Anasayfa » DÜNYA`DA VE TÜRKİYE`DE YENİ GELİŞMELER

DÜNYA`DA VE TÜRKİYE`DE YENİ GELİŞMELER

Yazar: yonetici
0 Yorum 143 Görüntüleyen

 

ÇİZGİLER VE DÜĞÜM NOKTALARI
9 Eylül 1990 günü İstanbul`dan yola çıkıp Mekke`ye hareket ederken Körfez Barış Harekatını yürütmek için gayelerimiz şunlardı:
Körfez olayı gerçekte insanlık tarihinin beş önemli oluşum çizgisinin bir düğüm noktasıdır. Bunun için biz de bu çalışmalarımızda beş ana gaye güdüyorduk.
1. Emperyalizm (Ezen Güç) çizgisi
Doğu-Batı ayrımı ortadan kalktıktan sonra “Ezen Güç” bütün mazlumlara karşı daha pervasızca tecavüz yapmaya başladı.   ABD`nin   Libya,   Dominik,   Granada,   Panama   ve Liberya`da fiili müdahalelerinin arkasından şimdi en pervasız ve en büyük tecavüzünü yapmaya kalkışıyordu. Bir noktada bu tecavüzlerin mutlaka önlenmedi şarttı. Onun için emperyalist Batılı güçlerin biran evvel Körfez Bölgesini terk etmeleri temin` edilmeliydi.                                                  
2. Siyonizm Çizgisi
Siyonizm’in haksız tecavüzlerine karşı çıkılması, bir yeni adım atarak “Büyük İsrail”i kurma projesi mutlaka durdurulmalıydı. Bunun için bölgedeki Müslüman ülkeler arasında bir savaşın çıkması ve bunun neticesinde Müslüman ülkelerin harap olması, güçlerinin zayıflaması ve servetlerinin ziyan edilmesi önlenmeliydi.
3. Petrol Çizgisi
Bu en önemli stratejik madde, insanlığın ezilmesi ve sömürülmesi için değil, refahı ve gelişmesi için kullanılmalıdır. Bunun için bu stratejik maddenin direk kontrolü, serveti faizci kapitalist düzen vasıtasıyla insanlığın sömürülmesi için kullanan emperyalizmin eline geçmemeli, asıl sahibi olan Müslüman ülkelerin refahı için kullanılmalıdır.
4. MTB Çizgisi
Yukarıda da açıklığı gibi, emperyalizmin (Ezen Güç) bütün insanlığı sömürmek isterken Müslüman ülkelerin yönetimlerini etkilemeye büyük çaba harcamaktadır, İslam ülkelerinin yönetimlerinin meydana getirdikleri “İslam Konferansı”, çeşitli sebeplerden dolayı emperyalizme karşı etkin rol oynayamamakta, emperyalizme karşı gerekli mücadeleyi verememektedir. Nitekim Körfez Krizi karşısında da bu konferans dışişleri bakanları seviyesinde toplanmış, krizi mutlaka barış yoluyla çözüme ulaştırması beklenirken hiçbir çözüm ortaya koyamadan ve bu meseleyi çözmesi gereken asıl kendisi değilmiş gibi bir daha toplanmamak üzere dağılmıştır. Ayni şekilde “Arap Birliği” de konuyla ilgili olarak toplanmış, fakat daha ilk toplantısında ikiye bölünmüş ve konuyu beraberce müzakere edemeyecek hale gelerek dağılmıştır.
Yönetimlerin teşkil ettikleri kuruluşların yıllardan beri en hayati meselelerde dahi emperyalizmin tecavüzleri karşısında Müslüman halkların menfaatlerini koruyamamaları yüzünden yavaş yavaş bütün Müslüman topluluklarda emperyalizme karşı anti-emperyalist cereyanlar kuvvetlenmiş, bunlar zamanla milyonlarca insanı temsil eden güçlü organizasyonlar haline gelmişlerdir. Bir kısmı siyasi partiler halinde, bir kısmı dernekler halinde, bir kısmı ise çeşitli kuruluşlar haline gelmişlerdir. Nüfusu 1.5 milyara yaklaşan seksene yakın Müslüman topluluğun anti-emperyalist siyasi partileri ve çeşitli kuruluşları şimdi artık büyük bir güç haline gelmişlerdir. MTB yani “Müslüman Topluluklar Birliği” bu oluşumu teşkil etmektedir.
İlk defa Amman`da 13 ülkenin siyasi parti ve kuruluşlarının liderleri ve yüksek seviyedeki müşavirleri bir araya gelmişlerdir. Bu toplantıya giderken bu oluşumun gelişmesi ve organize bir güç olarak planlı-programlı çalışmasını temin ve önemli dünya meselelerini istişare ederek görüş birliğine varmasını göz önünde bulunduruyorduk. Nitekim çalışmalarımız da bu yönde önemli adımlar atılmıştır.
5. Türkiye Çizgisi
Refah Partisi Türkiye`nin Müslüman ülkelerle Ortak Pazar kurması ve 1.5 milyarlık Müslüman ülkeler pazarının ihtiyacını Türkiye`de   kurulacak   ağır   sanayi   tesislerinin   üretimiyle karşılanmasını istemektedir. Türkiye`deki diğer siyasi partiler ise Avrupa Topluluğu`na girmeyi amaç edinmişlerdir. Halbuki Türkiye AT’ye girer girmez, İsrail`de AT`ye girecek, böylece Türkiye ile AT tek devlet olacak. Yani Theodor Hertzel`in planının ikinci adımı gerçekleşmiş olacaktır.

  

BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi