Anasayfa » ALTINÇAĞDA TOPLUM YAŞANTISI VE DEVLETE SAYGI

ALTINÇAĞDA TOPLUM YAŞANTISI VE DEVLETE SAYGI

Yazar: yonetici
0 Yorum 169 Görüntüleyen

     ALTINÇAĞDA TOPLUM YAŞANTISI VE DEVLETE SAYGI

 

Altınçağ`da yaşanacak olan tüm bolluk, teknolojik gelişmeler ve sanatsal güzelliklerin yanısıra toplum yaşantısı da son derece huzurlu olacaktır. Allah, iman eden ve dinine yönelen insanlara, o döneme dek görülmemiş güzellikte bir yaşam sunacaktır. Çünkü Allah Kuran`da güzellik yapan, Kuran ahlakına uyan kullarına güzellik vaat etmiştir:

 

Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip-iletir. Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini ne bir karartı sarar, ne bir zillet, işte onlar cennetin halkıdırlar; orada süresiz kalacaklardır.[1] 

 

İşte yukarıdaki ayette “güzellik yapan” insanlara vaat edilen “barış yurdu” Altınçağ`da tam anlamıyla yaşanacaktır. Böyle bir yaşamı sağlayan en önemli etken ise kuşkusuz Kuran ahlakının eksiksiz olarak uygulanması olacaktır.

 

Peki bu huzur ve sükunet ortamı nasıl sağlanacaktır?

 

Bilindiği gibi bir toplumda huzur ve sükunet, o toplumdaki insanların devlete ve onun tüm birimlerine gösterdikleri itaat, saygı ve güvenle sağlanabilir. Kuran`da ise “itaat” makbul bir ahlak özelliği olarak teşvik edilmektedir. Allah müslümanlara pek çok ayetiyle itaati emretmektedir. Dolayısıyla Kuran`a uyan insanların yaşadığı bir toplum hayatı aynı zamanda da, devlete itaatin ve saygının en yüksek derecede yaşandığı bir ortamdır.

 

Ayrıca Allah Kuran`da insanları “bozgunculuktan” da men etmiştir. Bu konuyla ilgili pek çok ayet vardır:

 

…Allah`ın verdiği rızıktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak karışıklık çıkarmayın.[2] 

 

O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise, bozgunculuğu sevmez.[3]

 

Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın; O`na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah`ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.[4]

 

…Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların (hakları olan mallarını) eşyasını değerinden düşürüp-eksiltmeyin ve düzene (ıslaha) konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer inanıyorsanız.” “O`na iman edenleri tehdit ederek, Allah`ın yolundan alıkoymak için ve onda çarpıklık arayarak (böyle) her yolun (başını) kesip-oturmayın. Hatırlayın ki siz azınlıkta (ve güçsüz) iken O, sizi çoğalttı. Bozgunculuk çıkaranların nasıl bir sona uğradıklarına bir bakın.”[5]

 

Allah`a verdikleri sözü, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah`ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi kesip-koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar; işte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir.[6]

 

Allah`ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma. Allah`ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk yapanları sevmez.[7]

 

Müslümanlar Allah`ın yukarıdaki ayetlerindeki emri gereği yeryüzünde karışıklık çıkarmaktan, sıkıntılı, karmaşa dolu ortamlar yaratmaktan şiddetle kaçınırlar. Ve Kuran ahlakına uygun huzur ve sukunet dolu, itidalli, hoşgörülü, her zaman sorunları çözme arayışı içinde olan, olayları tırmandırmayan aksine her zaman uzlaştırıcı yönde olan bir tutum sergilerler.

 

İşte Altınçağ`da yaşanacak hayat da Kuran`ın tüm bu emirlerine uygun olarak son derece barış ve esenlik dolu olacaktır. İnsanlar devlete duydukları güven ve saygıyı, onun birimlerine itaat ederek göstereceklerdir. Polise ve diğer güvenlik güçlerine kızgın, ters davranan, zorluk çıkaran insanlar olmayacaktır. Aksine İslam ahlakını yaşayan insanlar son derece yardımsever ve hoşgörülü tutumlarıyla, güvenlik güçlerinin yanında yer alacak, onların işlerini kolaylaştıracak şekilde hareket edeceklerdir. Bu ahlaktaki insanların varlığı sayesinde dünyadan anarşi, terör, kargaşa, düşmanlık, şiddet tümüyle kalkacak, insanlar hiç görülmemiş, cennet benzeri bir ortama kavuşacaklardır. İnsanlar arasında kavgalar, bağırtılar, tartışmalar tamamen kalkacaktır. İnsanlar sokaklara rahatça çıkabilecek, gece gündüz güven içinde heryerde dolaşabileceklerdir.

 

Hadislerde, o dönemde hiç kan dökülmeyeceği, hiçbir karmaşa ve huzursuzluk çıkmayacağı pek çok kez vurgulanmaktadır:

 

Naim b. Hammad, Ebu Said el- Hudri`den tahric etti; Peygamberimiz buyurdu ki:

 

Zamanında uykuda olan uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz.

 

Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır.

 

Ayrıca o dönemde insanların itidalli ve itaatli davranışları sayesinde devlet yönetimi de çok rahatlayacaktır. Dünya hırsı, geçim sıkıntısı gibi konular kalktığı ve insanlara Allah korkusu telkin edildiği için, hırsızlık, dolandırıcılık gibi olaylar yaşanmayacaktır. Halk araştırmaya, doğruyu öğrenip buna göre hareket etmeye yönlendirileceği için ani infiallerin oluşması da mümkün olmayacaktır. Bu şekilde devlet, anarşi, terör, bozgunculuk, cinayet, dolandırıcılık ve bunlar gibi olaylarla uğraşmak zorunda kalmayacağı için içte ve dışta ülkenin kalkınması ve güçlenmesi için çalışabilecektir.

 

Altınçağ`da oluşacak olan bu mutedil, çağdaş, akılcı ve medeni İslam modeli, tüm İslam dünyasına ışık tutacaktır. Böylece asırlardır İslam`ı sarmış olan koyu taassup duvarları yıkılacak, gerçek din tüm saflığı ve sadeliğiyle yaşanacaktır. İslam ahlakını yaşayan toplumlar hem kendi içlerindeki sosyal sorunları çözecek, hem de bu sayede diğer ülkelere örnek olacaklardır.

 

 

 


 


[1] Yunus Suresi, 25-26

 

[2] Bakara Suresi, 60

 

[3] Bakara Suresi, 205

 

[4] Araf Suresi, 56

 

[5] Araf Suresi, 85-86

 

[6] Rad Suresi, 25

 

[7] Kasas Suresi, 77

  

BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi