Anasayfa » AYNI MÜHÜR, AYNI GÖNÜL (ŞİİR)

AYNI MÜHÜR, AYNI GÖNÜL (ŞİİR)

Yazar: yonetici
0 Yorum 101 Görüntüleyen

AYNI MÜHÜR, AYNI GÖNÜL

        

Alemlerin sırrı saklı, Hak-Bâtıl çekişmesinde

Hayrı temsil eden Zat’ta, aynı mühür aynı gönül…

İmtihanla sarsılıp da, imanın pekişmesinde

Mücadele seyri ortak; aynı sefer aynı düldül1

Evvelinden ahirine, aynı mühür aynı gönül…

      

Kesrette vahdete ulaş, canlı cansız birliğe er

Şirkten şekavetten kurtul, dert tasadan dirliğe er

Halka şefkat hayra rehber, öncülük yap pirliğe2 er

Cümle kâinat tabiat, aynı bahçe aynı bülbül…

İlk tecelli son tecelli, aynı mühür aynı gönül…

      

İnsana en büyük şeref, çevreye okul olmaktır

Çün halife konumunda, Mevlâ’ya has kul olmaktır

Hem Hak davası yolunda, harcanıp çapul3 olmaktır

Asrı Saadet Selamet, aynı görev aynı ödül

Biat itaat sadakat, aynı mühür aynı gönül…

        

İnsanoğlu tapar daim, ya Rabbine ya nefsine

Bir Rahman’a bir Şeytana, kulsun uyduğun hepsine

Ne mükemmel imtihandır, kaybeden ateş hapsine

Adem Babadan son güne, aynı zor yük aynı baskül4

Bin yıllar önce ve şimdi, aynı mühür aynı gönül…

        

Çetin çetrefilli uğraş, Hak Bâtıl yolda siyaset

İnsanı baştan çıkarır, hayır şer için riyaset5

Makam ve çıkar hırsına, gerek bir ömür riyazet6

İmtihanın sırrı budur; aynı sistem aynı modül7

Asırlar geçtiği halde, aynı mühür aynı gönül…

      

Pişmek isteyen mü’minler, kızgın çanaktan kaçar mı

Önce elmas olmak lazım, ham kömürler nur saçar mı

Çorak tarla ekin vermez, hiç kevende8 gül açar mı

Harika san’at eseri, aynı filiz aynı sümbül

Seçkinlerde ortak kader, aynı mühür aynı gönül…

        

Faniler gönül eğlemez, bal yağ olsa bıkılırmış

Aşktan mahrum kalan ruhlar, kör zindana tıkılırmış

Hep dürüst ve düzgün gerek, eğri duvar yıkılırmış

“İman ihlas cihat” formül, aynı inşa aynı çekül9

Bildin ise etme keder, aynı mühür aynı gönül…

        

Gafile cahile değil, hikmet ehline sözlerim

Hakkın va’di hakikattir, zafer müjdesin gözlerim

Yandım hasret nefesiyle, aşkın ateşin közlerim

Bad-ı saba10 rayihası11, aynı reyhan12 aynı Akgül

Asırlar sırlara gebe, aynı mühür aynı gönül…

      

Ayet Hadistir kaynağım, halka mesaj sözüm sazım

Ashabı Kiram Ehli Beyt, Cafer Sadık13 Musa Kâzım14

Alparslan’la Sultan Fatih, bize Ali Ömer lazım

Batı doğu hepsi bâtıl, ne Cengiz Han ne de Herkül

Pir Erbakan, pür kul Akgül; aynı mühür aynı gönül…

        

 

 

1- Düldül: Peygamber Efendimizin Hz. Ali’ye hediye ettiği kır renkli, çok hızlı ve güçlü katır.

2- Pir: Önder ve öğretici seçkin şahsiyet.

3- Çapul: Yağma malı, davası için feda edilen imkânlar.

4- Baskül: Ağır şeyleri tartan araç.

5- Riyaset: Başkanlık hevesi.

6- Riyazet: Nefis terbiyesi.

7- Modül: Bir mekanik yapının parçaları arasında orantılı denge düzeni.

8- Keven: Kurak ve dağlık yörelerde yetişen, hayvan yemi ve yakacak olarak kullanılan bitki.

9- Çekül: Örülen duvarın düzgünlüğünü ölçen ve ucunda topaç biçimli ağırlık taşıyan alet.

10- Bad-ı saba: Baharda ve yaz aylarında esen tatlı seher yelleri.

11- Rayiha: Güzel koku.

12- Reyhan: Fesleğengillerden hoş kokulu bir çiçek türü.

13- Caferi Sadık: Hz. Hüseyin’in torunu, İmam-ı Azam’ın Hocası.

14- Musa Kazım: 12 İmamdan ve Evlad-ı Resul’den önemli zat.

https://www.millicozum.com/mc/duyurular/ayni-muhur-ayni-gonul-siir

 

BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi