Anasayfa » ŞÜKÜR VE TEŞEKKÜR

ŞÜKÜR VE TEŞEKKÜR

Yazar: yonetici
0 Yorum 140 Görüntüleyen

ŞÜKÜR VE TEŞEKKÜR

 

Çok arzu edilen ve özlemle gözlenen “Rabbani yaklaşım ve kendi anlayışımızla; KUR’AN’IN MANASI VE MESAJI” isimli Türkçe Meal-i Kerimi, Cenabı Mevla’mıza sonsuz şükürler olsun ki yayına hazırlamış bulunuyoruz.

Bizi bu çok hayırlı çalışmayı tamamlamaya muvaffak kılan Yüce Ma’budumuz ve maksudumuz olan Cenabı Hak Zülcelâl Hazretlerine sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Hazreti Peygamberimiz ve hidayet rehberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine, Hazreti Adem’den Ahir Zaman Nebisine Bütün Enbiya-i İzam Efendilerimize de (AS) salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Bütün Sahabe-i Kirama, Ehli Beyti Resulüllaha, Ezvacı Tahirata ve kıyamete kadar gelmiş ve gelecek ulema, şüheda, evliya ve süleha tüm mü’min ve müminata da rahmet duamızı ve tahiyyatlarımızı gönderiyoruz.

Umuyoruz ki; Üstat Ahmet Akgül Hocamız tarafından 40 yılı aşkındır, çok özel bir titizlik ve dikkatle yazılan ve dirayetle yorumlanan, Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi Tefsir Bölümü mezunu Abdullah Akgül Bey tarafından ise yayına hazırlanan bu Türkçe Kur’an Mealini huzurla ve hayranlıkla okuyacak ve elinizden bırakmayıp başvuru kitabı yapacaksınız!

Yüce Kitabımız, huzurlu ve onurlu yaşama ve sonsuz mutluluğa ulaşma programımız olan Kur’an-ı Kerimin a) her bir ayeti ve her bir kelimesi üzerinde; ciddiyet ve mesuliyetle durularak, b) üzerinde İslam Ulemasınca icma hasıl olmuş manalar hesaba katılarak, c) bilimsel sonuçlara ve çağdaş ihtiyaç ve sorunlara uygun ilahi mesajlar ve uyarılar anlaşılmaya ve aktarılmaya çalışılarak, d) Kelamı Kadim olan Kur’an’da aynı konulardaki bütün ayetlerin ortak ikaz ve irşadı ve tertip sırasına göre üstündeki ve altındaki ayetler ve diğer surelerle irtibatları esas alınarak e) ve “bu ayetler bugün bize yeniden iniyor ve Kur’an bütünüyle bize hitap edip sorumlu tutuyor” hakikati ve hassasiyeti içinde kafa yorularak ve sadece Cenabı Hakkın rızası ve insanımızın kolaylıkla yararlanması ve Kur’an’ın anlam ve amacına yol bulması (hidayet olunması) gayesiyle bu Yüce Meal-i Kerim tamamlanıp istifadenize sunulmuş bulunmaktadır.

Biz Kur’an-ı Azimüşşandan anladıklarımızı, böylesine samimiyetle ve netlikle ortaya koymasaydık, ilim ve irfan ehlince yanılgılarımız nasıl anlaşılıp uyarılacaktık ve uzun emekler ve kutlu dilekler sonucu vardığımız mana ve mesajları insanlarımıza nasıl ulaştırıp paylaşacaktık? Biz elbette haddimizi bildiğimiz kadar, mesuliyetimizin ve görevlerimizin de farkında ve şuurundayız. Yüce Mevla’mızın hidayet ve inayetiyle eriştirildiğimiz bu ilmi ve Kur’ani gerçekleri, güç ve iktidar odaklarının bizi sıkıntıya uğratması korkusuyla veya haset-fesat takımının kınaması ve dedikodu yapması kuşkusuyla, bunları gizleyip saklamaya ve eksik anlatmaya kalkışmamız halinde bize gelecek ilahi lanet ve belanın kahrına uğramaktansa (Bak: Bakara 159. Ayet) her türlü saldırıya peşinen hazır ve razıyız.

İnanıyor ve güveniyoruz ki; her kim kendi aklını ve aşkını Kur’an’a yöneltip yoğunlaştırırsa, Kur’an da kendi sırlarını ve mesajlarını onun tefekkür dünyasına ve vicdanına açacaktır; vaktini ve beynini Allah’ın Kelamına bağlayanları, Yüce Mevla’mız onun hikmet ve hakikat deryasından mahrum bırakmayacaktır.

Her biri elbette iyi niyetle, dini bir gayret ve mesuliyetle ve tabi ehliyet ve dirayetle hazırlanmış tefsirlerin ve özellikle Türkçe meallerin -ki, yarım asırlık bir süreçte bunların yaklaşık 100 (yüz) cilt kadarı Ahmet Akgül Hocamız tarafından elde edilmiş ve incelenmiştir:

a) Ya günümüz insanının hatta araştırmacı takımının bile anlayamadığı ağır bir Osmanlıca ile yazılmış olması.

b) Veya dili sade ve güncel olanlarında ise, genellikle mana ve mesajların kapalı tutulması, okurların kafasında yeni soru işaretleri oluşturması,

c) Ya da maalesef, birtakım korku ve kuşkuların psikolojik baskısı altında bazı ayetlerin anlamının ve amacının örtülmeye çalışılması, bizi böyle bir meal hazırlığına bir nevi mecbur bırakmıştır.

Bütün doğrular ve isabetli yorumlar Rabbimiz Teala Hazretlerinin ilhamı ve ihsanıdır; hatalar ve noksanlıklar ise kendimize ait kusurlardır. Muhterem ilim ve irfan erbabından ve değerli okurlarımızdan, noksanlıklarımızın ve hatalarımızın tespiti ve telafisi için bizi lütfen uyarmalarını, yararlı ve başarılı buldukları kısımları ise tensip ve teşvik buyurmalarını istirham etmek, herhalde hakkımız sayılmalıdır.

Başta Ufuk Efe, Nail Kızılkan, Kazım Gülfidan ve Halil Yaman kardeşlerimiz ve Konya Milli Çözüm Ekibimiz olmak üzere bugüne kadar emeği geçen herkese ve bundan sonra tenkit ve teşvikleriyle destek vereceklere, değerli Yayınevi yetkililerimize, dizgi ve baskıda titizlik gösteren görevlilere teşekkür ediyor, selam ve saygılarımızı iletiyoruz.

 

                                                        
                                     
Yayın Heyeti Adına

                                                                                                                          Osman Eraydın

 

  

 

TAKDİM VE TAKDİR

 

Kur’an’ın mesajını ve Allah’ın muradını, bu kadar net ve güzel aktaran ve başka kaynağa ihtiyaç bırakmayan bir Türkçe meali ilk defa görmekteyim. Başta Muhterem Ahmet Akgül Hocamıza, arkadaşım Abdullah Akgül Beye ve tüm emeği geçenlere en içten tebrik ve teşekkürlerimi arz iletirim. Ve hasseten; “mümin ve münafıkların fark edici özellikleri, Hakka tarafgirliğin önemi ve önceliği, faizsiz sistemin imani ve iktisadi gerekliliği, kaldırılan kölelik ve cariyelik, İslam’a ve insan fıtratına yakışmayan çocuk yaşta evlilik, nikâhta resmiyet, denklik ve geçerlilik, İslam’ın bir bütün olarak algılanıp uygulanmasındaki gevşeklik, cihat kavramındaki genişlik ve mali fedakarlık konusundaki Kur’ani titizlik, Allah’ın va’dine ve kudretine itimat manevi cesaret ve özgüven hususundaki zaiflik” gibi temel meseleleri netlikle ve ehliyetle vuzuha kavuşturan yaklaşım ve yorumları için takdirlerimi belirtmeliyim. Bu Meal-i Kerimin Medrese talebelerine, ilahiyat öğrencilerine, Kur’an’ı anlama, Onun hikmet ve hedefini algılama gayreti güdenlere rehberlik-kaynaklık edeceğini ve bir başvuru kitabı haline geleceğini ümit ve temenni etmekteyim. Saygılarımla.

 

                  KurbanSağdıç  

                                                          Ezher mezunu

 

 

 

TEBRİK VE TEŞVİK

 

Bu müstesna Türkçe meali şerifin; böylesine üstün bir dirayet ve dikkatle hazırlamasını ve Müslümanların istifadesine sunulmasını, Allah’ın özel bir lütfu olarak değerlendirmekteyim. Büyük bir manevi lezzetle, hatta huzur ve hayretle okuyuverdim. Sanki Cenabı Hak bize Türkçe hitap buyuruyor gibi hissettim. Sn. Abdullah Akgül Beyi ve hasseten Ahmet Akgül Hocaefendiyi tebrik eder, daha nice hayırlı ve başarılı hizmetler dilerim.

                                             MollaBahattinAydın*

 

           

 

* Hocamız müstear isim kullanmıştır.BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi