• ZAT’IN AKDES, TECELLİN HAK!.. (ŞİİR)

  ZAT’IN AKDES, TECELLİN HAK!.. (ŞİİR)

  25 Ekim 2018

   
  | Devamı  ZAT’IN AKDES1, TECELLİN HAK!..

        

  Tecellinin şahikası2, Nebiyyi Ragip3 olmuştur

  Tezahürler barikası4, Yaver-i Nakip5 olmuştur

  Hak cilvenin harikası6, En-Necmüs-Sakip7 olmuştur

  Yüce eserin övülen, Rasulünün her na’tına8

  Kulak veren Seni anlar, secdeye varır Zatına…

      

  Zaman mekândan münezzeh, Zatının olmaz misali

  Denizler mürekkep olsa, yazamaz sonsuz hisali9

  Hasretinle yanıp duran, aşıklar bulur visali10

  Ol Muhammed oturmuştur, yüce tecelli tahtına

  Hiçbir şey denk benzer olmaz, İlahi Kuddüs11 Zatına…

      

  “Vücuhün yevmeizin nadirah, ila Rabbiha nazirah”12

  “Men reaniy fil menami, fekad real Hakkü”13 Hakk…

  “Kella innehüm an Rabbihim, yevmeizin lemahcubun”14

  Böyle gafil gezip dursun, ta kıyamet saatına

  Toplanır cümle mahlûkat, mahşer huzuru Zatına…

        

  “Zatına mir’at edindin”15, ey Hak Rasulûn özünü

  Gören ve görünen aynı, aynadaki nur yüzünü

  “Beni gören Hak’kı görür”16, buyuran Nebin sözünü

  Anlamayan nasıl çıksın, ya Rabbi seyran çatına

  Amma idrak yol bulamaz, Ezel ve Ebed Zatına…

      

  Şu var ki; Zatın Halık’tır17, tecellin ise mahluktur18

  “Üsvetün haseneh”19 kıldın, O son numune Haluk’tur20

  Halık Taala Ma’bud’tur, abd’e yakışan kulluktur

  İmansız iz’ansız kişi, ulaşamaz Dost katına

  Hiç kimse nezirin olmaz, İlahi Vahid Zatına…

      

  En güzel ve en mükemmel, tam tecellin nur Ahmet’tir

  Nebiyyi Ahir zamandır, tüm alemlere rahmettir

  Biat ettik; Efendimiz, örneğimiz Muhammet’tir

  Zahirperest olan kişi, aklı yetmez ki Batın’a21

  Hiçbir şey denk benzer olmaz, ey Dost mukaddes Zatına…

    

  Aşık cennette seyreder, Rabbinin nur Cemalini

  Sadıklar hayranla izler, sahibin pür Kemalini

  Kâfir mahcup22; boşa gözler, azabının zevalini23

  Zalimler münafıklar hep, yanarlar kara bahtına

  Akıl idrak yetişemez, İlahi elbet Zatına…

      

  İmansızın itibarı, görünen zahir gücedir

  Kral başkan olsa dahi, ruhen ahlaken cücedir

  Ölümü öldürenlerin, mertebesi çok yücedir

  Mevla’yla irtibat kurar, bağlanıp ilham hattına

  Hep Hak rızasın ararlar, kıyam dururlar Zatına…

        

  1- Akdes: En kutlu, en kusursuz, en mukaddes.

  2- Şahika: Son zirve.

  3- Ragip: İstekli, rağbetli (Hz. Peygamber SAV).

  4- Barika: Şimşek.

  5- Nakip: Seçilmiş vekil, temsilci.

  6- Harika: Olağanüstü, şaheser.

  7- Necmüs-Sakip: Karanlıkları delen yıldız.

  8- Na’t: Hz. Peygamberimizi öven şiirler.

  9- Hisal: Güzel ve örnek sıfatlar, hasletler.

  10- Visal: Kavuşma, buluşma, kutsal amacına ulaşma.

  11- Kuddüs: Her türlü ayıptan ve kusurdan münezzeh olan Allah (cc).

  12- “Ahirette nice yüzler vardır ki güzelliği ile parıldayacaktır. (Onlar sevinç ve saadetle) Rablerine bakıp duracak (ve tarifsiz mutluluğa ulaşacaktır).” (Kıyamet: 22-23)

  13- “Beni rüyasında gören, aynen Hak’kı görmüştür.” Mütevatir Hadis (Buhari: Tabir, Müslim: Rüya, Suyuti: El-Ezhar-edep).

  14- “Hayır, doğrusu bunlar kıyamet gününde de Rablerine karşı mahcup bulunacaktır. (Günah kirleriyle gözleri ve gönülleri perdelenip körlendiğinden, onlar Cemâlullah’tan mahrum kalacaklardır). (Mutaffifin: 15)

  15- “Zatına ayna edindin.” (Süleyman Çelebi-Mevlid)

  16- Mütevatir Hadis.

  17- Halık: Her şeyi ve herkesi hiç yoktan Yaratan Allah (cc).

  18- Mahluk: Yaratılan, sonradan ortaya çıkarılan.

  19- En güzel örnek, (ayet) Hz. Muhammed (SAV).

  20- Haluk: Çok güzel huylu, soylu ve onurlu.

  21- Batın: Görünmeyen incelikleri ve gizli hikmetleri Yaratan Allah (cc)… Maneviyat âlemi…

  22- Mahcup: Allah’ı (cc) görmekten perdelenmiş ve cennet nimetlerinden mahrum edilmiş kâfir ve münafık.

  23- Zeval: Sona erme, bitip tükenme.

   
  Bu Haber 796 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS