• HASET FESAT EHLİ, HÜSRANA DÜŞER!

  HASET FESAT EHLİ, HÜSRANA DÜŞER!

  03 Ekim 2022

   
  | Devamı

  Dayan be yüreğim, imtihan biter


  Dikene sabreden, safrana1 düşer...

  Kıymetin bil çünkü, bu fırsat yiter

  Haset fesat ehli, hüsrana2 düşer…

        

  Rağbet görür Hakka, hürmetkâr olan

  Neye yarar tembel, hem bîkâr3 olan

  Sıdku nasuh ile, tevbekâr olan

  Elbette Ğafur-u, Ğufrana4 düşer...

        

  İnsanlık uğrunda, derde bulaşan

  Huzura refaha, doğru yol açan

  Sonunda rahmete, Rabbe ulaşan

  Cemalüllah rü'yet, seyrana düşer…

        

  Mü’min nimetlere, etsin teşekkür

  Arifler Rabbini, daim tezekkür

  Âlimler âlemi, eyler tefekkür

  Harika hikmetle, hayrana düşer…

         

  Her şey tecellidir, gölge görüntü

  Atom zerrelerden, san'at örüntü

  Deryaya katılan, damla süprüntü5

  Mana âleminde, devrana düşer...

        

  Gel gönül özünü, temizle kirden

  Daim huzurda kal, kaçma zikirden

  Kâinat sahibi, çıksa fikirden

  Gafil ruh bunalıp, buhrana6 düşer...

        

  Daim iylik düşün, kötülük yapma

  Vesveseyi bırak, yelden nem kapma

  Dosdoğru dürüst ol, bir milim sapma

  Huysuz hayırsız tez, hicrana7 düşer...

        

  Hiç yoktan yarattı, göz radar etti

  Şükür varlığından, haberdar etti

  Sevin ki talibi, hak didar etti

  Vefa vicdan ehli, şükrana8 düşer...

        

  Şuursuz sorumsuz, ehli şekavet9

  Şükretmek yerine, eder şikâyet

  Allah’ın kahrına, uğrarsa şayet

  Elbet hain zalim, küfrana10 düşer...
  Özde şefkat yoksa, mazlum sarılmaz

  Hayr için uyaran, dosta darılmaz

  Kitapsız Rasülsüz, Hakka varılmaz

  Gerçeği arayan, Kur’an’a düşer...

        

  Gayesiz gayretsiz, olmaz kıymetin

  İman ihlas cihat, ahret ziynetin

  Hazırlığın yoksa, bozuk tıynetin11

  Vuslatı özleyen, kurbana düşer...

        


  1- Safran: Sarı ve şifalı çiçek.

  2- Hüsran: Zarar, ziyan, kayıp.

  3- Bîkâr: İşsiz adam, çalışıp kazanmayan - Bekâr: Evli olmayan.

  4- Ğufran: Affolunup bağışlanma.

  5- Süprüntü: Basit, önemsiz, atılacak şeyler.

  6- Buhran: Bunalım, sıkıntı, kargaşa.

  7- Hicran: Ayrılık acısı.

  8- Şükran: Teşekkür amaçlı gönül borcu.

  9- Şekavet: Kötülük, zulümkârlık.

  10: Küfran: Nankörlük, kadir kıymet bilmezlik.

  11- Tıynet: Karakter.

  Bu Haber 199 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS