• MܒMİN SADECE ALLAH'A TAPAR Ama Tüm Yaratıklara Şefkatle Bakar

  MܒMİN SADECE ALLAH'A TAPAR Ama Tüm Yaratıklara Şefkatle Bakar

  14 Eylül 2022

   
  | Devamı

  Masiva1 düşmanım, sahibim Sensin

  Bazı hoca şeyhler, hürmete tapar...
  Dalda çiçek meyve, yelde esensin
  İsrafçı nankörler, markete tapar...
        
  Yaratılanları sev, Yârdan ötürü
  Şefkat ve merhamet, İslam kültürü
  Devreden çıkarsa, vicdan faktörü
  Hakka değil haşyet2, haşmete3 tapar...
        
  Her şey enerjidir, her şey tecelli
  Bu gönlüm Zatınla, bulur teselli
  Fani gölgeleri, sanır temelli
  Riyakâr zahiri, şöhrete tapar...
        
  Seni bilen Sana, eren kazanır
  Meylini sevdana, veren kazanır
  İmtihana göğüs, geren kazanır
  Sefil mal peşinde, servete tapar...
        
  Makam çıkar için, gömlek çıkardı
  Böylesi hıyanet, gökler yıkardı
  Hâlâ kurusıkı, hava sıkardı
  Gafil kof heybete4, şevkete5 tapar…
        
  Siyonizm’e uşak, oldular hepsi
  İman ahlâk pazar, altından tepsi
  Bunları bekliyor, cehennem hapsi
  Şereften nasipsiz, şirkete tapar...
      
  Gerçeği konuştum, düşman oldular
  Ne utandılar ne, pişman oldular
  Gururla haramla, şişman oldular
  Fırsatçı hainler, şirrete6 tapar...
        
  Davasız insanın, hiçtir eseri
  İhlassız duanın, olmaz te’siri
  Kimisi lezzetin, zevkin esiri
  Karı kız düşkünü, şehvete tapar...
        
  Siyaset haini, Haç’a gebedir
  Haksız riyasete7, hak engebedir
  Hem lafın tamamı, bil merkebedir
  Ayyaşlar şaraba, şerbete tapar...
        
  Hidayet buyurdun, lütfuna şükür
  Kolaylaştırdın Hak, yoluna şükür
  Dost kıldın bir avuç, kuluna şükür
  Riyakâr karşılık, rüşvete tapar…
        
  Sadık sıbĝatullah8, renge boyana
  Koyma beni bana, al Senden yana
  Ey Dost hasretine, can mı dayana
  Derdi vuslat olan, davete tapar...
        
  1- Masiva: Allah’tan gayrı ve O’nu unutturan her şey.
  “(Bütün putlar ve tağutlar) İşte bunlar, gerçekten benim düşmanımdırlar; yalnızca âlemlerin Rabbi hariç. (Benim dostum sadece O’dur.)” (Şuarâ Suresi: 77)
  2- Haşyet: Korkusundan saygı sunmak.
  3- Haşmet: Görkem.
  4- Heybet: Görünüşü ürküntü veren.
  5- Şevket: Ululuk, güç ve iktidar.
  6- Şirret: Kötülükler, şerli işler.
  7- Riyaset: Başkanlık hevesi.
  8- “(İşte) Allah'ın boyası (tabiattaki muhteşem renk ve desenlerin yaratılışı ve canlı cansız her varlığa vurulan vahdet damgası)! Allah(ın boyasın)dan (Kur’an ahkâmından ve ahlâkından) daha güzel boyası olan kimdir? Biz (yalnızca) O'na kulluk edenleriz.” (Bakara Suresi: 138)

   

  Bu Haber 126 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS