• MEKKE MERKEZ ARASI! (ŞİİR)

  MEKKE MERKEZ ARASI! (ŞİİR)

  17 Mayıs 2018

   
  | Devamı  MEKKE MERKEZ ARASI!

      

  Celali1 Cemali2, gafil seçemez

  Nar-ı Celal; Nur-i, Cemale düşer!

  Riyakâr Hakk için, serden geçemez

  Bu ancak sahib-i, kemale düşer!

      

  Her şey tezahürdür, Rahman temelli

  Hakikati bilen, bulur teselli

  Nurlar yoğunlaşıp, eyler tecelli

  Görüntü Alem-i, Misal’e düşer!

      

  Alem zahir oldu, İlahi Nurla3

  Hep ibretle seyret, hikmet şuurla

  Daim huzurda kal, iman onurla

  Aşık avcı kalbi, merale4 düşer!

      

  Gafil ve gururlu, nefis dağını

  Aşarsan yaşarsın, vuslat çağını

  Koparma Rabbinle, naibbağını

  Cepheden kaytaran, cibale6 düşer!

        

  Kâinat şifresi, Hazreti Kur’an

  Zalime hüsrandır, Mü’mine bürhan7

  Manası mesajı, her derde derman

  Bize Milli Çözüm, risale düşer!

        

  İnanç ve ideal, senin farkındır

  Ümitsizlik küfür, kalbin sakındır

  Mehdiyet müjdesi, haktır yakındır

  İnşaallah hasretler, visale8 düşer!

        

  İbretle seyret ki, kader cilvesi

  San’atın gösterir, âlem sergisi

  Sabret ki bitecek, hasret çilesi

  Mutsuzluk Ashab-ı, Şimale9 düşer!

        

  Rabb lütfunu kahır, kapta yoğurur

  Dayan; her usr iki, yüsur doğurur10

  Zulm zirveye varsa, Hakka dokunur

  Küfrün saltanatı, zevale11 düşer!

      

  Ahmedim sevdanın, yolunda ezil

  Mekke’den Merkez’e, bir anlık menzil

  Arştan arza kıldı, Kur’an’ı tenzil

  Bizim de gönlümüz, meale düşer!

      

  Lûgatce:

  1- Celal: Allah’ın adalet ve kahır sıfatları,

  2- Cemal: Allah’ın rahmet ve şefkat sıfatları,

  3- Bak: Nur Suresi 35. ayet,

  4- Meral: Dişi ve çekici güzellikteki ceylan; kadın ismi,

  5- Naib: Hakk kapısında nöbet tutan, Rabbine inabe eden,

  6- Cibal: Dağlar, ıssız ve tehlikeli yollar,

  7- Bak: İsra Suresi 82. ayet,

  8- Visal: Rabbine ve sevdiğine kavuşma,

  9- Ashab-ı Şimal: Küfür ve kötülük takımı, mutsuzluk ve onursuzluk sınıfı (Bak: Vakıa Suresi: 41, 42, 43, 44. Ayetler),

  10- “Kesinlikle, her zorlukla beraber iki kolaylık vardır.” (Bak: İnşirah Suresi 5 ve 6. ayetler), Usr: Zorluk, Yüsur: Kolaylık,

  11- Zeval: Mukadder son, yıkılış, ortadan kaldırış.

   

  Bu Haber 421 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS