• ERBAKAN HOCA'MIZIN 5. Vuslat Yıldönümü Anısına

  ERBAKAN HOCA'MIZIN 5. Vuslat Yıldönümü Anısına

  29 Şubat 2016
  MİLLİ-HAYSİYETLİ LİDER PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN HOCAMIZ'IN 4. VUSLAT YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN. TÜRKİYE ve İNSANLIK SİZE MİNNETTAR! AZİZ HOCAM, FİNALE GETİRDİĞİNİZ YÜCE DAVA; SİYONİST ÇETELERE, YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİNE ve HAK DAVALARA ÇÖREKLENMİŞ İHANET ŞEBEKELERİNE RAĞMEN YİNE SİZİN PİRENSİP ve PROJELERİNİZLE HEDEFİNE ULAŞACAKTIR!...

   
  | Devamı

                     ERBAKAN HOCA'MIZIN 

                     5. Vuslat Yıldönümü Anısına

   

  Bismillahirrahmanirrahim

  “İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. “ 

   

   

   

  “Biz Allah’a ait (kullarız, onun rızası için yaşarız) ve şüphesiz yine ona dönüp (kavuşacağız)” (Bakara: 156) 

   

  “(Hz.) Muhammed (Aleyhisselatü Vesselam) ancak bir elçidir. Ondan önce de nice elçiler gelip geçmiştir. Şimdi O ölürse veya öldürülürse, siz (Hak yoldan ve davanızdan) topuklarınız üzerine gerisin geriye mi döneceksiniz?” (Al-i İmran: 144) 

   

  “Ve sakın Alllah yolunda (Hakk’a itaat ve cihad uğrunda iken ölenlere ve) öldürülenlere; ”ölüler” demeyin; bilakis onlar diridir. Fakat siz bunun şuurunda ve farkında değilsinizdir.” (Bakara: 154) 

   

  İslam’ın bayraktarı, Milli Görüş davamızın Muhterem ve Mücahit komutanı, Aziz Hocamız sonunda Hakk’a yürümüşlerdi. Sakın Müminler üzülüp ye'se düşmesin, hainler ve zalimler sevinmesin, siyonist ve emperyalist güçler kurtulduk zannetmesindi! 

   

  Çünkü İslam (Barış ve Bereket) devrimi; Kur’an’ı Kerimin işaretleri ve Hz. Peygamber efendimizin müjdeleri ve Aziz Hocamızın hedefleri ve projeleri istikametinde, mutlaka ve inşallah en yakın zamanda gerçekleşecekti. O’nun ruhaniyeti ve şefaati bizimle beraberdi. Erbakan’ın aramızdan çekilişi ve sonraki süreci; zalimlerin ve nankörlerin başında bomba gibi patlayacak mutlu gelişmelere gebeydi. 

   

  Allah Bakidir, Kur’an hakikattir, davamız mübarek ve daimidir. Sadakatimiz süreklidir. 

   

  “Yarın elbet bizim; elbet bizimdir  

   

  Gün doğmuş, gün batmış; ebed bizimdir.” 

   


      

  Ahmet Akgül Hoca’dan
  ERBAKAN’A


  Hasretin kalbime işler, gönüller rü’yetin özler
   

  Sen Bosna’sın Filistin’sin, Uygur Sincan Arakan’sın!


  Türk Ordusu müjdelenmiş, mazlumlar vadini gözler


  Sönmeyen kandil misali, nur saçansın kir yakansın


  Kim ulaşır makamına, zira ki sen Erbakansın!

   

   

  Amerka’ya uşaklıkla, hayra hizmet yapılır mı


  Hem Rahman’a hem Şeytan’a, aynı anda tapılır mı


  Sütü bozuk değil ise, Hak davadan sapılır mı


  Münafık yerin gasp etmiş, bizi yetim bırakansın


  Kim erişir ayarına, Sen müstesna Erbakansın!

   

   

  Gayba iman; vaadedilen, geleceğe inanmaktır


  Seçkin mü’minlerin kârı, cahillerce kınanmaktır


  Çağın büyük imtihanı, Erbakan’la sınanmaktır

  İman aşı tutsun diye; kafaya çivi çakansın

  Kim erişir irfanına, zira ki sen Erbakansın!

   

   

  Armageddon savaşının, Şam ateşi yakılacak


  O yüksek teknolojinle, Deccalizim yok olacak


  ABD yenilecektir, hem İsrail yıkılacak


  Gafiller öldü sansa da, Sen ruhani bir hakansın


  Kim ulaşır makamına, ki mücahit Erbakansın!

   

   

  Milli Nizam Selametsin, Refahsın Sen Faziletsin


  Müminlere Saadetsin, zalim kafire zilletsin


  Rabbim sana kem gözleri, hainleri rezil etsin


  Davan Allah rızasıydı, taş atana gül takansın


  Kim yetişir ki manana, Metin Mekin Erbakansın!

   

   

  Başbakan olmak kolaydı, Erbakan’a askerlik zor


  Hıyanetle Cumhurbaşkan, olsan da akıbetin hor


  Milli Görüş ne ağır yük, sen gel kahır çekene sor


  Ömür boyu Aziz Hocam, alnından hep ter akansın


  Kim ulaşır makamına, zira ki sen Erbakansın!

   

   

  Ölmeden efsane oldun, nice destanlar yazansın


  Çağrı yaptın Altın Çağa, âleme kutlu ezansın


  Seni övmek ne haddime, sözlerim kıymet kazansın


  Dini tebliğ temsil ettin, Hak tercümanı Kur’ansın


  Kim erişir ayarına, Sen Rabbani Erbakansın!

   

   

  Ey gönlümün rabıtası, kalbimin sevdası Sultan


  Ey ruhumun rayihası, fikrimin ravzası Sultan


  Şuurumun şahikası, Ahmedin duası Sultan


  Kuşatırdı kıtaları, gök katları firekansın


  Kim ulaşır makamına, zira ki Sen Erbakansın!

   


   
  SELAMET KERVANI

   

  Selamet kervanı, geçsin ileri

  Sadıklara ferman, yazar ERBAKAN

  Yanağında açmış, cennet gülleri

  Teri reyhan kokar, güzel ERBAKAN

   


  Hakkı seven kişi, hayra yorulur

  Hainlerden bir bir, hesap sorulur

  Boz bulanık akan, sular durulur

  Tevhid tekbir ile, gezer ERBAKAN

   


  Batıldan bağları, kesmiş gideriz

  Çağdaş zalimlere, küsmüş gideriz

  Aşkından yollara, düşmüş giderkiz

  Hasretiyle gönül, yakar ERBAKAN

   


  Mehdiyet mührünü, gördüm yüzünde

  Hakikat sırların sezdim sözünde

  Hikmet deryaları, parlar gözünde

  Feraset nuruyla, bakar ERBAKAN

   


  Meydanlarda dolup, taşar yürekler

  Bu coşkuyla kanat ,çırpar melekler

  Yerde kalmaz bunca, dua dilekler

  Ümit çiçekleri, açar ERBAKAN

   


  ERBAKAN’A SESLENİŞ

   

   

  Affet bizi be Hocam, bilmedik kıymetini

  Yüzümüz karasından, kim bizi aklayacak!

  Pişmanız perişanız, bekleriz himmetini

  Bu nefse kölelikten, ruhumuz paklayacak!

   

   

  Adil düzen yerine, adi sisteme kaldık

  ABD AB diye, Haçlı hileye kandık

  İşbirlikçi gafili, Senin takipçin sandık

  “Alttan toprak kayıyor”, kim bizi saklayacak!

   

   

  Bak yolundan cayanlar, işi gücü istismar

  Dava yerini aldı, “demokrasi istikrar(!)”

  Bilmem kabul olur mu, gayrı tövbe istiğfar

  Bir inkılap gerekir, beynimiz şoklayacak!

   

   

  Özelleşme özerklik, devlet laçkalaşıyor

  Moda oldu mozaik, millet başkalaşıyor

  Ülkem parçalanırken, asker şakalaşıyor

  Vatan hainlerini, şehitler haklayacak!

   

   

  Bayrak indirilirken; “anarşistler çocukmuş!”

  Vatan parçalanırken; “boşver, çakıl boncukmuş!” 

  Elbet bu kahpeliğe, göz yumanlar kancıkmış.

  Diriliş devranıyla, herkes akıllanacak!

   

   

  İslam ki mayamızdı, şirkle uzlaştırdılar

  Ahlak ki hayâmızdı, bozup yozlaştırdılar

  Hak, granit kayamızdı; ezip tozlaştırdılar

  Zorlu bir dönüşümle, beynimiz zonklayacak!

   

   

  PKK’ya postacı, olan “boşbakan”ların

  Siyonist küstahlığa, hala hoş bakanların

  Çağdaş münafıklığa, dindar kulp takanların

  Küflenmiş kafasını, zülfikar yoklayacak!

   

   

  Gam yükü ağırlaştı, dayanmıyor bel artık

  Milli Görüş, D-8; sisteminle gel artık

  Ey Hadi “Necm-üs-Sakib”, karanlığı del artık

  Nur akan yüz terinden, Ahmet gül koklayacak
  HOCA-İ KÂİNAT

   


  Hem sebebi kâinat, hem meyve-i mahlûkat

  Mehdiyi ahir zaman, Muhammet’tir Efendim..

  İnsü cin hükmündedir, melekler kanat kanat

  Saltanatı uzması[1], müebbettir[2] Efendim...

   

   

  Hem hidayet siyaset, medeniyet rehberi

  "Hulki azim" mertebe, sıfatının her biri

  Saadet Ona uymak, bezmi elest'ten[3] beri

  İman halka ve Hakka, muhabbettir Efendim..

   

   

  Nuri mücessem odur, tecelli-i Rabbani

  Cihat biat alamet, ol temsili Rahmani

  Sözleri, "Vahyün yuha"[4] her ameli Kur'ani

  Adil Düzen âleme, merhamettir Efendim.

   

  Ahmedin mimi düşse, Ahed olacak zahir

  Cemal celal sıfatlar, her an lütuf ve kahir

  Allah'ı bilen kişi, tevhit ilminde mahir[5]

  Aynel yakinsiz ilim, bir mihnettir Efendim..

   

   

  Bu beden dedikleri, ilahi ruha sargı

  Eğer imanın varsa, niçin çekersin kaygı

  Sevgi sevda sahtedir, yok ise gerçek kaygı

  Hoca-i Kâinatta, mehabettir[6] Efendim.

   

   

  Ol dersin oluverir, yaratırsın sebepsiz

  Senden medet umulur, makam ister edepsiz

  Üç gram hizmetini, minnet sayar nesepsiz

  Nefsine pay ayırmak, ihanettir Efendim..

   

   

  Ucuz uyuz adamlar, geçinir bedavadan

  Dünya ehli davarlar, ne anlasın sevdadan

  Mal makam otu versen, kaytarırlar davadan

  Zoru görünce kaçan, muhannettir[7] Efendim.

   

   

  Fakru mihnet sayılmaz, hidayetin kâr olsa

  Ruhum cennette gezer, bütün dünyam dar olsa

  Tek in'amu ihsanın, inayetin yar olsa

  O zaman Ahmedine, mürüvvettir[8] Efendim.

   


  [1] Saltanatı-uzma: Büyük ve kutsi tasarruf ve iktidarı

  [2] Müebbet: Ebedi, sonsuz

  [3] Bezmi elest: Ruhlar âleminde Allah’a verilen söz

  [4] Vahyun yuha: Hz Peygamber AS. Kendi heva ve hevesiyle değil Allah’ın vahyi ile konuşur.

  [5] Mahir: Becerikli bilgili

  [6] Mehabet: Heybet, ululuk, saygınlık

  [7] Muhanet: Adi aşağılık adam

  [8] Mürüvvet: Mutluluk, huzur


  AZİZ HOCAM'A

   

  Hakikat mesajına, son tercüman gibiydin
  Bu garip ruhumuza, taze güman gibiydin
  Münafıklara maraz, bize derman gibiydin
  Gönüllerin duası, gözlerin yaşı mıydın?
  Ey şerefli şahsiyet, Sen sabır taşı mıydın?

  Kesin olgunlaşmadan, çıbanları deşmezdin.
  Teşhis, tespit olmadan, tedaviye geçmezdin
  Hainlerin kurduğu, tuzaklara düşmezdin
  Zalimlerin kâbusu, bilginler başı mıydın?
  Bu ne soylu tavırdı, sen sabır taşı mıydın?

  Sen Hakka sevdalıydın, haksızı kayırmazdın
  Ucuz kahramanlığa, tenezzül buyurmazdın
  Uzun, ince hesaplar; şeytana duyurmazdın
  Himmeti huzur veren, veliler şahı mıydın?
  Yorulmaz ve yılmazdın, Sen sabır taşı mıydın?

  Hiç bileğin bükülmez, devamlı dipdirisin
  Sevgi bağın sökülmez, sadıkların pirisin
  Sırrına akıl ermez, ulaşılmaz birisin
  Dokunan cezbe alır, hikmet kumaşı mıydın?
  Hiç acele etmezdin, Sen sabır taşı mıydın?

  Siyonist canavarı, can evinden vuracak
  Zulüm ve sömürüye, son verip durduracak
  Türkiye eserinle, fermanlar buyuracak
  Nebi ve sıddıkların; salih yoldaşı mıydın?
  Bu ne onurlu sebat, Sen sabır taşımıydın?

  Dünya değiştirmeğe, soyunan adam Sendin
  Bıkmadan mazlumları, savunan adam Sendin
  Has gönülde sevilip, sayılan adam Sendin
  Ters görene sormalı: Ya hu, sen şaşı mıydın?
  Ey korkusuz kahraman, sen sabır taşı mıydın?

  Zuhurat bekliyoruz, gayrı bitsin bu sancı
  Nasipsiz nankörlerin, yüze vursun utancı
  Sen Aziz Hocamızsın, başlarımızın tacı
  Sohbetlerin sağaltır, ruhlara aşımıydın?
  O ne bitmez bereket, Sen sabır taşı mıydın?

  Soruna ürkek değil, tamda erce bakardın
  Saadet ikliminde, şimdi yüce Hakandın
  Ey mutluluk müjdesi, çünkü sen Erbakan'dın
  Sen Süleyman mührünün, o sırlı kaşı mıydın?
  Bu ne büyük dirayet, Sen sabır taşı mıydın?

  Göklere mi çekildin; gaybubet mi başladı
  Bu ne acı haberdir, beyin yürek haşladı
  Gafiller ölüm sanır, hayat yeni taçlandı
  Mübarek vücudunla, nur beden naşı mıydın?
  Aziz Asil Hocamız; Sen Sabır taşı mıydın?

   
  Mutlu ve Muhteşem Son… 

   

  Rağbet Akibetedir ve şerefli akıbet muttakilerindir, Mücahitlerindir!.. 

   

  ERBAKAN’IN ARDINDAN
   

   

  Sağlığı sarsmıştı, ölmü diriltti

   

  Son kez mesajını, verdi Erbakan

   

  Rahman sevindirdi, Şeytan delirtti

   

  Milyarlar başında, “bir”di Erbakan

   

   

   

  Milletle devleti, barıştırmıştı

   

  Herkesi hayırda, yarıştırmıştı

   

  Hain fitne yaksa, yatıştırmıştı

   

  Zulüm zincirlerin, kırdı Erbakan

   

   

   

  O bir tezahürdü, O bir tecelli

   

  Hakka havlayanlar, düşer temelli

   

  Dosta Kıtmir olmak, büyük teselli

   

  Çünkü sadıklara, “pir”di Erbakan

   

   

   

  Kadere inanan, çeker mi keder

   

  Bir anını bile, etmedi heder

   

  Zahirde Mücahit, muttaki lider

   

  Batında serapa, sırdı Erbakan

   

   

   

  Mehdiyet bu sırrın, ilk halkasıydı

   

  Varisi Nübüvvet, alakasıydı

   

  Kimi Sadık, kimi; yalakasıydı

   

  “Biz kuluz, ümmetiz!”, derdi Erbakan

   

   

   

  Ruh bedenlenip te, nura dönüştü

   

  Müminler pervane, olup üşüştü

   

  Hedefi; batıldan, Hakka dönüştü

   

  İnşaallah cennete, girdi Erbakan

   

   

   

  Bir millet ağlıyor, her bir ferdiyle

   

  Sağcı solcu över, ama merdiyle

   

  Sizin olsun dünya, bütün derdiyle

   

  “Refiki Ala” ya, erdi Erbakan

   

   

   

  Mü’min müstakimdi, baş müşahitti

   

  Hakka biat ettik, bu bir ahitti

   

  Şehitler ölmezdi, o mücahitti

   

  Seccadeyi Arşa, serdi Erbakan…

   

   

  SAYENDE HOCAM

   

  Sayende niceler, erdi devlete

  Çokları kavuştu şan-u şöhrete

  Kimileri kondu, mal-u servete

  Nankörlük ederler, hayrettir Hocam!

   

  Ahmaklar anlamaz siyasetini

  Nicelerin gördük, hıyanetini

  Sattılar dinini, diyanetini

  Bilinmez ki bu ne, hikmettir Hocam!

   

  İnsaftan ihlastan, hep tamtakırlar

  Cilası dökülse, paslı bakırlar

  Kargalar bülbülsüz, diye şakırlar

  Bu ne yüzsüzlüktür, şirrettir Hocam!

   

  Babamızın nesli, bedbaht nesildi

  Hakkı söyleyenin, dili kesildi

  Sayende kediler, kaplan kesildi

  Varlığın ne büyük, nimettir Hocam!

   

  Hizmet şuurumuz, senden hediye

  Nasipsizler kârı, yükler kediye

  Siyonizmin sonu, geliyor diye

  Kudurmuş saldırır, cinnettir Hocam!

   

  Bu iman selleri, benzer taşkına

  Münafık masonlar, dönmüş şaşkına

  Hakkı candan seven, kullar aşkına

  Dilediğim sadece, himmettir Hocam!

   

  Hasretle bekleriz, Hakkı rahmeti

  Yeter çektiğimiz zulmü zilleti

  Nice yıldır sefil, İslam ümmeti

  Saadet nizamına, hasrettir Hocam!

   

  Bu millete sahip, çıkmazsan eğer

  Hainler bizlere, verir mi değer?

  Sen ölü canlara, canmışsın meğer

  Sana hizmet cana, minnettir Hocam!

   

  Ahmedim körlere, renk anlatılmaz

  Sağır pazarında, hikmet satılmaz

  Nankör nasipsizler, safa katılmaz

  Her sözün ayrı bir, kıymettir Hocam!

   

  BAHAR GELDİ, ERBAKAN GEÇTİ!

   

  Karakış gibi

  Kara bir devir, dondurdu yüreklerimizi…

  Tufana tutulmuştuk

  Gözlerimiz dondu, kulaklarımız dondu

  Ve kara kapkara yeller esti

  Dondurdu, kavurdu belleklerimizi

  Gayrı göremez, duyamaz, bilemez olmuştuk

  Kendi gerçeklerimizi

  Neylersin başımıza baykuşlar konmuştu

   

  Karakış gibi

  Kara bir devir geçti üzerimizden

  Dalındaki gül dondu

  Yuvada bülbül dondu

   

  Damarlarımızdaki kan dondu

  Ruhlarımızdaki can dondu

  Yaş dondu gözlerimizde…

  Ve derken, dayanamamıştı,

  Bu karakışın karayellerine.

  Şuur donmuştu, iz’an donmuştu...

  Ve iman donmuştu gönüllerimizde

  Ve artık şeytanlar,

  Saltanat kurmuştu yeryüzünde.

  Hainler kurtarıcı,

  Zalimler baş tacı,

  Çağdaş münafıklar;

  Mehdi olmuştu,

  Dengesizlik düzeninde…

  Metreler kısalmıştı,

  Teraziler bozulmuştu

   

  Ama bir gün,,,

  Bir yiğit çıktı karşımıza…

  Avuçlarıyla ısıttı,

  Buz bağlamış bağırlarımızı.

  Ve bir türkü başladı,

  Karanlık devirleri ışık gibi delecek:

  “Aldırma bu küfrün karakışına

  Yakındır, Zeynebim, bahar gelecek”

  Yine bülbüller şenlendirecek

  Viran olmuş bağlarımızı.

  Ve özlenen yiğit,

  Can çekişen vicdanlara yöneldi;

  Nefesiyle eritti, donmuş yüreklerimizi

  Sesiyle, sohbetiyle diriltti,

  Bir bir beyinlerimizi…

  Yeniden can geldi Anadolu’ya, kan geldi

  Kırklar, üçler, yediler geldi.

  Bu çağı dirilten çağrıya,

  Melekler, şehitler geldi.

  Her mekan dinledi,

  Her makam geldi…

  Sen hala uyur musun,

  Yoksa gavur musun, ey nefis!

  Haydi, uyansana,

  Ve uyandırsana artık…

  Bak bahar geldi.

  Ve selam dursana

  ERBAKAN geldi...!

  ERBAKAN geçti!
  MUHTEREM ERBAKAN HOCAMIZDAN İÇİN SÖYLENENLER VE ANILAR: 

   

  * Mehmet Akyel Anlatıyor:

  Erbakan Hocam, Genel Kurmay Başkanı Semih Sancar Paşa’yı çağırdı. Genel Kurmay Başkanı’na gereken talimatları verdi. Kulaklarımla duydum, Genel Kurmay Başkanı gerekli talimatları aldıktan sonra Hocamın yanından dışarı çıkarken: 
  -Ya askerliği bize Sayın ERBAKAN öğretiyor. Bu adam bu kadar bilgiye nereden ve nasıl sahip oldu, şaştım kaldım! Diyordu.
  Öğrendiğime göre Kıbrıs Harbinde, indirme harekâtında önce paraşütle insan şeklinde doldurulmuş saman çuvalları atılmasını emretmiş. ”Böylece zayiatımız en aza iner” diyerek. O çıkartma ve indirme harekâtında neler yapmaları lazım geldiğini tek tek söylemiş. Bunları böyle uygularsanız, hem zayiatımız azalır, hem de başarı şansımız artar, diye eklemiş. 

  Allah Dostu ERBAKAN Sf:306

  * Şerafettin Mollaoğlu Anlatıyor:

  2008’de Lübnan dönüşü Suriye’de Hamas’ın lideri Halit Meşal’e uğramıştım, Erbakan Hoca’mızın selamını götürmüştüm, bir de hediyesi vardı teslim etmiştik. Sohbet uzamıştı Erbakan Hoca'nın F’listin'e olan sahipliğinden bahsetmişti:
  -Biz Filistin halkı
   Siyonizm ile mücadeleyi ERBAKAN’dan öğrenmiştik’’

  Demişti.

   


  *İHSAN TAMGÜNEY (Sultan Baba) Efendi Hazretleri:     * M. Zahit Kotku Efendi Hz.lerinin

  ERBAKAN Hocamıza Hayranlığı:

  “ERBAKAN bizim 6 ayda yapamayacağımız işi 6 dakikada yapan adamdır.”

  …DİYOR . ( Zamanın Kutbu Mehmet Zahit Kotku Efendi Hz.)
  Allah Dostu ERBAKAN Sy: 88  * Recai Kutan Anlatıyor:

  Demirel birgün dedi ki:

  -Efendim ERBAKAN çıkmış, bize soruyor; arkadaş sizin renginiz ne, sizin zihniyetiniz ne, necisiniz siz? Cevab veriyorum kendisine; bizim rengimiz yok, biz akılcıyız!

  Erbakan Hoca onun ardından kürsüdedir ve cevab verir:

  -Herkesin aklı vardır. Bir âlimin aklı var, nasıl çalışır? Bir bakar ki, insanlar koşar adım ateşe gidiyor. Acaba bunları nasıl olur da ateşe gitmekten kurtarırım! Aklı öyle çalışır. Bir alkolik sarhoşun da aklı var. Aklı nasıl çalışır? Akşam eve giderken, mahalle bakkalını kandırsam da, bir şişe içki alsam, ona göre çalışır. O da akıl, o da akıl. Akıl tek başına bir işe yaramaz. Önemli olan imanın emrindeki akıldır ki biz ona zihniyet diyoruz.

  Sözün devamında taşı gediğe koyar.

  -Bre renksiz!

  Demirel’in zihniyet olarak renksiz olduğu esprisi buradan gelmektedir.

  ( ALLAH DOSTU ERBAKAN Kitabı Sayfa 109)

  * Süleyman CANAN Anlatıyor,

  Rahmetli Erbakan Hocam her il başkanları toplantısında yoklama yapardı. Toplantıda bulunmayanları, ya da mazeretli olanları;

  -Gelemedi!

  Diye not alırdı. Dikkat edilsin, ‘’gelmedi’’ kelimesini katiyen kullanmazdı. Çünkü:

   Biz siyaset yapmıyoruz, cihad ediyoruz! Cihad toplantısına gelmeyenin cezasının ne olduğunu iyi biliriz!

  Derdi. Bunu da bize böyle öğretirdi. Bundan dolayı ‘’gelmedi ‘’ değil, ‘’gelemedi’’ derdi.

     Yusuf Yiğitalp Anlatıyor:

  Erbakan hocamız yasaklı olduğu 1985-1986 yılları idi. Benim eniştem Molla Selahattin Dinsever medrese tahsili görmüş bir hocadır. Erbakan Hocamızı çok severdi. Miting veya toplantılarına katılırdı. Ama özel sohbetini hiç dinlememiş. Bir Cuma günü Erbakan Hocamızın özel sohbetine katıldı. İlkdefa yakından özel sohbetine katılmış oluyordu.

  Sohbet bitti. Dışarı çıkınca sordum:

  Enişte, Hocamı nasıl buldun, fikrin nedir?

  - İlk cümlesi şu oldu:

  Biz medresede 12 yıl boyunca boşuna okumuşuz. Şok oldum’’

  Demişti.  HALİL İBRAHİM ÇAMLIDERE Anlatıyor:

  Bir defasında ERBAKAN hoca ve arkadaşlarının Mamak’taki mahkemelerine girdik. Binbir güçlük ve meşakkatle içeri girdik. Mahkeme başladı, hadi bakalım. Bismillah, Şimdi oylen olsun da paydos olsun, ERBAKAN Hocamla sarılalım diye bekliyoruz biz tabi.

  Öğlen oldu, paydos ettiler, muhterem Hocam çıktı dışarı, hasretle sarıldım . Dedim ki:

  -Hocam ne olacak bu işler?

  -Bak ne olacak Çamlıdere, bu güne kadar olanlar yeli idi, bundan sonra gelenler seli olacak. Bu batılı yeneceğiz, Hakk hakim kılınacak!

  Dedi. Şimdi onlar içeride iken bir karar almışlar, belki bize bile hiçnamaz kılmayın bile diyebilirler, cemaat olmak için nasıl yaparız , tek tek kılmaya musade ederler, diye düşünmüşler. Hakimlere dediler ki:

  -Biz namaz kılmak istiyoruz, bize yer gösterin!

  -Kılabilirsiniz , siz bilirsiniz!

  Dediler. Orada cemaatle namaz kıldılar.

  Bazı askerler şöyle diyor kendi aralarında:

  -Ya bunlar şeriattan yargılanıyor ve hala cemaatle namaz kılıyorlar!

  Tekrar oturum başladı, mahkeme devam ediyor. Tekrar duruşmaya girdik, ya saat 4 sıralarında mı neydi, ortalık günlük güneşlik iken bir şimşek bir gürültü, müthiş bir dolu yağmaya başladı. Barakaların üzeri saç olduğundan kulakları sağır edici bir gürültü oluştu. Büyük bir şaşkınlık oldu. Mahkeme heyeti neredeyse yerlerinden kalkıp kaçacaklardı. Ceviz gibi dolular. Dışarı çıktığımızda sadece barakanın olduğu yere yağmış olduğunu her tarafın kupkuru bulunduğunu gördük.

  Ertesi gün gazetede okuduk. Manşetlerden bu olayı vermişlerdi.Diyorlardı ki:

  -Erbakan Hoca duasını kısa tutmasaydı, Ankara’da taş üstünde taş kalmayacaktı!
  Mahmut Acarlıoğlu Anlattı:

  Şimdi o tarihi tam net olarak hatırlayamıyorum ama , ben, 27-28 yaşlarında idim. Hocamın yasaklı olduğu dönem idi. Bir toplantısına katılmıştım. Ben tabi Erbakan hocamı çok sevdiğim için , bir de çok merak ettiğim için belki , devamlı izliyorum. Yüzüne bakıyorum, gözüne bakıyorum, hareketlerine bakıyorum. İşte ayak ayak üstüne attığını ben de hiç görmedim Hocamın. Sonra Hocam orada daha farklı bir kumandan edasıyla öyle bir toplantı yapıyor. Mesela, o toplantıda sevdiğim bir arkadaşı, kendisi inşaat mühendisi, ayağa kaldırdı:

  - Gaziantep İl Başkanı İlhan Özgürcükara; kalk, söyle bakalım, falan işi yaptınız mı, geçen ayki toplantıya neden gelmediniz?

   

   

  Diye sorduğunda cevab verdi;

  -Hocam çok hastaydım!

  Erbakan Hocam onun gözlerinin içine bakarak:

  -Neden otobüse binip de gelmediniz? Siz Osmanlı’nın at sırtında tedavi metodunu duymadınız mı hiç?

  Diye bağırdığını duydum. Sonra Nevzat Laleli Bey’i kaldırdı. O da görevlerini tam yapmamıştı. Ona da şöyle dedi:

  -Nevzat! Nevzat! Eğer İslam Devleti kurulmuş olsaydı, şu anda katline fetva verir, arkandan da Fatiha okurdum!

  Bu sözleri ben duyduğumda hassas birisi olduğumdan ağladığımı hatırlıyorum.

  Mustafa Algül Anlatıyor:

  Refah Partisi dönemi idi. Ben İlçe Başkanıyım. Tebliğ çalışmaları yapıyoruz. Bayramiç’in Pınarbaşı Köyü’nden bir Yusuf Amca vardı, Hacı. Anlatıyoruz , anlatıyoruz, Milli Görüş’ü, Refah partisi’ni anlamıyor. Baştan tekrar anlatıyoruz, yine yok. Sadece dediği, haklısın, haklısın! Saat oldu gece 1 veya 2, sonunda dedi ki:

  Evladım Mustafa, senin her dediklerini kabul ediyorum. Ama lakin benim babam CHP’li idi. Bizi öldürsen CHP’den vazgeçmeyiz!

  Üç gün sonra bir toplantıya katıldık, Erbakan Hocamın sohbetine. Rahmetli elini bana doğru uzatarak dedi ki:

  Sanki benim o gece Yusuf Amca ile yapmış olduğum mücadeleyi görmüş gibi,

  - Fosil kafalarla fazla uğraşma!

   

  Dedi.   KONYALI DİŞÇİ ZEKİ AFŞAR HOCAMIZ ANLATIYOR:

   Mehmet Zahit Kotku Hz. “ERBAKAN’DAN Taraf Olun” dedi

   

   

  Türkiye’nin manevi mimarlarından Nakşi Şeyhlerinden Mehmet Zahit Kotku Hazretlerinin Medine’de Rasulullah’ın (S.A.V) Huzurunda Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN İçin Destek Sözü Alışını Anlattığı Konuşmayı Yayınlıyoruz.

  Aşağıdaki Videoda Konuşan KONYA' da Bulunan DİŞÇİ ZEKİ AFŞAR Hocanın Anlattığı bu konuşmada; Türkiye’nin manevi mimarlarından Nakşi Şeyhlerinden Mehmet Zahit Kotku Hazretlerinin Medine’de Rasulullah’ın (S.A.V) Huzurunda Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN İçin Destek Sözü Alışını Yayınlıyoruz. Aynı Zamanda Bu Önemli Tarihi Hatırlatmayı Yaptıkları İçin DİŞÇİ ZEKİ AFŞAR HOCAMIZA Teşekkürlerimizi İletmeyi Borç Bilirken, Kendilerine Sağlıklı ,Huzurlu ve Hayırlı Uzun Ömürler Diliyoruz...


  SON SÖZÜM ŞUDUR:

  ''HERKES BİLSİN Kİ ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR''


  MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ MENSUPLARININ
  HOCAMIZIN MAKAMINDA YAPTIKLARI DUA:

   

  Bismillahirrahmanirrahim 

   

  Allah'ım dualarımızı kabul buyurup, başta Hz. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin, bütün Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, velilerin ervahına, sahabe-i kiramın, evliya ve ulemanın ruhlarına; hassaten büyük İslam inkilabının şahsı manevisi ve Milli Görüş Davamızın Aziz Lideri Erbakan Hocamızın ve muhterem yakınlarının makamına hediye eyledik, vasıl eyle Ya Rabbi! 

   

  Kur'anı Kerim’in emrinde, Peygamber Efendimizin izinde ve Hocamızın İslami ve insani prensipleri istikametinde, ibadet şuuruyla hizmet etmeyi ve O'nun kutlu projeleri sayesinde zafere erişmeyi bize lütfeyle Ya Rabbi! 

   

  Her türlü nefsi hesaplardan, dünyevi çıkarlar için istismar ve suistimalden uzak bir safiyet ve samimiyetle, dinimiz ve devletimiz uğrunda gayret ve fedakârlık göstermeyi, Türkiye merkezli bir Adil Düzen Medeniyetini gerçekleştirmeyi, bizlere kolaylaştır ve çabuklaştır Ya Rabbi! 

   

  Bu Aziz Milletimizi ve bütün insanlık alemini; din ve devrim simsarlarından, Ilımlı İslamcılık safsatasından kurtarıp, İslami ve insani değerlerle barışık, gerçek bir demokrasiye ve örnek bir Laikliğe ulaştırıp, Hocamızın kutlu hedeflerinin de hakikate çevrildiği mutlu günleri bizlere göster Ya Rabbi! 

   

  Allah'ım bizlere İslami hidayet, insani basiret, siyasi feraset ve Milli bir dirayet verip; Hocamızın da manevi himmet ve şefaati altında: Yaşanabilir bir Türkiye'yi, Yeniden Büyük Türkiye'yi ve Yeni Bir Dünya Medeniyetini kurma yolunda, malıyla ve canıyla cihad etme şerefini nasip eyle Ya Rabbi! Aynı inanç ve amaçla yaşayıp, sonunda sana kavuşmayı ve Cennette buluşmayı lütfeyle Ya Rabbi! 

   

  Ey Aziz Ve muhterem Hocamız! 

   

  Sizden Öğrendik ki: 

   

  "Ölüm Şeb-i Arus, yani Vuslat vasıtasıdır. Kabir, Rahmeti Rahmana ve Refik-i Alaya; (en Yüce Dosta) açılan ebedi saadet kapısıdır!.. Allah yolunda iken hicret edenleri öldü sananlar, aldanmaktadır!.. Yüksek ve Özgur Ruhlar, başka bir boyutta ve yücelik diyarında, hakiki ve baki bir hayata ulaşmaktadır!. 

   

  Zatı Alinizle; ruhani ve kalbi irtibatımızı, manevi bağlılık ve sadakatimizi, ulvi aşkımızı ve alakamızı devam ettirmek üzere, himmet ve duanızı ve şefaatinizi umuyoruz ve Hz. Peygamber Efendimizin şu duasını tekrarlıyoruz: 

   

  "Allah'ım, bir göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa, bizi nefsimizin (dünyevi ve hayvani heveslerimizin) elinde bırakma!" 

   

  Sadece müslümanların değil, bütün mazlumların; zulüm ve hıyanete bulaşmayan, farklı din ve düşünceden bütün insanlığın; refah, huzur ve hürriyeti için çalışmaktan alıkoyacak gaflet ve tembelliğe kaptırma! 

   

  Aziz Hocamız! "İslam: Halık-ı Taalaya-Yüce Yaratıcıya ta'zim ve hürmet; bütün mahlukata ise şefkat ve merhametten ibarettir" buyurduğun gerçeğe uygun yaşamayı Rabbimizden diliyor ve dualarımızın kabulü için amin demenizi umuyoruzl
  SON  Kaynak :
  Bu Haber 8482 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS