Anasayfa » NETİCE

NETİCE

Yazar: yonetici
0 Yorum 6 Görüntüleyen

                                         NETİCE

 

 

Teşhis broşürümüzün 6 numaralı karikatüründe Türkiye`de halen tatbik edilmekte olan faizci kapitalist düzenin nasıl “Köle Düzeni” olduğu açıkça gösterilmiştir. Bu karikatür Türkiye`de emperyalizm ve Siyonizm`in desteğiyle kurulmuş olan “Siyasi Aldatma Rejimi”nde halkın TRT ve bir kısım basın tarafından al­datıldığı bunun sonucu olarak gerçekleri bilmediği için, haksız, hileli seçim kanunlarının sonucunda sözde yapılan seçimlerde halk , yine bilmeden emperyalizm ve siyonizma hizmet eden taklitçi partilere daha çok oy vermekte. Böylece iş başına gelen taklitçi zihniyeti yönetimler kolaylıkla “IMF” motoru tarafından etkilen­mekte ve neticede milletin kanı, canı önce iki haznede toplanmakta. Bunlardan birisi bankalar, diğeri de hazine ve fonlar depolarıdır. Buralarda toplanan imkanlar daha sonra, emperyalizme, siyonizme, onların işbirlikçilerine ve israflara intikal ettirilmektedir. Teşhis broşürünün 6 numaralı karikatüründe “Köle Düzeni”nin bu gerçeği açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

 

Türkiye`de Adil Düzen`e geçildiği zaman durum ne olacaktır. Bu neticeyi aşağıdaki tablo VIII aynı şekilde açık bir tarzda ortaya koymaktadır. Bu tablodan da yorulduğu gibi milletin gerçekleri görüp şuurlanması ve verdiği oylarla taklitçi zihniyetleri değil Milli Görüş zihniyetini desteklemesiyle yeni Adil Düzen kurulacaktır. Bu gerçeği tablonun üzerindeki seçim sandığı ve bunun y umudaki yeni Adil Düzen levhası göstermektedir. (Ta­blo VIII)

 

Yeni   Adil   Düzen   kurulduğunda   yukarıda   da Açıklandığı gibi inançlı kadrolar Milli Görüş şuurunu bir transformatör gibi güçlendirecekler, ilme ve inanca dayalı Milli Görüş motoruyla siyasi kadrolar başta olmak üzere bütün inançlı düzen kadroları Adil Ekonomik Düzeni kurup çalıştıracaklardır. Böylece bu düzende IMF`nin yerini Milli Görüş motoru alacak, taklitçi zihniyetli partilerin yerini Milli Görüş zihniyetli parti alacaktır.

 

Tablo VIII`de görüldüğü gibi Cenab-ı Hakk`ın Türkiye`ye verdiği bütün zenginlikler, “Milli, Güçlü, Süratli, Yaygın Kalkınma Stratejisi”ne uygun Olarak hazırlanacak makro planlar ve projeler ile sefer­ber edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülkenin bu zenginlikleri şunlardır:

 

İnsan  gücü,  madenler, ormanlar, topraklar, meralar, türlü iklim zenginlikleri, sular, doğal güzellikler, mevcut imkanlar, yatırımlar ve tesisler.

 

Tabloda görüldüğü gibi inançlı kadroların çalışmasıyla bu kaynaklar bütün yurt sathında gerçekleştirilecek olan yatırımlarla zenginliğe dönüşecektir. Yurt sathı bir baştan bir başa verimli projeler vasıtasıyla madenler, hizmetler, hayvancılık, ahlaklı turizm, tarım, ormanlar, küçük sanayi, milli harp sanayi, sanayi ve ağır sanayi ile ilgili üretim projeleri ile donanacaktır. İnsan gücü bu projeler vasıtasıyla kısa zamanda höyük zenginlikleri meydana getirecektir. Bu zenginlik­ler neticede ülkede ki bütün vatandaşlara yayılacak “Herkese Refah” getirecektir. Böylece bütün vatandaşlar zengin olacaklardır, diğer yandan devlet üretimine yaptığı katkı karşısında kendi hakkını alacak. Böylece bütün vergiler kalktığı halde çok zengin olacaktır. Devlet bu zenginliğiyle :

 

1. Temel hizmetlerle ekonominin desteklenmesi

 

2. Tanzim hizmetleri ve “Tam Teşvik” ile va­tandaşların desteklenmesi

 

3. Aç-açık bırakılmaması sosyal adalet gereği ülkedeki bütün insanların insanca yaşama şartlarının gerçekleştirilmesi hizmetlerini yürütecektir. Tabloda bu hizmetler sembolik şekiller olarak belirtilmiştir.

 

Diğer yandan “Adil Düzen” ve “Adil Ekonomik Düzen”in neticesi olarak ülke Siyonizm ve emperyaliz­min kölesi ve uşağı olmaktan kurtulacak bütün zenginliklerini sömürülerek Siyonizm ve onların işbirlikçilerine intikal ettirmekten kurtulacak bunun yerine, zengin va­tandaş, zengin devlet ve bugünkü ağır dış borç ve faizler altında ezilmek yerine tam tersine hattâ kardeş Müslüman ülkelere mali yardımda bulunan onlara her türlü üretimiyle ve savunma sanayi mamulleriyle destek­leyen, bir ülke hâline dönüşecektir.

 

Bu dönüşmeye paralel olarak bu gün halen Türkiye`mizden, yurtdışına gitmek mecburiyetinde kalan 3 milyon işçi evladından dileyenlerin hepsi yurduna dönecek ve bugün orada, kendine hatta ustabaşılığı yapanları kendi memleketinde kurulacak fabrikalarda çalıştırarak onlara kendi ülkelerinden daha çok ücret vermesi imkanları ve sonuçları doğacaktır.

 

Bunun neticesi olarak Türkiye batıya işçi değil, turist gönderen ülke haline dönecektir.

 



 

BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi