• İtalyan Cumhurbaşkanının Erbakan’a Söyledikleri

  İtalyan Cumhurbaşkanının Erbakan’a Söyledikleri

  25 Kasım 2015

   
  | Devamı


    İtalyan Cumhurbaşkanının Erbakan’a Söyledikleri


  Erbakan’ın İtalya Seyahati ve Bedava Fabrika Temini!


  Ağır Sanayi hamlemizin en mühim teşebbüslerinden biri olan Konya Motor Fabrikası’nın yapılması ve işler hale getirilmesi için, bu girişimin geçirdiği safhaları ve cereyan eden olayları bilmek ve ibretle değerlendirmek milletimizin her ferdine düşen milli bir vazifedir. Erbakan Hocamız bu fabrikanın makine ve tezgâhlarını temin için Başbakan Yardımcısı olarak yanında otuzu aşkın devlet personeli ile İtalya’ya gitmişti. Bu personelin içerisinde Sanayi Bakanlığı’nın daire başkanları, genel müdürleri, yeni kurulmuş olan Tümosan, Tusaş, Taksan, Temsan, Testaş ve Desiyab genel müdürleri de mevcut idi. Ağır Sanayi hamlesini yürütmeye yeterli olsun diye Sanayi Bakanlığı yeniden organize edilmişti. Yeni üniteler eklenmişti ve iki misli genişletilmişti. Mesela bu bakanlığa eski 8 kuruluşa ilaveten;

  • Ağır Sanayi Koordinatörlüğü,

  • Yaygın Sanayileşme Koordinatörlüğü,

  • Milli Harp Sanayi Koordinatörlüğü,

  • Mâli Koordinatörlük adındaki üniteler de eklenmişti. Bütün bu ünite başkanları ile İtalyanlarla görüşme masasına oturduğu zaman, sanayileşmiş olan bu ülkenin, ağır sanayi ile ilgili her kuruluşuna mukabil, bizim de bir kuruluşumuzun iş başında olduğu daha takdim merasiminde onlara göstermişti. Bu tablo İtalyanlar üzerinde çok inandırıcı tesirler meydana getirmişti.

  Bu Anlaşmayı Kimler Baltalamak İstemişti?

  Bu anlaşmanın yapılmasını akamete uğratmak için Türkiye’den bazı özel sektör yetkililerinin ve bazı gazete temsilcilerinin İtalya’ya kadar gelerek devreye girmek istedikleri gözlenmiş ve İtalyan hükümeti nezdinde teşebbüste bulundukları tespit edilmiştir. Sevindirici olan taraf, İtalyan hükümeti üzerinde uyandırılan tereddütleri, o zamanın İtalya’nın, Türkiye nezdindeki büyükelçisinin giderme gayretiydi. Bu zat hararetle bu işe taraftar idi. Neticede emperyalist mihrakların çabaları sonuç vermemiş, senede 100.000 motor yapacak fabrikanın kurulması için anlaşma imzalanıp gerçekleşmişti.

  Anlaşmanın İçeriği ve Ülkemize Getirileri

  • Fabrikanın binalarını ve makina hollerini Türkiye yapacaktı.

  • İtalyanlar, Fiat firmasının imal ettiği, fabrika tezgâh ve makinalarının tümünü getirip kuracaklar, bunların Türkiye’de tamirine ve üretimine de yardımcı olacaklardı.

  • Bu işe mukabil bizden döviz almayacaklardı.

  • Fabrika üretime geçtikten sonra borcumuz için 12 senelik bir ödemesiz devre tanıyacaklardı.

  • 12 sene sonra, kendilerine, yapılacak 100.000 motordan her sene 5.000’ini vermek suretiyle, taksit taksit borcumuzu ödenmiş sayacaklardı.

  Değerli okurlar, bu şartlar karşısında şaşırdınız değil mi? Ya hu bu nasıl iş, bu kadar elverişli şartlarla babalar en sevdiği oğullarına bile bir atölye kurmazlardı. Bu İtalyanlar bizim akrabamız da değil, niçin böyle avantajları kabul etmek bonkörlüğünü gösteriyorlardı? Bunun cevabı şuydu;

  Çünkü o süreçte İtalya’nın motor sanayii zor durumdaydı; dünya pazarlarında diğer batı ülkelerinin motor sanayii, İtalyanları köşeye kıstırmış, motorların satışını düşürüp krize sokmuşlardı. Bunları takip ve fark eden Erbakan Hoca, hemen harekete geçip İtalya’nın da Türkiye’nin de yararına olacak ortak bir proje sunmuşlardı. Evet o sahne kabadayısı değil, devlet adamıydı. İtalyanlar bu krizden motor sanayiini kurtarabilmek için bizimle bu konuda işbirliğine gitmenin kendi menfaatlerine en uygun çözüm yolu olduğunu anlamışlardı. Ayrıca Türkiye İslam ülkelerine açılan bir pencere konumundaydı. Onlarla Türkiye’nin tarihi ve manevi bağları vardı. Türkiye ile birlikte motor üretirsek bunları İslâm ülkelerine ve onların da aracılığı ile üçüncü dünya ülkelerine pazarlarız, bizim sanayimiz bir nefes borusuna kavuşur, diye isabetli yaklaşımlarla Erbakan’ın bu teklifine razı olmuşlardı. Heyetimizin bu başarısı ve İtalyanlar tarafından dikkate alınıp uygulanması karşısında, heyette bulunan Devlet Planlama Teşkilâtı Başkanı Sayın Kemal Cantürk Bey’in, sevinç gözyaşlarıyla memnuniyetini açıkladığını ve “– Bizler buralara, borç para istemek için daha önceleri çok geldik, ama kapılar suratımıza kapatıldı. Şimdi ise bu gördüğümüz rağbet karşısında sevincimden kendimi tutamıyorum,“ dediğini arkadaşlarımız bize aktarmışlardı.

  Ama ne yazık ki İngiliz ve Fransız gavurlarının, Amerikalı ve Avrupalı Siyonist sermaye baronlarının yapamadıklarını, sonunda gömlek ve kimlik değiştirip Milli Görüş’ten kaytaran dindar ve kahraman(!) AKP’liler başarmış, Erbakan’ın partisini parçalayıp, İslam Birliği ve Adil Düzen projelerini sekteye uğratmışlardı. “Öyleyse kazandıkları (bu gaflet ve hıyanet vebalinin) cezası olarak az gülsünler çok ağlasınlar” (Tevbe: 82) ayetinin manevi tokadı, bu makam ve menfaat uğruna zalim odaklara taşeronluk yapanların taşlaşmış kafalarına inip durmaktaydı. Çünkü “az gülsünler, çok ağlasınlar!” uyarısı; “Şimdilik biraz-ferahlanıp şımarsınlar, ileride dizlerini dövüp ağlayacakları, pişman ve perişan olacakları İslam’ın zafer günlerine ulaşacaklar!” anlamını taşımaktaydı.

  İtalyan Cumhurbaşkanının Erbakan’a Söyledikleri

  Bu ziyaret esnasında o zamanların İtalyan Cumhurbaşkanı olan Leonne Cevanni, Erbakan Hocamızı kabul etmiş ve kendisine;

  “- Biz sizin partinizin kalkınma modelinizi çok beğeniyoruz. Çünkü sadece maddi kalkınma ile yetinmiyorsunuz. Manevi kalkınmayı maddi kalkınma ile birlikte at başı götürmek istiyorsunuz. İşte bunun çok isabetli bir çözüm olduğunu anlıyoruz. Bakınız biz İtalya’da sanayileşmek için ciddi planlar ve programlar uyguladık, bu işte başarılı da olduk. Ama sizin gibi manevi ve ahlaki gelişmeyi de beraberinde yürütmediğimiz için, şimdi grevlerden, boykotlardan dolayı önemli tesislerimizin verimli çalışamaz hale geldiğini, Ekonomimizin bu yüzden krizlere girdiğini görüp hayıflanıyoruz. Sizin politikanızı takdirle karşılıyorum,” demiştir.  Kaynak: http://www.millicozum.com/mc/ozel-yazilar/erbakani-adil-duzenden-vazgecirme-cabalari


  Bu Haber 4888 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS