Anasayfa » ŞÜKÜR ALLAH'IM! (ŞİİR)

ŞÜKÜR ALLAH'IM! (ŞİİR)

Yazar: yonetici
0 Yorum 27 Görüntüleyen


ŞÜKÜR ALLAH'IM!

 Hak devrim çağrısın,
duydum inandım

Sevinçle ağladım, şükür
Allah’ım…

Belaya uğradım, sıkça
sınandım

Ruh bahçem kağladım1, şükür Allah’ım…

       

Erbakan’dan destur,
aldım alalı

Gerçeği haykırdım, ilme
dalalı

Gönlümü Hak yola, saldım
salalı

Bağrımı dağladım, şükür
Allah’ım…

        

Halkı soğutur ki, Hakka
dönesin

Dünya mı Ukba mı, hangi
yönesin

Yakışmaz mü’mine, yanıp
sönesin

Kalp çarkım yağladım,
şükür Allah’ım…

       

Âlem şaşı bakar, ailem
garip

Lakin hiç değilim,
bundan muzdarip

Siyonist İblisle, oldum
muharip

Zalimi loğladım2, şükür Allah’ım…

       

Sataşan olursa, Hakka
Furkan’a

Milli Çözüm bakmaz, güce
fırkana

Hücuma yeltense, kim
Erbakan’a

Başında şakladım3, şükür Allah’ım…

      

Bir dönem hep sağdan,
sola savruldum

Lütfunla küfürden,
kirden duruldum

Sevdana sığındım, âşka
vuruldum

Sırrını sakladım, şükür
Allah’ım…

      

Bulunmaz Sultanım, eşin
menendin
4

Hep kırdım yularım,
attın kemendin

Zafere yaklaştı, kutlu
trendin
5

Çok şeytan cağladım,
şükür Allah’ım…

       

Bunca günahıma, rağmen
hataya

Hiç ara vermedin, ihsan
ataya
6

İnayet kıldın bu, gönlü
hastaya

Sayende sağaldım, şükür
Allah’ım…

       

Kur’an’ı vicdanı, mastar7 eyledin

Acizi aslına, astar
eyledin

Ne büyük sırlara, mazhar
eyledin

Damlaydım çağladım,
şükür Allah’ım…

       

Gayretim sayılmaz,
lütfun yüzdesi

Ne şereftir olmak,
Dostun gözdesi
8

Kalbime konuştur9, Mesih müjdesi

Putlardan pâkladım,
şükür Allah’ım…

        

Hacca gider yüzü, Haçlı
AB’de

Öz Bâtıla dönük, gözü
Kâbe’de

Melheme-i Kübra, büyük
arbede

Deccali tığladım10, şükür Allah’ım…

        

Ucuz devlet cennet, yok
bedavaya

Kimse kıymet vermez,
kuru sevdaya

Hidayet buyurdun, bu Hak
davaya

Bir katkı sağladım,
şükür Allah’ım…

        

Ayağına serdim, ben Ak
gülümü

Hizmetine sundum, bilgi
gölümü

Hak nasip eyledi, buruk
gönlümü

Hocama bağladım, şükür
Allah’ım…

          

1- Kağlamak: Sebze ve çiçek bahçesini
yabani otlardan ayıklamak.

2- Loğ: Toprak damları ve
yolları bastırmak için hazırlanan ağır silindir taş.

3- Şaklamak: Kırbaç olup başında
patlamak.

4- Menendi: Benzeri, dengi,
(Farsça).

5- Trend: Eğilim, gidişat, meyil,
yöneliş,

6- Ata: İhsan, ikram, bağış.

7- Mastar: Sıvacı ve duvarcıların
düzgünlük ölçme çıtası.

8- Gözde: Benzerlerinden seçilip
sevilen, özel değer verilen.

9- Konuşlamak: Askeri birlikleri ve
silah sistemlerini yerleştirmek.

10- Tığ: Ucu çengelli şiş, eski
dilde kılıç.


BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi