Anasayfa » Üstadımızın, Regaib Gecesi’nde ERBAKAN’IN MAKAMI’NDA KUVAY-I MİLLİYE DUASI

Üstadımızın, Regaib Gecesi’nde ERBAKAN’IN MAKAMI’NDA KUVAY-I MİLLİYE DUASI

Yazar: yonetici
0 Yorum 236 Görüntüleyen

Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi Rabbil âlemin, vel akıbetül müttekin, vesselatü vessalamü alâ resulüne Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ âli Seyyidina ve Mehdina Muhammed. Bi adedi evrakil eşcar ve gateratil emtar ve emvacil bihar ve neğamatil atyar ve lemaatil envar, fi cemiil ezmani vel easar vel agtar.

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillâhi Rabbil âlemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm, Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Âmin.

Ya Erhamer Rahimin. Ya Ekremel Ekremin. Ve ya Hayrel Hafizin. Ve ya Rabbel âlemin. Şu mübarek REGAİB dolayısıyla ve Aziz Erbakan Hocamızın huzurunda, el açıp Sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul ve makbul eyle ya Rabbi. İsmi Azam hürmetine… Esm-ai Hüsnan hürmetine… Kur’an-ı Azimüşşan ve mübarek manası, Yüce Kitabının Meali ve mesajları hürmetine… Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hürmetine… Sadık Ashab-ı Kiram ve özellikle seçkin Ehl-i Beyt-i Mücteba hürmetine… Aziz Erbakan Hocamız hürmetine… Milli Çözüm erbabı şu sadıkların hürmetine… Ne olur Allah’ım; bizleri ve Ümmet-i Muhammed’i ve tüm insanlık âlemini, asırlardır esiri olduğumuz şu Siyonist dünya düzenine esaretten ve deccalizme mahkûmiyetten ve tüm ahir zaman fitnelerinden azat ve beraat eyle Allah’ım. Âmin… Önümüzdeki tarihi seçimlerde, Hak davana hıyanet karşılığı iktidara taşınan işbirlikçilerin istismar saltanatlarına son verip Kuvay-ı Milliye cephesini başarıya eriştir Allah’ım!..

En yakın bir süreçte, en hayırlı ve başarılı sonuçları nasip ve müyesser eyleyip, zalimlerin ve hainlerin planlarını tersine çevirip Adil Düzen imkân ve iktidarını bizlere lütfeyle Allah’ım. Âmin…

Ülkemizin her tarafından, Hak davanın aşıkları ve Erbakan’ın sadıkları olan şuurlu beyler, hanımefendiler, gençler ve masum çocuklar olarak makamında toplanıp Yüce Dergâhına açılan bu yüzlerce ellerin samimi sahiplerini, tüm sadık Milli Görüşçüleri ve müstakim mü’minleri mahrum, mağdur, mahzun ve mahcup eyleme ya Rabbi!..

“İnsanların hayırlısı insanlara faydası dokunandır” hadisine muhatap ve muvaffak eyle Allah’ım. Ya Rabbi, sürekli kulluk şuuru ve sorumluluğuyla; şeytani dürtülerden, nefsani heves ve rezaletlerden bizleri koruyup, tüm günahlarımızı afvu-mağfiret buyurup, ne olur bizleri dünyada dalâletten, ahirette cehennemden uzak eyle Allah’ım. Günahlarımızı hatırladıkça utanıyor ve Sen’den çok korkuyoruz, merhamet eyle Allah’ım! Ülkemizde, bölgemizde ve yeryüzünde, her din ve görüşten, farklı köken ve kültürden, bütün insanların can, mal ve namus emniyetini, din ve düşünce hürriyetini sağlayıp koruyacağımız; temel insan hak ve hürriyetlerine sahip ve saygın yaşayacağımız; her yönden kalkınmış ve bağımsızlığını kazanmış bir Türkiye sevdamızı, Aziz Erbakan Hocamızdan devraldığımız Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya davamızı gerçekleştirip, bizleri sevindir ve yeryüzündeki bütün kullarına adaletli hizmetlerle şereflendir Allah’ım. Âmin…

Hadis-i Kutsi’de buyurduğun gibi; böylesi kutlu gecelerde sonsuz Rahmet ve İnayetinle dünya göğüne ve kâinatın merkezine tecelli edip, ta fecir doğana kadar, “Yok mu günahlarından ve nefsani alışkanlıklarından tövbe eden ki onu affedeyim… Yok mu Benden maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi rızık, nimet ve fazilet isteyenler ki onlara istediklerini vereyim… Yok mu çeşitli musibet ve problemlerden kurtulmak isteyen ki, onları feraha eriştireyim, afiyetlendireyim?” müjdesini vermiştin. Şimdi ya Rabbi, yüce dergâhına el açtık yalvarıyoruz;

Ne olur Allah’ım! Gizli açık bütün günahlarımızdan, şeytani ve nefsani saplantılarımızdan, bin pişman olarak tövbeler ediyoruz. Afvı mağfiret eyle ya Rabbi.

Her türlü nimet ve faziletine, ikram ve izzetine muhtacız, bizleri bu zillet ve esaretten kurtarıp izzete ve devlete ulaştır ya Rabbi. Âmin…

Bedeni ve ruhi, çeşitli hastalık ve sıkıntılarımızdan, bizleri sıhhat ve afiyete kavuştur ya Rabbi. Âmin…

Şu mübarek geceler hürmetine, bu gece kabul buyurduğun dilekler hürmetine, Hz. Adem’den Peygamberimize, Efendimizden günümüze duası kabul edilen yüce şahsiyetler hürmetine bizleri de eli boş çevirme ya Rabbi… Âmin…

Ashab-ı Kiram’dan bugüne, yüce Dinimizi bize ulaştıran bütün şehitler, âlimler ve mücahitler hürmetine… Çanakkale, Şanlı Kurtuluş Mücadelesi, Aziz Erbakan Hocamızın büyük gayretleri ile gerçekleşen Kıbrıs Harekâtı Şehitlerimiz, PKK mücadelesinde kaybettiğimiz şehitlerimiz, Afrin ve Suriye Operasyonlarında destanlar yazan tüm Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz yüzü suyu hürmetine bizlere huzur, şuur ve onur lütfeyle ya Rabbi. Âmin…

Kahraman Ordumuzu ve tüm güvenlik güçlerimizi, en yüksek komutanımızdan nöbet başındaki eratımıza kadar, bize Akdeniz’den, Suriye üzerinden ve şimdi Karadeniz’den saldırmaya hazırlanan Haçlı sürülerine karşı hep muvaffak ve muzaffer eyle ya Rabbi. Âmin…

Her türlü din istismarcılarından, devrim sahtekârlarından, mason localarından, münafık hocalardan bu millet çok çekti, artık bunların elinden ve şerrinden milletimizi kurtar ya Rabbi. Âmin…

İnancımıza ve insanlık onurumuza uygun gerçek demokrasiye, örnek bir laikliğe ve yüksek bir medeniyete Türkiye’mizi ulaştır ya Rabbi. Âmin…

Allah’ım! Bizleri imanla yaşat, İslam’la, vicdanla donat, Kur’an-ı Kerim’i; meali, manası ve mesajını okuyup anlayarak olgunlaştır ve şuurlandır. İbadet ve istikametle dini gayret ve cihad üzere yaşat. Bu iman ve şehadetle canımızı alıp yüzü ak, amel defteri pak olarak mahşere kaldır. Orada Efendimizin Liva-ül Hamd Sancağı altında, bizleri topla ya Rabbi. Hesabını kolay verip, sıratı rahatlıkla geçip, ebedi cennet yurduna kavuştur ya Rabbi. Ne olursun Allah’ım, Rü’yetine ve Cemaline bizleri de ulaştır ya Rabbi. Âmin…

Ve ey muhterem ve mübarek insan! Büyük dava ve devlet adamı… Yüksek ilim ve irfan erbabı… Kutlu ve mutlu insan; AZİZ ERBAKAN HOCAMIZ! Cenab-ı Hakkın izn-i inayetiyle, veraset-i nübüvvet sırrıyla, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatiyle, himmet ve ruhaniyetinizle bizi hiç yalnız bırakmadınız. Ne olur Hocam, bundan sonra da yüce şefkat ve şefaatinle tüm hayırlı girişimlerimizde manen destekleyip, kutsal gayelerinin ve projelerinin bizlerin eliyle gerçekleştirilmesi dualarımıza âmin de Hocam! Âmin…

İsrail çıbanbaşının deşileceği, Mescid-i Aksa’nın huzur ve hürriyete erişeceği, Ankara’nın dünyanın başkenti ve adalet merkezi haline geleceği ve zaten va’ad edilen kutlu günlere ulaşmamızda himmetini esirgeme Hocam. Âmin…

Hak davamıza ve halkımızın huzur ve kurtuluşuna açıkça hıyanet edip kaytaranların da ve hâlâ içimizde sinsi ve Siyonist icraatlarını ve tahribatlarını sürdüren münafıkların da rezil ve rüsva olacağı günleri bize göster Allah’ım. Âmin… Kendisi söz verdiği halde Gazze’ye gidemeyen ama bebek katili İsrail terörist başı Isaac Herzog’u Türkiye’ye davet eden gafillerin sinsi planlarını bozuver Allah’ım!..

Ya İlahi, makam ve çıkar uğruna, Milli Görüş saflarından kaçıp kaytaranlara inat!.. Her türlü bâtıldan bağımsız ve bağlantısız olarak, Adil Düzen’i, İslam Birliği’ni ve Siyonizm gerçeğini açıkça savunamayan ve sahip çıkamayanlara inat!.. Bu bozuk ve barbar dünya sistemi içinde İslamcılık oynayan gaflet takımına inat!.. Ya Rabb, va’ad ettiğin, Kur’an’ın ve Resulüllah’ın diliyle müjdelediğin kutlu değişim ve devrimi çabuklaştır ve kolaylaştır Allah’ım…

Aziz Erbakan Hocamızın “Adil Düzen” gibi; ilmi, insani ve İslami, yeni ve orijinal kutlu sistem programları yerine, şimdi “Adil Devlet ve İnsanca Yaşam” gibi yuvarlak, muğlak ve kof sloganlar, eğer koyu bir gaflet ve cehaletin ürünü değilse, mutlaka bir art niyetin yansımasıdır. Çünkü bâtıl ve barbar olan tüm Batılı sistemler içinde dahi, “Adil olmak ve insanca yaşam” va’adi sunulmaktadır. Oysa orijinal ADİL DÜZEN, bizim alâmet-i fârikamız, yani faziletli farkımızdır. Bu kavramlardan gocunanların ve içini boşaltmaya çalışanların asla iyi niyet taşımadıkları açıktır.

Aziz Erbakan Hocamızı ve Onun; Kur’an, Akıl ve Bilim kaynaklı kutlu programlarını unutturmaya ve sulandırıp saptırmaya çalışanların vebali ağırdır ve acı akıbetleri yakındır!..

Bazıları Aziz Erbakan Hocamıza “SAVUNAN ADAM!” diyorlardı. Ama Onun sadece haksız açılan mahkemeler huzurunda, Siyonist ve masonik mahfiller karşısında haklı davasını savunduğunu sanıyorlardı. Oysa Hocamız, Süper Şeytani güçlerin atom başlıklı balistik füzelerine, uçak gemilerine, son sistem savaş teknolojilerine karşı Milli Harp Sanayimizin temellerini atan… İHA’ların, SİHA’ların ve TİHA’ların projelerini hazırlayıp ilgili sivil ve askeri makamlara bizzat aktaran kahramandı… Allah’ım, şimdi O zatın huzurundan Sana seslenip yalvarıyoruz!..

Evet, bir yandan hizmet ve samimiyet ehlinin seçilip yetiştirileceği ve de­ne­nip değerlendirileceği oluşum ve organizeleri kurarken, bir yandan da ülke içindeki güç dengelerinin, Millî hedeflere yönlendirilmesini ve toplumun gerçekleri görmesini sağla­yan, Aziz Erbakan Hocamızın mübarek makamından ulu dergâhına el açıp dualar ediyoruz…

Karanlık güçler, dünyada İslam-Hristiyan savaşını başlatmaya uğ­raşırken; Avrupa, Asya ve Afrika’daki ezilen halkların ve düşünen kafaların dikkatlerinin Siyonist sömürüye çevrilmesinde çok önemli bir rol oynayan…

Bir yandan bölgemizdeki diriliş ve direniş hareketlerinin hem hedefine ulaşmasında, hem de Milli birlik ve barışın yeniden sağlanmasında… Öbür yandan Bosna-Hersek İslam Devleti’nin hem vücut bulmasında, hem savaş şartlarına katlanmasında… Bir tarafta İslam ülkelerin­deki yö­netici kadroların, ilim ve fikir erbabının uyanmasında, diğer tarafta da Orta Asya Türkî Cumhuriyetleri’nin şuurlandırılmasında, ilim ve irşat yönün­den inkâr edilemez bir hissesi bulunan bu Aziz Kah­ramanı, Erbakan Hocamızı şefaatçi kılarak, gönül dileklerimizi Sana arz ediyoruz!..

Kendisinden cihadı ve ciddiyeti öğrendiğimiz… Takvayı ve tes­limi­yeti bel­lediğimiz… Nurlu yüzüne baktığımızda kusur ve kabahatlerimizi hatırla­yıp, mahcubiyet terleri döktüğümüz bu Aziz ve Asil insanın, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın yanından, sadık Milli Çözüm Ekibi dostlarımızla, kalbi duygularımızı ve arzularımızı yüce dergâhına iletiyoruz!.. Yakarışlarımızı geri çevirme ya Rabbi!..

Ayak ayak üstüne attığına bile rastlanmamış, kahkaha ile güldüğü sabit olmamış, değil şahsî heves ve hesaplarını, en zaruri ihtiyaç ve arzula­rını bile, haklı davasının önüne geçirdiğine asla şahit olunmamış… İnsanlığı ezen ve inle­ten Siyonist şeytanların ve hain uşaklarının dışında, kendi şahsına olmaz hakaret ve hıyanetleri yapanlara bile kin tutmamış ve defalarca bağışlamış olan, bu ör­nek ve önder Müslümanın, mübarek ve muhterem Hocamızın yüzü suyu hürmetine dua ve dileklerimizin kabulünü umuyoruz!..

Bir yandan çok etkili ve yetkili çevrelerin, pek çok gazete ve dergile­rin, Mason­luk ve Lions gibi derneklerin, velhasıl tüm dış güçlerin ve Siyonist merkezlerin, bâtıl partilerin ve Batı kulüpçülerin, topyekûn Ona karşı olmalarına ve şahsına savaş açmalarına… Bir yandan da Müslüman geçinen bazı haset, enaniyet, hıyanet ve gaflet eh­liyle uğraşmak zorunda kalmasına rağmen; yine de asla yılgınlık ve yorgunluk alâmeti göstermeyen, inancından ve idealinden taviz vermeyen, en zor ve zahmetli du­rumlarda bile cesaret ve metanetini yitirmeyen…

Herkesi kendi ayarında ve kendi diyarında idare etmesini bilen ve insanları özel kabiliyet ve marifetleri doğrultusunda değerlendiren, her yönden kalkınmış ve saygınlığını kazanmış bir Türkiye’nin… Yeni ve Adil Bir Dünya hedefinin Mimarı… Farklı din ve düşünceden, ayrı kültür ve kökenden tüm insanların huzur ve refah şartlarını oluşturma sevdalısı Aziz Erbakan Hocamızı vesile yaparak Sana el açıyoruz… Ne olur bizleri mahrum, mahcup ve mahzun bırakma Allah’ım… Nefsi düşüncelerimize, şeytani dürtülerimize kapılıp, sonunda dalâlete kayıp, Senin kahrına uğratma Allah’ım… Burada ve Aziz Hocamızın yolunda ve makamında topladığın gibi, ahiret âleminde de sevdiklerinden, seçtiklerinden ve cennetine layık gördüklerinden eyle Allah’ım…

Aziz Hocamızın hazırladığı Adil Düzen projelerinin uygulanacağı, Siyonist İsrail’in yıkılacağı, emperyalist ABD ve AB’nin hizaya sokulacağı ve tüm insanlığın kurtulacağı, tarihi ve talihli devrim ve değişimi, bizlerin eliyle gerçekleştir… Bu aciz kullarını sevindir ve şereflendir Allah’ım!.. Amin…

Âmin… Âmin… Âmin…

Rabbena la tuahizna in nesina ev ahta’na, rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min kablina, Rabbena vela tuhammilna ma lâ tâgate lena bih. Va’fu annâ, vağfir lena, verhemna, ente mevlâna fensurna alâl-gavm’il-kâfirîn. Ente mevlâna fensurna alâl-gavm’il-zalimin… Ente mevlâna fensurna alâl-gavm’il-hainin… Ente mevlâna fensurna alâl-gavm’il- münâfiḳīn… Ente mevlâna fensurna alâl-gavm’il-hasidin… Âmin…

Rabbenâ inneke men tudḣilin-nâra fekad aḣzeyteh, vemâ lizzâlimîne min ensâr. Âmin…

Rabbenâ innenâ semi’nâ munâdiyen yunâdî lil-îmâni en âminû bi rabbikum fe âmennâ. Rabbenâ faġfir lenâ żunûbenâ ve keffir ‘annâ seyyi-âtinâ ve teveffenâ me’a-l ebrâr. Âmin…

Rabbenâ ve âtinâ mâ va’adtenâ alâ rusulike ve lâ tuhzinâ yevmel kıyâmeh, inneke lâ tuhliful mîâd. Âmin…

Bismillahirrahmânirrahîm.

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel-ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmes-saile fela tenher. Ve emma bi nı’meti rabbike fehaddis.

Bismillahirrahmânirrahîm.

Elem neşrah leke sadrâk. Ve vada’n⠒anke vizrâk. Elleziy enkada zahrâk. Ve refa’nâ leke zikrâk. Feinne me’al usri yusrâ. İnne me’al usri yusrâ. Feizâ ferağte fensab. Ve ila Rabbike ferğab.

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli Seyyidina ve Mehdina Muhammed. Bi adedi ḥurûfâti-l Kur’ani’l mektûbeti fil hevai ve’l efham. Ve bi adedi ḳıraâti kelimâtil Ḳur-âni min külli kâriin min evveli nuzuli ila ahir zaman. Âmin…

Vağfir lenâ verḥamnâ velṭuf binâ, yâ ilâhenâ bi-külli šalâtin minhâ. Âmin…

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina ve nebiyyina, ve şefi’uz zunubina ve Mehdina Muhammed. Âmin…

Salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’l zunubi ve’l seyyiât. Ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Ve yâ ekrame’l-ekramîn, Ve yâ eşfe’a’ş-şâfi’în. Âmin…

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli Seyyidina ve Mehdina Muhammed.

Salâten tağfiru bihâ zünûbena. Ve teşrahû bihâ sudûrenâ. Ve tutahhiru bihâ kulûbena. Ve turavvihu bihâ ervâhanâ. Ve tukaddisü bihâ esrârenâ. Ve tünezzihü bihâ havâtıranâ. Ve efkâranâ. Ve tüsaffi biha kudrati ma fi-esrarina. Ve teşfi biha emradana. Ve teftehu biha akfale kulubina bi-nuri’l-fethil’il-mubin. Bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Yâ erhamerrâhimîn. Yâ erhamerrâhimîn. Ve ya Rabb-el âlemin… Âmin…

Allahümme inneke afüvvün, tühibbü’l-afve, fa’fü anna Ya Kerim.

Allahümme inneke afüvvün, tühibbü’l-afve, fa’fü anna Ya Rahim.

Allahümme inneke afüvvün, tühibbü’l-afve, fa’fü anna Ya Halim.

Ve selamun alel murselin; velhamdülillahi Rabbil âlemin, el-Fatiha….

Âmin…

BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi