• EY DOST, LÜTFUNA ŞÜKÜR (ŞİİR)

  EY DOST, LÜTFUNA ŞÜKÜR (ŞİİR)

  08 Ocak 2022

   
  | Devamı

  EY DOST, LÜTFUNA ŞÜKÜR
        
  Afvu setr eyledin, günah isyanım
  Ben nice kusura, karıştım Ey Dost!..
  Bin türlü zaafla, malül insanım
  Lütfunla takvada, yarıştım Ey Dost!..
        
  Mü’minin şiarı1, dürüstlük netlik
  Kâfire haine, cesaret mertlik
  Mazluma merhamet, zalime sertlik
  Ne şeref Hocamla, tanıştım Ey Dost!..
        
  Gayesiz gayretsiz, yürüyen leştir
  Cihatsız takvasız, kul boş beleştir
  Şu dönek kaypaklar, kahbe kalleştir
  Şükür Erbakan’la, çağrıştım Ey Dost!..
        
  Farkı ne şuursuz, beynin kabirden
  Hiç gaflet olur mu, Basir2 Habir’den3
  Sana sığınırım, benlik kibirden
  Sayende Kur’an’la, barıştım Ey Dost!..
        
  Durmuş Durduyanlar, Pakradun4 İblis
  Kafkas Yahudi’si, kökeni Tiflis
  Hakk davaya sızmış, sahtekâr telbis5
  Deccale Din için, sarmıştım Ey Dost!..
        
  Kimi cephe açtı, kimi kınadı
  Kırılsın dediler, kolu kanadı
  Elbet bilirdim ki, Rabbim sınadı
  Çaresiz kapına, varmıştım Ey Dost!..
        
  Bazen tek başıma, kaldığım oldu
  Amma ruhum vahdet, sırrıyla doldu
  Şükür ömrüm davan, yolunda soldu
  Bir avuç sadıkla, kaynaştım Ey Dost!..
        
  Şeriat karşıtı, Şeytan uşağı
  Faizci AB’ci, ondan aşağı
  Yandaş hocaları, Bel’am kuşağı
  Çünkü dört Kitaba, danıştım Ey Dost!..
        
  “Sünnet gereksiz” der, Kur’an’a çatar
  Rüştüne ermemiş, çirkefe batar
  Erbakan’a havlar, iftira atar
  Sapkından Zatına, yanaştım Ey Dost!..
        
  Yaran nerde ise, aklın ordadır
  Sevdan nerde ise, saklın ordadır
  Maksadın Mevlâ’ysa, yolun zordadır
  Rızan için kızdım, bağrıştım Ey Dost!..
        
  Milli Çözüm kıyme-tini bilmeyen
  Nankörlük damarın, söküp silmeyen
  Bizimle ağlayıp, bizle gülmeyen
  Nasipsizden bıktım, ayrıştım Ey Dost!..
          
           
  1- Şiar: Alâmet, özellik, fark edici simge.
  2- Basir: Her şeyi ve her an gören Allah (CC).
  3- Habir: Her şeyi detaylarıyla bilen Allah (CC).
  4- Pakradun: Yahudilikten Ermeniliğe dönen ama gizli hıyanetine devam edip Müslüman görünen hain.

  5- Telbis: Hilekârlık, münafıklık ve fesatçılık.

   

  Bu Haber 255 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS