Anasayfa » DEVLET BAKANLIĞI (İnsan Hakları, Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu)

DEVLET BAKANLIĞI (İnsan Hakları, Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu)

Yazar: yonetici
0 Yorum 143 Görüntüleyen

DEVLET BAKANLIĞI (İnsan
Hakları, Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu)

DEVLET BAKANLIĞI

İNSAN HAKLARI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

DEVLET DENETLEME KURULU

ÖZET

İNSAN HAKLARI

• İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu oluşturulmuştur.

• İnsan Hakları Teşkilat Yasa Tasarısı TBMM`ne sevkedilmiştir.

• İnsan Hakları ihlalleri ile ilgili talep ve şikâyetler
değerlendirilmiştir.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

• Memurlar ve diğer kamu görevlileri kanun tasarısı taslağı
hazırlanmıştır.

• Tüm kamu kurumları için 6.171 yeni kadro ihdas edilmiştir.

• Kamu personel ihtiyacı için açıktan atama izni verilmiştir.

YÜKSEK DENETLEME KURULU

• 1995 yılına ait “Kamu İktisadi Teşekkülleri Genel Raporu”
düzenlenmiştir.

• 1994 yılı denetim raporları görüşülmüş, 1995 yılı raporları görüşülmeye
başlanmıştır.

İNSAN HAKLARI KONUSUNDA YAPILAN FAALİYETLER

09.04.1997 tarihinde yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile Devlet
Bakanı’nın Başkanlığı`nda, Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri, Dışişleri ve Adalet
Bakanlığı Müsteşarlarının katılımı ile (İnsan Hakları Koordinatör Üst
Kurulu) oluşturulmuştur. Kurulun İnsan Hakları Müsteşarlığı kuruluncaya
kadar faaliyette bulunması kararlaştırılmıştır.

İnsan Hakları Teşkilatı Yasa Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi`ne
sevk edilmiş ve Plan ve Bütçe komisyonunun gündemine gelmiştir.

insan Hakları ihlalleri ile ilgili talep ve şikâyetler
değerlendirilmiştir.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

1. Devlet Personel Rejimi Reformu çalışmaları çerçevesinde:

a) Memurlar ve diğer kamu görevlileri kanun tasarısı taslağı
hazırlanmıştır.

b) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali, sosyal hak ve yardımlarına
ilişkin kanun tasarısı taslağı hazırlanmış ve tartışmaya açılmıştır.

2. Tüm kamu kurumları için 6.171 yeni kadro ihdas edilmiştir.

3. Kurumların ihtiyacı için memur, sözleşmeli personel, geçici ve sürekli
işçi kadrolarına bütçe dengeleri gözetilerek açıktan atama izni verilmiştir.

BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURUMU

Faaliyet konusu Kamu İktisadi Teşebbüslerini, mali, idari, hukuki ve
teknik yönden T.B.M.M. adına denetlemek olan Başbakanlık Yüksek Denetleme
Kurulu şalışmalarını

1-Yıllık denetleme raporları

2- Özel inceleme raporu

3- İvedi durum raporu

4- KİT genel raporunun hazırlanması suretiyle gerçekleştirmiştir.

Hükümetimiz döneminde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 213 adet Kamu
İktisadi Teşekkülü, Kamu İktisadi Kuruluşu, Bağlı Ortaklık ve Sosyal Güvenlik
Kuruluşu`nun 1995 yılı hesap ve işlemleri ile ilgili denetimlerini yaparak
Başbakanlığa sunmuştur.

Bu dönemde 7 kuruluşun faaliyetleri ile ilgili özel inceleme raporu, 3
kuruluş için ivedi durum raporu lıa/ırlaıımış olup, aşağıdaki hususlarda da
tahkikat, soruşturma ve inceleme istemiş olup, Bakanlık ve Kurumca sonuçlırılmış
ve sonuçlarından Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu`na bilgi verilmiştir.

– Ekonomik Kültürel Eğitim ve Teknik işbirliği Başkanlığı`nın 1994 yılı
denetim raporunda yer alan, temenniler ile ilgili soruşturma raporu
hazırlanmıştır.

Yine bu dönemde Kurulun; iktisadi, mali, idari, hukuki ve teknik yönden
sürekli olarak gözetim ve denetimine giren kuruluş, müessese ve bağlı
ortaklıklar için kesinleşmiş verilere dayanarak ayrı ayrı hazırlanan denetim
raporlarındaki bilgiler esas alınmak suretiyle, sektörler itibariyle bir
düzenleme ve değerlendirmeyi kapsayan 1995 yılına ait “KAMU İKTİSADİ
TEŞEBBÜSLERİ GENEL RAPORU”düzenlenerek yeterli sayıda bastırılmış ve
bakanlıklar, üniversiteler ve ilgililerin istifadelerine sunulmuştur.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu bu hizmetlerini 18 grup başkanı üye,
123 başdenetçi ve 27 denetçi marifetiyle gerçekleştirmiştir.

Ayrıca Yılık Denetim Raporları’nın KİT Komisyonu`nda 1994 yılı
görüşmeleri yapılmış, 1995 yılı raporları ile ilgili görüşmelere de
başlanılmıştır.


BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi