• ALEVİLİĞİN ASLI VE İSTİSMARI

  ALEVİLİĞİN ASLI VE İSTİSMARI

  04 Kasım 2022

   
  | Devamı

  En yaygın ve yanlış davranışlardan ve inancımıza göre en temelsiz günahlardan birisi de “Suizann”la yaklaşmak ve insanlara önyargılı bakmaktır. “Alevi mi, boş verin!.. Sünni mi, önemsemeyin!.. Kürt mü, aman dikkat edin!.. Türk mü, güvenmeyin!.. Şu partili mi, dinlemeyin!.. Bizim iktidarı mı eleştiriyor, tehlikelidir!.. Bizim tarikattan değil mi, değer vermeyin!..” gibi peşin saplantılı ve genellemeci tavırlar elbette yanlıştır, haksızlıktır ve en çirkin ayrımcılıktır. Bu kafadaki insanlardan topluma ve ülkeye yararlı hizmetler beklemek de boşunadır.

  Oysa Yüce Dinimiz İslam’a göre tüm insanlarla ilişkilerimizde iç içe dört daire vardır:

  Bunlar; 1- İnsan eşitliği, 2- Din kardeşliği, 3- Vatandaşlık bilinci ve Millet mesuliyeti, 4- Özel hizmet birlikteliğidir.

  Tolstoy: “Bir kişi acı duyabiliyorsa canlıdır. Ama başkasının acısını duyabiliyorsa o insandır!”

  Hozatlı Alevi dedesinin: “Osmanlıca yazıp tersinden okursanız; ‘کرت = تركAsum-Musa’ olacaktır” yorumu anlamlıdır.

  كنتم خير امة اخرجت لناس “Siz (bütün) insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmet oldunuz.”

  Hz. Ali: “Elinden geldiğince, her insana iyilik et. Hatta o kişi iyiliğe lâyık değilse bile, sen iyilik ehli olursun…” buyurmuşlardır.

  • Unutmayalım ki; muhaliflerimiz düşmanlarımız değil, onlar yanlışlarımızdan kurtulma, noksanlarımızı tamamlama ve doğruya ulaşma ustalarımızdır. Tenkitlerden ders alanlar akıllı insanlardır.

  • Adil Düzen’de muhalefet liderleri, devlet ve hükümet başkanlarının yetkili baş danışmanlarıdır.

  12 mübarek imamın 8. altın halkası, İmam Ali Rıza’nın, İran’ın Afganistan sınırındaki eski adı Tus olan Meşhed kentindeki makamını ziyarete gitmiştik. Meşhur Müslüman Türk hükümdarı ve Hindistan fatihi Gazneli Mahmut, tahrip edilen türbeyi yeniden tamir ve tezyin etmiştir.

  Orada Kirmanşahlı bir Şafii Kürt Müslüman bize yaklaştı ve bir gruba sohbet ettiğimizi görünce “Ben bu camide namaz kılabilir miyim? Bazı mollalarımız yasakladı da!..” diye sordu. Biz ona:

  “(Ey Nebim!) De ki: ‘Ben buna (İslam’a çağrıma) karşılık, yakın akrabalıktaki sevgi ve destek (Ehl-i Beyt’ime ve manevi varislerime muhabbet ve meveddet) dışında sizden hiçbir ücret istemiyorum.”’ (Şura Suresi: 23) ayetini hatırlattık.

  Evet, Peygamberimiz: “Sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ancak yakınlarıma (aile efradıma, çocuklarıma-torunlarıma, Ehl-i Beyt-i Mustafa’ya) meveddet (saygı ve sevgi ile yapılan destek) hari煔 buyurmuşlardı.

  Rahmetli Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın bir sözünü şiir şeklinde sizlere aktarayım:

  “Türk Kürt ayrıştırılsa; Ne Türk, ne de Kürt kalır…

  Birbirimize düşüren, hain güçler kazanır

  Çanakkale hem Sakarya, ve Kurtuluş Savaşı

  Bil inançla başarıldı, Alevi Sünni yoldaşı…

  Eğer kardeşler olursa, birbirine ilgisiz

  Bak böyle şımarır Yunan, Fransız ve İngiliz…

  Bilin ki düşman ayırmaz, Türk Kürt Sünni Alevi

  Gelin canlar ülkem sarmış, söndürelim alevi…”

        

  Peki gerçek Alevilik nedir?

  Alevilik; Varis-i Nebi Hz. Ali Efendimizin; tertemiz ve seçkin Ehl-i Beyt’in İslam yolunu ve Kur’an yorumunu rehber edinmektir. Anadolu Türk erenlerinin ve yârenlerinin iman ve ahlâk düsturlarını benimsemektir. Alevilik; Hacı Bektaşi Veli Hz.lerinin Fatiha tefsirini okuyup sindirmek ve aynen yerine getirmektir.

  Alevilik; Yüce Yaratıcı’ya hürmetle, cümle yaratılana duyulan muhabbeti meczedip, hakiki insan ve Halife-i Rahman şerefini kazanan onurlu ve sorumlu bir toplumu oluşturmak için yakılan aşk ateşini alevlendirmektir.

  Alevilik; Hakka ve sonsuz huzura erebilmek için; Kur’an denizinde ve Ehl-i Beyt’in izinde, nefsani dürtülerini ve şeytani düşünceleri eritebilmektir.

  Alevilik; her türlü sömürüye, zulme, dinsizliğe ve köleliğe; kısaca emperyalizme karşı, soylu bir direniş disiplini ve manevi diriliş gayretidir.

  Aleviliği; İslam’dan ayrı, Kur’an’a aykırı, basit ve fasit bir kültür geleneği şeklinde göstermek ve Hz. Ali’siz bir Alevilik icat etmek isteyenler, Sünni ve Alevi tüm Müslümanların lanetini ve nefretini hak edecektir.

  Alevi Sünni kardeştir. Din kardeşidir, kan kardeşidir, can kardeşidir. Asırlarca bizi birbirimize kışkırtıp saldırtan ve sırtımızdan sömürü saltanatlarını ayakta tutan dış güçlere ve işbirlikçilere, artık bu fırsat verilmemelidir.

  Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Ali Rıza Uğurlu Dede “Alevilik nedir?” sorusunu şöyle yanıtlamıştır:

  “Alevilik; İslam’ı benimseyip uyan, Tanrı’nın birliğine inanan, Hazreti Muhammed’i Peygamber kabul edip tâbi olan, kitabı Kur’an olan, Hazreti Muhammed’in Ehl-i Beyt’ini sevip sayan, namazı niyaz ile bütünleştirip, kıyam, rükû ve secdesi ile ibadetini kendi huzuruyla yapan, esaret yerine hür insanı amaçlayan, Yaratanla yaratılan varlık ilişkisini ‘Vahdet-i Vücut’ ile okuyan, Tanrı korkusundan ziyade O’nun sevgisini aşılayan, zâhiri bâtınla, bâtını zâhirle birleştirip kaynaştıran, şeriat kapısından geçip marifet yolu ile hakikat dünyasına ulaşan, Kur’an’ın sözünden özüne inerek akıl ve gönlü ile ‘Seyr-ü Süluk’ olan bir tasavvuf yoludur.”

  Alevilik; sözlük karşılığı olarak, Hazreti Ali’ye gönül intisabı olan kimse anlamındadır. Yani, Alevilik; Hazreti İmam Ali’den yana olmak, O’nun inancını ve yaşam tarzını örnek almaktır.

  Alevilik, insanları nefsani duygulardan arındırıp Hakka ve hayra ulaştıran ahlâki ve kültürel bir vasıtanın adıdır.

  O vasıta bilinçli kullanılırsa insanları yüceltir, güzellik ve iyiliklere taşır; bilinçsiz kullanılırsa yarar sağlamaz, fitne fesat çıkarır.

  Alevilik; İslam’ın bir yorumudur, bazı Müslüman Türk kavimlerinin anlayış ve yaklaşımıdır.

  Anadolu’nun İslamlaşmasını sağlayan Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Yunus Emre’nin, Mevlâna Hazretlerinin, Abdal Musa’nın, Ebul Vefa’nın ve Hoca Ahmet Yesevi’nin; Kur’an-ı Kerim yorumunun adıdır.  ...  MAKALENİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ..  Bu Haber 262 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS