer Yüzünde Barış Ve Saadeti Ancak İslam Medeniyeti Sağlar…………………………………….27
D-8 Müslümanlar Arasında Dayanışmayı Sağlayacak Bir Çekirdek Hareketidir………………29
Gelinen Nokta Emperyalizmin Azgınlaştığı Noktadır……………………………………………………33
Bu Tabiat Allah`ın Biz Kullarına Verdiği Bir Nimettir………………………………………………….37
İnsanlığı Felakete Sürükleyen Hareketlerin
Yönünü Doğru Düşünce İle Düzeltebilirsiniz…………………………………………………………40
Bugün Esam`ın Önemi Daha Da Artmıştır……………………………………………………………..43
Fikri Kirlenmeleri Önlemek İçin Yoğun Çalışmalara İhtiyaç Var…………………………………46
Paris`te Ezilenler Dinamit Gibi Patladı………………………………………………………………………48
Esam Teşhis Ettiği Sorunları Tedavi Edecek Çözümler de Üretmelidir……………………………51

 

 


TAKDİM
Bugün ESAM`ın yeni hizmet binasının açılışı vesilesiyle davetimize teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başta ESAM`ın kurulduğu günden beri görüş ve yol gösterici tavsiyelerini esirgemeyen, maddi ve manevi yardımlarıyla ESAM`ın çalışmalarını destekleyen T.C. 54. Hükümetinin Başbakanı ve Milli Görüş Lideri muhterem Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN`ı, Genel Başkanımız muhterem Recai KUTAN`ı, muhterem Bakanlarımızı, Milletvekillerimizi, bilim adamlarımızı, siyaset ve üst düzey yöneticilerimizi, saygıdeğer hanımefendi ve beyefendileri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Bilindiği gibi Cenab-ı Hak insanı kainatın en üstün canlısı olarak yaratmış ve onu diğer canlılarda bulunmayan akıl ve muhakeme gücünün yanında, hissetme, düşünme, İrade ve ünsiyet yetenekleriyle donatmıştır.
Bu güç ve yeteneklerle donatılan insanın bu fani dünyada esas görevi, “Yaratanını tazim ve yaratılanlara karşı şefkattir”. Yaratanına tazim, kainatı yaratan ve muazzam bir denge ve ahengi tesis eden Allah`ı tek ilah kabul etmek ve O`na karşı görevlerini yerine getirmektir. Yaratılana karşı şefkat ise yeryüzünde hakkı üstün tutan, ilimde doğruyu, inançta iyi ve güzeli, iktisatta faydalı ve yararlıyı, siyasette ise adaleti esas kabul eden adil bir nizamı kurarak yeryüzünde barış ve adaleti tesis etmeye çalışmaktır. Şefkat, sosyal hayatta nimet ve külfeti adil paylaştırarak sürekli kılınabilir. Şefkat ve sevginin sosyal hayata yansıması nimet ve külfetin adil paylaşılmasıyla sağlanabilir. Barış ancak şefkat ve merhametle sürekli kılınabilir.
Bütün alemlerin Yaratıcısı olan Allah, Rahman ve Rahim olarak insana ilim nimetini vermiştir. İlim, imanın ve hakkın emrine verilirse insanın hidayete ermesine ve feraset sahibi olmasına yol açar. Kainattaki muazzam denge ve nizamın anlaşılmasına yardımcı olur.
Bütün peygamberler, insanı Yaratıcı `sına tazime (Tevhide), ve yaratılanlara (mahlukata) şefkate davet etmişlerdir. Yeryüzünde hak ve adaleti tesis ederek beşeriyetin huzur ve saadeti için çalışmışlardır.
Kuvveti hak nedeni kabul eden Nemrutlar ve Firavunlar da baskı ve adaletsizlikleri yaygınlaştırarak iktidarlarına süreklilik kazandırmaya çalışmışlardır.
Dünya hayatında gündüz ve gece olduğu gibi, hak merkezli barış ve dayanışmayı esas alan barış medeniyetlerinin hakim olduğu dönemleri, baskı ve sömürüye dayanan savaş ve çatışmaya yol açan kuvveti üstün tutan tahakkümcü ve sömürgeci medeniyetlerin hakim olduğu dönemler takip etmiştir.
Milletimiz, inancı, değer ölçüleri ve tarihi birikimin şekillendirdiği hakkı üstün tutan dünya görüşüne sahip bir millettir. “Milli Görüş” dediğimiz bu zihniyetle Milletimiz Anadolu`yu  kendine yurt edindi. Bu zihniyet ile İstanbul`u fethetti. Avrupa`yı, baskı ve dayatmanın hakim olduğu karanlık bir çağdan kurtardı. Bölgemize barış ve adalet getirdi. Değişik dinlere sahip ve farklı dilleri konuşan bir çok toplumun bir arada barış içinde yaşamasına ortam hazırlayan adil bir idare İle coğrafyamızı alt asır idare etti. Bu düşünceyle geçen yüzyılın başında emperyalizme karşı yeryüzünde İlk İstiklal Savaşını kazandı.
Muhterem Hocamızın önderliğinde ülkemizde 19701ı yılların başında “Milli Görüş`ün” etrafında yeniden toplanarak hak ve adalet merkezli yeni bir medeniyetin kuruluş hamleleri başlatıldı.
Siz muhterem Hocamız, Milli Görüş hareketinin lideri olarak büyük hedefler gösterdiniz. İnsanımızı doğruluğu insanlık tarihi ve milli tarihimiz boyunca denenmiş ve başarılı neticeler alınmış Milli Görüş`ün ilkeleri etrafında top-ladiniz. Bu hedefleri anlamayanlar veya ülkemizin “Yaşanabilir Bir Ülke” ve “Yeniden Büyük Türkiye” olmasını istemeyenler, sizin önünüze akla hayale gelmeyen engeller koydular. Ama siz yılmadan sebat ile doğru bildiğiniz yolda devam ettiniz. Zaman sizi haklı çıkardı. Zaman, zalimlerin hile ve desiselerini anlaşılır hale getirdi. Bugün dünyada ve coğrafyamızda emperyalist mihrakların uyguladığı sömürgeci politikalar, sizin ne kadar haklı olduğunuzu açıkça ortaya koydu. Sizin savunduğunuz gerçekler yalnız Türkiye`nin değil, bütün İslam aleminin ve hatta beşeriyetin ö-nünü ve ufkunu açacaktır. Yakın bir gelecekte “Yeniden Büyük Türkiye`nin” önderliğinde “Yeni Bir Dünya” kurulacaktır.
ESAM, yer yüzünde barış ve huzurun, hakkı üstün tutan bir medeniyetin kurulmasıyla tesis edileceğine inanan bilim adamları, siyasetçiler, yöneticiler ve iş adamlarının bir araya gelerek kurdukları bir araştırma, geliştirme ve bilgi üretim merkezidir. Bu merkez geçmişte yaptığı hizmetlere yeni hizmetler ilave edecektir. ESAM, Türkiye`de, İslam dünyasında ve bütün dünyada barış ve adaleti tesis etmek üniversiteler ve kısaca inançta ve ahlâkta iyi ve güzeli, ilimde doğruyu, iktisatta fayda ve yararı, siyasette ise adaleti öne çıkarmak isteyen her kurum ve kişiyle işbirliği yapmak istemektedir.
ESAM olarak haftalık Çarşamba Konferanslarımıza devam edeceğiz. Bu konferanslarda sunulan tebliğleri seri halinde yayınlamaya çalışacağız. Ülkemizin, İslam aleminin ve bütün beşeriyetin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeye yönelik konferanslar, sempozyumlar, açık oturumlar düzenlenecek ve savunulan görüş ve tavsiyeler yayınlanacaktır.
ESAM `ı kuran, ESAM `da çalışan, ESAM`a yardımcı olan ve gelecekte maddi ve manevi destekte bulunacaklara teşekkür ediyorum. Muhterem Hocam şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerinizin ve yol gösterici tavsiyelerinizi bekler, hepinize ESAM camiası adına selam saygılarımızı arz ederiz.

 

 

Prof. Dr. Arif ERSOY – ESAM Genel Sekreteri
16 Kasım 2005- Balgat/Ankara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAYEMİZ BÜTÜN BEŞERİYETİN SAADETİDİR
GİRİŞ
Hepinizi muhabbetle selamlıyorum ve sevgiyle kucaklıyorum.
Bugün Allah`ın lütfuyla 16 Kasım 2005 tarihinde ESAM`ın yeni binasına taşınması münasebetiyle bir araya toplandık.
Her şeyden evvel ESAM `m gayretli çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Yeni bir binaya geçmek suretiyle yaptıkları yeni hamleden dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Bu hamlenin yapılmasında büyük emeği geçen ESAM `m başta Sayın Genel Başkanı Recai Kutan bey, Genel Sekreteri Arif Ersoy bey ve diğer bütün kıymetli mensuplarına ve bütün üyelerin hepsine teşekkürlerimizi isteyen bilim adamları, araştırma merkezleri, arz ediyoruz. Bu arada, Ertan Yülek bey ve Bahri Zengin beye de büyük gayretler sarf ettikleri için hassaten teşekkürlerimizi arz ederiz. Yine bilhassa bu yeni binanın temininde ve bu güzel akşamın hazırlanmasında nasıl candan çalıştığına yakinen şahit olduğumuz Mehmet Altınöz`e de huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.
Yeni binanın çalışmaya girmesi milletimiz için ve bütün insanlık için hayırlı olsun. Bu akşam burada yapmakta olduğumuz toplantının ne kadar büyük bir mana ifade ettiğini ve önemini belirtmek için her şeyden evvel 4 noktaya kısaca temasta fayda olduğuna inanıyorum.
Bunlardan bir tanesi ESAM nedir? İkincisi bugüne kadar ESAM ne yapmıştır?
Üçüncüsü bugün hangi noktada bulunuyoruz? Niçin ESAM`in önemi büsbütün artmıştır?
Dördüncüsü ise şimdi bu yeni binaya taşındıktan sonra ESAM hangi istikametlerde hangi çalışmaları yapmalıdır?
Böylece bu yeni binaya geçişi bir atılım olarak çok önemli hizmetlerin yapılması döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bunu Cenab-ı Allah`tan diliyoruz. Şimdi müsaade buyurursanız bu akşamın manasını, bu yeni binaya taşınmanın ö-nemini belirtmek için söylemiş olduğum dört noktaya çok kısaca bir bakış yapalım.
ESAM GEÇMİŞTE ÇOK BÜYÜK HİZMETLER BAŞARDI
ESAM `in önemini ve manasını biraz evvel gösterilmiş olan sinevizyonda gördük. Burada da ifade edildiği gibi ESAM Türkiye`de Millî Görüş hamlesinin başlamış olduğu 1969 yılında bu hamleyle beraber çalışmaya başlamış olan bir kuruluştur. Bu çalışmalar esnasında bugüne kadar çok büyük hizmetler başarmıştır ve ESAM `in asıl önemi sinevizyonda da ifade edildiği gibi Türkiye`nin en eski, köklü ve ciddi araştırma kuruluşlardan birisi olmasının yanında Millî Görüş çalışmalarının düşünce merkezi olmasıdır. Her şeyden evvel Milli Görüş hareketi ilk olarak ESAM`la beraber başlamıştır. Çünkü Cenab-ı Allah`ın insanlara imandan sonra en büyük nimeti imanın emrindeki akıldır. Akıl insanların düşünme ve araştırma kabiliyetinin vesilesidir. İnsanların hidayet, feraset ve dirayet sahibi olmalarının vesilesidir. Bu sebepten dolayıdır ki biraz evvelki sinevizyonda yine belirtildiği gibi “akılsız başın cezasını ayaklar çeker” atasözü çalışmaların mutlaka düşünceyle Allah`ın verdiği bu nimetle (akıl ile) beraber yürütülmesinin önemini belirtmektedir.
Dolayısıyla şuurlu Millî Görüşçüler işe başlarken, hamlelerini başlatırken siyasi aksiyonla beraber fikri çalışmaları da birlikte başlatmanın şuurunu ortaya koymuşlardır. ESAM o günden bugüne kadar otuz altı yıldır çalışıyor. Bu çalışmalarda üç ana hedef ESAM için esas alınmıştır.
Bunlardan bir tanesi, Millî Görüş`ün ihtiyaç duymuş olduğu ilmi araştırmaları yapmak veya çeşitli kuruluşlarla koordineli çalışmak sureti ile onların da katkılarıyla bu araştırmaları hedeflerine ulaştırmaktır.
İkinci bir önemli görevi, Türkiyemiz`deki başta üniversiteler olmak üzere bütün araştırma müesseselerini, araştırma gruplarını ve araştırıcıları kucaklayarak bir topluluk meydana getirmek ve onların şuurlu çalışmalarına, koordinasyon içinde yardımcı olmaktır. Vatanını ve milletini seven bir kuruluş olarak “israf haramdır” ilkesi çalışmalarımızda ölçümüzdür.

 

 

ÇALIŞMALARIMIZIN DAYANDIĞI ZİHNİYET HAKKIN HAKİMİYETİNİ ESAS ALIR
Dolayısıyla Ekonomik Araştırmalar Merkezimizin ülkemizdeki diğer araştırma merkezlerindeki şuurlu çalışmalarına yardımcı olması onun inancının ve şuurunun bir gereğidir. Çünkü araştırma çok büyük bir nimettir. Bunun İsraf edilmemesi lazım. Kurulmuş olmak veya çalışıyor olmak bir şey ifade etmez. Çalışıp da ne üretiyorsun, hangi gayeye hizmet ediyorsun, şuurun var mı? Asıl önemli olan bu hususlardır. Bu önemli hizmetin yapılmasında ESAM`a büyük görev düşmektedir. Hem kendisi çalışmaları için, hem de Türkiye`deki bütün araştırma müesseseleri için ve araştırıcılar için.
Üçüncü bir önemli konu ise ESAM aynı zamanda Türkiye`deki bütün araştırma merkezlerini tanıtmalı ve nasıl araştırıcıları kucaklıyor ise araştırma gruplarını da kucaklamalı ve onların koordinasyonunu temin etmeye çalışmalıdır. İşte böylece ESAM kendisi araştıracak, araştırmacıları yönlendirecek araştırma kurumlarını kucaklayacak ve yönlendirecektir. Bu maksatla 36 yıldır bu gaye ile çalışıyor. Bu çalışmaların ana hedefi nedir? Bu çalışmalar yeryüzünde hakkı üstün tutan bir zihniyetin hakim olması, bütün insanlığın saadeti için yapılıyor.
Bu çalışmalar üç ana hedefin gerçekleştirilmesi için yapılıyor. Bunlar, “Yeniden Büyük Türkiye`nin” kurulması, `Yaşanabilir Bir Türkiye`nin” kurulması, Yeni Bir Dünya`nın “kurulmasıdır. Her ne kadar ayrı ayrı hedefler gibi görünse de bunların hepsi bir bütündür. Çünkü yeni bir dünyanın kurulması, “Yeniden Büyük Türkiye”nin kurulmasına bağlıdır. “Yeniden Büyük Türkiye`nin” kurulması ise “Yaşanabilir Bir Türkiye`nin” kurulmasına bağlıdır. Bu bir bütün pakettir. Bu paketin hepsi ESAM `m ana gayeleri içinde olmuştur. Çalışmalar bu ana gayeyi gerçekleştirmek için yapılmıştır. Hepimizin bildiği gibi, Millî Görüş yola çıktığı zaman ana prensiplerini 36 yıl evvel ortaya koydu. Biz bu prensipleri 36 yıl önce söylemişizdir ve bu hepimizin ezberindedir.

 

 

DÖRT ANA PRENSİMİZ VAR
Dört ana prensibimiz vardır.
Bunlardan birincisi “ahlak ve maneviyattır”.
Bu ilke en önde gelen bayraktır.
İkincisi “Şahsiyetli Dış Politika” güdülmesi. Türkiye`nin uydu değil lider ülke olması. Başkalarına üstünlük taslamak için değil, bütün insanlığın beklediği özlediği hakkı üstün tutan dünya nizamının kurulması için Türkiye`nin güçlü bir ülke olması gerekiyor da onun için.
Üçüncüsü “Müstemleke Tipi Bir Kalkınma” değil, lider ülke kalkınma modeli esastır. Bunlar yıllardan beri Milli Görüş çizgisindeki 5 ayrı partinin seçim afişlerinde temel sloganlar olarak millete duyurulmuş olan ana hedeflerdir.
Dördüncüsü ise, “yeryüzünde ifsadın önlenmesi ve Türkiye`nin ve bütün insanlığın saadeti için çalışmaktır”.
Bunları böyle söylüyorsunuz da gerçekten ne yaptınız diyen insanlara söyleyecek çok sözümüz var. ESAM 1969`da kuruldu. Türkiye o zaman AET ile Ankara Anlaşması`nı imzalamıştı. Bu anlaşma Türkiye`yi müstemleke yapmak istiyordu. Biz hayır diyerek Yeniden Büyük Türkiye için çalışmalar yaptık. Türkiye yeniden dünyanın öncüsü olacak. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Türkiye`yi Avrupa`ya müstemleke yapmaya çalışıyorsunuz. Bu yanlış zihniyete karşı isyan daha 1969`da başlatıldı.
O dönemde imzalanan Ankara Anlaşmasıyla millet narkozlanmaya çalışılıyordu. ESAM bu anlaşmayı imzalayanlara hitaben “gelin buraya, şu yaptığınız anlaşmaya bakın” dedi. Bu anlaşma ile Türkiye adeta müstemlekeleştirilmektedir. Teferruatına girmeyeceğim. Bir tek ESAM `m yaptığı tespiti size söyleyeyim: Anlaşmaya bir madde koymuşlar. 22 senede gümrükler eşitlenecek, ortadan kaldırılacak. Peki nasıl kaldırılacakmış? Bunun kaldırılması için Türkiye her sene 22`de 1 nispetinde takriben yüzde 5 olarak her sene gümrüklerini indirecekmiş. Avrupa`dan ithal ettiği mallara karşı ve aynı zamanda da Avrupa`dan ithal etmiş olduğu malların miktarını da 1967 yılındaki ithalat listeleri esas alınmak üzere yüzde 5 oranında arttıracakmış. Ne demek bunun manası? Bunun manası, siz sanayileşmeyeceksiniz, siz bize bağlı bir ülke olarak kalacaksınız. Neden? Çünkü biz 1977 yılında hükümetteydik ve Türkiye`ye 80 bin traktör ithal edildi, biz bir yandan traktör sanayini kurarken, tarımın gelişmesi için sanayinin kurulmasını bekleyemezdik, dışardan ithal ettik 70 bin-80 bin traktör. Şimdi siz bunu baz alacaksınız, her sene yüzde 5 daha fazla ithal edeceksiniz, ne münasebet Bunu biz yapacağız, biz ihraç edeceğiz; ithal etmeyeceğiz. Niye bunun ithalatını kolaylaştırmak için her sene yüzde 5 gümrüğünü indirecekmişiz? Neden bu böyle imiş? Gümrükleri birleştirelim, indirelim. Hay hay. Biz Türkiye`nin sıhhatli bir şekilde güçlenmesini istiyoruz. 22 yıl sonra gümrüklerin sıfır olmasına razıyız ama bir şartımız var: Bunu neye göre yapacağız?.. Siz önce sanayi mamullerinde gümrükleri indirin, diyorsunuz. Hayır, biz diyoruz ki; tarım mamullerinde indirelim. Önce domateste gümrükleri yüzde 5 indirelim bakalım… Bizim ihraç edeceğimiz mallarda indirelim, bizim ihracatımız gelişsin. ESAM o gün milletin aldatılması propagandalarının karşısına çıkmış; “hayır” demiş. “Milli Görüş sizin bu gidişatınızı kabul etmez, bu Türkiye`yi müstemlekeleştirme hareketidir, bu kabil anlaşmaları kabul etmiyoruz, tasvip etmiyoruz, bunları yaptığınız için ülkeye iyilik yapmadınız” denmiştir. Ve buna dayanarak Meclis`e Millî Görüş`ün ilk gensorusu verilmiştir. Ankara Anlaşması hakkındadır bu gensoru. Ve bu gensoru vasıtasıyla Millî Görüş, Meclis`te milletimize böylece açık bir şekilde fiilen icra edilmek üzere gösterilmeye başlanmıştır. Bunlar büyük hizmetlerdir.
Daha yolun başında uçuruma, bir felakete giderken bugün içine düşülmüş olan felaketi, 36 sene önce, 40 sene önce Millî Görüş işaret etmiştir. Hayır, bu yanlış tarafa gitmeyin, Millî Görüş`ü esas alın, Türkiye`yi müstemleke yapmayın… işte ESAM bu görevleri yapmış bir müessesedir.

 

 

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ GENÇTİR
Bir yandan sömürgeleşmeyelim diye, lider ülke olalım diye bu çalışmalar icra edilirken, öte yandan millet daima aldatılmıştır. Denmiştir ki; efendim, biz ırkçı, emperyalist güçlerle iyi geçinmezsek (hâlâ aynı propagandayı yutturmak isteyenler var) eee, o takdirde kendi gücümüzle ayakta duramayız, ekonomimizi yürütemeyiz, yaşayabilmek için onlara muhtacız, onlarla iyi geçinmeliyiz. ESAM, Millî Görüş bu yanlış zihniyete de daha ilk günden karşı çıkmış, ne münasebet, niçin kendi imkanlarımızla ayakta duramayacakmışız demiş ve “Ekonomide Milli Çözüm “çalışmalarını yürütmüştür. Uzun yıllar Türkiye`mizin hangi zenginliklere sahip olduğunu ve bunlardan gerçekleştirilecek projelerle ne büyük gelirler elde edileceğini gösteren konferanslar serisi başlatılmıştır. Burada bu konferansları hatırlayanlar vardır. Bu konferanslarda, “Ekonomide Milli Çözüm” üzerinde durulmuştur. Türkiye`ye Cenab-ı Allah`ın bütün ülkelere nazaran vermiş olduğu 7 müstesna nimet açık bir şekilde millete anlatılmıştır. Biz Allah`ın en büyük nispette genç nüfus verdiği bir ülkeyiz. Şu nimetleri tanıyın. Bundan başka, bütün dünyanın merkezindeyiz. Bundan başka, eşsiz bir tarihe sahibiz. Bundan başka, en kıymetli madenlerin sahibiyiz. Bundan başka, en geniş ormanların sahibiyiz. 7 türlü iklime sahibiz, her türlü tarıma elverişli imkanlar Türkiye`de mevcuttur. Bütün bunlar bir bir hangi projeler uygulandığı zaman, hangi büyük milli gelire katkılar yapılabilir, projeler halinde anlatılmıştır. 40 proje halinde kitabımız hâlâ ortadadır. Projeler halinde gösterilmiştir. Niçin? Önce 75 milyona inandırmalıyız ki, sakın ha bu taklitçilerin, bu işbirlikçilerin narkozlamasına aldanmayın. Biz pekala kendi gücümüzle ayakta dururuz, pekala güçlü bir devlet oluruz. Tam tersine, aldanıp da onlara tabi olduğumuz zaman sömürülürüz, uşak oluruz ve sürünürüz. ESAM işte 40 sene öncesinden, Ekonomide Milli Çözüm çalışmalarını, bu ana maksadı, bu büyük hizmeti yapmak için yürütmüştür ve bunlar hususunda senelerce çok önemli adımlar atılmıştır. Bunlar sadece ESAM çalışması olarak kalmamış, 1974-1978 arasında kurmuş olduğumuz 3 hükümette ve 1996-1997 yıllarında kurduğumuz 54`üncü Cumhuriyet Hükümeti`nde aynı zamanda ekonomide milli çözüm esasları uygulanmaya konmuş ve fiilen Türkiye`nin sanayileşmiş bir ülke olması, insanlarının en büyük gelir seviyesine sahip olması ve hiçbir zaman dış güçlere muhtaç olmadan kendisinin kuvvetli bir ekonomiye sahip olabileceği fiilen gösterilmiştir. ESAM bunun fikir babalığını yapmış, hükümetler de bu Millî Görüş fikirlerinin uygulamalarını yaparak hem delilleriyle fikir olarak, hem de uygulamasıyla bu gerçekler milletimize gösterilmiştir.
Diğer yandan, size şimdi iki tane istikamet söyledim. Bu istikametlerden bir tanesi, dedim ki; millet sömürgeleştiriliyor, bu istikamete gidilmemeli, bunun ilk farkına varan ESAM `dır. İkincisi; sakın aldanmayın. Başkalarına köle olmaya mecburuz, propagandasının hiçbir kıymeti yoktur. Biz kendi gücümüzle ayakta durabiliriz, bu çalışmalar yapılmıştır.

 

 

MÜSLÜMAN ÜLKELER BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ KURULMALI
Peki öyleyse bizim hangi istikamete gitmemiz lazım, işte bunun için de “Müslüman Ülkelerle İşbirliği” çalışmaları istikametinde çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Bizim gitmemiz icap eden istikamet budur denmiştir ve bunun bütün gayretli adımları atılmıştır. Demin sinevizyonda gösterildi. Herkes biliyor ki daha 40 sene önceden yeryüzünde barış ve huzurun temini için başkalarını ezmek için değil, ezilmeleri önlemek için. Tıpkı Osmanlının ve Selçuklunun bin yıl yaptığı gibi bugün de yine “yeryüzünde bütün insanlığın huzur ve barışın teminatı için 5 adımın atılması lazımdır” sözü 40 sene önce söylendi. Bir an önce Müslüman Ülkeler Birleşmiş Milletleri kurulmalıdır. Ne demek bu? 60 tane bağımsız Müslüman ülke ve 140 tane başka idarelerin altında yaşayan Müslüman toplulukların hepsinin temsilcisini ihtiva eden bir Birleşmiş Milletler kurulmalıdır. Böylece yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman`ın tek bir kuvvet olarak ağırlığını dünya siyasetine koyması sağlanmalıdır ve bugünkü yanlış kurulmuş olan Birleşmiş Milletlerin yerine Adil Düzene dayanan yeni bir Müslüman Birleşmiş Milletler Teşkilatı hakkı üstün tutan zihniyete dayalı olarak kurulmalı; insanlara faydalı, doğru ve adil hizmetler yapmalıdır. Bu kuruluş beşeriyete hizmette örnek olarak gösterilmelidir” denmiştir daha o zaman. Çünkü bugünkü Birleşmiş Milletler, 1. Avrupa Konferansı olarak toplanan Yalta Konferansımdan sonra kuruldu. Bir bakıma bir galipler kurulu olarak kuruldu.
Bir yandan demokrasiden, insan hak ve hürriyetlerinden dem vurarak bunu kurdular. Öbür yandan bir Güvenlik Konseyi olarak biz galip ülkeler burada veto hakkına sahip oluyoruz. Bizim istemediğimiz şey yapılmayacak. Bu nasıl Birleşmiş Milletler? Nasıl demokrasi bu? Nasıl bir insan haklan bu? Onun için de bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulduktan bugüne kadar hiçbir işe yaramamıştır. Dünyadaki hiçbir zulmü önlememiştir. Çünkü kuruluşu yanlıştır. Çünkü dünyanın kurtuluşu Batılıların eline bırakılamaz, işte bunları fiilen göstermek için bak Birleşmiş Milletler nasıl olmalıdır diye Müslüman ülkeler kendi Birleşmiş Milletlerini kurmalıdır.
Avrupa Birliği gibi sömürü ekonomik topluluğun yerine, adil bir düzene dayanan ekonomik topluluğu Müslüman ülkeler kendi aralarında kurarak örnek teşkil etmeli ve kendi aralarındaki işbirliğini arttırmalıdır. Ondan sonra Müslümanlar kendi para birimine geçmelidir. Yeryüzünde hakkın ve adaletin korunması için kendi NATO`sunu kurmalıdır. Şimdi bugünkü NATO İslam`a karşı çalışıyor. O zaman da komünizme karşı sizi koruyacağız diye kurulmuş olmakla beraber hep kuvveti üstün tutan bir zihniyetin temeli esas alınarak kurulmuştur. Temel çekirdek yanlıştır. Bunların yerine “hayır bütün insanlar eşittir, herkes bu dünyada adil bir düzen içerisinde yaşamalıdır” fikrini koruyacak olan Osmanlı ve Selçuklunun tarihte yapmış olduğu görevi yapacak olan “Müslüman Ülkeler Savunma ve İşbirliği Teşkilatı” nın kurulması esas alınmıştır. Bu işbirliği teşkilatı ne yapacak, bütün Müslüman ülkelerin savunma araç ve gereçlerini normlaştıracak, bunları kendisi üretecek ve böylece 1,5 milyarlık bir âlemin müşterek gücüyle Osmanlı ve Selçuklunun yaptığı gibi yeryüzünde hak ve adalet korunacaktır.

YER YÜZÜNDE BARIŞ VE SAADETİ ANCAK İSLAM MEDENİYETİ SAĞLAR
UNESCO`nun yerine gerçeği kurulmalıdır. Şimdi bugünkü UNESCO, “biz kültürleri geliştirmek için kurulduk” diyor. Kurdunuz da ne yaptınız? Bir eserini inceliyorsunuz baştan sona kadar firavunları methediyor. Mısır en büyük medeniyetmiş. Ne medeniyeti? Eski Mısır medeniyeti, kuvveti üstün tutan ve ilahlık iddia eden zalim despotların medeniyetidir. Bu medeniyet, insanlığa felaketten başka bir şey getirmemiş bir zulüm düzeniydi. Bu zulüm düzenini methederek hangi kültüre hizmet edeceksiniz. Eski Roma`yı ve Yunan`ı almış bunları tanıtıyor. Bunların kazılarını gösteriyor ve bunları methediyor, “bunları örnek alın” deniyor. Sen muzır bir kuruluşsun. Niçin? Çünkü bunlar kuvveti üstün tutan kuruluşlardır ve bunların örnek alınması insanlığı sadece vahşete sürükler de onun için. Bunu Batılı kafa anlamaz. Bu iyi niyetli hareketin elbette Milli Görüş tarafından ortaya konulması lazımdır. Elbette bundan dolayı ESAM 36 yıldan beri bu söylediğimiz 5 tane adımın atılması hususunda gereken fikriyatı yaptığı gibi bunların gerçekleşmesi için de uzun yıllar çalıştık.

 

 

D-8 MÜSLÜMANLAR ARASINDA DAYANIŞMAYI SAĞLAYACAK BİR ÇEKİRDEK HAREKETİDİR
29 Mayıs İstanbul`un Fethi gününün arkasından Müslüman ülkelerin kıymetli devlet adamları, ilim adamlarıyla beraber işbirliği toplantıları yaparak bu fikirlerin her tarafa yerleşmesi için gayret edilmiştir. Bunlar paha biçilmez değerde büyük hizmetlerdir. Bu hizmetlerin yanında aynı zamanda bilindiği gibi D-8`lerin de tanıtılmasına çalışılmıştır. Yine bu istikamette D-8`ler hepimizin bildiği gibi yeni bir dünya kuruluşu olmak üzere küresel çapta en üst düzeydeki bir kuruluştur. Yeni bir dünya kuruluşudur. Burada 8 tane Müslüman ülke bir araya gelmiş, çekirdek oluşturulmuş. 1 milyarlık bir nüfus meydana getirilmiştir. Bu bir çekirdektir. Yola çıkmış, çekirdeği teşkil etmiştir. İşbirliğine başlamış, projeleri taksim edilmiş ve kolları sıvamıştır. Bunun arkasından 2. hedefimiz vardı. Bunlar, bütün Müslüman ülkeleri ve ezilen ülkeleri yani Rusya`sı, Çin`i, Hindistan`ı dahil 5 milyar ezilen sömürülen insanın hepsini biz adil bir dünya düzeni etrafında toplayacağız, prensibinden hareket edilmişti.
Peki, bir araya gelecek, daha sonra ne yapacaksınız? Bizim gayemiz sadece 5 milyara değil. 6 milyar insanın hepsine hizmettir. O takdirde kendini gelişmiş sayan ülkeleri de bu sefer bir yuvarlak masa etrafında toplayacağız.
Onlara, “Oturun bakalım buraya, yeni dünya sizin kuvvet ve prensiplerinize göre değil, adil düzen prensiplerine göre kurulacaktır1` diyeceğiz. “Herkes saadet bulacak” diyeceğiz ve buna uymak için de gereken müeyyideyi elimizde tutacağız. Çünkü bunlar laftan anlamazlar. Müeyyidesiz bunlara bir iş yaptırmak mümkün değildir. İşte yeni dünyanın adil esaslara göre kurulması prensibi gözetilerek D-8`ler kurulmuştur. Bunların hepsinin fikriyatı için ESAM`in sayısız katkıları olmuştur. Bundan sonra 3 ana istikamet var. 3 istikameti bir kez daha özetliyorum.
Bunlardan birincisi, demin de ifade ettiğim gibi ESAM `m ilk özel çalışması sömürgeleşmeyeceğiz. Yani Avrupa Ekonomik Topluluğu çalışması bir ana fikrin tatbikatıdır. Lider ülke olacağız.
İkinci husus, ana istikamet ise biz mutlaka emperyalist güçlere köle olmak mecburiyetinde değiliz. Ekonomide milli çözüm vardır. Kendi gücümüzle kalkınmak mecburiyetindeyiz.
Üçüncü husus, gidilecek yol, Avrupa Birliği`ne kul, köle olmak değil, önce İslam birliğini kurmak, D-8`ler vasıtasıyla yeni bir dünyayı kurmak yoludur.
Bu istikametlerde çalışma yapılırken çok önemli bir istikamet ise Yeni Bir Dünya düzeni nasıl kurulacak? Bunun için de uzun yıllar adil düzen çalışmaları yapılmıştır. Yeni dünya düzeni 6 milyar insana saadet getirmek üzere adil bir düzene dayanmak üzere yapılmak mecburiyetindedir. Başka türlü saadete erişilemez. Bu düzen nasıl bir düzen olmalıdır? Günümüzde bu nasıl uygulanacaktır? İşte ESAM bu noktada elinden gelen çalışmayı yapmıştır. Görülüyor ki birçok araştırma kurulu vardır.

GELİNEN NOKTA EMPERYALİZMİN AZGINLAŞTIĞI NOKTADIR
Görülüyor ki birçok araştırma kuruluşu çok iyi niyetle, gayretle çalışmaktadır. Ama ESAM, bütün bunların üstündedir ve hepsini kucaklamıştır. Bu çalışmalar yürütülürken, bugün yeni bir döneme başlamak üzere yeni binamızı açmış bulunmaktayız. Bu yeni dönemde nerdeyiz, ne yapmalıyız? Bulunduğumuz nokta nasıl bir noktadır? Bulunduğumuz nokta, bilindiği gibi yeryüzündeki ırkçı-emperyalist güçlerin 5 bin yıldan beri güttükleri amaçlarını gerçekleştirmek noktasında artık azgınlaştıkları bir noktadır.
Bunun için, birçok Müslüman ülke işgal edilmiş, görülmemiş zulümler işlenmiş ve bütün dünya kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu zihniyetle bizim kan davamız yok. Bu zihniyetle intikam hesabımız da yok. Bizim sadece bütün insanlığa saadet getirme hesabımız var. Bu saadeti getirmeye çalışırken, bir zihniyet karşımıza çıkıyor ve “Hayır Bütün insanlık değil, yalnızca biz mesut olacağız. Biz üstün ırkız, efendiyiz, diğerleri ise bizim boyunduruğumuza girecek” diyor. Biz bu zihniyeti dostane bir şekilde ıslah etmeye mecburuz ve yeryüzüne hakkın hâkim olması için çalışıyoruz. Yoksa kimseye ne düşmanlığımız, ne husumetimiz, ne de kan davamız vardır. Biz bilakis onların da saadeti içinde çalışıyoruz.
Bu emperyalistlerin zihniyeti, “ya öleceksiniz ya da kölemiz olacaksınız” şeklindedir. İşte bugün Irak`ta, Afganistan`da ve Filistin`de yapılan şey budur. Öyleyse yapılması icap eden husus, şu içinde bulunduğumuz günde, bütün insanlığa saadet getirmek İçin çok büyük bir gayretle çalışmak mecburiyetindeyiz. Çünkü insanlığın saadeti Milli Görüşledir. Millî Görüş`ün tanıtılıp yaygınlaştırılması en büyük hizmettir. Her zaman tekrar ettiğimiz bir şey vardır: Bunu insanları ikna etmek için açıkça üç kelimeyle ispat ediyoruz. Size söylediğimiz ırkçı-emperyalist zihniyetler Batı`yı ellerine almışlardır. Batı ve onun arkasındaki bu zihniyetin inanç ve medeniyetine bakıldığı zaman, bu medeniyetin saadet getiremeyeceği görülür. Bizim medeniyetimizin, Milli Görüş`ün dayandığı, yani Selçuklu ve Osmanlının dayandığı temel inanç medeniyeti ancak insanlığa saadet getirebilir. Çünkü bu inanç İslam`ın ulvi prensiplerine dayanarak teşekkül etmiş bir inançtır. Saadet de ancak bununla elde edilebilir. Hâlbuki Batı`nın temellerini Hıristiyanlık teşkil etmektedir. Neden Hıristiyanlık saadet getiremez, neden ancak İslam`la elde edilebilir? Çünkü bu medeniyetler mukayese edildiğinde üç temel taş ile mukayese edilmelidir.
Birincisi, bu medeniyetin Allah inanışı nasıldır?
İkincisi, bu medeniyetin insana bakışı nasıl?
Üçüncüsü, bu medeniyetin tabiata ve çevreye bakışı nasıldır?
Bu mukayeseyi bir cümlede yaparsak: İslam tevhid esasına dayanıyor. Tüm peygamberler bu temele dayanır. İnsanlara saadet getirecek bir medeniyetin bu kadar akli, doğal ve gerçekçi bir temele isnat etmiş olması şarttır. Buna mukabil, Batı medeniyetinin temeli ise Allah üçtür diye işe başlıyor. Bu nasıl oluyor? Allah kâinatı yaratan, yaşatan ve yönetendir. Bunun üç olması mümkün değil. Üç ise söyle, İsa aleyhisselam nereyi yaratmış? Haşa Hz. Meryem nereyi yarattı? Ruh-ul Kudüs nereyi yarattı? Hayal.
Bunlar nereyi yaşatıyor ve yönetiyorlar? Aralarında bir ihtilaf çıkarsa aralarını kim yapıyor? Bunları sorduğumuzda bu medeniyetin özünü temsil eden papazlar; “Bu sualleri sormayacaksınız. Bizim dinimiz de akıl geçmez” diyorlar. İşte bitti. Ona Allah inancın nasıl dedim, bana “aklı bırakacaksın” diyor. Peki insan inanışın nasıl diyorum, diyor ki “insan günahkar doğar”. Bizim dinimizde ise insan tertemiz doğar. Daha sonra bir takım yanlış etkilerin altında kalarak yanlış yollara sapabilir. Doğru yolda yürümesi için insanı o etkilere karşı korumak lazım. Ama onlar, “insan günahkâr olarak doğar, papazın vaftizi bile onu bu günahtan temizlemez, bütün hayatı boyunca hürriyeti olmayacak” diyorlar.

 

 

BU TABİAT ALLAH`IN BİZ KULLARINA VERDİĞİ BİR NİMETTİR
Allah inancını sordum, “aklın olmayacak”; insan inancını sordum “hürriyetin olmayacak” diyorlar. Peki çevreye ne gözle bakıyorsun diyorum, “bizim kökümüz eski Yunan`a, Roma`ya gider, o da Firavunlara gider, biz çevrenin sahibiyiz` diyorlar. Müslümanlık İse, “hayır, biz çevrenin tabiatın sahibi değiliz, bu tabiat Allah`ın bize verdiği bir emanettir”. Peygamber efendimiz (A.s) “kıyamet koparken bile bir ağaç dikebiliyorsanız dikin” diyor. Neden? Çünkü bu tabiat bize emanettir ve bizden sonraki nesillere bunu daha da verimli bir şekilde bırakmak bizim için bir ibadettir de onun için. Batılı ise eski Firavunlar gibi, “ben sahip olduğum şeyin ilahıyım, vurur kırar ve öldürürüm” diyor.
İşte bugün Filistin`de ve Irak`ta gördüğümüz şey bu temel yanlışlıktan kaynaklanıyor. Sizin medeniyetinizin temeli böyle olursa sonuçta bunlar meydana gelir. Düşünün ki bunların muharref kitabında: “Elinizdeki esirlerin kemiklerini kırın ve yok edin” diyor. Böyle bir zihniyetten, böyle bir inanıştan elbetteki insanlık saadeti doğamaz. İnsanlık saadeti, bizim milletimizin tarihinde uyguladığı ve gösterdiği gibi ancak İslam`ın ulvi prensiplerinden yararlanan bir medeniyetle sağlanabilir. Ancak Milli Görüşle tesis edilebilir. Bu sebepten dolayıdır ki, şimdi insanlık bir büyük felakete sürükleniyor bu ırkçı-emperyalistlerin elinde. Öyleyse Milli Görüş`e daha büyük bir görev düşüyor. Milli Görüş`e görev düştü mü, ESAM `in görevi de artıyor demektir.
ESAM `in ne olduğunu size anlatmak istiyorum. Yıllarca önce BM`nin Yeni Dünya Düzeni Komisyonu Başkanı Nobel ödülü sahibi Orwin Lazlo`yu Adil Düzen çalışmaları için Türkiye`ye davet etmiş, uzunca bir süre kendisiyle beraber çalışmıştık. Bu çalışmalar devam ettiği esnada, kendisi İstanbul Samatya`daki sinemada bir konferans verdi. Bu konferansta bizzat kendisi şunları söyledi:

 

 

İNSANLIĞI FELAKETE SÜRÜKLEYEN HAREKETLERİN YÖNÜNÜ DOĞRU DÜŞÜNCE İLE DÜZELTEBİLİRSİNİZ
Beni Milli Görüş`çüler davet ettiler. “Size biz adil bir düzenin nasıl kurulabileceği hakkında brifing vereceğiz” dediler. Ben bu teklifi büyük bir alaka ve memnuniyetle kabul ettim. Sebebini söyleyeceğim. Neden büyük ilgi gösterdim? Dinledim ve gördüm ki benim hayatım boyunca en ideal olarak düşündüğüm prensiplerin hepsi matematiksel bir disiplin içerisinde bir nizam olarak önüme konuyor. O gün ben yeniden doğdum ve o büyük etki altında şu salonda bulunan insanların hepsine söz veriyorum ki, bu Milli Görüş çatısındaki insanlar ne zaman isterlerse emirlerine amadeyim. Gelip her türlü katkıyı yapmaya hazırım. Ben yeniden doğdum ve çok etkilendim.
Gerçekten bütün insanlığın saadeti için, adil bir düzenin tesis edilmesi için bu ilmi çalışmaları yapmış olmak her türlü takdirin üstündedir. Neden bu teklifi yaptıklarında hemen kabul ettim, çünkü ben meteorolojideki “Schmetterling” olayını bilen bir insanım. Bundan yıllar önce çok büyük bir kasırga Avustralya`nın güneyinde teşekkül etmiş. Bu kasırga kuzeye doğru yürüyor. Şimdi Hint ve Çin`e gidecek ve milyonlarca insanın hayatına son verecekti. Her türlü enerjiyle dolmuş ve insanlığın üzerine gidiyor. Ve tüm insanlık da bunu izliyor. Herkes büyük bir felaket beklerken bir baktık ki, bu büyük kasırga Avustralya`yı geçtikten sonra Hint ve Çin`e gidecekken, yön değiştirerek yönünü okyanusa çevirerek bütün enerjisini okyanusa boşalttı ve insanlık büyük bir felaketten kurtuldu. Şimdi meteorolojistler, fizikçiler ve kimyacılar bütün bunlar seferber oldular ve bu muazzam güç, Avustralya`nın kuzeyinden gelip Asya`ya yönelip her şeyi kasıp kavurması gerekirken, nasıl oldu da yön değiştirdi de, okyanus`a tüm enerjisini dökerek yok oldu? Bunu incelemeye başladılar. Sonunda ittifakla tespit ettikleri husus şudur: Meğer tam o tarihte, Avustralya`da kelebekler bir yerden bir yere göç ediyorlarmış. Bu göç esnasında o kelebeklerin kanatlarının o hafif çırpıntıları birleşerek bu muazzam gücün yön değiştirmesini sağlamıştır.
Bütün bunları o konferans esnasında niçin anlattı? Dedi ki, fikri çalışmalar o kadar önemlidir ki, kasırga halinde insanlığı felakete sürükleyen bir çok hareketleri, bir kelebek kadar etkisi olan fikir yoluyla yönünden çevirebilirsiniz. Ben bunu bildiğim için, “size bu konuda bilgi vereceğiz” dediklerinde buna çok büyük önem verdim. Çünkü yıllardan beri BM bünyesinde Yeni Dünya Düzeni Komisyonu başkanı olarak bunlar çalışmalarımın temelini teşkil ediyor. “Belki yanlış yolda gidiyoruz ve bunları düzeltmem gerekir” dedim. Öyleyse, “bu kelebek kanatlarının hareketlerinden, bu fikir çalışmalarını dinlemeliyim dedim. Dinledim ve gerçekten ben yönümü değiştirdim” demiştir. Ne konuşuyoruz biz? ESAM, insanlığı felakete götüren büyük kasırgaların yönünü değiştirecek olan o kelebeğin ta kendisidir.
BUGÜN ESAMIN ÖNEMİ DAHA DA ARTMIŞTIR
İşte günümüzde yaşadığımız çok büyük dünya olayları yüzünden nasıl Milli Görüş her zamankinden daha büyük önem kazanmış ise, ESAM da bugün her zamankinden daha büyük önem kazanmış bulunuyor. Öyleyse binamızı da değiştireceğiz, yeni dönem çalışmalarımızda gayretlerimizi de artıracağız. Sebepler açıktır. Hadiseler apaçık gözümüzün önündedir. Onun için binayı değiştiriyoruz. Onun için vitesimizi değiştiriyoruz. Değiştirip ne yapacağız? Bundan önce üç istikamette çalışıyorduk. Neydi onlar?
Birincisi, Milli Görüş`ün ihtiyacı olan ilmi araştırmalar yapmak;
İkincisi, başta üniversiteler olmak üzere bütün araştırıcıları buluşturmak;
Üçüncüsü, her türlü araştırma müesseselerini kucaklayıp koordine edip faydalı istikamete yönlendirmek için elden gelen gayreti göstermek.
Şimdi bu üç istikamete dördüncü istikameti ilave ediyoruz; başta D-8`ler olmak üzere ezilen ülkelerin paralel kuruluşlarıyla, sadece Türkiye`dekiler ile değil, Türkiye dışındaki paralel kuruluşlarıyla en yakın koordinasyonun sağlanması için çalışmalıyız. Hep beraber barış ve adil bir dünyanın kurulması için birlikte gayret etmeliyiz. Koordinasyonun sağlanması görevi ESAM`a düşüyor. Niçin? Onlardan bunu beklemek imkânı yok da onun için. Çünkü bu haklı üsluptan bir zihniyetin Milli Görüş`ün yapabileceği bir işi, kaba kuvveti üstün tutan görüşlerin veya şuursuz görüşlerin yapmaları mümkün değil. Nimet mükellefiyeti doğuruyor.
Bu nimet ESAM`a verilmiş. Öyleyse ESAM bu mükellefiyeti taşımaktadır. Dördüncü bir istikametimiz budur. Bununla da kalmıyoruz. Bunun yanında D-8`ler başta olmak üzere ezilenlerin hepsinin yeni bir dünya kurulması fikri etrafında toplanmaları ve şuurlanmaları için çalışmalıyız.

 

 

FİKRİ KİRLENMELERİ ÖNLEMEK İÇİN YOĞUN ÇALIŞMALARA İHTİYAÇ VAR
Şuurlanma ve bunların hepsinin yeni bir dünyayı kurmak hususunda azmetmelerinin temin edilmesi. Bu fikri gayretlerle gerçekleşecek bir husustur. Öbür taraftan bunu gerçekleştirmek için bu ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve aynı zamanda da teknolojik atılımları sağlayacak olan kuruluşların kurulması ve bunlara bu hedeflerin verilmesi için de ESAM`a paralel kuruluşları aynı şuura getirmemiz lazım ki onlar da kendi ülkelerinde bunları anlatsınlar. Çünkü adil bir dünyanın kurulabilmesi, bir barış dünyası, herkese saadet getirecek bir dünyanın kurulabilmesi için bugünkü kaba kuvveti üstün tutan güçlere karşı mutlaka müeyyide kullanmak lazım. Kuvveti hak kaynağı sayanlar, sözden anlamazlar.
Gerekli müeyyidenin tesisi için siyasi irade, ekonomik kalkınma, bağımsızlık iradesi ve aynı zamanda da teknolojik öncelik elde edilmesi mecburiyeti var. İşte o zaman bu müeyyideler tesirli olur. Bu gerçekleri onlara anlatmak, duyurmak ve bu yolda çalışmalarını temin etmek ESAM`ın yeni çalışma istikametinin esasını teşkil etmektedir.
Bundan başka günümüzde fikir kirlenmeleri hususunda çok yoğun çalışmalar yapılmaktadır. İnsanlarımız bir takım tabirlerle aldatılıyor. Mesela “çağdaşlık” bu maksatlı olarak uydurulmuş bir laftır. Niçin uydurulmuş? Bu kelime adına sen kendi temel esaslarından fedakârlık yapacaksın. Ne münasebet Çağdaşlığı mağdaşlığı bırak arkadaş. Bizim sana bir sualimiz var, “sen saadet istiyor musun, istemiyor musun?” Bırak kuru lafları da asıl meselenin cevabını ver bakalım. Saadet istiyorsan, o zaman o saadeti meydana getirecek olan şartlara uyman lazım. Sen çağdaş olmuşsun da ne olmuş?

 

 

PARİS`TE EZİLENLER DİNAMİT GİBİ PATLADI
Bütün gençler alkolik hale getirildi. Aile diye bir şey kalmamış. Kurmuş olduğun ekonomi sadece sömürüye dayanıyor. Bu sömürüden dolayı da işte şimdi Paris`te görüyoruz ezilen insanlar dinamit gibi patlıyor. Bunu yıllarca önce İsveçli Karlsen, İsveç Dışişleri Bakan Yardımcısı, kitabında yazdı, dedi ki: “Bakınız ben Müslüman ülkeleri tanıyorum. Müslüman ülkelerde hiçbir zaman bir bakkal gidip de Avrupa`yı işgal edeyim” diye aklından bir şey geçirmez. Ben o ülkelerde çok yaşadım, biliyorum. Ama bizim Avrupa`da gelip bizi işgal edecek diye bir korku var. Bak size açıklıyorum ey Avrupalılar Nostradamus`un o söylemiş olduğu sözlerin tefsirinin hiçbir kıymeti yoktur. Bunlar gelip de sizi
işgal edecek değiller. Ancak sizin şehirlerinizin varoşlarında bombalar var. Bunları da siz ihdas ettiniz. Çünkü bu insanlara zulüm ettiniz, haklarını yediniz. Şehirlerin kenarında yaşama mücadelesi veriyorlar. Bu zulmü de kesmeyip arttırıyorsunuz. Bunlar bir gün patlayacak, asıl bundan korkun.
Bunlar yirmi sene önce yazılan kitapta söylenmiş sözlerdir. Şimdi yirmi sene sonra söyledikleri ortaya çıkıyor. Niçin patlıyor? Adil bir düzen olmazsa, sömürü düzeni olursa elbette patlamaktan başka bir şey olmaz. Nitekim Orwin Lazlo`nun on iki tane kıyamet alameti içerisinde saydığı alametlerden bir tanesi bugün Afrika`ya tatbik edilen ekonomik sömürgeciliktir. Çünkü diyor ki, “bugün Afrika`da beş yüz milyon insan var. Bu insanların içinde iki yüz milyonu aç. Ama kırk sene sonra bir buçuk milyar insan olacak. Çünkü nüfus hızla artıyor ve bu bir buçuk milyar insanın içerisinde bir milyarı aç olacak. Bu bir milyar aç insan gelecek Avrupa`nın bütün dükkânlarının camlarını kıracak ve kıyamet böyle kopacak. Kıyamet sebeplerinden birisi de budur” diyor.
Yani ekonomideki haksızlık, sömürü düzeni, adil bir düzen kurmamış olmaktan dolayı bu patlamalara sebep olacağını Orvvin Lazlo kıyamet alametleri arasında sayıyor.
Biz ne konuşuyoruz? Konuştuğumuz şey şudur, “Bu yanlış zihniyetin teşhisini yapmak ESAM`ın vazifesidir. Buna mukabil tedavi çalışmalarını orta yere koymak da ESAM`ın vazifesidir”.
Öyleyse onlara bakınız şu meydana gelen olayın sebebi şudur diye doğru teşhis göstermeliyiz. İkaz etmek için faydalı olmak için ve bunun çaresi budur diye de doğrusunu göstermeliyiz. Efendim, ESAM`ın üzerine o kadar çok görevler yüklüyorsunuz ki, ESAM`a verilen büyük nimetler, bu görevleri yüklüyor.

 

 

ESAM TEŞHİS ETTİĞİ SORUNLARI TEDAVİ EDECEK ÇÖZÜMLER DE ÜRETMELİDİR
Şartlar bunları meydana getiriyor. Bunun için bu hususta şu sekiz istikametteki çalışmalarımızı, bu yeni binada yürütmemiz lazım.
1-  Birinci istikametimiz, bütün Milli Görüş`ün ihtiyacı olan çalışmaları yürütmek, araştırmaları yapmak bunun için tabi diğer araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmaktır.
2- İkincisi bütün araştırıcılar, üniversite mensubu insanlarımızı hayır yolunda teşvik etmek, insanlığın saadeti yolunda teşvik etmeye, hakkı üstün tutan zihniyete teşvik etmeye gayret etmek lazım.
3- Araştırma müesseselerini aynı istikamete sevk etmek bir görevdir.
4- Şimdi D-8`ler başta olmak üzere ezilenlerin araştırma müesseselerine yönlendirmek yeni bir görevdir.
5- Kaba kuvveti üstün tutan zihniyetin yaptığı tahribatın teşhisini yapmak ESAM`ın bir görevidir.
6- Tedavi çalışmalarını yapmak ESAM`ın bir görevidir.
7-  Nasıl olacak da insanlık saadet bulacak. Bundan başka bütün ezilen ve sömürülen ülkeler içerisinde, bunların yeni bir dünya kuruluşu hakkında şuurlanmaları için koordinasyon merkezi görevi yapmak
8- Beklenen ikinci Yalta Konferansının hazırlıklarını yapmak ESAM`ın bir görevidir.
Bütün bunlar ESAM`ın çalışma istikametlerini göstermektedir. Öyleyse bulunduğumuz noktada, bütün dünya şartları, bizim hareket noktamız şefkat olduğu için, Milli Görüş`ün gayesi de hiç istisnasız bütün insanlığın saadeti olduğu için elimizden gelen çalışmaları yaparak en büyük hayrı işleyeceğiz. Nasıl 36 yıldan beri, bu gaye ile, en büyük hizmetler yapıldıysa; bu yeni binaya taşındığımız dönemde de inşallah daha büyük bir gayretle bu hizmetler yapılacaktır.
İşte bu açıklamalarla, temennilerle ve bu inanışla, ESAM`ın yeni binaya taşınmasını kutluyoruz, hayırlı olsun diyoruz. ESAM`la ilgili olarak bugüne kadar canla başla çalışanlara nasıl candan teşekkür ediyorsak, bundan sonra da aynı şekilde çalışacak olan kardeşlerimize de üstün başarılar ve muvaffakiyetler diliyoruz.
Tevfik Allah`tandır. Allah`a emanet olunuz. Esselamü Aleyküm.
Yeni bina ve burada yapılacak olan çalışmalar hayırlı olsun.

 

 

 

 

BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi