• SIRR-I TECELLİ (ŞİİR)

  SIRR-I TECELLİ (ŞİİR)

  22 Haziran 2018

   
  | Devamı  SIRR-I TECELLİ

        

  Tezahürün en mükemmel, ve en güzel tecellisi

  Kapında Kıtmir olmakmış, şereflerin en yücesi!

  Ey ruhumun tek sahibi, ey gönlümün tesellisi

  Seninle çözülür ancak, Kâinatın bilmecesi

  Kapında Kıtmir olmakmış, şereflerin en yücesi!

      

  Şems-i Ezeliye ayna, ki Sensin Necm-i hidayet

  Aşkınla var oldu cihan, hem ahir-ü hem bidayet

  Şefaatin yeter ey Can, bize medet-ü inayet

  Binlerce cilt kitap olur, kelamının bir hecesi

  Kapında Kıtmir olmakmış, şereflerin en yücesi!

        

  La mekân yurdundan gelip, ahir zaman diliminde

  Şükür arzı cemal ettin, hem saadet ikliminde

  Hakkı hikmetle öğrettin, “İlmi Ledün” mektebinde

  Özün Rahman sevgilisi, sözün Kur’an tercümesi

  Kapında Kıtmir olmakmış, şereflerin en yücesi!

        

  “Sırrı Sultan” Sende gizli, hikmet-i Hüda sergisi

  Çalışmakla erişilmez, hepsi Mevla’nın vergisi

  Dost kokusu almışım ben, neylerim lale nergisi

  Ne kutlu muavenettir, Milli Çözüm imecesi

  Bab-ı Hak’ta Kıtmir olmak, şereflerin en yücesi!

        

  Zat-ı Bari münezzehtir, cümle mekândan mahlûktan

  “Kün” emriyle var eyledi, tüm mevcudatı yokluktan

  Gel kesretten vahdete er, “Bir”liğe ulaş çokluktan

  “Mim”siz Ahmed’i bilenin, gündüz olur her gecesi

  Kapısında Kıtmir olmak, saadetin en yücesi!

        

  “Ver dünyayı, al ukbayı, ver rahatın al rızasın”

  Başkasında suç arama, kendi nefsine kızasın…

  “Dindar kahraman” sanırlar, şeytan ile bir hizasın

  Öz yalama sözü yalan, yüzü olmuş kir keçesi

  Bab-ı Hak’ta Kıtmir olmak, şereflerin en yücesi!

      

  Ya dünyanın hizmetçisi, ya davanın divanesi

  Ya Mehdinin has askeri, ya Deccalin avanesi

  Ya nar alevi olursun, ya da nurun pervanesi

  Haklı yoldan sapıtanlar, hayırsızdır gör nicesi

  Bab-ı Hak’ta Kıtmir olmak, şereflerin en yücesi!

        

  En büyük korkum budur ki, yıkılmasın iman kalem

  Ahiret hayret âlemi, şaşkınlaşır cümle âlem

  Ne kitaplara sığar bu, ne dil söyler ne de kalem

  Ayan olur rü’yet-i Hak, açılırsa nur peçesi

  Kapında Kıtmir olmakmış, şereflerin en yücesi!

        

  İnayetin yetişmezse, gafil gönül uyanır mı

  “Sıbğatullah” sırra eren, başka renge boyanır mı

  Sabrın yağmazsa üstüme, Ahmet kulun dayanır mı

  Kur’an’dır Hak terazisi, Zikrullahtır eğlencesi

  Kapında Kıtmir olmakmış, şereflerin en yücesi!
  Bu Haber 448 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS