Anasayfa » DEVLET BAKANLIĞI (Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü)

DEVLET BAKANLIĞI (Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü)

Yazar: yonetici
0 Yorum 141 Görüntüleyen

DEVLET BAKANLIĞI (Devlet
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü)

 

DEVLET BAKANLIĞI

 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZET

YURTDIŞINDA ÇALIŞAN VATAŞLARIMIZIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK
ÇALIŞMALAR

• BATEK çalışmaları aktif hale getirilmiştir.

• Yıllardır yapılamayan Türkiye-Irak KEK Toplantısı Ankara`da yapılarak
100 milyon dolarlık ticari ihaleler onaylanmıştır.

• Irak`a resmi bir ziyaret gerçekleştirilerek, Irak Lideri Saddam Hüseyin
ile 1.5 saatlik görüşme yapılıp, bu görüşmede ikili ilişkiler ele alınmıştır.

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

• Muhtelif hava alanları ve yerleşim yerlerinde meteoroloji istasyonları
kurulmuştur.

• Meteoroloji istasyonlarımızın haberleşme ve uygulama bilgisayar yazılım
programı çalışmaları sürdürülmüştür.

• Türkî Cumhuriyetler ile meteorolojik ilişkiler kurulup, ortak
çalışmalar yapılmıştır.

• Avrupa Meteoroloji Uydu İşletme Teşkilatı`nın ulaslararası toplantısı,
Avrupa ülkelerinin katılımıyla Antalya`da gerçekleştirilmiştir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Vakıflar Mevzuatı`nın uygulanmasında karşılaşılan muhtelif sorunlar
gözönünde bulundurularak, çözümüne yönelik kanun tasarıları hazırlanmıştır.

Abide ve Yapı işleri Daire Başkanlığı`nca ;

Kat karşılığı ve yap-işlet-devret modeline göre yaptırılan gayri
menkullerden

Vakıflar Genel Müdürlüğü`ne yüzlerce dükkan, daire, büro, sosyal tesisler
ve villalar kazırıldı.

Onlarca vakıf malı restore ettirilerek işler hale
getirilmiştir.

Onlarca eski eser restore ettirilerek yok olmaktan
kurtarılmıştır.

Muhtelif yurt binaları onarılarak sağlıklı hale getirilmiştir.

İşgalli vakıf arazileri ile ilgili imar ıslah çalışmaları yapılmıştır.

Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı`nca;

Yurt hizmetleri ciddi olarak ele alınıp 6.000 civarında yeni öğrenci
yurtlara yerleştirilerek, yurtlarda kalan öğrenci sayısı 11.570`e
çıkarılmıştır.

Sayısı 20 olan imaretlere 7 ayrı merkezde daha ilave yapılarak, 5.485
kişiye hergün yemek alma imkânı sağlanmıştır.

Tamamen yıkılıp kaybolan 10 adet caminin hayırsever kişi ve kuruluşlarca
yeniden yapılması temin edilip inşaatlarına başlanmıştır.

Bezm-i Alem Vakıf Gureba Hastanesi`nde ciddi bir çalışma ile 10 adet yeni
ameliyathane, yeni bir acil servis, göğüs servisi, psikiyatri servisi ilave
edilmiş, doğalgaz dönüşüm çalışması ve bahçe düzenlemesi yapılmıştır. Bu
çalışmalar için 1997 yılı bütçesinden 350 milyar TL ve plan bütçe komisyonundan
118 milyar TL olmak üzere, toplam 468 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir.

148 muhtaç vataşa maaş bağlanmıştır.

Kültür Tescil Daire Başkanlığı`nca ;

• Vakıf haftası düzenlenerek vakıfları tanıtıcı konferans ve sempozyumlar
tertip edilmiştir.

• Vakıf dergisi yayımlanmıştır.

• 16 adet (sanat değeri taşıyan) muhtelif kitap ve vakfiyenin basım
çalışmaları yapılmıştır.

• Vakıfları tanıtıcı TV filmi hazırlanmıştır.

Merkez-Fon Saymanlığı`nca ;

• 5.181 adet köy ve dernek camisine 682 milyar 935 milyon TL yardım
yapılarak bu ala rekor kırılmıştır.

• Vakıflar Genel Müdürlüğü`nün sağlıklı ve hızlı hizmet verme imkânına
kavuşturulması için bilgisayar otomasyon sistemine geçiş çalışmaları başlatılıp
ihalesi ilan edilmiştir.

 

 

YURT DIŞINDA ÇALIŞAN VATAŞLARIMIZIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK
ÇALIŞMALAR

Dünyanın yaklaşık 50 ülkesinde Türk vataşları yaşamaktadır.
Vataşlarımızın yoğunlukla yaşadıkları ülkeler Batı Avrupa ülkeleridir. Yaklaşık
4 milyon vataşımız bu ülkelerde yaşamaktadır. Bu vataşlarımız yaşadıkları
ülkelerde ve kendi anayurtlarında birçok sorunla karşı karşıyadır.
Vataşlarımızın bu sorunlarını çözmek, yabancı bir ülkede yaşamış olmanın
verdiği doğal zorlukları hafifletmek amacıyla bir dizi çalışma yapılmıştır. Bu
çalışmalardan önemli olanlarını şöyle sıralayabiliriz:

1- Başbakanlık bünyesinde bir birim (BATEK) kurulmuştur. Bu
birim vataşlarımızın problemlerinin çözümünde sekreterya görevini yapmıştır.
Sorunlar ilgili yerlere iletilmiş, takip edilmiştir. Bu kurumun telefonları
vataşlarımıza bildirilmiştir. Vataşlarımız sorunları için telefonları arayarak,
kısa yoldan çözüm imkânına kavuşturulmuştur.

2- Vataşlarımızın yoğunlukla yaşadıkları Avrupa ülkelerine bir seyahat
gerçekleştirilmiştir. 97 yılı Ramazanında yapılan bu seyahat çok önemli
sonuçlar doğurmuştur. Vataşlarımızın sorunlarının o ülke bakanları ile konuşma
imkânı bulunmuştur. Vataşlarımızla elçilik ve konsolosluklarımızın arasındaki
şikâyete konu hususları yüzyüze konuşma imkanı bulunmuştur.

Vataşlarımıza 1.500-2.000 kişilik toplantılarla sıkıntılarını,
sorunlarını ifade imkânı verilmiştir. Bu toplantılar hem oralarda yaşayan
vataşlarımız, hem de bizim heyetimiz için çok faydalı neticeler doğurmuştur. Bu
seyahat sonrası;

a) Vataşlarımızın izinlerini geçirmek için emniyet içinde otomobilleriyle
Türkiye`ye gelmelerini temin maksadıyla bakanlığımız ve Denizcilik Müsteşarlığı
ortak bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmanın gayesi Almanya`daki
vataşlarımızın, deniz yolu ile güvenli bir şekilde Türkiye`ye gelebilmeleri
imkânını sağlamak olmuş ve seferler başlama safhasına getirilmiştir.

b) Bedelsiz ithalat

bu dönemde hükümetimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

c) İlave emeklilik hakkı

yine bu dönemde vataşlarımıza tanınmıştır. Ancak Sayın Demirel bu kanunu
veto etmiştir.

d) Pasaport sürelerinin 10 yıla çıkarılması ç

alışmaları başlatılmıştır.

e)

Pasaport sayfalarının 60`tan 100`e çıkarılması temin edilmiş ve
vataşlarımıza pasaportlarını daha uzun süre kullanabilme imkânı sağlanmıştır.

f)

Gümrük işlemlerinin sürelerinin kısaltılması sağlanmış olup,
vataşlarımızın sorunlarını çözmek için “Alo Gümrük Hattı” kurulmuş,
gümrük işlemleriyle ilgili 200 bin kitapçık basılarak elçilik ve
konsolosluklara dağıtılmıştır.

g)

Vataşlıktan çıkma süreleri kısaltılmıştır. Daha önce bu işlemler 1,5-2
yıl gibi uzun bir zaman alırken, bu süre 90 güne indirilmiştir.

TÜRKİYE – IRAK MÜNASEBETLERİ

Körfez savaşından sonra Irak`a uygulanan ambargodan Türkiye çok büyük
zarar görmüştür. Özellikle Güneydoğumuzdaki tahribat hem sosyal, hem de
ekonomik olarak çok büyük olmuştur. Bunu telafi etmek için Irak`la sınır
ticareti başlatılmıştır. Türkiyemizin de 50. maddeden Ürdün gibi istifade
etmesi için Birleşmiş Milletlere başvuruda bulunulmuştur. Ayrıca çıkış yükünü
hafifletmek maksadıyla Habur dışında ikinci bir kapının açılması çalışmaları
başlatılmıştır. Yıllardır yapılamayan KEK Toplantısı Ankara`da yapılmışve
bunun neticesinde; 100 milyon dolarlık ticari ihaleler onaylanmıştır.

Bu dönemde Irak`a bir seyahat gerçekleştirilmiş ve Irak
yetkilileri tarafından oldukça yakın ilgi gören seyahat esnasında Irak Lideri
Saddam Hüseyin`le iki komşu ülke ilişkilerinin ele alındığı, 1.5 saat süren bir
görüşme gerçekleştirilmiştir.

Hükümetimizin kurulmasından önce günde 200-250 araç sınırdan geçiş
yaparken, hükümetimiz döneminde bu sayı 1.500-1.600 kamyon-tanker`i geçmiştir.
Kamyon depoları 6 tona, tır depolan da 8 tona çıkarılmış ve böylece günlük
12 bin ton akaryakıt girişi sağlanmıştır.

 

 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1- Yeni açılan Bodrum – Milas Havaalanı’na Meteoroloji İstasyon
Müdürlüğü kurulmuştur. Meteorolojik hizmetler için elektronik ve meteorolojik
aletler tesis edilmiştir.

2- Yeni açılan Ağrı Havaalanı’na Meteoroloji İstasyonu
Müdürlüğü için elektronik ve meteorolojik aletler tesis edilmiştir.

3- Açılacak olan Isparta Havaalanı için meteorolojik hizmetler için
elektronik ve meteorolojik aletler tesis edilmiştir. İstasyon Müdürlüğü`nün
açılması planlanmıştır.

4- Malatya Bölge Müdürlüğü`ne bağlı Samsat ve Gölbaşı Meteoroloji
klima istasyon müdürlükleri kurulmuş, gerekli elektronik ve meteorolojik
aletler kurulmuştur.

5- Dünyada ilk kez gerçekleştirilecek Hava Olimpiyatları’nın hava
desteğini sağlamak için ilk deneme uçuşlarında gerekli meteorolojik ve
teknisyenlik hizmetler desteği tam olarak sağlanmıştır.

6- Avanos-Nevşehir, Çorlu-Tekirdağ, Balıkesir, Samsat-Adıyaman
Meteoroloji istasyon binaları ve çevre tahditleri yapılmıştır.

Şanlıurfa, Uşak Meteoroloji İstasyon binaları ve çe

7- Meteorolojik amaçlı haberleşme ve uygulama bilgisayar yazılım programı
geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir.

8- KKTC ile 9.600 BPS`lik direk hat tesisi yapılarak iki ülke meteoroloji
teşkilatlarının birbirleri ile bağlantısı sağlanmıştır.

KKTC Meteorolojik haberleşme ve uygulama yazılımı ve bilgisayar
sistemleri desteği sağlanmıştır.

9- Haberleşmenin daha hızlı ve doğru sağlanması için Fiber Optik devre
tesis edilmiştir.

10- Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan gibi yeni bağımsızlığını kazanan
Türk Cumhuriyetleri ile meteorolojik ilişkiler için çalışmalar başlatılmıştır.
Bunlarla meteorolojik amaçlı haberleşme hattı kurulması, yazılım ve donanım
desteği sağlanması ve böylece Türkiye`nin bölgesel haberleşme ve eğitim-tahmin
merkezinin oluşması için çalışmalar devam ettirilmiştir.

11- Bugüne kadar kurulamayan bilgisayar destekli Meteorolojik Bilgi
Bankası’nın kurulması amacıyla projesinin gerçekleştirilmesi için
çalışmalara başlanmıştır.

12- Türkiye`de ozon ölçümü, UV-B (Radyasyon) ölçümü, su kirliliği ölçümü
çalışmalarına başlanmıştır.

13- Hava meydanlarındaki meteoroloji istasyonlarının modernizasyonu
çalışmaları yapılmıştır.

14- Sel, çığ, don, fırtına gibi tabii afetlerin erken uyarı sistemi için
çalışmalar başlatılmış, ilgili kurumlara öneriler sunulmuştur.

15- Avrupa Meteoroloji Uydu İşletme Teşkilatı`nın uluslararası toplantısı
Antalya`da Avrupa ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

16- GAP`ın yer aldığı bölgelerimize meteorolojik destek için projeler
gerçekleştirilmiştir.

17- Yaklaşık 100 kişi hizmet içi eğitime alınmış, mesleki teknik
bilgileri geliştirilmiştir.

18- Personelin durumunun iyileştirilmesi ve başkanlıkların daha iyi
çalışması için kanun tasarıları ve yönetmelikler hazırlanmıştır.

19- 174 geçici işçi, 122 kadrolu memur olmak üzere toplam 296 kişi işe
alınmıştır.

20- Ankara-Napoli-Bangoli NATO Devresi (9600-BPS) tesis edilmiştir.

 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı:

6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna
Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı T.B.M.M. Plan ve Bütçe
komlsyonu`nda görüşülerek kabul edilmiş ve T.B.M.M. gündemine alınmıştır.

6570 Sayılı Gayri Menkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 24.10.1996 tarihinde Devlet Bakanlığına
sunulmuş, diğer Bakanlık görüşleri doğrultusunda hazırlanarak Devlet Bakanlığı
tarafından Başbakanlığa sunulmuştur.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
bir komisyon marifetiyle hazırlanmış, ancak bir takım değişiklikler
yapılacağından yeniden Vakıflar Meclisi`ne sunulmuştur.

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzükte
yapılan değişikliklerle ilgili, komisyonca hazırlıklar tamamlanmış. Vakıflar
Meclisi`nce de kabul görmüştür. Ancak tüzük tasarısı haline getirilip
gerekçeler hazırlıran sonra Bakanlık görüşlerine sunulması kararlaştırılmıştır.

KAT KARŞILIĞI VE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE YAPTIRILAN İŞLER İLE
İLGİLİ BİLGİLER

Müstakil Parseller için (160) adet Meclis Kararı alınmış ve bunlardan,
01.07.1997 tarihi itibariyle (97) adedi işlem görmüş ve (37) adedinin işlemi
bitmiştir. Halen inşaatı devam eden iş sayısı ise, (60)`tır.

Biten (37) inşaattan,

68 adet dükkan,

195 adet daire,

64 adet büro,

5 adet villa elde edilmiştir.

Devanı eden (60) inşaattan;

118 adet dükkan,

663 adet daire,

2 adet sosyal tesis,

21 adet villa,

2 adet eski eser köşk,

44 adet büro elde edilecektir.

Bunlardan, ayrıca 33 milyar 99 milyon 200 bin TL, para alınmıştır.

Tevhitli Parseller için (80) adet Meclis Kararı alınmış ve bunlardan
01.07.1997 tarihi itibariyle, (77) adedi işlem görmüş ve (39) adedinin işlemi
bitmiştir. Halen inşaatı devam eden iş sayısı ise (38)`dir.

Biten (39) inşaattan,

56 adet dükkan,

128 adet daire,

39 adet büro,

2 adet villa elde edilmiştir.

Devam eden (38) inşaattan;

70 adet dükkan,

58 adet daire,

96 adet büro elde edilmiştir.

Bunlardan, ayrıca 2 milyar 414 milyon TL. nakit para alınmıştır.

YAP İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILAN İŞLER

1- Ankara-Altındağ : Turizm amaçlı kullanılacak,
Eynebey Hamamı

2- Giresun-Merkez : Turistik tesisi olarak
kullanılacak, Giresun Oteli

3- Bursa-Osmangazi : Lokanta (Darüzziyafenin Şubesi
olarak Muradiye İmareti kullanılmaktadır.)

4- Muğla-Milas : Turistik tesis olarak kullanılacak,
ancak kiracı Güllük Turizm Tesisleri sözleşmedeki şartları yerine
getirmemiştir.

5- İslanbul-Beşikaş : Turistik tesis olarak
kullanılacak, Fransız Yetimhanesi

6- İstanbul-Beşiktaş : Apart Otel olarak
kullanılacak, Akaretler

7- İstanbul-Eminönü : 3 yıldızlı otel olarak
kullanılmaktadır.

8- İstanbul-Beyoğlu : Emperyal otel olarak
kullanılmaktadır.

9- İstanbul-Eminönü : Alışveriş merkezi ve müze
olarak kullanılacak,

10- Antalya-Merkez : Hediyelik eşya satış yeri
olarak kullanılacak (Yıkık Medrese)

11- Antalya-Selçuk : Hediyelik eşya satış yeri
olarak kullanılacak, (Karalay Medresesi)

12- Trabzon-Beşikdüzü : Kütüphane olarak
kullanılacak,

13- Bursa-Merkez : Hamam olarak kullanılmaktadır.
Demirtaş Hamamı

14- Nevşehir-Saruhan : Turizm amaçlı kullanılacak.

 

Abide ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nca 01.06.1996 ile 09.07.1997
tarihleri arasında ihaleleri yapılan işler:

1996 Yılında Yurt ve İşhanları Onarımı

İşhanı 11 Adet

Vakıf Öğrenci Yurdu 13 Adet

TOPLAM

Eski Eserler Onarımı

24 ADET

81/a (Emanet Usulüyle) 53 Adet

35/a (İlan Edilerek) 5 Adet

Fon Yönetmeliğine Göre 4 Adet

TOPLAM 62 ADET

İşhanı-İşyeri-Otopark İnşaatı

Fon yönetmeliğine göre 8 Adet

Kat Karşılığı inşaat 10 Adet

1997 Yılında Vakıf Öğrenci Yurtları Onarımı

Vakıl öğrenci Yurtları 7 Adet

180 bin kg. kurşun levha imalatı yapılmıştır.

Eski Eser Onarımı

81/a (Emanet Usulüyle) 25 Adet

44.Madde (Belli İstekler Arasında

Kapalı Teklif Usulü) 7 Adet

Fon Yönetmeliğine Göre 4 Adet

TOPLAM

36 ADET

Kat Karşılığı İnşaatlar 9 Adet

1996 Yılında

Yurt Onarımları:

– 13 Adet Vakıf Öğrenci Yurdu ihale edilmiş olup, onarımları 1996 yılı
sonu itibari ile bitirilip, 20 milyar TL. harcama yapılmıştır.

İşhanı Onarımları:

– 11 Adet İşhanı Onarımı ihalesi yapılmış olup, onarımları yıl sonu
itibarı ile bitirilip, 33 milyar TL. harcama yapılmıştır.

Eski Eser Onarımı:

– 1996 yılında bütçeden geçmiş yıllarda ihalesi yapılıp, 1996 yılında da
onarımı devam eden ve 1996 yılında ihalesi yapılan işlere 370 milyar TL.
harcanmıştır.

– Vakıflar Meclisi`nden 404 milyar TL. ödenek alınmış ve 250 milyar TL.
harcanmıştır.

– 1996 yılı sonu itibari ile 72 adet eski eser onarımı yapılarak ibadete
açılmıştır.

– 1996 yılında 62 adet eski eser onarım ihalesi yapılmıştır.

İşhanı-İşyeri-Otopark:

-8 adet ihale yapılmış olup, onarımlar devam ettirilmiştir.

Kat Karşılığı:

-10 adet ihale yapılmış olup, çalışmalar devam ettirilmiştir.

1997 Yılında

Yurt Onarımları :

-7 Adet Vakıf Öğrenci Yurdu ihale edilmiş olup, henüz harcama yapılmamış,
ancak 57 milyar TL. ödeneğin bu işler için kullanılması kararlaştırılmıştır.

İşhanı Onarımları :

-4 Adet İşhanı Onarımı için Vakıflar Meclisi`nden ödenek temin edilmiş,
ihale dosyaları ihale edilmek üzere hazırlanmıştır.

Eski Eser Onarımı:

-1997 yılında (36) adet Eski Eser Onarım İhalesi yapılmış olup, 1966
yılından 1997 yılına sari işlerle birlikte 10.07.1997 tarihi itibari ile (76)
adet eski eser onarımı devam etmiştir.

-Bütçeden

622 milyar 250 milyon TL.

T.B.M.M. Plan Bütçe Komisyonu`ndan 51 milyar TL.

Vakıflar Genel Müdürlüğü gelirlerinden 295 milyar TL.

ödenek verilmiş olup,

TOPLAM 968 milyar 250 milyon TL. ödenek verilmiştir.

Ayrıca Vakıflar Meclisi`nden, devam eden ve 1997 yılında ihale edilen
işler için 750 milyar TL. ödenek alınmıştır.

-10 adet inşaat çalışmaları devam etmekte olup, 73 milyar TL. harcama
yapılmıştır.

-1997 yılında Türkiye genelinde 75 adet idare eliyle yapılması düşünülen
vakıf taşınmazlardan 13 adedinin inşaatı hemen başlanabileceği tesbit edilmiş
ve bunun için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı`na 1997 yılı programına
alınması için sunulmuş ancak Yüksek Planlama Kurulu onayı gerektiğinden imzaya
sunulmuş, Yüksek Planlama Kurulu üyeleri imzaları tamam olmadığından Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına iade edilmiş, yeniden Yüksek Planlama
Kurulu`na imzaya sunulması kararlaştırılmıştır.

Kat Karşılığı:

– 9 adet ihale yapılmıştır, çalışmalar devam etmiştir.

Yurt inşaatları:

– 13 adet yurt inşaatı devam etmiştir. 4 adet yurt için ödeneğin temin
edilmesi halinde 1997 yılı sonu itibari ile bitirilebileceği hesaplanmıştır.
10.07.1997 tarihi itibari ile 79 milyar TL. harcanmıştır.

1.1.1996-31.51997 tarihleri arasında 7044 sayılı kanun, hükmen, mahlulen
ve metruken ve bağış suretiyle toplam 675 adet taşınmazların, vakıflarına ve
Vakıflar Genel Müdürlüğü`ne intikalleri sağlanarak tapu senetleri alınmıştır.

İŞGALLİ ARAZİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

İstanbul İli, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bulunan Okmeydanı semtindeki “Fatih
Sultan Mehmet Vakfı`ndan” araziler üzerindeki 4.199 adet gecekondu
ile işgalcilerinin tespit işlemleri, teşkil edilen ekiplerimiz tarafından ıslah
imar planlarına göre yapılmıştır. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge ve
Yüksek Kurulu`nca koruma alanı olarak belirlenmiş veya belirlenecek alanlar
dışında kalan taşınmazların 2702 sayılı Vakıflar Kanunu`nun 10 maddesi uyarınca
satışı, satışının 2886 Devlet İhale Kanunu`nun 89. Devlet Bakanlığınca
onaylanan usul ve esaslar dairesinde ilçe Kıymet Takdir Komisyonları’nca
belirlenen bedel üzerinden anlaşma suretiyle işgalcilerine yapılması bakanlar
Kurulu`nun 7.9.1994 tarih ve 94-6518 sayılı kararı ile öngörülmüştür. Buna
dayanılarak hazırlanan ve satış işleminin yürütülmesine dair yönerge 31.10.1995
tarihli Devlet Bakanlığı onayı ile yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda ön
çalışmalar tamamlanmış olup, ilgilileri tarafından İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğüne
bugüne kadar toplam 1468 adet müracaat yapılmış ve henüz işgalcilerine satış
işlemi gerçekleştirilmemiştir.

TAVİZ BEDELLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Genel Müdürlükçe tüm ülke düzeyinde yeniden başlatılan ve 31.12.1997
tarihi itibariyle sonuçlırılması planlanan Tapu Tarama Çalışmaları sonucu
bugüne kadar 1929 adet mülk, 3.320 adet vakfa intikali gerekli, 221 bin adet
icareteynli ve mukaataalı taşınmaz mal tespit edilmiştir. 2762 sayılı Vakıflar
Kanunu`nun 27-28 maddelerini değiştiren ve 18.04.1995 tarihinde yürürlüğe giren
4103 sayılı Kanun uyarınca, icareteynli ve mukataalı taşınmaz mal
mutasarrıflarından alınan taviz bedellerinin tahsiline ilişkin işlemler
sürdürülmüş olup, toplam 3.514 adet tavize tabi taşınmaz maldan 31.5.1997
tarihine kadar toplam 722 milyar 294 milyon 336 bin 163.-TL. taviz bedeli
tahsil edilerek serbest tasarrufa terk işlemleri yapılmıştır.

1997 YILI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

1997 yılında şu çalışmaların yapılması planlanmıştır:

a) İdaremizin önemli gelir kaynaklarından birini teşkil eden icareteynli
ve mukataalı taşınmazlardan, 4103 sayılı Kanuna göre alınan taviz bedeli
tahsilatına hız verilmesi,

b) Devam etmekte olan tapu tarama ve emlak tespiti çalışmalarının
sonuçlırılmasına çalışılması,

c) İstanbul-Okmeydanı`nda bulunan işgalli vakıf parsellerinin satış
işlemlerine devam edilmesi,

d) İmar Affına göre tapu tahsis belgesi verilen hak sahiplerine tapu
devir işlemleri bir program dahilinde sürdürülmesi.

HAYIR İŞLERİ VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

A- Yurt Hizmetleri

Vakıflar, tarih boyunca yaptığı çeşitli hizmetlerin yanında vakfiyeler
gereği eğitim ve öğretim hizmetlerine de önem vermiştir. Eğitimde birliğin
sağlanması amacıyla 1924 yılında kabul edilen Tevhidi Tedrisat Kanunu ile
mektep ve medreseler kapatılarak eğitim-öğretim Milli Eğitim Bakanlığı`na
devredilmiştir. Bu gelişmeler üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü vakfiyelerde yer
alan eğitim ile ilgili hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla 1950`lerden
itibaren Vakıflar Orta Öğrenim Öğrenci Yurtları açmıştır.

Daha önce Teşkilat Kanunlarında olduğu gibi Vakıflar Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 227 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/F
fıkrasına dayanılarak ve vakfiyelerdeki hayır şartarı doğrultusunda açılan
Vakıflar Orta Öğrenim Öğrenci Yurtlarına ailelerinin maddi durumu orta öğrenim
yaptırmaya elverişli olmayan başarılı öğrenciler alınarak, karşılıksız barınma,
beslenme, fikri ve bedeni gelişmeleri sağlanmış, vatanını, bayrağını, milletini
seven kişiler olarak yetişmeleri temin edilmiştir.

Halen Vakıflar Genel Müdürlüğü`nün yönetiminde ikisi kız olmak üzere 59
Vakıf Orta Öğrenim Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. Bu yurtlara her yıl mayıs veya
haziran ayında yapılan imtihanla orta öğrenim imkânı bulamayan dar gelirli
ailelerin kabiliyetli çocukları alınmaktadır. Vakfiye şartları uyarınca bu
çocukların karşılıksız olarak, eğitim süresince bütün ihtiyaçları Genel
Müdürlükçe karşılanmaktadır. Haziran 97 tarihi itibariyle Türk Milli Eğitimine
katkı sağlamak amacıyla açılan Vakıf Orta Öğrenim Öğrenci Yurtlarında
barındırılan öğrencilerin sayısı 11.570`e ulaşmıştır.

1997 Yılı Faaliyetleri

A Yurt Hizmetleri

1- 1996-1997 öğretim yılında mezun olan ve ayrılan öğrencilerin yerine
2.750 öğrenci alınmış, buna ilave olarak; 1997-1998 öğrelim yılında Vakıflar
Orta Öğrenim Öğrenci Yurtlarına alınacak öğrencilerin tespiti için 24 Mayıs
1997 günü yurt giriş imtihanı yapılmıştır. Yurt giriş imtihanına 8828 öğrenci
başvuruda bulunmuştur. Bu öğrencilerden 3.409`u yurtlara alınmıştır.

2- 1996-1997 öğretim yılında Vakıflar Orta Öğrenim Öğrenci Yurtlarında
bırılan 9.286 öğrencinin okullara göre dağılım yüzdeleri; yüzde 25`i ortaokul,
yüzde 3`ü İmam Hatip Lisesi, yüzde 10`u Endüstri Meslek Lisesi, yüzde 5`i
Ticaret Lisesi, yüzde 2`si Otelcilik Lisesi, yüzde 2`si Anadolu Lisesi, yüzde
3`ü Teknik Lise, yüzde 22`si de genel lise şeklindedir.

3- Mevcut 59 yurda ilaveten 13 merkezde yurt inşaatlarına devam
edilmiştir. (Bu merkezler Isparta, Ünye, Perşembe, Gölköy, Ağrı, Artvin,
Aksaray, Kastamonu, Kargı, Oğuzlar, Uğurludağ, Bozüyük ve Sırnaktır.)

4- 13 merkezde inşaatı devam eden yurtların bir an önce bitirilmesine
çalışılmıştır.

5- Antalya, Bursa, Giresun, Van, Kilis, Afyon, Samsun, Edirne, Amasya
illerinde ve Malatya-Darende, Elazığ-Kocakoçan, Şanlıurfa-Bilecik,
Kahramanmaraş-Elbistan ilçelerine yurt yapılması işinin 1998 yılı yatırım
programına alınması çalışmaları sürdürülmüştür.

B- İmaret Hizmetleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü`nün tarih boyunca gerçekleştirdiği çeşitli hayri
ve sosyal hizmetlerden birisi de imaret hizmetleridir.

Bu itibarla yurdun muhtelif il ve ilçelerinde 20 adet imarette 4.485
yoksul vataşa yemek verilirken, 54. Hükümetimiz döneminde 7 imaret daha ilave
edilerek, sayısı 27`ye çıkarılmış olup, bu imaretlerden 28 Aralık 1989 gün ve
20386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak “Mııhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret
Yönetmeliği”nde belirtilen şartları taşıyan toplam 5485 kişiye günde bir öğün
yemek verilmektedir.

1997 yılında da bu hizmetlere aynen devam edilmiş olup, 1998 yılında bütçe
imkanları nisbetinde imaret sayısının arttırılması planlanmıştır.

C- Tahsis

Vakfiye şartlarına ve yürürlükte olan mevzuata uygun tahsisi yapılan
hayrat taşınmaz 1997 yılına kadar 260 iken 1997 yılında çeşitli kamu
kuruluşlarına 2 adet taşınmazın tahsisi yapılmak suretiyle, tahsisli taşınmaz
adedi 262’ye ulaşmıştır.

D- Cami Yapımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü`ne ait camilerden çeşitli sebeplerle yıkılarak
arsa haline gelenlere, ihtiyaca cevap veremeyenler veya kullanılamaz duruma
gelenlerin, eski eser tescilli olması kaydıyla yıktırılarak yerine hayır sever
kişi veya kuruluşlarca yeni cami yapılmasına müsaade edilmiştir.

Bu doğrultuda 54. Hükümet Dönemi`nde 10 adet caminin yapımı için temel
atılmış ve inşaatlarına devam edilmiştir.

E- Sağlık Hizmetleri

Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanes’nde vakfiye şartları
gereği olarak, yoksul ve garip hastaların ücretsiz teşhis ve tedavilerine
imkanlar ölçüsünde devam edilmiştir.

Hastane 200 yatak kapasiteli eski Gureba, 50 yatak kapasiteli Kanser
Arama Tarama II. Radyoterapi ve 600 yatak kapasiteli yeni Gureba bölümünden
meydana gelmiş 850 yatak kapasiteli bir Sağlık ve Eğitim Hastanesidir.

Hastanenin, 200 yatak kapasiteli eski Gureba bölümü restorasyon
çalışmalarının devam etmesi, 50 yatak kapasiteli Onkoloji bölümünün doktor ve
personel eksikliği nedeni ile kapalı olduğundan 600 yatak kapasiteli Gureba
bölümünde hizmetler sürdürülmüştür.

Gureba Hastanesi, Hükümetimiz döneminde ciddi bir çalışma ile komple
gözden geçirilmiş ve;

-10 adet yeni ameliyathane,

– Yeni bir acil servis,

– Göğüs servisi,

– Psikiyatri servisi,

– Doğalgaza dönüştürme (sözleşmesi yapılmıştır)

– Bahçe düzenleme projesi ilaveleri yapılarak; bu çalışmalarda sarf
edilmek üzere 1997 yılı bütçesinden 350 milyar TL. ve Plan Bütçe Komisyonu`ndan
da 118 milyar TL. olmak suretiyle toplam 468 milyar TL. tahsis edilmiştir.

Ayrıca, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile anlaşma yapılarak, Bağ-Kur`lu
hastaların teşhis ve tedavileri yapılmaya başlanmıştır.

1997 yılında maaş bağlanacakların sayısı, halen maaş alanlarla birlikte
1.200 olarak tespit edilmiştir. 1997 Mali yılı bütçe kanunu ile tahsis edilen
1.200 kişilik muhtaca 20 milyar TL. ödenek tahsis edilmesine ve bu paranın
yüzde 5’i Maliye Bakanlığı’nca kesilmesine rağmen, 1997 yılı birinci 6 ayında
halen maaş alan 828 muhtacın her birine aylık 4 milyon 90 bin TL. muhtaç aylığı
verilmesi üzerine birinci 6. ay için Bölge Müdürlüklerine toplam 20 milyar 319
milyon 120 bin TL. ödenek gönderilmiştir. 1997 ikinci 6 ayında halen maaş alan
880 muhtaç için ise 880 x 4090.000 x 6 = 21 milyar 590 milyon 200 bin TL.
ödenek gönderilmesi kararlaştırılmıştır.

Muhtaç aylıkları memur taban aylığı katsayısının 200 gösterge rakamı ile
çarpımından elde edildiği için, memur maaşı taban aylığı katsayısının artması
durumunda doğacak olan farkın ayrıca ödenmesi kararlaştırılmıştır.

1997 yılında boş bulunan 320 muhtaç vataşa maaş bağlanabilmesi temin
amacıyla lüzumlu olan belgeleri tamamlanması için yazışmalar devam
ettirilmiştir.

KÜLTÜR TESCİL DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşivde bulunan vakfiye, ferman, berat, hüccet vb. belgeleri tercüme ve
bugünkü harflere çevirme işlemlerinin yanında; bunların kütük kayıtlarıyla
diğer belgelerin ve sanat değerleri oldukça yüksek olan kitap ve benzeri
eserlerin mikro filmlerini almak ve bunları tasnif ederek saklamak görevi
yürütülmektedir.

Nisbeten bilgisayar teknolojisinden yararlanılmakta ise de 1997 yılı
içinde yapılan ciddi çalışmalarla ihale aşamasına gelen “Bilgisayar
Otomasyon Sistemi” ile daha sağlıklı bir çalışma imkânına kavuşturulması
planlanmıştır.

Mikro filmlerin sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebilmesi

1997 yılı başında ihtiyaç duyulan mütercimler sözleşmeli olarak
görevlendirilmiş ve tercüme ve çevirme işlemlerine hız kazırılmıştır.

Her yıl Aralık ayının ilk haftasında kutlanılan “Vakıf
Haftası” 1996 Aralık ayının ilk haftasında da kutlanmış ve hafta
içinde yapılan seminer ve konferans bildiri ve tutanakları yayınlanmıştır.

Ayrıca; uzunca bir aradan sonra, Vakıflar Dergisi`nin 25.
sayısı yayınlanmış ve düzenli olarak yayınlanması da planlanmıştır.

Bunun yanında 1997 ve 1998 yıllarında,

1. XIV Vakıf Haftası Kitabı

2. XV. Vakıf Haftası Afişleri

3. Vakıfları Tanıtıcı Kitapçık

4. Vakıfları Tanıtıcı İngilizce Kitapçık

5. Miladi 1682 tarihli “Silsilenam” (tıpkı basımı)

6. Miladi 1797 tarihli “Sultan III. Selim`in Validesi Mihrişah
Sultan Vakfiyesi” (tıpkı basım ve yeni harflere çevirilmiş metin)

7. Miladi 1795 tarihli “Sultan III. Selim`in Validesi Mihrişah
Sultan Vakfiyesi” (tıpkı basım ve yeni harflere çevirilmiş metin)

8. Miladi 1797 tarihli “Sultan III. Mustafa Han’ın III. Kadını
Adilşah Kadın Vakfiyesi” (tıpkı basım ve yeni harflere çevrilmiş metin)

9. Rölove ve Restorasyon Dergisi 7. sayısı (Eski eserlerle ilgili
restorasyon çalışmaları hk. bilgi ihtiva eder.)

10. Türk Vakfı Vakfı Hat Sanatları Müzesi`nde bulunan bezemeli Kur’an-ı
Kerim’ler,

11. İstanbul’daki Tekke ve Zaviyeler,

12. Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Kataloğu

13. Vakfiyelerdeki mühürler,

14. XIV. Vakıf Haftası Kitabı,

15. XV Vakıf Haftası Afişleri,

16. Vakıflar Tanıtıcı TV Filmi gibi eserleri basımı için çalışmalar
başlatılmış ve sürdürülmüştür.

1996 Aralık ayının ilk haftasında yapılan seminer ve sergilerin yanında 8
Mayıs 1997 Tarihi`nde de “Taşınır Kültür Vakıflarının Yasadışı
Trafiğinin Önlenmesi” semineri de yapılmıştır.

MERKEZ FON SAYMANLIĞI

54. T.C. Hükümetimiz dönemine rastlayan bu (bir yıllık) süre içinde
yapılan yardım (diğer birçok ala da olduğu gibi) cami sayısı (5.181 adet) ve
yapılan yardım miktarı (682 milyar 935 milyon TL.) olarak rekordur.

için gerekli tedbirler 1997 yılı içinde sağlanmıştır.2762 Sayılı Vakıflar
kaııııııu`nun 8. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
14.03.1997 tarihinde Devlet Bakanlığı`na sunulmuştur. Bu kanun tasarısı için
diğer Bakanlıklardan görüş istenmiş olup, tüm görüşler toplıktan sonra
değerlendirilerek Başbakanlığa sunulmuştur.vre tahditlerinin 1997 yılında
bitirilmesi için gerekli işlemler yapılmıştır.


BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi