Anasayfa » İKTİDARDA 1 YIL – BÖLÜM 1 GENEL İCRAATLAR

İKTİDARDA 1 YIL – BÖLÜM 1 GENEL İCRAATLAR

Yazar: yonetici
0 Yorum 219 Görüntüleyen

BÖLÜM 1 GENEL İCRAATLAR

BÖLÜM 1

 

GENEL İCRAATLAR

 

ÖZET

 

İktidarı devraldığımızda sürekli büyümekte olan bütçe açıkları ve iç borç sarmalı ülkemizi felç etmiş bir durumdaydı.

 

1996 yılı sonunda 20 milyar dolar olması beklenen bütçe açığı 15 milyar dolara, 30 milyar dolar olması beklenen iç borç ise 22 milyar dolara düşürülmüştür.

 

Haziran 1997 sonu itibariyle bütçe açığı dolar bazında 5.5 milyar dolar olmuştur. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde yani Haziran 1996 sonunda 15.2 milyar dolar idi. Yani Mesut Yılmaz`ın başkanlığında kurulan 53.Hükümet geçen sene hükümetimize 15.2 milyar dolarlık, TL olarak bugünkü rakamlarla 1.9 katrilyon TL bütçe açığı bırakmış idi. Bu durum 55. Hükümet kurulur kurulmaz yapılmaya başlanılan enkaz edebiyatının haksızlığının en açık kanıtıdır.

 

Hükümeti devraldığımızda yüzde 76`lar seviyesinde olan repo oranı Şubat 97`de yüzde 50`ler seviyesine kadar çekilebilmiştir. Benzer durum mevduat ve İnterbank faizlerinde de yaşanmıştır.

 

Yüzde 170 seviyesinde devralınan hazine borçlanma faizi Şubat 97 tarihinde yüzde 83`ler seviyesine kadar düşürülmüştür.

 

Devralındığında sadece 155 gün olan ortalama hazine borçlanma vadesi Şubat 97`de 400 güne, suni gündemler neticesinde yaşanan olumsuzluklara rağmen Nisan 97`de 730 güne kadar çıkarılmıştır.

 

Hükümetimiz döneminde enflasyonla mücadelede de başarı sağlanmıştır. Emekliler, işçiler, memurlar ve köylümüz dahil toplumun tüm gelir gruplarına enflasyonun çok üzerinde, 40-50 puanlık bir reel gelir artışı sağlanmış olmasına karşın, bu reel gelir artışının finansmanında natif gelir kaynakları devreye alınarak enflasyonun azmasına meydan verilmemiş, suni gündemlere rağmen enflasyon sabit tutulmuştur.

 

TMO 1995 yılında 48 milyon dolarlık hububat alımı yaptığı halde, hükümetimiz döneminde 329 milyon dolarlık alım yapılarak köylüye 7 misli fazla para ödenmiştir.

 

Böylece; esnafımıza, sanatkarımıza, küçük ve orta boy işletmelerimize, genç ve kadın girişimcilerimize 7 aylık kısa bir dönemde çok uygun şartlarla 150 trilyon TL kredi imkânı sağlanmıştır.

 

Hükümetimiz döneminde ortalama memur maaş artışı yüzde 230.1, buna mukabil enflasyon yüzde 165, dolayısıyla reel artış takriben, yüzde 65 olmuştur.

 

Son yıllardaki memur maaşlarındaki reel değişime bir göz attığımız zaman açıkça görürüz ki, hükümetimizden önceki dönemde genellikle memur maaşlarındaki reel değişim enflasyonun altında kalmıştır. 1993`de reel değişim +yüzde 2.2 iken, 1994`de -yüzde 22,1995`de -yüzde 4.8 olmuştur. Buna mukabil hükümetimiz döneminde memur maaşlarının enflasyon üzerindeki reel artışı + 65 olmuştur.

 

Hükümetimiz 1996 yılında asgari ücreti 210 dolar olarak tespit etmekle bugüne kadar işçilerimize reel olarak verilen en yüksek asgari ücreti vermiştir.

 

Kamu toplu iş sözleşmelerinde ilk defa bu yıl Hükümetimiz üç ay gibi çok kısa bir zama anlaşma sağlamıştır. Kamu kesimi ortalama giydirilmiş aylık ücretlerinde rekor düzeyde bir artış sağlanarak ücretler 53 milyon TL`den 107 milyon TL`ye, dolar olarak da 655 dolardan 993 dolara çıkmıştır.

 

Bütçeden Bağ-Kur emeklilerine 866 milyar TL., memur emeklilerine 985 milyar ve işçi emeklilerine 2,074 milyar TL. destek sağlanmıştır.

 

Memur emeklilerimizin maaşlarında enflasyonun üstünde yüzde 51 reel artış sağlamıştır.

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF)`nun bütün geliri, kanuni maksadına uygun şekilde, tamamen yoksullarımıza tahsis edilmiştir. Hükümetimizden önce 1996 yılına ait toplam 40 trilyonluk SYDTF`nun yüzde 78`i bütçenin açıklarına, yüzde 11`i Fiyat istikrar Fonu`na aktarılıyor ve yoksullara fonun sadece yüzde 11`i tahsis ediliyordu. Hükümetimiz bu fonun tamamının yoksullara kullanılması prensibini yürürlüğe koymuştur. Böylece 1997 yılı için bu fondan yoksullarımıza 60 trilyonluk yardım planlanmıştır.

 

SYDTF ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de geniş bir program halinde hibe yoluyla karşılıksız destekte bulunmuştur. 1994-95 yılında kişi başına burs 750 bin TL, burs verilen öğrenci sayısı 78.815, verilen toplam burs 710 milyar TL iken, 1995-96`da aylık burs miktarı 1 milyon TL, burs verilen öğrenci sayısı 100 bin 525, verilen toplam burs 1 trilyon TL`ye çıkarılmış, 1996-97`de ise aylık burs 4 milyon TL, burs verilen öğrenci sayısı 200 bin, verilen toplam burs 6 trilyon TL olmuştur.

 

Hükümetimiz, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz başta olmak üzere ihtiyaç içinde bulunan illerimize Acil Destek Programı (ADP) çerçevesinde toplam 3 trilyon 947 milyar 559 milyon TL. tahsis etmiştir. Bu programdan toplam 57 ilimiz, 96 ilçemiz, 52 beldemiz ve 90 köyümüz yararlanmıştır. Yine bu program kapsamında Doğu Anadolu Bölgemize 1 trilyon 13 milyar 500 milyon TL., Güneydoğu Anadolu Bölgemize ise 1 trilyon 120 milyar 559 milyon TL. tahsis etmiştir.

 

Hükümetimiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin ekonomik ve sosyal göstergelerini dikkate alarak sorunlarını tespit etmiş, bu sorunların çözümüne yönelik olarak bir `icra programı* hazırlamış ve bunun uygulamasını başlatmıştır.

 

Hükümetimiz, terör ve Bölge halkımızın güvenliği için klasik uygulamalardan farklı olarak ciddi adımlar atmıştır. Bu bağlamda, göç eden vataşlarımızdan güvenliğin sağlanması sonucu yeniden köylerine geri dönüş yapabilecek olanların, evlerinin onarımı ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgemiz illerine toplam 490 milyar TL. ödenek sağlanmıştır. Böylece 108 köy ve 90 mezradaki 3 bin 475 haneye 19 bin 879 nüfusun geri dönüşü sağlanmıştır.

 

Yine yapılan çalışmalar sonucu 168 köy ve 124 mezra, 4 bin 821 ve 31 bin 737 nüfusun geri dönüş yapabileceği tespit edilmiştir.

 

Yıllardan beri Bölgedeki terör sorununun kaynaklarından biri olduğu gözlenen Çekiç Güç, Hükümetimizin kararlılığı sonucu geri gönderilmiştir.

 

Açıkça görülmektedir ki; 55.Hükümet kurulur kurulmaz, Sayın Ecevit`in dile getirdiği “Doğu ve Güneydoğu`ya ne yaptınız?” eleştirisi haksız ve yerinde değildir.

 

Körfez Savaşı`ndan bu yana Irak`a uygulanan ambargo sonucu kapalı tutulan ve ülkemize milyarlarca dolar zarara yol açan Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı, Hükümetimizin kararlılığı sonucunda açılarak ülke ekonomimize katkısı sağlanmıştır.

 

Asgari ücrette yüzde 100`den fazla artış sağlanmıştır.

 

Hükümetimiz, köylümüze yüzde 50 gübre sübvansiyonunun alımda derhal ödenmesi esasını getirmiştir. Ayrıca gübre alımlarında formaliteler azaltılmıştır.

 

Gübre desteği için 1997 yılında 85 trilyon TL ayrılmıştır. 1995 yılında gübre desteği için 366 milyon dolar ödendiği halde 1996`da biz bu miktarı 47,5 trilyon TL`ye yani 586 milyon dolara çıkarttık. 1997`de ise 85 trilyon TL, yani 629 milyon dolar olacak şekilde bütçemizi hazırladık.

 

Et ithalatındaki fon ise, önce yüzde 3`ten yüzde 30`a çıkartılmış; daha sonra da canlı hayvan ve et ithalatı yasaklanmıştır.

 

Hayvancılığın ihyası için büyük önem taşıyan çayır ve mera alanlarının ıslahı ve artırılması hususunda 1996 yılında 8.000 hektar saha artırılması yapılmıştır. 1997 yılında ise 22.000 hektar alanın ıslah ve artırılması programlanmıştır. Artış yüzde 175 olmuştur.

 

Yem bitkileri alanlarının artırılmasına da çok büyük önem verilmiştir. 1996`da 7.650 hektar yeni yem bitki alanı geliştirilmiştir. 1997`de ise 22.000 hektar yeni bitki alanı geliştirilmesi programlanmıştır. Artış yüzde 187 olmuştur.

 

Amerikan buğdayının dünya fiyatı 21.000 TL iken bunun muadili kırmızı sert buğdaya dört ayın ortalaması dikkate alındığında 36.000 TL fiyat verilmiştir.

 

1997 dünya yaş çay alım fiyatının 30.000 TL olduğu dikkate alınacak olursa, çay üreticisine 1997 yılında dünya fiyatlarının çok üstünde bir fiyat verilmiştir. (Birinci sürgün için 50.000 TL, ikinci sürgün için 52.500 TL, üçüncü sürgün için 55.000 TL) Bu fiyat dolar bazında son 15 yılın en yüksek fiyatı olmuştur.

 

Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 300`e kadar arttırılmıştır.

 

Esnafa verilen krediler 1996`nın 2. yarısında 57 trilyondan 80 trilyon TL`ye çıkartılmıştır.

 

Fon Kredisi imkânı tanınan Teşvik Belgesi verilmesine başlanmıştır. Böylece Fon Kredisinden yararlanmak üzere 8036 KOBİ sahibi müracaatta bulunmuş ve 2.5 trilyon TL tutarında kredi kullanıma açılmıştır.

 

Hükümeti devraldığımızda 550 puan olan borsa endeksi Şubat 97`de 1700 puana kadar yükselerek yeni rekorlar kırmıştır.

 

Enkaz edebiyatı icraatçısı olacağını şimdiden belli eden mevcut hükümetin kamuoyunu yanıltmaya yönelik beyanlarının aksine, Kaynak Paketlerinden Ocak 97 itibariyle 11.78 milyar dolar, Nisan 97 itibariyle ise 13.33 milyar dolarlık bir gelir sağlanmıştır.

 

Hükümetimiz döneminde döviz rezervlerimizde de Şubat 97 itibariyle yaklaşık 1 milyar dolarlık bir artış kaydedilmiştir.

 

1995 yılında bütçeden tarımsal desteklemeye ayrılan pay sadece 19 trilyon, 1996 yılı içinse önceki hükümet tarafından öngörülen destekleme fonu sadece 38 trilyon TL. idi. Hükümetimiz 1996 yılı ikinci yarısında yaptığı hamle ile 1996`daki desteklemeyi 60 trilyon TL.`ye çıkarttığı gibi, 1997 yılı için de 95 trilyon TL.`yi tarımsal desteklemeye ayırmıştır.

 

Köylümüzün emeği olan zirai ürünler karşılığı köylümüze geçen yıl sadece 43,5 trilyon toplam ödeme yapıldığı halde, hükümetimiz döneminde 136 trilyon TL. ödeme yapılmış ve böylece bir yılda yüzde 312 oranında büyük bir artış sağlanarak köylümüz azami derecede desteklenmiştir.

 

<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

 

 

BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi