Anasayfa » KONYA’DA FETİH ŞÖLENİ

KONYA’DA FETİH ŞÖLENİ

Yazar: yonetici
0 Yorum 63 Görüntüleyen

KONYA’DA FETİH ŞÖLENİ

MGV adına düzenlenen
fetih kutlamaları, Konya’da ve stadı dolduran on binlerin katılımıyla ve büyük
bir coşkuyla gerçekleştirildi. İslam aleminden eski Cumhurbaşkanı, Başbakan,
Bakan, Cemaat Başkanı ve birçok önemli şahsiyetin de hazır bulunduğu toplantıda,
Erbakan hocanın tarihi konuşmasından aldığımız notlar;

“Sözlerime, yurt
dışından katılan kıymetli misafirlerimizle ve bu stadı dolduran inançlı
kardeşlerimizle İstanbul’un Fethini kutlamak ve başta Irak, Filistin ve
yeryüzündeki mazlum Müslümanlara yapılan vahşet ve hakaretleri kınamak üzere
bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hak’ka sonsuz şükürler ederek başlıyorum.

‘’Böylesine önemli ve
anlamlı kutlamalar için Konya’yı seçmemiz sebepsiz değildir. Bu, Konya’mızın şu
altı şerefli özelliği taşıdığı içindir;

1- Konya’mız Büyük
Selçuklu devletinin başkentidir.

2- Konya’mız (maneviyat
ikliminde, Hz. Peygamber efendimize, teşrif etmeleri için tercih hakkı verilen)
BELDE-İ MUHAYYERE’DEN biridir.

3- Konya’mız; Kur’an
ahlakının canlı timsallerinden Hz. Mevlana’nın şehridir.

4- Konya’mız Muhittin-i
Arabî hazretlerinin meşhur Fütuhatı Mekkiye adlı eserinde, müjdelediğine göre;
İslam ümmetinin koyu bir fetret (cehalet, gaflet ve esaret) döneminden sonra
beklenen, büyük ve bereketli yeni fetihlerin başladığı kutlu hareket
merkezidir.

5- Konya’mız Milli
Görüş’ün doğum yeridir.

6- Konya’mız Milli Görüş
davasının orta direğidir.”

“Bugün hem şanlı bir
tarihi anıyoruz, hem de insanlığı bunaltan bu zulüm ve zillet dönemini
kapatacak ve aydınlık günlere kapı açacak yeni fetihlerin coşkusunu yaşıyoruz.”

“İstanbul’un fethi;
kökünü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Hendek Harbi’ndeki müjdesinden ve
manevi desteğinden alıyor. İstanbul’un fethini müjdeleyen hadisi şerif, zafere
ulaşmak için üç önemli şartı bizlere öğretiyor;

1- Allah’ın izni ile
başaracağına tam ve kesin bir iman ve kanaat,

2- Gerçek ve örnek bir
lider,

3- Şuurlu, sorumlu ve
azimli asker.”

 

Not: Bu arada stadın
önündeki gençler şu sloganı haykırıyor; “Hocam insanlık sizi bekliyor”

Ve sanki Hocamız bu
samimi slogana ve arzuya cevap veriyor;

“Evet insanlık yeni bir
fethi bekliyor ve Milli Görüş bu fethi gerçekleştirecek bütün şartları ve
sıfatları, çok şükür üstünde taşıyor..”

“Unutulmasın ki,
İstanbul’un fethi gibi, kurtuluş mücadelemiz gibi, milletimize nasip olan bütün
büyük zaferler, zahiren zayıflık, dağınıklık ve karanlık dönemlerin ve karamsar
günlerin hemen arkasından gelmiştir.”

“Bugünkü, ekonomik,
siyasi ve kültürel kuşatılmışlığın ve bazılarını çaresizlik ve teslimiyete iten
bu karamsarlığın sonunda ve pek yakında da büyük çıkışlar ve şahlanışlar
yaşanacaktır. Bütün bunları elbette üstün beceri ve birikime sahip Milli Görüş
başaracaktır”

“Çok üstün yaratılış ve
yeteneklere sahip kılınan Sultan Fatih, çocukluğundan itibaren de, yine özel bir
eğitim ve öğrenim sürecinden geçirilmiştir.

O daha önce 22 sefer
kuşatılıp bir türlü fethi başarılamayan İstanbul’u alacağına inanmış, kendisini
bu yola adamış birisi olarak; bir yandan, namaz ve niyazında, aciz ve naçiz bir
kul olarak rabbine boyun eğip yalvarıyor.

Ama diğer tarafta, bütün
batıyı arkasına alan gururlu Bizans’a karşı hücuma geçerken, denize doğru
sürdüğü şahlanmış atının üzerinde bir aslan kesiliyordu

Sonunda İstanbul’un
fethiyle; asla yıkılmaz ve başa çıkılmaz zannedilen süper güçlerin iman ve
azmin karşısında nasıl çözülüp çöktüğü ortaya çıkıyordu.

Fetih münasebetiyle şu
beş yüksek ve örnek şahsiyeti hayırla yad ediyor ve onlar gibi olmamız
gerektiğini hatırlatıyoruz:

1- Allah’ın rızasını ve
insanlığın duasını amaçlayarak; hak ve adaleti hakim kılma yolunda İstanbul’un
fethine odaklanmış kutlu komutan Sultan Fatih.

2- 80 yaşında 6 oğluyla
birlikte, Peygamber müjdesine nail olmak ve şahadet rütbesine ulaşmak için, ta
Bizans önlerine gelip İstanbul’u şereflendiren Eba Eyyub El Ensari Hazretleri
ki: “Sen çok yaşlısın geride durup dua etmekle meşgul olmalısın” diyenlere;
“Hayır ve asla”

Sizin bu tavsiyenizle,
Kur’an’ın talimatını terk edemem ve geri çekilemem” diyen seçkin sahabedir.

3- Sultan Fatih’in
muallimi ve mürşidi olmasına rağmen, onun fetihle ilgili, aklının yatmadığı,
hikmet ve hedefini kavrayamadığı birçok emirlerine, herkesten önce koşan ve
müminlere örnek olan yüce şahsiyettir.

Bugün, dış güçlere
teslim olan işbirlikçi ve taklitçi gafillerin hıyanetlerine hikmet uyduran ilim
ve irfan erbabının, Akşemsettin hazretlerinden ders almaları gerekir.

4- Şöhret, ganimet ve
etiket gibi dünyalık basit heves ve hesapları tepeleyip, cihat ruhu ve şahadet
şuuruyla sancağı burçlara diken, zahmet ve tehye kendisi atılıp, nimet ve
ganimeti başkasına terk eden, büyük kahraman ve gerçek mücahit, Ulubat’lı Hasan

İşte Hadis’te övülen
kahraman ve kararlı asker örneğidir.

5- Fethin kutlu
hatırası, Fatih’in özel vakfı ve manevi mirası Ayasofya..

Rahmetli Necip Fazıl’ın;
“Hakk’ın, batıla galebesinin muhteşem sembolüdür” dediği ve bugün Bizans
bozuntularının tekrar ele geçirmeye yeltendiği, mahzun Ayasofya..

 

Sultan Muhammed’i Fatih
yapan, çağ açıp çağ kapatan formül, şu üç faktörü içermektedir;

1- Kesin inanç ve
kararlılık

2- Çok yönlü tedbir ve
tam hazırlık

3- Teknolojik üstünlük
ve farklılık.

Şimdide de, yeni
fetihler yapmak, bu zulüm ve zillet dönemini kapatıp, adalet ve izzet
medeniyetini kurmak için, şu üç adım hayati öneme haizdir;

1- Siyasi irade…
Milli, yerli ve haysiyetli düşüncenin, artık mutlaka iktidara taşınması.

2- Yeryüzünde kurulacak
yeni bir medeniyetin (İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Ortak Pazarı, İslam
Savunma Paktı, İslam Dinarı ve diğer gerekli organ ve oluşumların)
tamamlanması.

3- Sadece psikolojik,
sosyolojik ve ekonomik değil, mutlaka teknolojik üstünlüğün de sağlanması…

Bu adımlar atılınca,
sırasıyla ve pek yakında;

1- Yaşanabilir Türkiye.

2- Yeniden büyük
Türkiye.

3- Yeni Bir Dünya
kurulacaktır.

Çünkü yegâne kuvvet ve
kudret sahibi, yalnız Cenab-ı Hak’tır. Ve Allah, Azizün Züntikam’dır…
Zalimlerden ve hainlerden mutlaka ve pek yakında, intikamını alacaktır.”

 

Stadyum’da ki en anlamlı
pankartlardan birisi;

“Yüreği yetmeyenlerin
bahanesi; SEN…

Baş koyulan kutlu yolun
divanesi; SEN…”

Biz de şunu ekleyelim;

“Bereketli başbakanın
efsanesi; SEN…

Ve önder şahsiyetlerin
şahanesi;
SEN…”                       

 

Sudan Eski Cumhurbaşkanı
Abdurrahman Swar Ez­-Zeheb’in konuşma özeti;

“Ceddiniz Osmanlı, tüm
İslam ve insanlık alemine, çok muhteşem ve mübarek bir adalet ve merhamet
medeniyeti kurup yaşattığı gibi; şimdi yine büyük lider Prof Dr. Necmettin
Erbakan’ın öncülüğünde sizler de; inşallah bu vahşet ve dehşet dönemini
kapatacak ve yeni bir saadet medeniyetini kuracaksınız. Böylece bizim gibi
Afrika’daki, Asya’daki ve tüm dünyadaki mazlumları kurtaracak ve dualarını
kazanacaksınız.”

 

Pakistan İslam Partisi
Genel Başkanı ve ana muhalefet lideri kadı Hüseyin Ahmet;

“Çok değerli büyüğüm,
Aziz Hocam ve sevgili gençler Siyonist ve emperyalistBatı, Osmanlı’yı yıkıp İslam alemini parçaladıktan sonra,
maalesef perişanlık içerisinde karanlık bir dönem yaşanmıştır. Ama çok şükür ki Rabbimiz yeniden ufkumuzu aydınlatan ve
umudumuzu canlandıran Erbakan Hocamızı
imdadımıza yollamıştır. Ne var ki, zulüm ve sömürü saltanatının yıkılması
telaşıyla bütün hıyanet merkezleri nun
yolunu tıkamaya çalışmıştır. Ama büyük lider Erbakan bunların hiçbirinden
yılmamıştır; Nizam kapatılınca Selamet’i; Selamet kapatılınca Refah’ı; Refah
kapatılınca Fazilet’i; Fazilet kapatılınca Saadet’i kurmuş ve bayrağı asla
yerde bırakmamıştır. Ve böylece mutlu ve muhteşem hedefine yaklaşmıştır.

“Dünyanın neresinde
olursa olsun, Milli Görüş; inanç ve amaç bakımından, din ve düşünce ayrımı
yapmadan, tüm insanlığı kucaklayan tek bir cemaattir. Ve en bilinçli ve
bereketli bir teşkilattır.”

“Ey Türkiyeli
kardeşlerim Ne kadar talihlisiniz ki dünyayı dize getiren ve ezip geçen dış
güçlerin ve içinizdeki işbirlikçilerin bütün hile, haksızlık ve hıyanetlerine
rağmen, zerre kadar ürkeklik ve gevşeklik göstermeyen Erbakan Hocamız gibi, üstün bir beyne, birikime
ve beceriye sahip lideriniz vardır. Artık inanarak ve üstüne basarak
vurguluyorum ki; insanlar şu iki kutuptan birine bağlıdır:

1- Ya Rahmani ve insani
davanın; yani Erbakan’ın yanındadır, 2- Veya siyonist şeytanların Amerikanın
safındadır.

Mevcut siyonist ve
emperyalist sömürü ve saldırı düzeninin tek ve örnek natifi olan ADİL DÜZEN’in
hâkimiyet bayramında buluşmak dilek ve dualarımla, hepinizi Allah’a emanet
ediyorum.”

 

Malezya İslam Partisi
Genel Başkanı Abdülhadi Awang’ın konuşması;

“Bizim en büyük şansımız
ve şerefimiz, bütün dünyanın bozuk dengelerini düzeltip değiştirecek olan Milli
Görüş ve Adil Düzen lideri ve tüm mazlumların ümidi, muhteremHocamız Erbakan’a asker ve talebe
olmaktır. İşte bakın ve anlayın; dünya İslam liderleri Erbakan Hocasının
yanında ve bir aradadır”

 

Kuveyt’ten katılan,
Dünya İslam Gençliği Eğitim Başkanı, yazar ve mütefekkir Mustafa Tahhan’ın
konuşması:

“Biz 1970 yılında
Erbakan Hocamızı ve Milli
Görüş davasını tanıyıp öğrenmek ve tüm Arap-İslam alemine bu tarihi proje ve
prensiplerini götürüp icaplarını yerine getirmek üzere, Ankara’ya gönderildik.
O günden beri; yüksek anlayış ve ahlakına, tüm insanlığı kucaklayıp kurtaracak,
örnek ve orijinal programlarına ve asla yılmaz ve yorulmaz, azim ve
kararlılığına hayran olduğumuz Hocamızın
yolundan ve yanından asla vazgeçmedik, yan çizmedik.

Bu davayı, Erbakan
hocamızın kontrolünden çıkarmaya heveslenen gafillere: “Erbakan, Abdülhamid’den
çok daha tehli ve tesirli bir kişidir. Bu nedenle mutlaka önü kesilmeli, işi
bitirilmelidir” diye yazan, siyonist yetkililerden ders almalarını ve
utanmalarını tavsiye ederiz”

 

Gönülden Gelen bir
Selamlama;

 

Çağımızın en büyük dava
devlet adamı…

Türkiye merkezli Adil
bir Medeniyetin mimarı..

Refah-Yol hükümetinin
efsane Başbakanı..

Aziz ve Muhterem Hocam

Yurt dışından ve Anadolu
muz’dan teşrif eden saygıdeğer konuklar.

Çok vefakar ve cefakar
dava arkadaşlarım

Fetih şölenimize hoş
geldiniz, Konya’mıza şeref verdiniz.

Alparslan erenlerin,
Osman Gazilerin ve Sultan Fatihlerin manevi mirasını, en mutlu ve muhteşem
hedeflere taşımak için, 1969’da Konya’mızdan yola çıkan Milli Görüş kahramanı;
Öyle umuyorum ki şimdi de beklenen Zafer Bayramının müjdesini ve son
mesajlarını vermek için aramızdadır. Kutlu Konya’mızdadır.

Deccalin askeri olan dış
güçlere ve içteki hainlere rağmen; bütün engelleri aşarak, mutlu sona
yaklaşmıştır.

Ey dünyayı değiştirecek
adam.. Aziz Hocam..

İşte Milli Gençlik,
dimdik olarak karşınızdadır… Hizmetinin başındadır…

Ellerinden öpüyor
dualarınızı bekliyoruz

 

 

ŞİİR:

 

Bak; Afgan’da dert var,
Irak’ta vahşet

Kudüs’te kan döker,
siyonist dehşet

Ey Azizün Züntükam,
Vahidü Kahhar

Mazluma sekinet ver,
zalime haşyet

 

BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi