• İKTİDARDA 1 YIL

  İKTİDARDA 1 YIL

  21 Ekim 2012

   
  | Devamı

                                                             İKTİDARDA 1 YIL  

  İÇİNDEKİLER

  54. Hükümet (Refahyol Hükümeti) Bakanlar Kurulu Listesi

  54. Hükümet (Refahyol Hükümeti) Bakanlar Kurulu Üyelerine Bağlı ve ilgili Kuruluşlar

  54. Hükümet Dönemi Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanları

  54. Hükümet Dönemi Kurul ve Fonlarda Görev Alan Başkan ve Üyeler

   

  BÖLÜM 1

  GENEL İCRAATLAR

   

  Özet

  I. Genel Ekonomi

  1-Neleri Gerçekleştirdik?

  Ekonomiyi Nereden Nereye Getirdik?

  Halkımıza Ne Verdik?

  Köylümüze Ne Verdik?

  Esnafımıza Ne Verdik?

  Memurumuza Ne Verdik?

  İşçilerimize Ne Verdik?

  Emeklilerimize Ne Verdik?

  Yoksullar, Özürlüler ve Öğrencilerimize Ne Verdik?

  Acil Destek Programı (ADP)

   

  2-Hedefimiz Neydi?

  Yeniden Büyük Türkiye`yi Kurmak

  II.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Hamlesi

  İcra Programı

  Terör ve Güvenlik

  III.Dış Politika Alanındaki Hamlemiz: D-8 Hareketi

  İstanbul Deklerasyonu

  D-8 Ülkelerinin Sorumlu Oldukları Sektörler

  D-8 Projelerinde Uygulanacak İşbirliği Prensipleri

  D-8 Teşkilat Yapısı ve İşleyiş Kuralları

  D-8 Ülkelerinin Ticaret Hedefleri

  BÖLÜM 2

  BAKANLIKLARIN İCRAATLARI

  DEVLET BAKANLIĞI

  GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI, TAEK

   

  Özet

   

  Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)

   

  1. Giriş

   

  2. GAP Master Planı Çerçevesinde Gerçekleşmeler ve 1997 Yatırımları

   

  3. Enerji Üretiminde Mevcut Durum

   

  4. Tarım Sektöründe Mevcut Durum  

   

  5. GAP Sanayinin Gelişmesi

   

  6. GAP`ta Altyapı Çalışmaları  

   

  7. Sosyal Amaçlı Faaliyetler 

   

  8. Uluslararası Kuruluşlarla Birlikte Hazırlanan Projeler

   

  9. Sulama Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması

   

  Projesi Bütçe Kaleminden Örnek Yüksek Tünel Çalışmaları

   

  10. GAP idaresi Başkanlığı`nın Mardin ilinde Yürüttüğü Projeler  

   

  11. GAP İdaresi`nin Tanıtım Çalışmaları

   

  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)

   

  DEVLET BAKANLIĞI

   

  DIŞ İLİŞKİLER, KALKINMA BANKASI, TANITMA FONU VE

   

  DIŞ TANITIM, TRT

   

  Özet

   

  I. Dış ilişkiler 

   

  a. D-8 Toplantılarının Koordinasyonu

   

  b. İslam Kalkınma Bankası Guvernorler Toplantısı

   

  c. Endonezya ve Malezya Seyahatleri

   

  d. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Seyahati  

   

  e. İngiltere Prensi Charles`ın Davetlisi Olarak Yapılan İngiltere Seyahati  

   

  f. Yabancı Misyon Mensuplarıyla Görüşmeler 

   

  g. Yabancı Basın Mensuplarıyla Görüşmeler

   

  II. Türk Cumhuriyetleri

   

  III. Kıbrıs işleri 

   

  IV. Kalkınma Bankası

   

  V. Tanıtma Fonu ve Dış Tanıtım  

   

  VI. TRT

   

   

  VII. Özel G

   

   

  DEVLET BAKANLIĞI

   

  ZİRAAT BANKASI, DİE

   

  Özet

   

  İlk Uygulamalar ve Projeler

   

  I. Ziraat Bankası 

   

  II. Vakıflar Bankası 

   

  III. Devlet İstatistik Enstitüsü 

   

  DEVLET BAKANLIĞI

   

  TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 

   

  Özet

   

  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

   

  Habitat II Konferansı

   

  Dünya Bankası Kredisi ile Finansmanı Sağlanan Projeler

   

  Geliştirme ve Destekleme Fonu

   

  Toplu Konut Fonu

   

  Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Çalışmaları: Avusturya

   

  DEVLET BAKANLIĞI

   

  insan hakları, devlet personel başkanlığı,

   

  devlet denetleme kurulu

   

  Özet

   

  İnsan Hakları Konusunda Yapılan Faaliyetler

   

  Devlet Personel Başkanlığı

   

  Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

   

   

  DEVLET BAKANLIĞI

   

  DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,

   

  VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

   

  Özet

   

  Yurt Dışında Çalışan Vatandaşlarımızın Sorunlarının

   

  Çözümüne Yönelik Çalışmalar

   

  Türkiye-Irak Münasebetleri  

   

  Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü  

   

  Vakıflar Genel Müdürlüğü

   

  İşgalli Araziler ile İlgili Çalışmalar

   

  Taviz Bedelleri ile İlgili Çalışmalar

   

  1997 Yılı için Yapılan Çalışmalar

   

  Hayır işleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

   

  Kültür Tescil Daire Başkanlığı

   

  Merkez Fon Saymanlığı

   

  DEVLET BAKANLIĞI

   

  DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

   

  Özet

   

  A. Deniz Ulaştırma Faaliyetleri

   

  Deniz Güvenliği

   

  Limanlar

   

  Deniz Ticareti ve Taşımacılığı

   

  Eğitim

   

  B. Gemi inşa ve Tersane Faaliyetleri       

   

  C. Muhabere ve Elektronik Faaliyetler 

   

  D. İdari ve Mali Faaliyetler

   

  E. Dış ilişkiler

   

  F. Denizcilik Bakanlığı

   

  DEVLET BAKANLIĞI

   

  MADENCİLİKLE İLGİLİ KONULAR, MTA, ETİBANK

   

   

  Özet

   

  Madencilik

   

  Madencilikte Dönüm Noktası Brifingi ve Tarihi Kararlar

   

  Yeniden Yapılanma Programı 

   

  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)

   

  Maden Rezerv Belgesi (MRB)  

   

  Maden Kanunu - Maden işleri Genel Müdürlüğü

   

  Doğu ve Güneydoğu Madencilik Masası

   

  Etibank (Madencilik)

   

  Beypazarı Trona Projesi 

   

  II. Bor Türevleri Tesisi

   

  III. Bor Türevleri Tesisi  

   

  Emet Borik Asit Tesisi

   

  Bandırma Borik Asit Tesisi  

   

  Bigadiç Hom Bor Öğütme Tesisi

   

  Bandırma Hidrojen Peroksit Tesisi

   

   Seydişehir Alüminyum Tesisleri, Modernizasyon ve Kapasite Artırım Projesi

   

  Siirt Madenköy Bakır Konsantratör Tesisi  

   

  Etizeolit Tesisi

   

  Zonguldak Havzası Atılım Programı

   

  İran ve Sudan`la İlişkiler

   

  DEVLET BAKANLIĞI

   

  SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU,

   

  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONU

   

  Özet

   

  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

   

  Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu`nda Yapılan Hizmetler 

   

  Özürlülere Yönelik Faaliyetler

   

  Özürlüler idaresi Başkanlığı`nın Faaliyetleri  

   

  DEVLET BAKANLIĞI

   

  ÇAY-KUR

   

  Özet 

   

  ÇAY-KUR`da Yapılan Hizmetler

   

  Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Çalışmaları

   

  ADALET BAKANLIĞI

   

  Özet        

   

  Çalışma Esaslarımız  

   

  İlk Önemli Hizmetlerimiz

   

  Önemli Genelgeler

   

  Önemli Yayınlar

   

  Eğitim Çalışmaları  

   

  Adliye Binaları 

   

  Adliye Teşkilatları

   

  Hakim ve Savcılarımız

   

  Cezaevlerimiz  

   

  Uluslararası İlişkiler 

   

  Kanun Çalışmaları

   

  Hukuk İşleri Çalışmaları

   

  Ceza İşleri Çalışmaları

   

  Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Çalışmaları

   

  Teftiş Çalışmaları

   

  MALİYE BAKANLIĞI

   

  Özet

   

  I. Bütçe Politikası ve Uygulaması

   

  II. Vergi Politikası ve Uygulamaları

   

  III. Yapılan Mevzuat Düzenlemeleri

   

  IV. 1997 Yılına Ait Diğer Düzenlemeler

   

  V. İdari Uygulamalar

   

  VI. Diğer Faaliyetler

   

  BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI

   

  Özet

   

  Genel Değerlendirme

   

  Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

   

  Afet işleri Genel Müdürlüğü

   

  Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

   

  Karayolları Genel Müdürlüğü 

   

  İller Bankası Genel Müdürlüğü

   

  TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI

   

  Özet

   

  Ana Faaliyetler

   

  Bitkisel Üretim

   

  Su Ürünleri

   

  Tarımsal Girdiler

   

  Koruma ve Kontrol Hizmetleri

   

  Hayvancılık

   

  Toprak Reformu Çalışmaları

   

  Toprak Mahsulü Ofisi Çalışmaları

   

  Teşkilatlanma ve Destekleme Hizmetleri

   

  Zirai Donatım Kurumu Faaliyetleri

   

  Mevzuat Çalışmaları

   

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

   

  Özet        

   

  Çalışma Bakanlığı Faaliyetleri  

   

  Çalışanlar ve Emekliler Nefes Aldı

   

  Çalışma Barışı Sağlanmıştır

   

  Yasa Çalışmaları

   

  Çıkarılan Kanunlar  

   

  Meclis Genel Kurulundaki Kanun Tasarıları

   

  Bakanlıkta Çalışmaları Sürdürülen Kanun Tasarıları  

   

  Diğer Mevzuat Düzenlemeleri

   

  Uzlaşma - Ekonomik ve Sosyal Konsey

   

  ILO İle ilişkiler 

   

  SSK ve Bağ-Kur`un Mali Durumları

   

  Aylık Bağlama ve Ödemede Kolaylıklar

   

  SSK ve Bağ-Kur Sağlık Hizmetleri

   

  10 Bin İşsize İşgücü Eğitim

   

  Diğer Çalışmalar

   

  ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

   

  Özet

   

  Elektrik Enerjisi

   

  Sulama Faaliyetleri

   

  Petrol ve Doğalgaz Sektörü

   

  Madencilik ve Demir-Çelik Sektörü

   

  KÜLTÜR BAKANLIĞI

   

  Özet        

   

  A. Yurt İçi Faaliyetleri

   

  Genel Faaliyetler

   

  D-8 Ülkeleri Kültür Bakanları 1. Toplantısı

   

  Geleneksel El Sanatlarını Destekleme Projesi

   

  Kültür Merkezleri ve Kültür Sanat Evleri

   

  Röleve ve Restorasyon Çalışmaları

   

  Yurt içinde Açılan Sergiler

   

  Yayınlarımız ve Kütüphanelere Yayın Temini

   

  Kütüphane Açılışı

   

  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Çalışmaları

   

  Kutlamalar, Konferans ve Anma Günleri

   

  Yapılan Yarışmalar

   

  Bakanlığımız Döneminde Başlatılan, Ancak Süre Yetersizliği Sebebiyle Sonuçlandırılamayan Çalışmalar

   

  B. Dış Temaslar

   

  Bakan Olarak Bizzat Katılman Toplantılar

   

  Bakanlığımızın Bir Heyetle Temsil Edildiği Faaliyetler

   

  Yurt Dışı Konserler

   

  Yurt Dışında Açılan Sergiler

   

  C. Bakanlık içi Çalışmalar

   

  Kadro Durumu

   

  Bütçe Durumu

   

  D. Mevzuat Çalışmaları

   

  ÇEVRE BAKANLIĞI

   

  Özet

   

  Çevre Bakanlığı Çalışmaları

   

   

  ÖNSÖZ

   

  İKTİDARDA BİR YIL

   

  RP - DYP KOALİSYONU İCRAATLARI

   

  28 HAZİRAN 1996 - 30 HAZİRAN 1997

   

  ÖNSÖZ

   

  Hepimizin bildiği gibi, 24 Aralık 1995 seçimleri akabinde çeşitli hükümet natifleri denenip başarısız olunduktan sonra, Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi bir araya gelerek 54 üncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti`ni kurmuştur. 54 üncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, milletin teveccühüne mazhar olmuş en büyük iki partinin serbest iradeleri ile bir araya gelerek, ülkeye ve millete hizmet etmek için iyi niyetle yaptıkları örnek bir çalışmadır.

   

  Bu hükümet, bir yıl uyum içerisinde çalışmış, ülkemizin meselelerini bir bir çözme yolunda büyük başarılar göstermiştir. Bu hükümet, her şeyden evvel, ülkemizi büyük bir iç borç sarmalından kurtarmıştır. 1997 yılı sonunda 58 milyar dolara çıkması muhtemel olan yüzde 200 faizli, dört ay vadeli bir korkunç borç canavarını 54 üncü Hükümet, tamamen ortadan kaldırmıştır. 1996 yılı sonunda, borcu, 45 milyar dolar değil, 22 milyar dolara indirmiştir ve 1997 yılı sonunda da 58 milyar dolar değil, 15 milyar dolara inecek şekilde her şeyi tanzim etmiştir.

   

  Ayrıca, 50 yıldan beri ilk defa, denk bir bütçe yapmış ve bu yılın Ocak ve Şubat aylarında bu denk bütçeyi fiilen yürütmüştür. Şubat ayından sonra ülkemizde meydana getirilen sun’i gündemler ve tedirginlikler elbette ekonomiyi etkilemiştir; ancak, bu etkilenme ve bunun sonuçlarından 54 üncü Hükümet mesul değil, bu tedirginlikleri, bu rahatsızlıkları çıkaranlar mesuldür.

   

  Diğer yan, hükümetimiz döneminde halkımıza en büyük refah payı verilmiştir. Köylümüze bir evvelki mahsul yılına nazaran yüzde 312 fazla ödeme yapılmıştır. Aynı şekilde memurumuzun refah payı, altı aylık bir dönemde 100 alan memura 250 verecek şekilde artırılmıştır. Yine, esnafımızın imkanları genişletilmiş, emekliler, dullar ve yetimlere büyük refah payı ayrılmış ve bilhassa, çalışan insanlarımıza, işçilerimize de, bu yıl içinde, sadece altı aylık dönem içinde, yüzde 104 reel artış sağlanmıştır. Bunlar, yıllardan beri hayal edilen; ama, hiçbir zaman gerçekleştirilemeyen büyük parlak hedeflerdir. 54 üncü Hükümet bunları bir bir gerçekleştirmiştir. Ayrıca, bütün bunlar gerçekleştirilirken, Türkiye, ekonomisini düzelten başka ülkeler gibi acı reçeteler kullanmamıştır. İnsanları işlerinden çıkarma, fiyatları-ücretleri dondurma, zam yapma ve yeni vergiler koyma yoluna gidilmemiştir. Tam tersine, Türkiye tatlı reçetelerle, ülkenin ekonomik kaynaklarını geliştirerek ekonomisini düzelten başarılı bir ülke olmuştur. Nitekim bunun sonucudur ki bir yıllık iktidarımızda Türkiye`de yapılan hizmetler halkımızın kalbinde yer etmiştir. Ayrıca D-8 Hareketi ile Türkiye, dış politika alanında dünya çapında bir büyük öncülük noktasına ulaşmıştır.

   

  Böylece, ülkemizin bozulmuş dengelerini yeniden rayına oturtan, ülkemize huzur, barış getiren ve halkımızın refah seviyesini yükselten bir hükümet çalışırken, hepimizin bildiği gibi, daha büyük atılım yapalım düşüncesi ile, halkımızdan daha büyük güç alalım, "Yeniden Büyük Türkiye"yi istikrar içerisinde, daha güçlü bir şekilde ve daha hızlı kuralım düşüncesi ile, ahlâkın, insanlığın, güvenilirliğin, siyasi parti ne demektir, bunun en güzel örneğini vererek 18 Haziran 1997 tarihinde Başbakanlıktan istifamızı verdik.

   

  Süleymaniye`yi yaparken Mimar Sinan da önce temelleri atmış ve bu temellerin oturması için bir süre ara vermiştir. Sonra gelip muhteşem eserini tamamlamıştır. İşte şimdi Hükümetimizin yaptığı iş aynı iştir. 1 yıllık iktidarda temeller atılmıştır. Bu temellerin ana hatlarını bu kitapta bulabilirsiniz, şimdi bu temeller oturuyor. Aziz milletimizin desteği, engin sezgi ve sağduyusuyla muhteşem eserimizi tamamlamak, "Yeniden Büyük Türkiye"yi kurmak için yeniden iktidara geleceğiz. Ve inşallah halkımız tekrar istikrara, güzel günlere kavuşacaktır. 

   

  Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN

   

  Refah Partisi Genel Başkanı

   

  54. T.C. Hükümeti Başbakanı

     BÖLÜM 1 GENEL İCRAATLAR

   

  BÖLÜM 1

   

  GENEL İCRAATLAR

   

  ÖZET

   

  İktidarı devraldığımızda sürekli büyümekte olan bütçe açıkları ve iç borç sarmalı ülkemizi felç etmiş bir durumdaydı.

   

  1996 yılı sonunda 20 milyar dolar olması beklenen bütçe açığı 15 milyar dolara, 30 milyar dolar olması beklenen iç borç ise 22 milyar dolara düşürülmüştür.

   

  Haziran 1997 sonu itibariyle bütçe açığı dolar bazında 5.5 milyar dolar olmuştur. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde yani Haziran 1996 sonunda 15.2 milyar dolar idi. Yani Mesut Yılmaz`ın başkanlığında kurulan 53.Hükümet geçen sene hükümetimize 15.2 milyar dolarlık, TL olarak bugünkü rakamlarla 1.9 katrilyon TL bütçe açığı bırakmış idi. Bu durum 55. Hükümet kurulur kurulmaz yapılmaya başlanılan enkaz edebiyatının haksızlığının en açık kanıtıdır.

   

  Hükümeti devraldığımızda yüzde 76`lar seviyesinde olan repo oranı Şubat 97`de yüzde 50`ler seviyesine kadar çekilebilmiştir. Benzer durum mevduat ve İnterbank faizlerinde de yaşanmıştır.

   

  Yüzde 170 seviyesinde devralınan hazine borçlanma faizi Şubat 97 tarihinde yüzde 83`ler seviyesine kadar düşürülmüştür.

   

  Devralındığında sadece 155 gün olan ortalama hazine borçlanma vadesi Şubat 97`de 400 güne, suni gündemler neticesinde yaşanan olumsuzluklara rağmen Nisan 97`de 730 güne kadar çıkarılmıştır.

   

  Hükümetimiz döneminde enflasyonla mücadelede de başarı sağlanmıştır. Emekliler, işçiler, memurlar ve köylümüz dahil toplumun tüm gelir gruplarına enflasyonun çok üzerinde, 40-50 puanlık bir reel gelir artışı sağlanmış olmasına karşın, bu reel gelir artışının finansmanında natif gelir kaynakları devreye alınarak enflasyonun azmasına meydan verilmemiş, suni gündemlere rağmen enflasyon sabit tutulmuştur.

   

  TMO 1995 yılında 48 milyon dolarlık hububat alımı yaptığı halde, hükümetimiz döneminde 329 milyon dolarlık alım yapılarak köylüye 7 misli fazla para ödenmiştir.

   

  Böylece; esnafımıza, sanatkarımıza, küçük ve orta boy işletmelerimize, genç ve kadın girişimcilerimize 7 aylık kısa bir dönemde çok uygun şartlarla 150 trilyon TL kredi imkânı sağlanmıştır.

   

  Hükümetimiz döneminde ortalama memur maaş artışı yüzde 230.1, buna mukabil enflasyon yüzde 165, dolayısıyla reel artış takriben, yüzde 65 olmuştur.

   

  Son yıllardaki memur maaşlarındaki reel değişime bir göz attığımız zaman açıkça görürüz ki, hükümetimizden önceki dönemde genellikle memur maaşlarındaki reel değişim enflasyonun altında kalmıştır. 1993`de reel değişim +yüzde 2.2 iken, 1994`de -yüzde 22,1995`de -yüzde 4.8 olmuştur. Buna mukabil hükümetimiz döneminde memur maaşlarının enflasyon üzerindeki reel artışı + 65 olmuştur.

   

  Hükümetimiz 1996 yılında asgari ücreti 210 dolar olarak tespit etmekle bugüne kadar işçilerimize reel olarak verilen en yüksek asgari ücreti vermiştir.

   

  Kamu toplu iş sözleşmelerinde ilk defa bu yıl Hükümetimiz üç ay gibi çok kısa bir zama anlaşma sağlamıştır. Kamu kesimi ortalama giydirilmiş aylık ücretlerinde rekor düzeyde bir artış sağlanarak ücretler 53 milyon TL`den 107 milyon TL`ye, dolar olarak da 655 dolardan 993 dolara çıkmıştır.

   

  Bütçeden Bağ-Kur emeklilerine 866 milyar TL., memur emeklilerine 985 milyar ve işçi emeklilerine 2,074 milyar TL. destek sağlanmıştır.

   

  Memur emeklilerimizin maaşlarında enflasyonun üstünde yüzde 51 reel artış sağlamıştır.

   

  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF)`nun bütün geliri, kanuni maksadına uygun şekilde, tamamen yoksullarımıza tahsis edilmiştir. Hükümetimizden önce 1996 yılına ait toplam 40 trilyonluk SYDTF`nun yüzde 78`i bütçenin açıklarına, yüzde 11`i Fiyat istikrar Fonu`na aktarılıyor ve yoksullara fonun sadece yüzde 11`i tahsis ediliyordu. Hükümetimiz bu fonun tamamının yoksullara kullanılması prensibini yürürlüğe koymuştur. Böylece 1997 yılı için bu fondan yoksullarımıza 60 trilyonluk yardım planlanmıştır.

   

  SYDTF ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de geniş bir program halinde hibe yoluyla karşılıksız destekte bulunmuştur. 1994-95 yılında kişi başına burs 750 bin TL, burs verilen öğrenci sayısı 78.815, verilen toplam burs 710 milyar TL iken, 1995-96`da aylık burs miktarı 1 milyon TL, burs verilen öğrenci sayısı 100 bin 525, verilen toplam burs 1 trilyon TL`ye çıkarılmış, 1996-97`de ise aylık burs 4 milyon TL, burs verilen öğrenci sayısı 200 bin, verilen toplam burs 6 trilyon TL olmuştur.

   

  Hükümetimiz, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz başta olmak üzere ihtiyaç içinde bulunan illerimize Acil Destek Programı (ADP) çerçevesinde toplam 3 trilyon 947 milyar 559 milyon TL. tahsis etmiştir. Bu programdan toplam 57 ilimiz, 96 ilçemiz, 52 beldemiz ve 90 köyümüz yararlanmıştır. Yine bu program kapsamında Doğu Anadolu Bölgemize 1 trilyon 13 milyar 500 milyon TL., Güneydoğu Anadolu Bölgemize ise 1 trilyon 120 milyar 559 milyon TL. tahsis etmiştir.

   

  Hükümetimiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin ekonomik ve sosyal göstergelerini dikkate alarak sorunlarını tespit etmiş, bu sorunların çözümüne yönelik olarak bir `icra programı* hazırlamış ve bunun uygulamasını başlatmıştır.

   

  Hükümetimiz, terör ve Bölge halkımızın güvenliği için klasik uygulamalardan farklı olarak ciddi adımlar atmıştır. Bu bağlamda, göç eden vataşlarımızdan güvenliğin sağlanması sonucu yeniden köylerine geri dönüş yapabilecek olanların, evlerinin onarımı ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgemiz illerine toplam 490 milyar TL. ödenek sağlanmıştır. Böylece 108 köy ve 90 mezradaki 3 bin 475 haneye 19 bin 879 nüfusun geri dönüşü sağlanmıştır.

   

  Yine yapılan çalışmalar sonucu 168 köy ve 124 mezra, 4 bin 821 ve 31 bin 737 nüfusun geri dönüş yapabileceği tespit edilmiştir.

   

  Yıllardan beri Bölgedeki terör sorununun kaynaklarından biri olduğu gözlenen Çekiç Güç, Hükümetimizin kararlılığı sonucu geri gönderilmiştir.

   

  Açıkça görülmektedir ki; 55.Hükümet kurulur kurulmaz, Sayın Ecevit`in dile getirdiği "Doğu ve Güneydoğu`ya ne yaptınız?" eleştirisi haksız ve yerinde değildir.

   

  Körfez Savaşı`ndan bu yana Irak`a uygulanan ambargo sonucu kapalı tutulan ve ülkemize milyarlarca dolar zarara yol açan Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı, Hükümetimizin kararlılığı sonucunda açılarak ülke ekonomimize katkısı sağlanmıştır.

   

  Asgari ücrette yüzde 100`den fazla artış sağlanmıştır.

   

  Hükümetimiz, köylümüze yüzde 50 gübre sübvansiyonunun alımda derhal ödenmesi esasını getirmiştir. Ayrıca gübre alımlarında formaliteler azaltılmıştır.

   

  Gübre desteği için 1997 yılında 85 trilyon TL ayrılmıştır. 1995 yılında gübre desteği için 366 milyon dolar ödendiği halde 1996`da biz bu miktarı 47,5 trilyon TL`ye yani 586 milyon dolara çıkarttık. 1997`de ise 85 trilyon TL, yani 629 milyon dolar olacak şekilde bütçemizi hazırladık.

   

  Et ithalatındaki fon ise, önce yüzde 3`ten yüzde 30`a çıkartılmış; daha sonra da canlı hayvan ve et ithalatı yasaklanmıştır.

   

  Hayvancılığın ihyası için büyük önem taşıyan çayır ve mera alanlarının ıslahı ve artırılması hususunda 1996 yılında 8.000 hektar saha artırılması yapılmıştır. 1997 yılında ise 22.000 hektar alanın ıslah ve artırılması programlanmıştır. Artış yüzde 175 olmuştur.

   

  Yem bitkileri alanlarının artırılmasına da çok büyük önem verilmiştir. 1996`da 7.650 hektar yeni yem bitki alanı geliştirilmiştir. 1997`de ise 22.000 hektar yeni bitki alanı geliştirilmesi programlanmıştır. Artış yüzde 187 olmuştur.

   

  Amerikan buğdayının dünya fiyatı 21.000 TL iken bunun muadili kırmızı sert buğdaya dört ayın ortalaması dikkate alındığında 36.000 TL fiyat verilmiştir.

   

  1997 dünya yaş çay alım fiyatının 30.000 TL olduğu dikkate alınacak olursa, çay üreticisine 1997 yılında dünya fiyatlarının çok üstünde bir fiyat verilmiştir. (Birinci sürgün için 50.000 TL, ikinci sürgün için 52.500 TL, üçüncü sürgün için 55.000 TL) Bu fiyat dolar bazında son 15 yılın en yüksek fiyatı olmuştur.

   

  Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 300`e kadar arttırılmıştır.

   

  Esnafa verilen krediler 1996`nın 2. yarısında 57 trilyondan 80 trilyon TL`ye çıkartılmıştır.

   

  Fon Kredisi imkânı tanınan Teşvik Belgesi verilmesine başlanmıştır. Böylece Fon Kredisinden yararlanmak üzere 8036 KOBİ sahibi müracaatta bulunmuş ve 2.5 trilyon TL tutarında kredi kullanıma açılmıştır.

   

  Hükümeti devraldığımızda 550 puan olan borsa endeksi Şubat 97`de 1700 puana kadar yükselerek yeni rekorlar kırmıştır.

   

  Enkaz edebiyatı icraatçısı olacağını şimdiden belli eden mevcut hükümetin kamuoyunu yanıltmaya yönelik beyanlarının aksine, Kaynak Paketlerinden Ocak 97 itibariyle 11.78 milyar dolar, Nisan 97 itibariyle ise 13.33 milyar dolarlık bir gelir sağlanmıştır.

   

  Hükümetimiz döneminde döviz rezervlerimizde de Şubat 97 itibariyle yaklaşık 1 milyar dolarlık bir artış kaydedilmiştir.

   

  1995 yılında bütçeden tarımsal desteklemeye ayrılan pay sadece 19 trilyon, 1996 yılı içinse önceki hükümet tarafından öngörülen destekleme fonu sadece 38 trilyon TL. idi. Hükümetimiz 1996 yılı ikinci yarısında yaptığı hamle ile 1996`daki desteklemeyi 60 trilyon TL.`ye çıkarttığı gibi, 1997 yılı için de 95 trilyon TL.`yi tarımsal desteklemeye ayırmıştır.

   

  Köylümüzün emeği olan zirai ürünler karşılığı köylümüze geçen yıl sadece 43,5 trilyon toplam ödeme yapıldığı halde, hükümetimiz döneminde 136 trilyon TL. ödeme yapılmış ve böylece bir yılda yüzde 312 oranında büyük bir artış sağlanarak köylümüz azami derecede desteklenmiştir.

     I. GENEL EKONOMİ

   

  I. GENEL EKONOMİ

   

  1- NELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK?

   

  2- EKONOMİYİ NEREDEN NEREYE GETİRDİK?

   

   

  Şekil-1de 28 Haziran 1997 tarihinde hükümeti devralmasaydık 1996 ve 1997 yılları sonunda karşılaşacağımız tablo görülmektedir. Sürekli büyümekte olan bütçe açıkları ve iç borç sarmalı ülkemizi felç etmiş bir durumdaydı. 1996 yılı sonu itibariyle bütçe açığı 48 milyar dolarlık bütçenin 20 milyar dolarım, yani yüzde 42sini oluşturacaktı. İç borcun ise 45 milyar dolara ulaşması beklenmekteydi. Bu gidiş devam ettiği takdirde 1997 yılı sonunda bütçe açığımızın 30 milyar dolar, iç borcun ise 58 milyar dolar olması kaçınılmazdı.

   

   

  Şekil-2de hükümeti devraldıktan sonra bütçenin seyri görülmektedir. 1996 yılı sonunda 20 milyar dolar olması beklenen bütçe açığı 15 milyar dolar, 30 milyar dolar olması beklenen iç borç ise 22 milyar dolara düşürülmüştür. Hükümetimiz, icraatına suni gündemler olmaksızın devam edebilseydi 1997 yılı sonunda bütçe açığımız sıfırlanacak, iç borç ise 15 milyar dolar seviyesine düşecekti.

   

  Mesut Yılmaz başkanlığında kurulan 55.Hükümet, Haziran 1997 sonu itibariyle, suni gündemler neticesinde denk olarak gerçekleşmesi planlanmışken karşılaşılan 700 trilyon liralık bütçe açığının Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçe açığı iddiası ile adeta bir enkaz edebiyatı yaparak halkımızı yanıltmaktadır. Haziran 1997 sonu itibariyle bütçe açığı dolar bazında 5.5 milyar dolar olmuştur. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde yani Haziran 1996 sonunda 15.2 milyar dolar idi. Yani yine Mesut Yılmazın başkanlığında kurulan 53. Hükümet geçen sene hükümetimize 15.2 milyar dolarlık, TL olarak bugünkü rakamlarla 1.9 katrilyon TL bütçe açığı bırakmış idi.

   

  Şimdi hükümetimizin ekonomide almış olduğu olumlu sonuçlara ve suni gündemler neticesinde gelmiş olunan duruma bakalım. Şekil-3de görüldüğü üzere ticari kredi faizleri yüzde 120lerden Şubat 97de yüzde 85lere düşürülmüşken, bu rakam Nisan 97de düşmeye devam edip yüzde 80lere gerileyecekken yüzde 100lere çıkmıştır. Yine Şekil-4de görüldüğü üzere hükümeti devraldığımızda yüzde 76lar seviyesinde olan repo oranı Şubat 97de yüzde 50ler seviyesine kadar çekile-bilmiştir. Bu rakam Nisan 97de yüzde 45lere kadar çekilebilecekken tekrar yüzde 74ler seviyesine çıkmıştır. Benzer durum Şekil-5 ve Şekil-6da görülen mevduat veinterbank faizlerinde de yaşanmıştır.

   

  Hükümetimiz döneminde iç borç ve bütçedeki faiz yükü bakımından büyük önem arzeden hazine borçlanmalarındaönceki dönemlere nazaran çok olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Yüzde 170 seviyesinde devralınan hazine borçlanma faizi Şekil-7de görüldüğü gibi Şubat 97 tarihinde yüzde 83ler seviyesine kadar düşürülmüştür. Bu oran yüzde 70ler seviyesine kadar düşürülebilecekken Nisan 97de yüzde 90lar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yine de bu seviye devralman duruma göre çok iyidir. Öte yan devralındığında sadece 155 gün olan ortalamahazine borçlanma vadesi Şekil-8de görüleceği üzere Şubat 97de 400 güne, suni gündemler neticesinde yaşanan olumsuzluklara rağmen, Nisan 97de 730 güne kadar çıkarılmıştır.

   

  Hazine borçlanmalarında çok önemli bir adım da borçlanmaların Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) baz alınarak yapılması olmuştur. Böylece ekonomideki kısa dönemli dalgalanmalar neticesinde oluşabilecek yüksek oranlı borçlanmaların önüne geçilebilmiş, haksız ve spekülatif kazanç ortamına imkân tanınmamıştır.

   

  Hükümetimiz döneminde enflasyonla mücadeledebaşarı sağlanmıştır. İleride gösterileceği şekilde özellikle emekliler, işçiler, memurlar ve köylümüz dahil toplumun tüm gelir gruplarına enflasyonun çok üzerinde, 40-50 puanlık bir reel gelir artışı sağlanmış olmasına karşın, bu reel gelir artışının finansmanında natif gelir kaynakları devreye alınarak enflasyonun azmasına meydan verilmemiş, suni gündemlere rağmen enflasyon sabit tutulmuştur.

   

  Ekonomideki diğer olumlu bir etki de borsada yaşanmıştır.Hükümeti devraldığımızda 550 puan olan borsa endeksi, Şubat 97de 1.700 puana kadar yükselerek yeni rekorlar kırmıştır. Ancak Şekil-10da da görüleceği üzere suni gündemler borsayı olumsuz etkilemiş, endeks 1.800lere çıkabilecekken 1.450lere kadar düşmüştür.

   

  Hükümetimiz döneminde her biri 10 milyar dolar dolayında üç Kaynak Paketi yürürlüğe konmuştur. Bu üç Kaynak Paketi ile öngörülen hedeflere ulaşabilmek için, öncelikle altyapıyı oluşturacak düzenlemeler yapılmış ve bu amaçla 8 adet Kanun, 11 adet Bakanlar Kurulu Kararı, 9 adet Tebliğ ve Yönetmelik ile 4 adet de Başbakanlık Genelgesi çıkartılarak, uygulanmaya konulmuştur. Enkaz edebiyatı icraatçısı olacağını şimdiden belli eden mevcut hükümetin kamuoyunu yanıltmaya yönelik beyanlarının aksine Şekil-11de görüldüğü üzere bu Kaynak Paketlerinden Ocak 97 itibariyle 11.78 milyar dolar, Nisan 97 itibariyle ise 13.33 milyar dolarlık bir gelir sağlanmıştır.

   

  Şekil-12de Hükümetimiz döneminde döviz rezervlerimizde Şubat 97 itibariyle yaklaşık l milyar dolarlık bir artış kaydedildiği görülmektedir.

   

  İç borçlar çığ gibi büyümekten kurtarılarak hızla azaltılmıştır.

   

  Hükümetimiz iş başına gelmeden önce iç borçlar yıldan yıla hızla artarak l Ocak 1996da 20,2 milyar dolara çıkmış, sonra da altı ayda 35,7 milyar dolara yükselmişti, iç borçlar yüzde 150-200 faiz ve 4 ay vade ile yapılan yeni iç borçlanmalarla ödeniyordu. Bu durum dikkate alındığında aynı gidişat ile iç borç 31.12.1996da 45,2 milyar dolara, 31.12.1997de ise 58 milyar dolara çıkacaktı. Böylece ülke büyük bir felaketin içine sürüklenecekti. Hükümetimiz yeni politikalar ve aldığı tedbirlerle bu vahim gidişata son vermiştir. Şekil 13de görüleceği üzere iç borç Şubat 97de 20 milyar dolara indirilmiştir.

   

   

  DESTEKLEME BUĞDAY ALIM FİYATLARI

   

  I. MAKARNALIK BUĞDAYLAR

   

   

  HAZİRAN

   

  TEMMUZ

   

  AĞUSTOS

   

  EYLÜL

   

  1. ANADOLU DURUM BUĞDAYI

   

  44.550

   

  46.550

   

  48.550

   

  50.550

   

  2. DİĞER DURUM BUĞDAYI

   

  37.950

   

  39.950

   

  41.950

   

  43.950

   

  II. EKMEKLİK BUĞDAYLAR

   

   

  HAZİRAN

   

  TEMMUZ

   

  AĞUSTOS

   

  EYLÜL

   

  1. BEYAZ SERT BUĞDAY

   

  36.300

   

  38.300

   

  40.300

   

  42.300

   

  2. KIRMIZI SERT B

   

  UĞDAY

   

  33.000

   

  35.000

   

  37.000

   

  39.000

   

  3. KIRMIZI YARI SERT BUĞDAY

   

  31.350

   

  33.350

   

  35.350

   

  37.350

   

  4. BEYAZ YARI SERT BUĞDAY

   

  29.700

   

  31.700

   

  33.700

   

  35.700

   

  5. DİĞER BUĞDAY

   

  28.050

   

  30.050

   

  32.050

   

  34.050

   

   

  III. YURT DIŞI EKMEKLİK BUĞDAY FİYATLARI

   

   

  HAZİRAN

   

  TEMMUZ

   

  AĞUSTOS

   

  EYLÜL

   

  1.AMERİKANBUĞDAYI

   

  150$

   

  (FOB)

   

  21.000 TL

   

   

  2. AVRUPA BUĞDAYI

   

  170$

   

  (FOB)

   

  23.800 TL

   

   

  TÜRKİYEDE VERİLEN FİYATLAR DÜNYA FİYATLARININ ÇOK ÜSTÜNDEDİR.

   

   

  Toplumun geniş tabanlı kesimlerine sağlanan reel gelir artışlarına ve bizden önceki dönemlerden sarkan kısa vadeli ağır hazine geri ödemelerine rağmen, Şekil-14de görüleceği üzere, emisyon hacmi başarıyla kontrol edilmiş, piyasaların dengesini zedelemeyecek bir artış trendi sağlanmıştır.

   

  HALKIMIZA NE VERDİK?

   

   

  Köylümüze Ne Verdik?

   

  Nüfusumuzun takriben yarısı köylümüzdür. Hükümetimiz tarafından köylümüzün refah seviyesini arttırmak için gece gündüz çalışılarak büyük adımlar atılmıştır.

   

  Tarım Bakanlığı bütçesi 1997 yılında 1996ya nazaran büyük ölçüde artırılarak 22,9 trilyondan 43,2 trilyona çıkartılmıştır. Bütçenin toplam artışı yüzde 78,1 oranında olmasına rağmen Tarım Bakanlığında yüzde 89 artış olmuştur. Böylece Tarım Bakanlığı bütçesinin toplam bütçe içindeki payı yüzde 0,65ten yüzde 0,69a çıkartılmıştır. Bu artış son yıllardaki en büyük artıştır. Nitekim 1995 bütçesinde artış yüzde 48, 1996 bütçesinde yüzde 74 iken, 1997de yüzde 89 yapılmıştır.

   

  1995 yılında bütçeden tarımsal desteklemeye ayrılan pay sadece 19 trilyon, 1996 yılı içinse önceki hükümet tarafından öngörülen destekleme fonu sadece 38 trilyon idi. Hükümetimiz 1996 yılı ikinci yarısında yaptığı hamle ile 1996daki desteklemeyi 60 trilyona çıkarttığı gibi 1997 yılı için de 95 trilyon TLm tarımsal desteklemeye ayırmıştır.

   

  Sadece bütçe desteklemesi ile değil, aynı zama TMO, Şeker Şirketi ve birliklerin bütün imkânları seferber edilerek ve bunların rasyonel çalışmaları sağlanarak, köylümüzün emeği olan zirai ürünler karşılığı köylümüze 1996 yılında sadece 43,5 trilyon TL toplam ödeme yapıldığı halde, hükümetimiz döneminde 136 trilyon ödeme yapılmış ve böylece bir yılda yüzde 312 oranında büyük bir artış sağlanarak köylümüz azami derecede desteklenmiştir. Bu artış dönem enflasyonunun kat kat üstündedir.

   

   

  Bu destekleme sayesinde mahsul alımında ;

   

  1. Taban fiyatları enflasyonun çok üstünde artırılmıştır,

   

   

  2. Alım miktarlarında ve çeşitlerinde büyük artış sağlanmıştır,

   

  3. Ödemelerin alım yılı içinde yapılması temin edilmiştir.

   

  Birliklerin 1996 yılı ürün alım fiyatları aşağıda verilmiştir.

   

   

  Ürünler

   

  Geçen yılödenen (kg/TL)

   

  Bu yıl ödenen (kg/TL)

   

  100 idi ne oldu

   

  Pancar

   

  4.500

   

  8.500

   

  189

   

  Buğday

   

  8.500

   

  20-24.000

   

  282

   

  Tütün

   

  240.000

   

  500.000

   

  207

   

  Kabuklu fındık

   

  45.000

   

  210.000

   

  467

   

  Ayçiçeği

   

  13.000

   

  36.000

   

  277

   

  Soya fasulyesi

   

  15.000

   

  30.000

   

  200

   

  Yer fıstığı

   

  42.000

   

  88.500

   

  211

   

  Yemeklik zeytin

   

  140.000

   

  250.000

   

  179

   

  Zeytinyağı

   

  170.000

   

  280.000

   

  165

   

  Üzüm (çekirdeksiz)

   

  40.000

   

  82.500

   

  206

   

  Pamuk (Ege)

   

  40.000

   

  70.000

   

  175

   

  Pamuk (Çukurova)

   

  34.500

   

  60.000

   

  176

   

  Kuru kayısı

   

  100.000

   

  250.000

   

  250

   

  Antep fıstığı

   

  Alım yapılmadı

   

  300.000

   

  İlk defa alımyapıldı

   

  Kırmızı biber

   

  Alım yapılmadı

   

  200.000

   

  İlk defa alımyapıldı

   

  Kuru fasulye

   

  Alım yapılmadı

   

  70.000

   

  İlk defa alımyapıldı

   

  Nohut

   

  Alım yapılmadı

   

  50.000

   

  İlk defa alımyapıldı

   

  Böylece alım ücretleri artırıldığı gibi, alım miktarlarında da ayrıca büyük artış sağlanmıştır.

   

  1995 yılında TMO 48 milyon dolarlık hububat aldığı halde, hükümetimiz döneminde 329 milyon dolarlık alım yapılarak köylümüze 7 misli fazla para ödenmiştir.

   

  1996 yılı ikinci yarısında tarım ürünleri için üreticiye yapılan ödeme, 1995 yılı ikinci yarısında üreticiye yapılan ödemeden yüzde 312 daha fazla gerçekleşerek 43.5 trilyondan 135.8 trilyona çıkarılmıştır.

   

  Tohumluk destekleme ödemelerinde büyük artışlar sağlanmıştır.

   

  Köylümüzü destekleme hususunda diğer en önemli hamlemiz gübre konusunda olmuştur.

   

  Köylümüzü desteklemek hususunda en önemli bir atılımımız isehayvancılığın yeniden ihyası atılımıdır. Hayvancılığın yeniden ihyası için şu 12 hamle yapılmıştır:

   

  1. Türkiyede hayvancılığın geliştirilmesi gayesi ile 1997 yılında 40 trilyon TL kaynak ayrıldı.

   

  2. Mevcut 1.2 milyon büyükbaş besi hayvanına ilaveten l milyon baş besi, böylece 954.000 ton et üretimine ilaveten;

   

  3. Ayrıca 100 bin ton et üretimi daha yapılması,

   

  4. Bu suretle et ithalatının önlenmesi ve buna mukabil yeniden et ihraç eder duruma gelinmesi,

   

  5. Et ithalatına 1996 yılında 195 milyon dolar ödenmiş olup, şimdi ise bu değerde ihracat yapılması,

   

  6. Et ithalatındaki fon ise, önce yüzde 3ten yüzde 30a çıkartılmış; daha sonra da canlı hayvan ve et ithalatı yasaklanmıştır.

   

  7. Yeterince kredi verilmesi.

   

  8. Kredilerin döviz eşdeğeri ile faizsiz verilmesi.

   

  9. Yüzde 30daıı fazla artışlar için kur garantisi verilmesi ve farkın devlet tarafından ödenmesi.

   

  10. Kalkınmada öncelikli illerde uygulanacak koyunculuk projesiiçin 2 trilyon TL kaynak ayrılması, böylece yetiştiricilere Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü birimleri aracılığı ile yüzde 20 faizli kredi kullırılarak damızlık koyunculuk işletmeleri kurulması imkânının getirilmesi.

   

  11. Yerli üretimi desteklemek gayesi ile süt tozu ithalatına uygulanan fon yüzde 30dan yüzde 55e yükseltilmiştir.

   

  12. Süt fiyatı 1600 TLden 27.000 TLna çıkarılmış böylece 3.000 TL süt teşvik primi ile birlikte süt alım fiyatlarının 30.000 TLna yükselmesi sağlanmıştır. Şu a ise birçok bölgede çiftçiler sütü 35-40 bin liraya satabilmektedir.

   

  Hayvancılığın ihyası için büyük önem taşıyan çayır ve mera alanlarının ıslahı ve arttırılması hususunda 1996 yılında 8.000 hektar saha artırılması yapılmıştır. 1997 yılında ise 22.000 hektar alanın ıslah ve artırılması programlanmıştır. Artış yüzde 175.

   

  Aynı şekilde yem bitkileri alanlarının artırılmasına da çok büyük önem verilmiştir.

   

  1996da 7650 hektar yeni yem bitki alanı geliştirilmiştir. 1997de ise 22.000 hektar yeni bitki alanı geliştirilmesi programlanmıştır. Artış yüzde 187.

   

  1997-98 ürün döneminde belirlenen destekleme buğday alım fiyatları dünya fiyatlarının çok üstündedir. Şekil-15deki tabloda görüleceği üzere buğdaya tek fiyat verilmemiş, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için dört ayrı fiyat verilmiştir. Yine tabloda görüleceği üzere Amerikan buğdayının dünya fiyatı 21.000 TL iken bunun muadili kırmızı sert buğdaya dört ayın ortalaması dikkate alındığında 36.000 TL fiyat verilmiştir.

   

  Destekleme yaş çay

   

  alımında daha önceki yıllarda görülmemiş bir artış sağlanmıştır. 1996 yılı fiyatı tek sürgünde 25.000 TL olarak verilmişken bu yıl birinci sürgün için 50.000 TL. ikinci sürgün için 52.500 TL ve üçüncü sürgün için 55.000 TL olarak verilmiştir. 1997 dünya yaşçay alım fiyatının 30.000 TL olduğu dikkate alınacak olursa, çay üreticisine 1997 yılında dünya fiyatlarının çok üstünde bir fiyat verildiği görülmektedir. Bu fiyat dolar bazında son 15 yılın en yüksek fiyatı olmuştur.

   

  Türkiyemizde takriben 3 milyon esnafımız bulunmaktadır. Bu esnafımız takriben 13,5 milyon nüfusa bakmaktadır. Esnaflarımız devletimizin belkemiğidir. Hem sermayesi, hem bedeni, hem de bütün aile efradı ile gece gündüz canıyla başıyla çalışmaktadır. Esnafımızı güçlendirmek devletimizi güçlendirmektir. Refahı geniş tabana yaymaktır. Bu inançta olan hükümetimiz esnafımızın refah seviyesini arttırmak için gece gündüz çalışmıştır. Esnafımız için yaptığımız 13 hamle şöylece özetlenebilir:

   

  1. Krediler arttırıldı, şartlar iyileştirildi.

   

  2. Faizlerin düşmesiyle esnaf rahatladı.

   

  3. Enflasyonun düşüşü ile esnafa rahatlama sağlanıldı.

   

  4. Bağ-Kurda derece yükselmesi imkânı getirildi.

   

  5. Bağ-Kur prim borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlı.

   

  6. Gelir ve diğer vergi borç ödemesinde kolaylık sağlı.

   

  7. Bedelsiz ithalat uygulaması ile tezgah ve makina getirilmesinin teşviki sağlı.

   

  8. Sanayi sitelerinin inşaatları hızlırıldı ve yurdun her tarafına yayıldı.

   

  9. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 300e kadar artırıldı.

   

  10. Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artışın primlere yansıtılmamasına özen gösterildi. Bütçeden destek verildi.

   

  11. Diğer gelir gruplarına temin edilen refah artışı suretiyle esnafa canlılık getirildi.

   

  12. Sınır ticaretinin geliştirilmesi ve bilhassa Güneydoğuda alınan tedbirler ile bölge esnafına canlılık getirildi.

   

  13. Bavul ticaretinin teşviki ve kolaylaştırılması ile esnafa yeni imkânlar sağlı.

   

  Bugüne kadar esnafımıza hiçbir zaman yeterli kredi verilmemiştir. Esnafımıza verilen krediler hep o kadar az olmuştur ki; esnafa verilen krediler ile esnafın bir buzdolabı alması bile mümkün olamamıştır.

   

  Bu gerçeğin bilincinde olan hükümetimiz, esnaf ve KOBİlere verilen kredilerde şu 7 hamleyi yapmıştır:

   

  1. Esnafa verilen krediler 1996mn 2.yarısında 57 trilyondan 80 trilyon TLna çıkartıldı.

   

  2. Kredi limiti l Ocak 1997 tarihinden itibaren 500 milyon liradan 1 milyar TLna yükseltildi.

   

  3. KOBİlere verilen krediler 34 trilyondan 60 trilyon TLna çıkarıldı.

   

  4. KOBİlere teşvikli fon kredisi yürürlüğe konuldu.

   

  5. Yatırım indirimi, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Damga Vergisi ve harç istisnası, KDV istisnası ve Fon Kredisi imkânı tanınan Teşvik Belgesi verilmesine başlı. Böylece Fon Kredisinden yararlanmak üzere 8.036 KOBİ sahibi müracaatta bulundu ve 2.5 trilyon TL. tutarında kredi kullanıma açıldı.

   

   

   

   

  6. "Kadın ve Genç Girişimci" kredileri yüzde 50 artışla 5 trilyon TLna ulaştırıldı.

   

  7. Dövize eşdeğer faizsiz kredi ve mevduat yükümlülüklerinden kurtarılmış kredi hazırlıkları yapıldı.

   

  Böylece; esnafımıza, sanatkarımıza, küçük ve orta boy işletmelerimize, genç ve kadın girişimcilerimize 7 aylık kısa bir dönemde çok uygun şartlarla 150 trilyon TL kredi imkânı sağlı.

   

  Sadece Halk Bankasından esnafımıza açılan kredi 1996 başında 57 trilyon TL. iken 1996 sonunda 80 trilyon TLna çıkartılmıştır ve esnafa borç verilen kredi üst limiti de 500 milyon TLden, l milyar TLna yükseltilmiştir.

   

  Hükümetimiz en yakın ilgiyi Bağ-Kur emeklilerine göstermiştir. Bağ-Kur emekli maaşlarındaki ortalama reel artış Şekil-16da görüldüğü üzere yüzde 146 olmuştur. Böylece Bağ-Kur emekli maaşları 100 iken 311.5 olmuştur. Bağ-Kur emekli maaşlarındaki bu yüksek oraki artış, Bağ-Kur mükelleflerinden alınan primlerle karşılanması mümkün olmadığından bu artışlar esnafa yük olmadan gerçekleştirilmiştir.

   

  Memurumuza Ne Verdik?

   

  Devletimizin takriben 1 milyon 750 bin memuru bulunmaktadır. Bu memurlarımız aile efratları ile birlikte nüfusumuzun 5 milyon 250 bin kişilik bir bölümünü oluşturmaktadır.

   

  1. Memur maaş katsayısı 6 ayda yüzde 195e artırıldı,

   

  2. Böylece çeşitli görevlerdeki memurların aldığı net ücret iki katına çıktı,

   

  3. Memura 6 aylık enflasyon üstünde artış verildi. Memura enflasyon üstündeki ala görülen nisbette refah getirildi (Bkz. Şekil17)

   

  4. 1997 boyunca eşel-mobil ve milli gelir artış oranında ilave artışlar öngörüldü,

   

  5. Ek ödemelerle özel hizmet görenlere ilave imkânlar sağlı,

   

  6. Asgari ücrette yüzde 100den fazla artış sağlı,

   

  7. Memurların gelir vergisi dilimlerinde iyileştirme yapıldı.

   

   

  Memur maaş katsayısını yüzde 230.1 oranında artırmakla 30 milyon insanımızı sevindirdik. Ve memurumuza enflasyonun çok üstünde refah temin ettik.

   

  Şekil-17deki grafikte yeşil boyalı saha memurumuza enflasyonun üstünde sağladığımız destek alanını göstermektedir. Hükümetimiz döneminde ortalama memur maaş artışı yüzde 230.1, buna mukabil enflasyon yüzde 165, dolayısıyla reel artış takriben yüzde 65 olmuştur. Haziran 97 itibariyle memurumuz l Temmuz 1996ya nazaran enflasyonun üstünde reel olarak yüzde 65 daha fazla ücret alır hale gelmiştir.

   

  Şekil-18deki tabloda da görüleceği üzere örneğin l Temmuz 1996da net gelir olarak:

   

  52 milyon TL alan müsteşarımız Haziran 97de 148 milyon, 59 milyon TL alan il valimiz 152 milyon TL, 59 milyon TL alan 1. sınıf hakimimiz Haziran 97’de 148 milyon TL alır hale gelmiştir.

   

  Özel hizmet görevlilerine verilmekte olan ek ödenek ile bu kamu görevlilerimiz ayrıca önemli ölçüde maaş ilavesi almaktadırlar.

   

  Ve memurumuza ayrıca 1997 yılı boyunca enflasyon oranında ilave ödeme yapmak ve milli gelir artışı oranında ayrıca daha da ilave yapmayı hedeflemiştik.

   

  Son yıllardaki memur maaşlarındaki reel değişime bir göz attığımız zaman açıkça görüyoruz ki hükümetimizden önceki dönemde genellikle memur maaşlarındaki reel değişim enflasyonun altında kalmıştır. 1993’de reel değişim + yüzde 2.2 iken 1994de - yüzde 22, 1995’de - yüzde 4.8 olmuştur. Buna mukabil hükümetimiz döneminde memur maaşlarının enflasyon üzerindeki reel artışı + yüzde 65 olmuştur.

   

  Memurlarımıza verdiğimiz diğer bir destek de gelir vergisi muafiyeti ve gelir vergisi dilimlerinde memur lehine yaptığımız değişikliklerdir. Nitekim 53.Hükümet döneminde özel muafiyet 1.8 milyon TL. olduğu halde bu rakam bizim dönemimizde yüzde 75 artırılarak 3.150 milyon TL.na çıkartılmıştır. Yüzde 25 olan gelir vergisi dilimi 300 milyondan 500 milyona, yüzde 30’luk dilim 600 milyondan l milyara ve sırayla aynı ora artışlar yaparak yüzde 55lik yüksek vergi dilimini de 9.6 milyardan fazla gelirler için uygulanmak üzere değiştirilmiştir.

   

   

  İşçilerimize Ne Verdik?

   

  Nüfusu 70 milyona yakla

   

  Şekil-19da

   

  Bunu sa

   

  Kamu toplu i

   

  Öte yan birinci alt

   

  Emeklilerimize Ne Verdik?

   

  Türkiyemizde sosyal güvenlik kapsam

   

  ında 4 milyon 511 bin emeklimiz bulunmaktadır. Bunlar, bakmaya mecbur oldukları aile efradları ile birlikte nüfusumuzun 17 milyon 761 bin kişilik bir büyük bölümünü teşkil etmektedirler.

   

  Gerek Emekli S

   

  ığına, gerek SSKya ve gerekse BAĞKURa bağlı emeklilerimiz ülkemize canlarıyla başlarıyla hizmet etmiş ülke evlatlarımızdır. Geçmiş dönemde büyük mağduriyetler içinde kalan emeklilerimizin hepsinin refah seviyelerinin arttırılmasına hükümetimiz çok büyük önem vermiştir. Emeklilerimize hizmet için şu 10 büyük hamle yapılmıştır:

   

  1. Memur maa

   

  ş katsayisi 6 ayda yüzde 230 artirildi. Böylece emekli memur ve işçi maaşlari, 2 katin üzerine çikarilmiştir.

   

  2. Memur ve i

   

  şçide yüzde 116-121, Bag-Kurda yüzde 300 maaş artişi saglanmiştir.

   

  3. Memur emeklileri ile dul ve yetimlerine enflasyonun üzerinde maa

   

  ş artişi yapilmiştir.

   

  4. Bütçeden Ba

   

  5. Yurt d

   

  6. Ba

   

  7. Emekli ücretleri ve sa

   

  8. Sosyal güvenlik kurulu

   

  şlarinin revizyonu kanunu tasarisi hazirlanmiştir.

   

  9. Emeklilere, gerekti

   

  10. Tarım işçilerine de emeklilik hakkının tanınması çalışmalarına başlanmıştır.

   

  Hükümetimiz i

   

  Şekil-24deki grafikte

   

  memur emeklilerimizin şlarinda hükümetimizin sagladigi yüzde 116 oranindaki artiş açik bir şekilde görülmektedir. Ayni dönemdeki fiyat artişlari ise yüzde 65 olmuştur. Bunun sonucu olarak bu grafikte görülen yeşil alan hükümetimizin memur emeklileri maaşlarinda enflasyonun üstünde verdiği destek arttırımını göstermektedir. Böylece memur emeklilerimizin maaşlarinda enflasyonun üstünde yüzde 51 reel artiş saglanmiştir.

   

  İşçi emeklilerinin maaşlarindaki artiş daha da büyük oranlarda gerçekleştirilmiştir. Şekil-25de hükümetimizin işçi emeklileri ayliklarina yaptigi yüzde 121 artiş açikça görüldügü gibi, bu dönemde fiyat artişlari yüzde 65 olduguna göre yeşil boyali saha vasitasiyla işçi emeklilerimize enflasyonun üstünde saglanan destek alanini göstermektedir. Neticede işçi emeklilerimize enflasyonun üzerinde saglanan yüzde 56 oranindaki net artiş da açik bir şekilde görülmektedir.

   

  19 milyon TL net ayl

   

  ık alan 1/10ncu derecedeki işçi emeklisi Haziran 97de yüzde 121 artışla 42.5 Milyon TL aylık, ortalama olarak işçi emeklilerimiz 11,5 milyon TL alırken, Haziran 97de 26 milyon TL ve en az ücret alan işçi emeklisi ise 12/1nci derecede 10 milyon TL aylik alan işçi 24 milyon TL aylik alir hale gelmiştir.

   

  Yoksullar, Özürlüler ve Ö

   

  ğrencilerimize Ne Verdik?

   

  Hükümetimiz bütün gelir gruplar

   

  Hükümetimiz dul, yetim, yoksul , kimsesiz ve özürlü vata

   

  şlarimiza hizmet için büyük bir gayret göstermiştir.

   

  Bu meya gerçekle

   

  ştirdigimiz çok önemli çalişmalar esnasinda yer alan 9 önemli hamlemiz şunlardir:

   

  1. Sosyal Yard

   

  2. Bu fonun sadece kendi amac

   

  3. Böylece 1996da Fonda büyük kullan

   

  4. 1994, 95 ve 96n

   

  5. Bu fondan ö

   

  6. Ö

   

  7.

   

  Şehit ailelerine maaş, ev-arsa ve ögrenim gören evlatlarina burs, yakinlarina iş verilmesi saglanmiştir.

   

  8. Özürlülerle ilgili olarak yetki kanunu ç

   

  9. Kanunun gerektirdi

   

  Görüldü

   

  SYDTF, ilk kuruldu

   

  Haziran 1996da hükümetimizden önce 1996 y

   

  Hükümetimiz bu fonun tamam

   

  1994ün birinci 6 ayl

   

  Hedefimiz ülkemizde bir tek memleket evlad

   

  SYDTF ihtiyaç sahibi öde geniş bir program halinde hibe yoluyla karşiliksiz destekte bulunmuştur. 1994-95 yilinda kişi başina burs 750 bin TL, burs verilen ögrenci sayisi 78.815, verilen toplam burs 710 milyar TL iken, 1995-96da aylik burs miktari l milyon TL, burs verilen ögrenci sayisi 100 bin 525, verilen toplam burs l trilyon TLye çikarilmiş, 1996-97de ise aylik burs 4 milyon TL, burs verilen ögrenci sayisi 200 bin, verilen toplam burs 6 trilyon TL olmuştur.

   

  Her sahada oldu

   

  Özürlülerimizle ilgili yetki kanunu

   

   

   

  AC

   

  Hükümetimiz, özellikle Do

   

  Harcanabilir Miktar:

   

  Serbest B

   

  Tamam

   

  Ba

   

  şbakanlikça Yapilan Tahsis Tutan Toplami:

   

  3 trilyon 927 milyar 559 milyon TL.

   

  A Grup Tahsis Miktar

   

  2 trilyon 302 milyar TL.

   

  B Grup Tahsis Miktar

   

  1 trilyon 625 milyar 559 milyon TL.

   

  İstenen Ek Ödenek Miktarı:

   

  2 trilyon 360 milyar 559 milyon TL.

   

  Tahsis Yap

   

  İ1 Sayısı : 57

   

  İlçe Sayısı : 96

   

  Belde Say

   

  Köy Say

   

  Bölgelere Yap

   

  Doğu Anadolu :

   

  Güneydo

   

  Bayburt-Gümü

   

  Di

   

  Acil Destek Program

   

  1-

   

  2-

   

  3-

   

  4-

   

  5-

   

  6-

   

  7 - Di

   

  S. NO

   

  İLİ

   

  MİKTARI (MİLYON TL.)

   

   

  S. NO

   

  İLİ

   

  MİKTARI (MİLYON TL.)

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

  ADANA

   

  240.000

   

   

  31

   

  KARS

   

  50.000

   

  2

   

  ADIYAMAN

   

  74.000

   

   

  32

   

  KASTAMONU

   

  30.000

   

  3

   

  AFYON

   

  75.000

   

   

  33

   

  KIRIKKALE

   

  10.000

   

  4

   

  AĞRI

   

  19.000

   

   

  34

   

  KOCAELİ

   

  80.000

   

  5

   

  AMASYA

   

  4.000

   

   

  35

   

  KONYA

   

  9.500

   

  6

   

  ANKARA

   

  292.000

   

   

  36

   

  KÜTAHYA

   

  7.000

   

  7

   

  ARDAHAN

   

  4.000

   

   

  37

   

  MALATYA

   

  182.000

   

  8

   

  AYDIN

   

  8.000

   

   

  38

   

  MARDİN

   

  252.000

   

  9

   

  BASİR

   

  18.000

   

   

  39

   

  MUĞLA

   

  5.000

   

  10

   

  BAYBURT

   

  4.000

   

   

  40

   

  MUŞ

   

  57.000

   

  11

   

  BİLECİK

   

  25.000

   

   

  41

   

  NEVŞEHİR

   

  15.000

   

  12

   

  BİNGÖL

   

  190.500

   

   

  42

   

  NİĞDE

   

  35.000

   

  13

   

  BİTLİS

   

  10.000

   

   

  43

   

  OHAL BÖLGE

   

  62.000

   

  14

   

  BOLU

   

  25.000

   

   

  44

   

  ORDU

   

  20.000

   

  15

   

  BURSA

   

  30.000

   

   

  45

   

  OSMANİYE

   

  75.000

   

  16

   

  ÇANAKKALE

   

  50.000

   

   

  46

   

  RİZE

   

  155.000

   

  17

   

  DİYARBAKIR

   

  447.559

   

   

  47

   

  SAMSUN

   

  20.000

   

  18

   

  ELAZIĞ

   

  55.000

   

   

  48

   

  SİİRT

   

  76.000

   

  19

   

  ERZURUM

   

  79.000

   

   

  49

   

  SİNOP

   

  20.000

   

  20

   

  GAZİANTEP

   

  66.000

   

   

  50

   

  SİVAS

   

  10.000

   

  21

   

  GİRESUN

   

  20.000

   

   

  51

   

  ŞANLIURFA

   

  105.000

   

  22

   

  GÜMÜŞHANE

   

  98.000

   

   

  52

   

  ŞIRNAK

   

  100.000

   

  23

   

  HAKKARİ

   

  40.000

   

   

  53

   

  TRABZON

   

  75.000

   

  24

   

  HATAY

   

  50.000

   

   

  54

   

  TUNCELİ

   

  25.000

   

  25

   

  IĞDIR

   

  25.000

   

   

  55

   

  VAN

   

  277.000

   

  26

   

  ISPARTA

   

  50.000

   

   

  56

   

  YALOVA

   

  25.000

   

  27

   

  İÇEL

   

  30.000

   

   

  57

   

  YOZGAT

   

  77.000

   

  28

   

  İZMİR

   

  60.000

   

   

  TOPLAM

   

  3.947.559

   

  29

   

  KARAMAN

   

  1.000

   

   

   

  30

   

  KAYSERİ

   

  3.000

   

   

   

  1 trilyon 106 milyar TL.

   

   

  ADP KAPSAMINDA 1997 YILINDA YAPILAN TAHSİSLER

   

   

  Çevre için Yap

   

  39 milyar TL.

   

  ğer Tahsisler: Yol, Köprü ve Hizmet Tahsisleri için Yap

   

  780 milyar TL.

   

  ılan Tahsisler: E

   

  337 milyar TL.

   

  İstihdamı Arttırmak için Yapılan Tahsisler:

   

  386 milyar TL.

   

  ılan Tahsisler: Su için Yap

   

  453 milyar 500 milyon TL.

   

  ğitim için Yapılan Tahsisler:ğlık İçin Yapılan Tahsisler:

   

  l trilyon 691 milyar 500 milyon TL.

   

  Sa

   

  825 milyar 559 milyon TL.

   

  ılan Tahsisler:ı Kapsamında 1997 Yılında Yapılan Tahsisler

   

  1 trilyon 120 milyar 559 milyon TL.

   

  şhane:

   

  102 milyar TL.

   

  ğer İller:

   

  1 trilyon 13 milyar 500 milyon TL.

   

  ğu Anadolu:ılan Tahsis Toplamları:ısı : 90ısı : 52ılan:ı:ı:ı

   

  ırakılan Miktar:

   

  1 trilyon 567 milyar 500 milyon TL.

   

  ğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz başta olmak üzere ihtiyaç içinde bulunan illerimize Acil Destek Programı (ADP) hazırlamış ve bunu uygulamıştır. Rakamlarla bu Fon uygulamasını şöyle özetleyebiliriz:İL DESTEK PROGRAMI (ADP)ık 1996 "özürlüler günü"nde Yüce Mecliste kabul olunarak yürürlüğe girmiştir. Hükümetimiz bu yetki kanununda öngörülen bütün hazırlıkları titiz bir şekilde yürütmüştür.3 Aralğu gibi bu sahadaki açık fark ve büyük atılım net bir şekilde görülmektedir.

   

  ğrencilerimize ının dahi aç açık kalmaması olmuştur. Ülkemizin bunu sağlayacak potansiyeli rahatlıkla mevcuttur. Bütün ihtiyaç sahiplerinin yiyecek, giyecek, ve yakacak ihtiyaçlarını karşılanmıştır. Yurdumuzun herhangi bir köşesinde onurundan dolayı kendisinin haber veremediği için aç açık kalan yurttaşlarımız, bu durumlarını beyan etmeye çağrılarak Devletin şefkat eli sonuna kadar açılmıştır.ık SYDTFden yoksullara 786 milyar TL 2. yarıyılında 961 milyar TL, 1995de birinci 6 aylık SYDTFden yoksullara 1.881 trilyon TL, 2. yarıyılında 2.299 trilyon TL, 1996da ise 1. altı ayda yoksullara 3.251 trilyon TL ödendiği halde 2. altı ayda yeni hükümetimiz döneminde yoksullara 10.1 trilyon TL ödenmiştir. 1997de ise 60 trilyon TL ödenecektir.ının yoksullara kullanılması prensibini yürürlüğe koydu. Böylece 1997 yılı için bu fondan yoksullarımıza 60 trilyonluk yardım planlı.ılına ait toplam 40 trilyonluk SYDTFnin yüzde 78i bütçenin açıklarına, yüzde 11i Fiyat istikrar Fonuna aktarılıyor ve yoksullara fonun sadece yüzde 11i tahsis ediliyordu.ğu 1986 ve 1987 yıllarında önce maksadına uygun kullanıldığı halde 1988den itibaren bu fonun gelirleri gittikçe artan oranlarda yavaş yavaş bütçenin açıklarına ve diğer fonlara aktarılmıştır. Hükümetimizin iş başına geldiği an itibaren SYDTFnin sadece kanuni maksatlarına uygun bir şekilde kullanılması prensibi yürürlüğe konulmuştur. Böylece 1 Temmuz 1996dan itibaren durum değişmiştir.ğü gibi yoksulumuz için yaptığımız en önemli atılım olarak, önce bütün yurt sathındaki il, ilçe ve beldelerimizdeki yoksulların hepsi tesbit edilmiş ve kayıtlar bilgisayarlara geçirilmiştir. Böylece 800 bin yoksulumuz tesbit edilmiştir. Daha sonra bir yan halk arasında Fak-Fuk-Fon diye adlırılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (Kısa adı SYDTF)nun bütün geliri kanuni maksadına uygun şekilde tamamen yoksullarımıza tahsis edilmiş, öbür yan da il ve ilçelerimizdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının faaliyetlerinin etkinleştirilmesi kapsamında vataşlarımızın katkı ve bağışlarının arttırılmasına özel bir önem verilmiştir.ği hazırlıklar yapılmıştır.ıkartılmıştır.ğrenim harçlarının ödenmesinde kolaylık, adet ve miktar olarak artırılması sağlanmıştır.ğrencilere verilen destekte artış sağlanmıştır.ın ilk yarısına nazaran büyük artış gerçekleştirilmiştir.ım sağlanmıştır.ı doğrultusunda kullanımı sağlanmıştır.ımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yararlanacak 800 bin kişi tespit edilmiştir.ımıza köylü, esnaf, memur, işçi ve emeklilerimize nasıl büyük bir önem ve itina ile hizmet etmişse, bilhassa yoksullarımız ve özürlülerimize ayrıca özel bir önem ve itina ile hizmet vermiştir.

   

  maaşe başlar başlamaz ilk iş olarak memur maaş katsayisiniönceki hükümetin bütçesinde 1 Temmuz 1996 artışı için sadece yüzde 20lik bir artış öngörüldüğü halde yüzde 50lik bir büyük artış sağlamıştır. Buna ilaveten l ocak 1997den itibaren de ayrıca yüzde 55 artış sağlanmıştır. Böylece 6 ayda yüzde 230luk bir artış sağlanmıştır. Bunun sonucu olarak, emeklilerin maaşlarında da büyük ora artış gerçekleştirilmiştir.ğinde devlet hastanelerinde tedavi imkanı sağlanmıştır.ğlık giderlerinin alınmasında kolaylıklar sağlanmıştır.ğ-Kur emeklilerine derece yükseltilmesi imkanı sağlanmıştır.ışında çalışanlara emeklilik hakkı tanınmıştır.ğ-Kur emeklilerine 866 milyar TL, memur emeklilerine 985 milyar TL ve işçi emeklilerine 2,074 milyar TL destek sağlanmıştır.ı aydan itibaren Eşel Mobil Sisteminin uygulanmasına karar verilmiştir, ikinci altı ayın başından itibaren uygulanacak Eşel Mobil sistemi gereği ücretler Devlet İstatistik Enstitüsünün Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları (TÜFE) genel endeksinde meydana gelen aylık değişim oranında her ay artacak idi. Böylece işçimizin enflasyona ezdirilmesi önlenecekti. Ancak malesef Mesut Yılmaz Hükümeti, belirli çıkar çevrelerinden gelen baskılar neticesinde Eşel Mobil sistemini uygulamayacağını belirterek, bir kez daha halkımızı, insanımızın değil; çıkar çevrelerinin hükümeti olduğunu göstermiştir, işçimizin çıkarlarını gözetmemesine mukabil hükümetin biri içeride diğeri dışarıda olan iki sol ortağının da bu konuda sesleri çıkmamaktadır.ş sözleşmelerinde ilk defa Hükümetimiz üç ay gibi çok kısa bir zama anlaşma sağlamıştır (Bkz. Şekil-21). Kamu kesimi ortalama giydirilmiş aylık ücretlerinde rekor düzeyde bir artış sağlanarak ücretler 53 milyon TLndan 107 milyon TLna (Şekil-22), dolar olarak da 655 dolardan 993 dolara (Şekil-23) çıkmıştır.ğlayabilmek için, Şekil-20de görüleceği üzere, asgari ücrette 1994de yüzde 100 enflasyona mukabil yüzde 67 artış, enflasyonun 33 puan yüzde 93.6 enflasyona mukabil yüzde 102.7 artış, enflasyonun 9 puan üzerinde yapıldığı halde, hükümetimiz 1996da yüzde 80 enflasyona mukabil yüzde 101 artış sağlayarak enflasyonun 21 puan üzerine çıkmıştır.asgari ücretin ıllarındaki değerinin dolar olarak mukayesesinden görüleceği üzere asgari ücret bir önceki yıla göre reel olarak artırılmıştır. Hükümetimiz 1996 yılında asgari ücreti 210 dolar olarak tesbit etmekle bugüne kadar işçilerimize reel olarak verilen en yüksek asgari ücreti vermiştir.1994, 95 ve 96 yşmakta ola sosyal güvenlik kapsamında 4.6 milyon işçimiz var. Bunlar takriben, nüfusumuzun 24 milyonluk büyük bir bölümüne bakmaktadırlar.

   

  Memurlarımıza hizmet için 7 büyük hamle yapılmıştır:

   

   

  Esnafımıza Ne Verdik?

   

  Bugüne kadar ki tatbikatta köylüye gübre bedelinin devlet tarafından ödeneceği taahhüt edilmiş ise de bu ödeme takriben 6 ay gibi bir zaman almakta ve köylü haksız bir yüke maruz kalmaktaydı. Hükümetimiz köylümüze yüzde 50 gübre sübvansiyonunun alımda derhal ödenmesi esasını getirmiştir. Ayrıca gübre alımlarında formaliteler azaltılmıştır. Öte yan gübre desteği için 1997 yılında 85 trilyon TL ayrılmıştır. 1995 yılında gübre desteği için 366 milyon dolar ödendiği halde, 1996’da biz bu miktarı 47,5 trilyon TLye yani 586 milyon dolara çıkarttık. 1997de ise 85 trilyon TL yani 629 milyon dolar olacak şekilde bütçemizi hazırladık.Hibrit ayçiçeği, çeltik, soya, pamuk ve korunga, fiğ ve yonca tohumlukları için birlikler tarafından geçen yıl üreticiye ödenen bedelle; 1997de ödenen ürün bedeli arasında yüzde 200 ile yüzde 625 arasında fark vardır.1995 yılında sadece TMO 166 bin ton hububat alımı yaptığı halde 1996 yılında 1,5 milyon ton alım yapılmıştır

   

   

   

   

  Kaynak :
  Bu Haber 13487 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS